• Gör

    Uppvärmning av husets väggar från insidan

    Mineralull

    Det rekommenderas inte att välja detta material, eftersom det är omöjligt att isolera väggen i lägenheten från insidan tillräckligt effektivt. Dock är bomullsull det enklaste att använda och billigare än andra alternativ, så de brukar ofta använda den.

    Vata finns i två versioner:

    Om det inte finns något annat val, är det bättre att använda bomullsull i form av plattor – denna isolering är tätare, har bättre värmebeständighet, löser sig inte över tiden. Den valsade typen av bomullsull kännetecknas av för hög ångpermeabilitet, det absorberar fuktbrunn, så väggarna det värms upp kommer säkert att bli våt. Sannolikheten för fuktpenetration under isoleringen är emellertid även vid användning av plattor med en densitet av 75 kg / m3. För att minska risken för kondens kan man applicera ett bra ångspärrmaterial och installera isoleringen ordentligt.