Installation

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

 • Hur man beräknar förstärkningen för bandfundament?
 • Grundkrav för ventiler
 • Beräkning av antalet förstärkningar för grundbandstypen

När du lägger remsa grunden är det absolut nödvändigt att det förstärks så att det kan tolerera deformation och andra belastningar väl. Förstärkningen måste motstå dragkraft och betong – till kompressionsbelastningar.

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

Stärkningsförfarandet påverkar byggnadens hållbarhet och tillförlitlighet direkt.

Om du bygger en remsa av huset med egna händer, måste du räkna inte bara rätt mängd betongblandning utan även sådana värden som stavarnas antal och diameter. Därför kommer vi vidare att överväga hur man självständigt beräknar förstärkningen för remsa foten.

Hur man beräknar förstärkningen för bandfundament?

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

Ordningen av förstärkning remsa grund.

För att korrekt beräkna mängden förstärkning måste du överväga följande:

 • vid basen av bandetypen är den maximala sträckningszonen placerad på ytan, därför är det inte nödvändigt att begrava tråden i betong i synnerhet;
 • läggad tråd ska placeras på ett avstånd av minst 50-60 mm från botten av grävningen från väggarna på formen och från toppen av basen. På så sätt kan du gömma järnet i betongblandningen och skydda det mot korrosion.
 • flänsprofiler ger bästa möjliga vidhäftning till betong;
 • För vertikala och tvärgående stavar kan släta element med en diameter på 6-8 mm användas. Belastningen på sådana element kommer att vara något mindre än på de längsgående elementen;
 • Avståndet mellan de tvärgående och vertikala elementen ska vara 15-35 mm. I vissa fall är det tillåtet att öka avståndet till 50-60 mm.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Grundkrav för ventiler

Teknisk dokumentation och fastställd praxis bestämmer att den minsta tillåtna förstärkningsgraden i en remsa måste vara minst 0,1% av hela bassektionen.

Om basen exempelvis är förstärkt med en höjd av 1 m och en bredd på 0,5 m, bör det minsta området av ledningen i detta fall vara 500 mm 2.

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

Ett exempel på beräkning av förstärkning.

 • längsgående stavar med sidolängder upp till 3 m bör ha ett tvärsnitt av 10;
 • längsgående stavar tillsammans med en vägglängd på mer än 3 m bör ha ett tvärsnitt av 12;
 • tvärstänger av stickade böjda ramar – inte mindre än 6;
 • Storleken på förstärkningen av toppraden för tung betong får inte överstiga 40.

För revben och balkar med en bredd på mer än 15 cm måste minst 2 arbetsstänger med tvärsnitt användas. Om bredden är mindre än 15 cm kan du använda ett sådant element.

Den största mängden förstärkning i rad beror på det minsta tillåtna avståndet mellan dem. Detta värde kan inte vara mindre än den största delen av förstärkning:

 • om förstärkningen är gjord i 2 rader – högst 30 mm för övre raden och 25 mm för nedre raden;
 • om förstärkning av remsa grunden är gjord i 3 rader – minst 50 mm i övre raden.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Beräkning av antalet förstärkningar för grundbandstypen

Vid beräkning av förstärkning bör du först bestämma grundförstärkningssystemet. För att ge hela strukturen större styrka är det nödvändigt att stärka både grunden och dess övre del. Detta uppnås genom att använda stavar i 3 rader (de vertikala är anslutna till de horisontella). Ramens roll i detta fall utförs av de tvärgående och horisontella komponenterna, och de vertikala elementen tar största belastningen (bild 1). För vertikala rader är det bättre att använda släta stavar med mindre diameter och för horisontella rader – med en ribbad yta.

Standardalternativet är att montera 4 längsgående stavar. Anslutningselementen måste ligga på ett avstånd av 30-80 cm från varandra. När du lägger grundelementen får du inte överstiga ett avstånd på 30 cm.

När ordningen är definierad kan du börja bestämma den önskade mängden tråd.
Beräkning av ribbed armering

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

På grund av den ribbade ytan kommer armeringen att ge stark vidhäftning till betong.

Det är nödvändigt att starta beräkningarna genom att bestämma det önskade antalet element med en ribbig yta. För att göra detta, mäta strukturens omkrets och lägg till storleken på alla väggar till det resulterande värdet, under vilket basen kommer att installeras.

Till exempel har den framtida byggnaden en storlek på 10×12 m och längden på innerväggen är 10 m. Enligt planen måste 8 ribbade längsgående element användas, vars diameter är 12 mm. I detta fall kommer framtidens omkrets att vara: 10 + 10 + 12 + 12 = 44 m, och basens omkrets i sin helhet: 44 + 10 = 54 m. Då kommer trådstorleken att vara: 54 * 8 = 432 m.

Om du av någon anledning inte kunde köpa den önskade storleken på fittings i hårdvaruaffären, bör du överlappa de enskilda elementen (minst 1 m). Till exempel kommer varje längsgående element att kopplas en gång. I detta fall: 8 * 10 = 80 anslutningar, vilket dessutom kräver 80 m tråd. Vi lägger till denna siffra i total längd, vilket resulterar i: 432 + 80 = 458 m.
Beräkning av jämn förstärkning
Nästa steg är beräkningen av jämn förstärkning för horisontella och vertikala hoppare. Antag att avståndet mellan broarna för vårt exempel är 50 cm. Sedan, genom att dividera längdens bandlängd med 0,5 m, får vi antalet förstärkande ringar: 54 / 0,5 = 108 st.

Vi antar också att gitterets höjd blir 50 cm och avståndet mellan de enskilda elementen är 25 cm. I detta fall kommer omkretsen av en förstärkningsring att vara: 0,5 + 0,5 + 0,25 + 0,25 = 1,5 m, och den totala ledningslängden: 1,5 * 108 = 162 m.

Också i beräkningarna bör du inte glömma bort eventuella trimmningar och överlappningar. Det är nästan omöjligt att noggrant beräkna detta värde. Därför har det fastställts att det är nödvändigt att tillsätta ca 10% till det erhållna värdet, det vill säga 162 + 10% = 162 + 16,2 = 178,2 m.

I nästan alla hårdvaruaffärer är det mycket svårt att hitta förstärkningsmaterial som skulle säljas av mätaren. Ofta betalas inte längden på elementen, men deras vikt. För att bestämma den exakta vikten måste du använda tabellen, som presenteras i Fig.2.

Baserat på uppgifterna i tabellen är vikten på 1 meter stång med en diameter på 12 mm 0,888 kg. Då blir den totala vikten av ribbstängerna lika med: 458 * 0.888 = 406.7 kg och den totala vikten av släta stavar med en diameter av 8 mm: 178,2 * 0,222 = 39,6 kg.

Det bör noteras att metoden att ansluta elementen tillsammans är av stor betydelse vid förstärkning av tejpbasen. Många tror att ju starkare det är, desto pålitligare blir grunden och de svetsar med svetsning. Men det här är inte fallet, eftersom metallets struktur störs under svetsning, varigenom basstrukturen förlorar sin styrka. För att undvika denna situation kan du ansluta förstärkningen med en tråd med liten diameter.

Att beräkna den erforderliga förstärkningsgraden för bandfundamenten är ganska enkel. Men om ekonomin tillåter dig är det bäst att anställa specialister som kan utföra alla beräkningar mycket mer exakt, med hänsyn till inte bara byggnadens dimensioner, utan också typen av jord på byggarbetsplatsen och vikten av byggnaden själv.

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

© Copyright 2014-2017, moifundament.ru

 • arbeta med stiftelsen
 • förstärkning
 • skydd
 • instrument
 • montering
 • dekoration
 • lösning
 • beräkning
 • reparationer
 • anordning
 • Stiftelser
 • band
 • stapel
 • kolumnär
 • platta
 • andra
 • Om webbplatsen
 • Frågor till experten
 • utgåva
 • Kontakta oss

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

 • Fungerar med stiftelsen
  • Stiftelse förstärkning
  • Stiftelsens skydd
  • Grundverktyg
  • Foundation installation
  • Foundation Finish
  • Stiftmortel
  • Stiftberäkning
  • Stiftelse reparation
  • Stiftanordning
 • Stiftelser
  • Strip foundation
  • Stapelstiftelse
  • Pillar foundation
  • Slab foundation

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

Regler för beräkning av förstärkning för bandfot

Konstruktionstillämpning

Under konstruktion uppstår situationer ofta när det är nödvändigt att bygga upp strukturer på grund av instabila, flytande plaststenar eller, som de kallas också, svaga. Huvudlösningen i denna situation är förstärkningen av remsa fundamentet. Denna typ av arbete antogs allmänt i den enskilda byggnaden av ett hus, eftersom det är nödvändigt att bygga en källare. Eftersom råvaror kan tjäna någon form av tegelstenar, mursten, byggstenar. Den monolitiska armerad betonggrunden förvärvar emellertid den största populariteten. Detta beror på den relativa enkelheten och kostnadseffektiviteten i arbetet.

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

För att stiftelsen ska vara starkare och stabilare måste den förstärkas.

Det är bara nödvändigt att beräkna förstärkningen för bandfoten på egen hand.

Arbetsstadier

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

Stages of foundation work:
1. Bestäm fondens höjd.
2. Märkning av territoriet.
3. Gräva en gräv.
4. Ligga på botten av grävssand och grusskikt.
5. Montering av formning.
6. Förstärkning.

Först är det nödvändigt att bestämma jordens sammansättning, djupet av grundvattnet, djupet av frostpenetration. Alla dessa indikatorer, såväl som vikten av den framtida strukturen, kommer att bidra till att bestämma höjden på basen och därmed den erforderliga mängden byggmaterial för att utföra förstärkning. Till exempel, för ljuskonstruktioner av denna typ, såsom en skjul, ett badhus eller ett lanthus med en stabil mark, får monolithöjden inte överstiga 75 cm..

För att gå vidare till nästa steg är det nödvändigt att förbereda territoriet: rensa, markera omkretsen av den framtida byggnaden. Använd helst en teodolit. Om inte, markera sedan territoriet med pinnar, sträcka ett rep mellan dem. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt konstruktion av vinklar, de bör vara strikt 90 grader.

Efter märkning kan du börja gräva grävar. Dessa arbeten kan utföras manuellt eller av speciella maskiner. Huvuddelen är att husets botten ska vara bredare än väggens tjocklek.

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

För beräkningen måste du ha följande uppgifter:
1. grundlängd
2. Antal armeringsbälten
3. Avstånd mellan förstärkningsbälten
4. Antal stavar i en bältesförstärkning
5. Ställ mellan stavarna i ett bälte
6. Avstånd mellan horisontella stänger
7. Steg mellan vertikala stänger av stavar

Efter att ha förberett grävningarna, fortsätt direkt till grundarbetet. Botten komprimeras och ett lager av sand läggs på det, och sedan ett lager av grus. Tjockleken på varje lager är ca 20 cm. Den resulterande ”kudden” hälls med en lösning av cement. Detta görs så att vattnet från betongen inte går in i jorden.

Se även: Stärka grunden för metallklämmor med betongvatten

Formning för monolitisk armerad betong är installerad runt grävningen. Den tjänar till att stärka grävens sidoväggar och bör stiga trettio till fyrtio centimeter över marknivån. Detta är källaren i det framtida hemmet. På platserna för avloppsrörledningens ledning i formen gör hålen den önskade diametern och sätt in den lämpliga hylsan.

Att ge styrka innan den häller betongutnyttjande förstärkning. Innan du börjar arbeta, beräkna vilken mängd eller vilken längd av armering som krävs. För att göra detta är det nödvändigt att beräkna längden på skytten, antalet bälten, avståndet mellan banden, antalet armeringar för ett bälte, vid vilket avstånd stavarna för remsa-fundamentet kommer att ligga inom ett bälte.

Rebarberäkning

Att kännas omkretsen av grundgraven, beräknar vi förstärkningen av ett bälte i linjära meter på stången. Nu bestämmer vi längden på förstärkningen för bandfoten, som kommer att användas för horisontella lintar inuti ett bälte. Därför delas omkretsen av avståndet mellan broarna. Det är nödvändigt att lägga 5 cm till längden på varje horisontella bana, eftersom den måste projektera 2,5 cm bortom ramen på varje sida.

Vi vänder oss till beräkningen av längden på de vertikala stängerna. Vi delar hela omkretsen med avståndet mellan de vertikala stavarna, och lägger till ytterligare 5 cm till varje vertikal. Nu är det bara att lägga till alla resultat som erhållits för att ta reda på den exakta förstärkningen för stiftelsen. som måste köpas.

Glöm inte att lägga till ytterligare 10% till slutresultatet. Då kan beräkningen av förstärkning för basen göra det möjligt att undvika misstag.

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

Armatur för fundamentet bör vara från 6 till 14 mm.

Det är också nödvändigt att ta hänsyn till stången av vilken tvärsnitt måste användas. Det beror främst på byggnadens vikt. Men i varje fall bör diametern vara inom 6-14 mm. Dessutom måste diametern hos de längsgående stavarna vara mer än 10 mm, eftersom de bär den största belastningen. Antalet bälten beror på belastningen, tonhöjden kommer att ligga mellan vertikal och horisontell förstärkning. Förstärkningen bör läggas med ett inslag av 5 cm från botten, väggarna och toppen. Denna installation gör att metalldelarna kan nedsänkas helt i betong och skyddar dem mot rost.

Se även: Installation av förstärkning i remsa fundamentet

De tvärgående och vertikala stängerna kan ha en diameter av 6 till 8 mm. Förstärkningen, remsa grunden som den har optimal styvhet är ett steg från varandra: horisontellt – 30 cm och i de vertikala raderna – inte mindre än 10, inte mer än 50 cm.

Ge ett exempel

För tydligheten beräknar vi förstärkningen för grundandet av ett bostadshus av storlek 5×5 m

Beräkna förstärkning för bandfunderingar

Diagram över avstånd mellan armeringsstänger

 1. (5 + 5) x2 = 20 m. Detta är omkretsen av byggnaden.
 2. 20 + 5 (inre lagervägg) = 25 m. Detta är längden på hela basen.
 3. 25×4 (antalet längsgående stavar i ett bälte) = 100 m. Det här är längdstångens längd i ett bälte. Om det inte går att förstärka en viss längd, lägg sedan till 1 m för varje överlappning.
 4. 25 / 0.5 (steg mellan bälten) = 50 st. Detta är antalet vertikala och horisontella korsningar.
 5. 0,5 (längd på grundmonoliten) + 0,25 (steg mellan korsningar) x2 = 1,5 m. Detta är omkretsen av ett skärningspunkt.
 6. 50 stycken x1.5 m = 75 m. Detta är längdpunkten för korsningen.
 7. (100 + 75) + 10% (nödvändig marginal för att undvika fel) = 192,5 m. Denna mängd kommer att vara tillräcklig för att lägga till armerad betong.

Ungefär 195 meter förstärkningsprofil behövs för att grunda ett hus på 25 kvadratmeter. Men nödvändiga tillbehör säljs oftast inte i längd men i vikt. Vikten beror på storleken på tvärsnittet eller diametern hos den använda metallen. Tillverkningsföretag har bord som anger vikten på en meter förstärkning, beroende på diameteren. För att beräkna behöver du bara multiplicera längden på alla stavarna med den angivna vikten. För att minska kostnaden utan att ge avkall på kvaliteten, använd diametern på längsgående stavar på minst 10 mm, medan en billigare profil, 6-8 mm i diameter, är lämplig för vertikala och horisontella stavar.

Och även om en sådan beräkning av förstärkning för grunden vid första anblicken inte är svår, är det bättre att lita på proffsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *