Hur man bygger

Byggande av grunden för huset med egna händer

5. Installation av ventiler. Det är bättre att inte svetsa ankaret, men att binda med hjälp av en tråd, sedan Det kommer att finnas svaga fläckar på svetsplatserna. Den kan stickas för hand eller med hjälp av en speciell pistol som är inkopplad i en trådfack. För åtdragning är det bekvämare att använda en speciell krok.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Virka mönstret

6. Hälla betong. Justering. För att uppnå ett monolitiskt band av betong måste lösningen hällas så noggrant som möjligt. Med stora volymer kan du använda den färdiga lösningen.

För arbete med betong M200-M400. Vid användning av M200-klassen bör kvaliteten på sanden (dess klass) vara högre. Proportionerna av lösningen kan beräknas med hjälp av tabellen nedan.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Fyllning sker i lager inte mer än 20 cm. Efter grävningen är fylld med betong, trimmas den med en bajonettspade eller genom att knacka på rammen av förstärkning eller formning. Efter det är det emellertid inte önskvärt att röra den.

För att förhindra sprickor i torkningen på fundamentet täcker den med en film. Formeringen avlägsnas efter 8-10 dagar efter det att det sista lagret lagts.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Djup grund

Video om ämnet: Fyllning av stiftelsen under huset med egna händer

DIY Home Foundation

Den kvalitativa grunden, som läggs vid genomförandet av byggkoder, är en garanti för byggnadens tillförlitlighet och byggnadens driftsteg beror direkt på den.

Innan du börjar bygga ett hus uppstår många frågor om hur du grundar ett hus korrekt. Eftersom de misstag som gjorts vid grundläggningen av grunden, kan det efter en tid bero på att byggnaden sänks, utseendet av sprickor i väggarna och förstörelsen av byggnaden själv, det är nödvändigt att närma sig fundamentet med yttersta allvar.

I det här avsnittet får du svar på hur du lägger ut stiftelsen, hur man bygger en formning själv, hur man gör vattentätning korrekt och vilken typ av betongkomposition som ska användas. Det finns också mycket värdefull information om de olika typerna av jordar och typer av fundament för var och en av dem, armeringsteknik, val av byggmaterial och mycket mer som hjälper dig att hälla en tillförlitlig grund för ett hus eller stuga.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Hur man gör en golvskiktlösning – teori, övning, exempel

I praktiken är golvplattform en överkomlig process som kan göras utan engagemang från hantverkare. Huvuduppgiften är att välja rätt lösning. Sammansättningen av golvskiktlösningen beror på de krav du ställer på.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Utveckling av mark för stiftelser

Utveckling av mark för stiftelser med hjälp av specialutrustning är ett bra alternativ för att organisera konstruktion och spara arbetskraftskostnader. Tack vare kompakta grävmaskiner kan du gräva en gräv eller grundkälla snabbt och till ett rimligt pris.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Geodetic Foundation Breakdown

Ett av de grundläggande arbetena vid byggandet av en stuga eller ett hus är ett geodetiskt ackompanjemang av byggandet. Geodetiska verk utförs, med utgångspunkt från vertikal planering av territoriet och upp till sista arket med yttre beläggning.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Vilket märke av betong behövs för remsa grunden: Lär dig att välja rätt

Hur man väljer betong för grunden av huset? Vilka metoder att följa? Låt oss titta på rekommendationerna från experter när det gäller att välja det optimala märket av betong för tillverkning av bandfundament.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Ribbon grund för huset av luftbetong – lär dig att bygga ett hus

Numera är luftbetonghus mycket populära, och en remsa grund är nödvändig för sin konstruktion. I denna artikel kommer vi att undersöka dess funktioner och arrangemangsteknik. Det ger byggnaden den nödvändiga styrkan och stabiliteten, vilket gör den hållbar.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Hur man lägger grunden för grunden med egna händer. Användbara tips

Artikeln beskriver i detalj processen med att bygga en försänkt remsa grund. Det rätta valet av betong. Valet av material för högkvalitativa bandgrund. Tekniska egenskaper och stadier av byggandet av stiftelsen.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Grunt fotstöd med egna händer – ett bra val för ett privat hus

Att bygga ett hus börjar med grundplaneringen. Säkerheten och hållbarheten för hela byggnaden beror på den valda typen av stiftelse. Ett viktigt villkor är den mark som platsen ligger på.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Förbindning förstärkning under remsa grunden: lär dig att göra rätt

Grunden för varje byggnad är den första garantin för hela byggnadens tillförlitlighet och hållbarhet. Korrekt installation av alla element av styvhet och vidhäftning till sekvensen i arbetet kommer att bidra till att skapa en kvalitetsbas i vilken mark som helst.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Hur man fyller grunden för huset

För att bygga ett hus är den viktiga punkten det rätta urvalet av stiftelsen, med beaktande av nödvändiga uppgifter. Grundfyllning är ett ansvarsfullt och inledande moment i konstruktionen. Det finns flera viktiga rekommendationer om hur man korrekt kan finansiera aktier.

Byggande av grunden för huset med egna händer

Hur markerar du grunden för huset med dina händer snabbt och effektivt

I artikeln beskrivs steg för steg processen att markera grunden för ett privat hus med egna händer. Alla verktyg som är användbara när du arbetar. Steg-för-steg-handbok med viktiga tips och tricks.

Stiftelsen av huset med egna händer

Oberoende bygga ett hus från början är en svår uppgift, men genomförbar. Noggranna beräkningar, kompetent urval av byggmaterial och högkvalitativt genomförande av varje process hjälper till att klara sig utan att specialister engageras. Det mest avgörande steget är fundamentets läggning, eftersom byggnadens hållbarhet och tillförlitlighet beror på styrkan i stiftelsen. Det tar ungefär 2-3 månader att skapa en grund för ditt eget hus.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Stiftelsen av huset med egna händer

Innehåll steg för steg instruktioner:

Foundation Design

För byggandet av bostadshus använder man oftast en remsa grund. Det kan vara grunt djupt om huset är envåning och ett litet område eller standard – ligger 1,8-2 m djup. Bredd på basremsan är vanligtvis 40 cm, men den kan ökas beroende på byggnadens specifika belastning. Vid utformning av ett hus bör omedelbart ta hänsyn till eventuella förlängningar och arrangemang av källare och semi-källare. Närvaron av en gemensam bas kommer att förenkla installationen av en veranda eller andra strukturer som kan behövas senare.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

För att inte misstas med basparametrarna är det nödvändigt att noggrant beräkna den totala belastningen per kvadratmeter jord och jämföra den med tillåtna värden.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Följande faktorer beaktas vid beräkningen av belastningen:

 • väggmaterial;
 • typ av värmeisolering;
 • typ av takläggning;
 • Antalet golv i huset;
 • typ av jord på platsen;
 • grundvatten nivå
 • regionen;
 • snö och vindbelastningar.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Tvärsnittet av tejpbasen

Beräkningar görs med hjälp av specialtabeller för varje faktor separat. Därefter summeras alla laster som bestämmer grunddjupets djup i detta område och den tillåtna bredden på basens botten.

Basmarkering

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

För att markera marken för stiftelsen behöver du pinnar, ett starkt tunt rep och ett måttband. Ta först bort allt som kan förhindra markeringen – stenar, buskar, torra stubbar och mycket mer. Bestäm linjen på fasaden av huset i förhållande till platsen och ange det med ett rep sträckt mellan pinnarna. Avståndet från en fyr till ett annat ska vara 30-40 cm längre än fasadens bredd. Placeringen av hörnen på huset är märkt på ett rep och två vinkelräta linjer dras genom dessa punkter, något överstigande sidoväggarnas längd.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Mäta nu avståndet från fasadens hörn till bakväggen och markera punkter på båda linjerna och dra sedan ett annat rep parallellt med den första. Korsningarnas snitt bildar byggnadens hörn, och det är från dessa punkter att diagonalen för den resulterande rektangeln måste mätas. Om diagonalerna är lika är layouten korrekt. Därefter betecknas de inre gränserna för källbandet, avvikande från 40 cm märkningslinjer inuti omkretsen. Pinnar bör placeras runt omkretsen – det här gör det möjligt att markera vinkeln på basen mer exakt. Den sista beskriver de inre lagerväggarna, basen under verandan eller verandaen.

Trench preparation

När märkningen är klar börjar du gräva gräv under fundamentet. Detta kan ske med skovlar eller med hjälp av specialutrustning, vilket blir mycket snabbare och bekvämare. För en grund grund är djupet av skyttegraven 60-70 cm, för en normal grund – från 1,8 m, beroende på jordfrysningsgraden. Grävens botten ska vara minst 20 cm under denna nivå. Att räkna djupledning från de lägsta punktmarkeringarna.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Skyttegravets väggar måste planeras vertikalt, om marken smuler, installera rekvisita. Efter utgrävning kontrolleras botten nödvändigtvis mot horisonten, alla oegentligheter skärs av med en spade och överskott av jord tas bort. Plankarnas läge och bredd måste uppfylla projektet fullt ut. Nästa steg är installationen av en sandgrus kudde avsedd att minska belastningen från byggnaden på grunden av marken.

Sand- och grusanordningen har följande ordning:

 • Botten av gräven längs omkretsen är täckt med ett tunt lager av flod grov sand;
 • spill sand med vatten och ram grundligt;
 • Häll ett annat lager sand och kondensera igen;
 • häll grus med liten fraktion och nivå med ett lager av 15 cm;
 • tampad yta.

För en grund grund är den inre ytan av grävarna fodrad med geotextil före sandfyllning. Detta material skyddar sandkudden från erosion genom grundvatten och siltning.

Montering av formning

Grunden för ett bostadshus bör stiga minst 15 cm ovanför markytan. På de översvämmade områdena kan höjden på den överliggande delen av basen nå 50-70 cm. Formeringen samlas in med hänsyn till den önskade höjden med hjälp av tillgängliga material.

Installation av fundamentformwork

När du ska installera formningen krävs:

 • kantade brädor med en tjocklek av 2 cm eller plywood ark;
 • plastfilm;
 • måttband;
 • skruvar eller naglar;
 • hammare och skruvmejsel;
 • barer för struts.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Formning remsa foundation

Skivorna fästs i rektangulära sköldar, vilket säkrar de tvärgående stängerna från utsidan. Skruvarna skruvade inifrån för att demontera formen var bekvämare. Av samma anledning rekommenderas att du använder skruvar och inte naglar. Vid monteringen bör du överväga placeringen av avloppshålen och göra skärningar av lämplig diameter i brädorna. Sammanfattningsvis är sköldarna täckta med en film som inte tillåter trädet att absorbera vatten från lösningen.

Montera formpartierna på båda sidor av skyttegraven, och stärka sedan tvärbalkarna varje halv meter. Sköldar utsätts strikt vertikalt och håller samma avstånd mellan motsatta sidor längs hela längden av omkretsen. Utanför formen stöds av stag från en bar. Det borde inte finnas några luckor mellan brädans nedre kant och den övre kanten på grävningarna, annars löser lösningen ut.

Montering av förstärkningsramen

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Montering av förstärkningsramen

Närvaron av förstärkningsramen i fundamentets tjocklek gör att du kan stärka basen och förlänga dess livslängd flera gånger. För tillverkning av ramen används vanligtvis stålförstärkningssektionen på 10-16 mm. Det är mycket viktigt att binda stavarna korrekt för att fördela belastningen jämnt över hela området.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Ribbstiftningsförstärkning

För ytterligare arbete behöver:

 • stickning tråd;
 • byggnadsnivå;
 • bulgarian;
 • plast rör trim;
 • Roulette.

Armaturen skärs av kvarnen längs grävens längd och bredd, varefter gitteret med celler från 30 cm stickas av det. Därför fästs 4-5 längsgående stavar med tvärgående segment varje 30 cm.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Det är inte kategoriskt rekommenderat att använda svetsning för en fog, eftersom det försvagar fästpunkter och bidrar till rostning av stavarna. Rammen ska vara tredimensionell, så horisontella gitter placeras på 3-4 nivåer, bundna med vertikala stänger.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Ytterligare armaturer bör göras vid varje hörn av stiftelsen och vid korsningen av de stödjande inre väggarna. Du kan sänka ramen i grävningar i delar, och redan innanför för att ansluta dem. För att undvika korrosion så mycket som möjligt kan förstärkningen inte läggas direkt på sanden. De tar ett gammalt plaströr, skär det i ringar 4-5 cm breda och placera det under gallret i hörnen och var 50-60 cm längs grävningarna. Omkring 5 cm ska lämnas mellan sidoväggarna och ramarnas kanter, detsamma gäller för förstärkningens övre kant.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Montering av förstärkningsramen

När gallret är fixerat inuti formen indikerar nivån på betonghällen på insidan av brädorna. Du kan göra detta med hjälp av en fiskelinje: i änden av formen fyller små nejlikor och fixar på dem en linje sträckt strängt horisontellt. Den ska placeras 5 cm över kanterna på det förstärkande gitteret och löpa längs hela omkretsen på samma horisontella nivå.

Betonghälla

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Betonghälla

Det rekommenderas att hälla lösningen i taget, men inte i den totala massan, men i lager. Varje lager ska inte vara tjockare än 20 cm; Detta kommer att tillåta att jämnt fördela det mellan armeringscellerna och minska antalet luftrum. För tillverkning av blandningen ta cement M400 eller M500, fina fraktionspumpar och grov flodsand.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Det är mycket viktigt att observera proportionerna korrekt vid blandning, annars kommer kvaliteten på lösningen att ligga under normen. På 1 hink cement behövs 3 hinkar av siktad sand och 5 hinkar. Vatten bör tas om hälften av summan, lägg det i portioner, för att inte överdriva det. Morteren ska inte vara antingen för tunn eller för tjock. Högkvalitativ betong har en jämn konsistens, och när den vänds glider skovlan långsamt ner med en total massa.

Efter hällning av den första satsnivån planeras lösningen med en spade och genomborras längs hela längden av grävarna med ett förstärkningssteg för att frigöra den luft som har samlat in i lösningen under blandning. Det är mycket effektivt att kompaktera betong med en vibrator, det ökar styrkan på en monolit flera gånger. På samma sätt häll de resterande skikten tills betongytan inte är jämn med den sträckta fiskelinjen. Formpressningen tappas med en hammare, varefter toppen av morteln jämställs med en regel eller trowel.

Byggande av grunden för huset med egna händer
Byggande av grunden för huset med egna händer

Det tar ungefär en månad att stärka stiftelsen

Det tar ungefär en månad att stärka stiftelsen. Så att ytan inte spricker, är den hela tiden fuktad och täckt av polyeten från regn. I betongens värme bör det också stängas från direkt solljus för att undvika sprickbildning. Formeringen kan demonteras 10-15 dagar efter hällning och byggnadsarbetet kan fortsättas efter 28-30 dagar.

Video – Grunden för huset med egna händer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *