• Gör

  Vilket märke av betong behövs för grunden av huset

  Enligt dess egenskaper är detta märke av betong inte mycket annorlunda än M100. Huvudansökan är förberedande byggnadsarbete. Betong M150 kan hällas endast den lättaste remsa grunden av en-berättelse ljusa trähus eller ihåliga block, garage och skjul. Detta märke av betong för grundandet av ett privathus är tillåtet endast om den steniga marken kommer att fungera som en tillförlitlig grund. För att fördjupa grunden kan inte vara på grund av risken för grundvatten, annars är det nödvändigt att använda vattentätning (flytande gummi).

  M200 märkesbetong

  Denna betong är redan starkare och används ofta vid konstruktion av byggnader och strukturer med lågt (upp till två våningar) med trä- eller metallgolv. Betong av märket M200 får tillverka konkreta varor, till exempel högar eller golvplattor. Huvudområdet för bostadsbyggande är att fylla grunden för ramskärmshus.

 • Laminat

  Justerbara golv på stockar med egna händer

  Justering av fördröjningen är en mycket viktig operation, i vilken man inte kan göra utan en nivå bättre än en laser.

  Men du kan till och med använda en vattennivå, just då tar justeringen längre.

  Huvuduppgiften med justering är att rikta ytorna på alla staplar som är fasta i golvet i ett horisontellt plan.

  Lagthöjden ändras genom att vrida bottenfästet.

  Lagjustering med laserstråle:

  • Ställ in golvnivån;
  • Lossa alla muttrar i den första strålen och justera de två extrema muttrarna för att uppnå en planlagringsposition;
  • Dra åt alla andra nedre muttrar till träets yta.
  • dra åt de övre fästen;
  • Upprepa i tur och ordning med de återstående lagren.

  Efter fixering av alla staplar med en kvarn eller hacksåg skärs de utskjutande ändarna av studsarna av.

  Lags on heels har mestadels positiva recensioner.

 • Överlappar

  Hur man bygger en stuga med egna händer

  4) Gör allt från samma material som valdes i förväg. Det vill säga bygga inte en del av huset från trä, och en annan från tegelsten, också med tak, täcker inte en del med ett tak och den andra med skiffer;

  5) Försök inte transportera påsar av cement i din egen bil, dess reparation kostar också pengar. Och förvara inte på trämaterial i förväg, för det förblir inte i sitt ursprungliga skick på grund av felaktiga lagringsförhållanden.

  Steg för byggandet av stugan

  1) Du borde välja en tomt för stugan och sedan köpa den. Du måste också göra designuppskattningar. Nu finns det många erbjudanden för försäljning av tomter och det finns gott om att välja mellan. Över projektet kommer det att behöva arbeta hårt. Om du har några färdigheter i designen, kan projektet sparas, och om det inte finns några färdigheter, kontakta då företaget.

 • Källare

  Golvplattor för ett privat hus

  Den optimala varianten av tillförlitlig överlappning av ett privathus bestäms vid utvecklingsstadiet av projektdokumentationen. Valet påverkas av väggens tjocklek, höjden på byggnaden, storleken på nyttolastet från kommunikation, rörsystem, värmeutrustning, hushållsapparater och möbler. Golvtak dela huset i höjd och tjänar som golv eller tak för intilliggande rum. Horisontella hinder hindrar cirkulationen av kall luft och hjälper till att spara energi.

  Golvplattor för ett privat hus

  Överlappstyper och krav

  Typer av horisontella strukturer i ett privat hus av deras plats:

  • källare – isolera underjordiska ouppvärmda lokaler;
  • källare – är golvet för första våningen;
  • garret – skydda vardagsrummen från förkylningen och värmen på takytan;
  • interfloor (mansard) – dela strukturen i höjd.

  Funktionellt tak i ett privat hus borde ha: