Uppvärmning

Byggande av husets stadier av arbetet

Byggande av husets stadier av arbetet

Organisationen av att bygga ett hus är en komplicerad sak och kräver både en särskild kunskap och ett systematiskt tillvägagångssätt, utan vilket byggproceduren kan brytas, tidsfristerna bryts och arbetstekniken respekteras inte. För att byggprocessen ska gå som vanligt krävs det att man bryter upp det i steg, tänker över och utvecklar var och en och följer den förberedda planen i uppfyllelse. Oavsett hur huset byggdes kan man i sin konstruktion skilja de steg som beskrivs nedan.

De viktigaste stadierna att bygga ett hus

Nollstadiet för byggandet av stugan betraktas som ett fasförberedande arbete, vilket innefattar platsval, geologiska undersökningar, utveckling av projektdokumentation, erhållande av olika godkännanden och tillstånd, samt jordarbeten på den framtida byggarbetsplatsen. Efter att ha fullgjort alla dessa procedurer kan du fortsätta till stiftelsens uppbyggnad, som utgör grunden för ett hus.

Den första fasen av byggandet – byggandet av stiftelsen

Byggande av husets stadier av arbetet

Vid utformningen av ett hus väljs en lämplig typ av grund för den. Valet görs på en uppsättning indikatorer, som inkluderar typ av byggnad, typ av jord, grundvattnets djup, klimategenskaper och andra.

Beroende på typ av stiftelse innefattar dess konstruktion läggning av block eller basplattor, blockering eller vridning av pålarna, installation av förstärkning och hällning av betonglösningen. Därefter måste stiftelsen uthärda. Det tar minst 28 dagar, och beroende på klimatförhållandena kan denna period förlängas.

De återstående stadierna av konstruktion och efterbehandling

Vidare är byggandet av huset utfört i etapper, och det är viktigt både det strikta iakttagandet av scenens steg och överensstämmelsen med varje av dem. När grunden är klar för ytterligare arbete, kan du fortsätta med genomförandet:

 • Foundation vattentätning. Arbete i denna riktning utförs innan det hälls, nu behövs vattentät för att helt förhindra inträngning av fukt från grunden till väggarna. Om du saknar det här ögonblicket kommer vattnet att gå upp och förstöra både toppen av fundamentet och väggarna. Ett material som innehåller en för stor mängd fukt kommer att vara mottaglig för svamp- och bakteriekontaminering och kommer att förstöras flera gånger snabbare än i närvaro av högkvalitativ vattentätning.
 • Walling. Hastigheten och kostnaden för detta förfarande beror först och främst på det valda materialet. För detta kan träbjälkar eller stockar, tegelstenar, olika typer av byggstenar användas, såväl som ren betong, om ett monolitiskt hus är planerat att byggas.
 • När väggarna är klara kan du fortsätta till takets montering. Valet av typ av tak och material för det är direkt beroende av byggnadens arkitektoniska särdrag, liksom faktorer som mängden snöbelastning och andra.
 • När byggnaden är under taket kan du gå vidare till nästa steg. Om trämaterial väljs för byggande, är det i detta skede en paus, vanligtvis på vintern, så att byggnaden har krympt, varefter arbetet kan fortsätta.
 • Internt arbete. Dessa inkluderar installation av golv och tak, konstruktion av skiljeväggar, installation av tekniska system.
 • Avslutningsarbete. Den här termen avser gradvis utförande av ytbehandling av alla ytor, montering av uttag och omkopplare, installation av dörrar och fönster samt sanitära apparater och andra arbeten som kännetecknar den sista konstruktionen.
 • Steg-för-scenen konstruktion av huset är färdig med förbättring av intilliggande tomt. För honom, välj stilen med landskapsdesign, gjort platsens layout, utrustad med tillgång och gångväg. Avrinning och bevattning av platsen, plantering av gröna utrymmen och andra arbeten, som ytterligare möjliggör större dekorativitet och komfort, utförs.

Steg om att bygga ett hus

Byggande av husets stadier av arbetet

För att få en uppfattning om byggandet av huset och sekvensen av dess steg, bör du veta en annan term – byggnadsstadiet. Med hjälp av det kan du bedöma på vilket stadium som för närvarande är att bygga ett hus. Följande steg skiljer sig åt:

 • Steg ett – den hällde grunden. Det betyder att en tillräckligt stor del av arbetet redan finns bakom, grunden för byggandet har skapats, men mycket återstår att göra.
 • Bygga en låda hemma. Att köpa ett hus i detta skede är att endast köpa väggar, även om det står på grunden, men huset är fortfarande långt från att vara helt förberedd.
 • Nästa steg i konstruktionen är ett hus under taket. Det här är mer som ett färdigt hus, men inhemskt arbete som kräver både tid och stora investeringar är fortfarande ouppfyllda.
 • Stegbearbetning. Golv, tak, skiljeväggar är gjorda, golvbeläggningar, utförda tekniska system. Självklart kommer vissa kostnader fortfarande, men det mesta av arbetet är klart. Idag säljer fastighets- och byggföretag ofta hus och lägenheter vid scenen med ojämn efterbehandling, vilket gör det möjligt för köparen att spara pengar på inköp och genomföra efterbehandlingsarbetet för sig själva, och tillverkaren tar in intäkterna snarare än förväntat.
 • Full beredskap. Uppnås efter avslutning, VVS installation och andra verk, som karaktäriserar objektets beredskap.

Husbyggnadsprocess

Byggande av husets stadier av arbetet

Processen att bygga ett hus menas att strikta stegsekvenser, vilket inte är omöjligt att bryta, vilket är oönskat. Med kränkningar i processen blir slutresultatet, för att uttrycka det mildt, oförutsägbart. Byggprocessen är uppförandet av varje steg i den sekvens som dikteras av projektet och sunt förnuft. Liknande termer anses vara sådana villkor som förfarandet och sekvensen för att bygga ett hus.

Det inkluderar strikt överensstämmelse med tekniken i varje fas, överträdelser är oacceptabla i denna del. Tyvärr finns det ganska länge ett hackarbete i byggnaden, och det är inte dåligt att ha minst grundläggande kunskaper inom området för att kunna styra produktionskvaliteten i varje steg oberoende av varandra.

Steg för att bygga ett monolitiskt hus

Ett av de lovande områdena av modern konstruktion är byggandet av monolitiska hus. Tidigare byggdes endast industribyggnader på detta sätt, men med utbyggnaden av utvecklingen på detta område hade specialister möjlighet att bygga högkvalitativa, billiga och allra viktigaste ”snabba” hus. Dessa egenskaper uppnås med hjälp av specifikationerna för denna typ av konstruktion.

Traditionell konstruktion av monolitiska hus

Byggande av husets stadier av arbetet

Denna teknik innebär användning av formning för att fylla husets väggar med en prefabricerad ram, svetsad före förstärkning. Gör det möjligt att använda en fri layout och uppnå betydande besparingar i byggandet, eftersom betong är ett av de billigaste materialen. Till detta kan läggas en ökning av processens hastighet, vilket också minskar kostnaderna, i detta fall, i arbetskraftskostnader. Färdiga härdade betongväggar utsätts för isolering, vilket gör det möjligt att få en bekväm och prisvärd bostad.

Användning av permanent formning

Under senare år har teknik med fast formning blivit särskilt utbredd i monolitisk byggande av stugor. Det ger dig möjlighet att ge ännu högre hastighet, och även omedelbart efter gjutning av väggarna för att få dem varma och lämpliga för vidare efterbehandling. Kärnan i e är att färdiga fastformade element av polystyren används för gjutning. Efter hällning rengörs de inte, vilket utgör grunden för ytterligare efterbehandling.

Vid val av någon av metoderna är processen med fasad konstruktion av ett hus i allmänhet densamma: formen är uppbyggd och en lösning pumpas in i den resulterande konstruktionen med hjälp av betongpumpar. För att försegla lösningen och förbättra kvaliteten på hällen används ett specialverktyg – en byggnadsvibrator. Dess tillämpning gör det möjligt att få betong som inte innehåller luftintag och för att få tillförlitliga och hållbara väggar. Denna teknik är en av de mest lovande under senare år.

Steg för att bygga ett privat hus eller hur professionella bygger

Steg för att bygga ett privat hus eller hur professionella bygger

Byggande av husets stadier av arbetet

I vår tid har blivit ganska vanligt byggande av privata hus. Men för att bygga ett mysigt hem för hela familjen borde vara beväpnad med kunskap, samt spendera mycket ansträngning och arbete.

Att bygga ett hus av dina drömmar äger rum i flera steg. Och ett av de första stegen är valet av webbplatsen och skapandet av projektet för det framtida huset. För att inte ångra valet i framtiden måste du:

 • Utforska den webbplats där huset kommer att byggas.
 • Lär dig om möjligheten att sammanfatta kommunikationer till den valda webbplatsen.
 • Bedöm tillståndet för tillfartsvägarna.
 • Betygsätt det ekologiska tillståndet.
 • Gör ett citat.
 • Först därefter kan man börja bygga ett hus.

Grundläggning.

Det första steget i att bygga ett hus ligger på grunden. Som du vet är grunden grunden för hela huset och därför måste du noggrant närma dig materialvalet och inte spara det. Det beror på hur stark och säker huset kommer att vara.

Först måste du förbereda en tomt, nämligen:

 • Rensa området från ogräs.
 • Riva onödiga byggnader.
 • Ta ut papperskorgen.
 • Förbered krossad sten, cement, sand.

När man väljer ett material bör man ta hänsyn till marken på marken. Den mest pålitliga är sandjord. Eftersom i en sådan jord uppstår en jämn krympning av grunden och byggnaden inte snedvrider. Ljaktjord är i sin tur mer spännande, eftersom sprickor kan uppstå under krympning av ett tegelhus. I det här fallet används en typ av teckentyp.

Det bör noteras att det är bäst att använda färdigblandningen för att betonga grunden, vilket kommer att påskynda utförandet av arbetet och tjäna som en garanti för betongkvaliteten.

Walling.

Efter att stiftelsen har fått styrka kan du gå vidare till byggandet av väggar, för vilka olika byggmaterial kan appliceras. Det kan vara en tegelsten, belukt betong eller trä. Men oavsett materialet börjar väggkonstruktionen med att lägga vattentätningsskiktet på fundamentet. Vattentätning är ett lager av takmaterial som läggs på hartset. Den första raden, liksom de följande raderna, staplas av nivå. För att göra detta drivs insatserna i yttre hörn och spänningen spänns. Och väggarnas vertikalitet kontrolleras med hjälp av en alkoholnivå.

Takarbete.

Efter att väggarna i huset är byggda, fortsätt till byggnaden av taket. Hittills är valet av material för takläggning enormt. Det är dock nödvändigt att noggrant välja de material från vilka taket kommer att göras. De vanligaste och pålitliga materialen betraktas som ”ondulin”, metallplattor, såväl som flexibla plattor. Spjälldelen är vanligtvis gjord av bräda.

Installation av fönster och entrédörrar.

När taket är klart fortsätt till installationen av fönster och dörrar. Det är bäst att stänga dem på båda sidor tills hela arbetet är klart.

Teknisk kommunikation.

En integrerad del i byggandet av hemmet är ingenjörskommunikation. Eftersom en person inte kan leva bekvämt utan dem. Detta interna och externa ledningar, rörsystem och avlopp, ledningsrör för uppvärmning.

Interna ledningar planeras före byggandet av huset. När det gäller externa ledningar kan den läggas efter byggandet av huset.

För vatten är det bäst att använda plast, gjutjärn, koppar, metalloplast. Plast är dock det billigaste materialet, men inte det mest hållbara.

Utrustning för uppvärmning installeras beroende på vald värmemetod. Om gasuppvärmning. använd sedan en gaspanna. om el, då elektrisk.

Intern och extern dekoration.

Beroende på vad väggarna är gjorda av och färdiga material väljs. Om det är en tegelbyggnad, behöver de inte speciell dekoration, de kan behandlas med vattenavvisande ämnen. Betongväggar kan gipsas och införa en dekorativ sten.

Tja, allt byggnadsarbete är klart, och nu kan du gå vidare till det mest intressanta – inredningen. Detta kan ske efter eget gottfinnande, eftersom det finns många alternativ för inredning. Tak och väggar kan puttied och målas i alla färger du gillar, du kan klistra över dem med tapeter, du kan sheathe väggar med clapboard.

Varje golv kan läggas på golvet. Dessa kan vara brädor, polerade eller laminerade eller lägga linoleum.

När allt internt arbete är klart ska du göra landskapsarkitektur runt huset. Installera ett staket, grind, vägar görs, växter planteras och utomhusbelysning utförs.

Därför får du ett starkt och pålitligt hus för dina drömmar, som du enkelt kan komma in i, när du observerar sekvensen av alla byggnadssteg.

Steg för att bygga ett privat hus. video

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *