Överlappar

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Hur är det att vara en jungfru på 30? Vad är intressant, kvinnor som inte har haft sex nästan tills de når medeltiden.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Dessa 10 små saker som en man alltid märker i en kvinna. Tror du att din man inte vet någonting om kvinnlig psykologi? Det är det inte. Inte en enda bagage kommer att gömma sig från en kärleksfull partners utseende. Och här är 10 saker.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Gör aldrig det här i kyrkan! Om du inte är säker på om du beter sig ordentligt i en kyrka eller inte, så gör du förmodligen inte rätt. Här är en lista med fruktansvärda.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

11 konstiga tecken som tyder på att du är bra i sängen Vill du också tro att du tar med dig din romantiska partner i sängen? Åtminstone vill du inte rodna och ursäkta mig.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

I motsats till alla stereotyper: en tjej med en sällsynt genetisk sjukdom erövrar modevärlden. Den här tjejen heter Melanie Gaidos, och hon bröt in i modevärlden snabbt, chockerande, inspirerande och förstörde dumma stereotyper.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Våra förfäder sov inte som vi gjorde. Vad gör vi fel? Det här är svårt att tro, men forskare och många historiker är benägna att tro att den moderna mannen inte sover alls som hans forntida förfäder. Början.

Förstärkningens diameter för bandfundament (instruktion)

Modern konstruktion gör inte utan beslag. Och när man bygger en grundläggande grund för ett 1- eller 2-vånings hus – det här är inte utbytbart material.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

I det här fallet borde du veta hur man korrekt beräknar förstärkningens diameter för remsan. Betong komprimerar väl, men problem kan uppstå när den är böjd. Jord är en elastisk bas som bidrar till bandets lilla avböjningar. För att öka dess motstånd mot tvärgående effekter läggs stålets längsgående stavar.

Det är inte sant att anta att deras diameter och volym inte spelar någon roll. Många gör misstaget att använda metall – från trådstickning till rör. Och detta kommer att negativt påverka både tejpen och strukturen på den.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Husets långa drift kommer att ge stiftelsens styrka och hållbarhet. Och en viktig roll i detta spelas av korrektheten av beräkningen av armeringsmaterialet. Använda glasfiberförstärkning, vid beräkning av kontot tas dess funktioner.

Det förstärkande materialet är uppdelat i två typer: arbetande och konstruktivt.

Konstruktiv förstärkning görs i enlighet med minimikraven i standarderna, så beräkningen utförs inte. På grundval av bältet är arbetsförstärkning längsgående stavar, vars volym är beräknad.

Förstärkningssystem

För att korrekt beräkna armeringsmaterialet i ett tejp av armerad betong bör standardarmeringssystem beaktas. För lågkonstruktion används huvudsakligen två system: med 4 och 6 stavar.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Systemet är valt enligt normerna i SP 52-101-2003, enligt vilket maximal avstånd mellan armeringsstavarna i en rad är upp till 40 cm. Steget från extrema längsgående material till bandets sida är 5-7 cm. Därför är det lämpligt att använda stiftelsen 50 cm bred system med 6 stavar.

Klasser och märken av material

Förstärkande stavar skiljer sig inte bara i deras tvärsnitt. Det som är viktigt är att välja rätt produktkvalitet. Märkning A är för stångstål, BP är för ståltrådar. Metall En klass med en utbyte på 400 används för tejpen.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Den visuella skillnaden mellan märkena: A 240 har en jämn yta, A 300 har ett ringmönster på en periodisk profil och A 400 har ett sillbenmönster på en periodisk halvmåneprofil. När förstärkning tillåts att använda en högre klass, vilket inte alltid är ekonomiskt. Användning av material av lägre kvalitet är inte tillåtet.

Sektionberäkning

Förstärkningsdiametern för remsan grunden av den tvärgående och vertikala typen väljs på ett tabellformat. instruktioner:

 • Vid konstruktion av 1 och 2 våningar används armeringsstänger med ett tvärsnitt på 8 mm, vilket är tillräckligt för det grundläggande bandet av lågkonstruktion;
 • Enligt SNiP 52-01-2003 är tvärsnittet av armeringsstänger i ett band av armerad betong minst 0,1% av dess totala tvärsnitt;
 • Bandets del beräknas som en produkt av dess bredd och höjd;
 • Tvärsnittet av förstärkningsstavar är lika med resultatet av att dividera det erhållna effektiva värdet av bandets tvärsnittsarea med 1000;
 • Med en bandlängd på upp till 3 m borde diametern vara minst 1 cm. Med en längd av 3 m eller mer är diametern 12 mm;
 • För att beräkna tvärsnittsarean för alla staplarna finns ett specialbord där materialets erforderliga diameter återfinns från stavarnas totala beräknade tvärsnittsarea och deras antal, som anges i respektive kolumner;
 • Det längsgående materialet när det läggs i tejpen måste ha samma diameter förstärkning för grundandet av bandetypen. Vid olika diametrar appliceras förstärkning av det största tvärsnittet i nedre raden.

Kvantitetsberäkning

 • Det är längden på alla bandets väggar;
 • Beroende på armeringsschemat som används multipliceras detta värde med antalet stavar, längden på de längsgående armeringsstavarna erhålles;
 • Beräkningen tar hänsyn till lanseringen av materialet när man sammanfogar flera stavar överlappar varandra.
 • För att redogöra för lanseringen finns det två sätt: utarbeta stavarnas layout och beräkna antalet leder; tillsats av 10-15% till det erhållna värdet;
 • För att beräkna volymen av det tvärgående och vertikala förstärkningsmaterialet användes återigen till förstärkningssystemet;
 • När du monterar ramen i en gräv, är vertikala stavar installerade på botten, något hammar dem i marken för större stabilitet av ramkonstruktionen. Då bör vertikalmaterialets längd ökas med 10-20 cm.
 • Därefter räknas antalet ramar ”rektanglar” som är konstruerade av förstärkningsstavar, med hänsyn till att vid hörnen och vid korsningen av väggarna i grundremsan kommer det att finnas 2 ”rektanglar” vardera. För enkelhet kan du rita ett diagram över basen och göra layouten med platsen för ”rektanglarna”, senare beräkna dem;
 • I början tas den längsta sidan för att räkna volymen av tvärgående och vertikala förstärkningsstänger på den.

Valet av tvärsnitt av stickningstråd och stickprovkonstruktion

Längden på stickningstråden per 1 bunt är 0,3 m med antalet buntar i 1: a förening 4. Den önskade volymen av stickningstråden beräknas genom att multiplicera med det totala antalet anslutningar. Standard trådstorlek för stickstavar i hörn av ramkonstruktionen är 0,8-1,2 mm.

Vid förstärkning rekommenderas de endast bindande med ståltrådsmaterial för en lång livslängd på ramkonstruktionen.

Användningen av svetsning är förbjuden för att undvika metallkorrosion i armeringsförbindelsespunkterna. Vid skärningspunkten av materialet spänns tråden, och de lösa trådändarna är vridna.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Tvärsnittet och volymen av armeringsmaterial som används beror direkt på strukturens svårighetsgrad, typen av jordkomposition på byggarbetsplatsen och på tejpdjupets nivå (grunt, medium eller djupt).

Se detaljerade anvisningar i videon:

Beräkning av förstärkningsramen görs vid konstruktion av konstruktionen. Strängt iakttagande av kraven i projektdokument, tekniska processer för byggandet av stiftelsen och yrkesmässigt utförande av alla byggnadsarbeten, kommer garantin för bandets livstid att beräknas till 150 år.

Berätta för dina vänner om den här artikeln i det sociala. nätverk!

Beräkning av förstärkning för bandfunderingar

 • Stripfotteknik
  • Verktyg och material
 • Beräkning av förstärkningsremsa grund
  • Ett exempel på beräkning av förstärkning för bandfot
  • Välj diameteren på stickningstråden och metoden för parningsläge

Bandbasens popularitet är kopplad till dess höga effektivitet och enkelhet i tekniken för dess genomförande. Det kan också lösa problemet med att bygga på svaga markar. Men samtidigt är denna typ av grundenhet kännetecknad av en ökad arbetskraft i processen och en betydande ökning av förbrukningen av byggmaterial, inklusive förstärkning.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Beräkning av tejpfundamentet.

Förstärkning av tejpfundamentet är en förutsättning, utan vilken det är omöjligt att prata om tillförlitligheten och hållbarheten hos hela strukturen.

Stripfotteknik

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Förstärkning av vinkeln och korsningen av remsa fundamentet.

För att svara på frågan, vilken typ av förstärkning behövs för bandfundering, måste vi först komma ihåg vad det är och hur det belastas. I själva verket kan betongremsan stå emot den vertikala och laterala kompressionsbelastningen ganska bra, men det fungerar väldigt dåligt vid böjning. För att skydda grunden förstärks det, och på grund av samverkan mellan duktil metall och stark betong erhålls en mycket pålitlig och slitstark konstruktion.

Tekniken för tejpfundamentet är ganska enkelt. Efter rensning av marken, bindning av byggnaden och fastsättning av axlarna enligt projektet fortsätter de till jordarbeten: gräva en gräv, nivå och kompakt fundamentet. Nästa obligatoriska steg är installationen av en sandkudde. Sandkudde hjälper till att jämnt fördela byggnadens vikt på det enda området.

Efter det, montera formen och börja lägga förstärkning. vars diameter måste motsvara det beräknade värdet. Efter tillverkningen av förstärkningsburet fortsätter de att hälla betong, vars varje lager komprimeras med en vibrator. När betongen härdar, är formen avlägsnad och remsa grunden täckt med ett lager av vattentätning, och de återstående bihålorna fylls med sand och försiktigt täppas.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Verktyg och material

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Ordningen av förstärkning remsa grund.

För utförande av arbete på bandbasens enhet används följande material och enheter:

 • sand;
 • formningssköldar;
 • beslag;
 • stickning tråd;
 • betong;
 • takmaterial eller mastic;
 • måttband;
 • nivå;
 • sladd;
 • spade;
 • avbitare;
 • tång;
 • stampen;
 • djup vibrator.

Strikt efterlevnad av teknik kommer att möjliggöra att bygga en verkligt pålitlig och hållbar konstruktion. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt frågan om vilken diameter av förstärkning på remsa grunden bör tillämpas. Denna fråga löses i hela byggnadens designstadium.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Beräkning av förstärkningsremsa grund

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Beräkning av förstärkning för grunden.

Standardbandbredden är 0,3-0,4 m, med en höjd av 0,7 m, dvs dess tvärsnitt är ganska liten. Därför överskrider den använda armeringsdiametern vanligtvis inte 12-14 mm. Att lägga förstärkning på remsa grunden utförs i form av två bälten. Ankaret är placerat i de övre och nedre delarna i 4 stavar. Armeringsdiametern beräknas utifrån data på grundvalens parametrar och material som används för dess konstruktion.

Man bör komma ihåg att när man bygger ett massivt hus eller utför byggnad vid rörelse, svaga markar, passar den längsgående armeringen 3-4 stavar i varje bälte.

Botten av basen i tvärsnitt utsätts för böjspänning, vilken tvärgående förstärkning förutsätter. Vertikal förstärkning ger styvheten av hela ramen, samtidigt som man i framtiden undviker sneda sprickor i stiftelsens kropp.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ett exempel på beräkning av förstärkning för bandfot

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Grundinstallationsschema.

Vi kommer att utföra beräkningen av det nödvändiga antalet förstärkning för grundandet av en tejpbyggnad med en storlek på 6 x 6 m, en bandbredd på 40 cm och en höjd av 70 cm. Den bärande väggen är 6 m lång.

För längsgående förstärkning använd stavar av klass A-III med en ribbad yta, vars diameter är 12 mm. Stavarna staplas längs i 4 stavar längs bandet längs hela omkretsen och under lagerväggen (2 stavar i nedre och övre bälten). Bandets totala längd är 30 m, där 24 m är omkretslängden och 6 m under stödväggen. Den totala förstärkningsstorleken med en diameter av 12 mm är 120 m. Vikten av 1 m förstärkning av denna sektion är 0,888 kg. Därför behövs 106,56 kg för förstärkning av hela monolitiska fundamentet.

Eftersom de tvärgående och vertikala stavarna inte upplever en signifikant belastning, kommer det att vara tillräckligt för förstärkning att applicera jämn förstärkning av klassen AI, vars diameter är 6 mm. Kors och vertikala stavar är installerade med ett steg på 0,5 m, avståndet från källarytan ska vara 5 cm. Med detta i åtanke är antalet stavar med en diameter på 6 mm per anslutning 1,8 m. Det finns 61 sådana anslutningar. Därför blir stångens totala längd 109, 8 m. Vikten av 1 m armering, vars diameter motsvarar 6 mm, är 0,222 kg. Därför är dess totala mängd som krävs för förstärkning 24,38 kg.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Välj diameteren på stickningstråden och metoden för parningsläge

Antalet stickningstråd per bunt är 0,3 meter, totalt antal sådana buntar i en anslutning är 4. Multiplicera med totalt antal anslutningar – 61, vi finner att 73,2 m stickningstråd kommer att behövas. Trådens diameter, som används för ett gäng stavar i ramens hörn, är 0,8-1,2 mm. Vid tillverkningen av förstärkningsburet används den för att binda med ståltråd, vilket garanterar hållbarheten hos hela konstruktionen. Det är absolut omöjligt att använda svetsning för att undvika metallkorrosion vid fogarnas leder.

Parningstekniken är som följer: Vid stavets skärningspunkt skärs tråden först och sedan snurras de återstående ändarna med tänger. Dessutom används en särskild pistol för rebar-bindning, vilket avsevärt minskar arbetskraftskostnaderna. Nackdelen är den relativt höga kostnaden för detta verktyg.

Diameter och mängd av armering som används beror direkt på konstruktionens massivhet, på typ av jord på byggarbetsplatsen, liksom på typ av remsfot (grunt eller djupt). Processen för beräkning av förstärkningsburet ska utföras vid hela byggnadens konstruktion. Endast strikt överensstämmelse med kraven i projektdokumentation, byggteknik och professionellt byggnadsarbete kan garantera livslängden för bandstiftelsen i minst 150 år.

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Innokentiy Andreevich Vlasov

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

20 oktober 2015

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

Några tillägg: 1. Om du behöver utföra vattentät av hög kvalitet, är det önskvärt att applicera geotextiler över hela ytan. Konsumtion.

23 september 2015

Hur och vad ska man göra överst på grunderna på grundföremålet (natursten, Plitnyak)?

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

© Copyright 2014-2017, moifundament.ru

 • arbeta med stiftelsen
 • förstärkning
 • skydd
 • instrument
 • montering
 • dekoration
 • lösning
 • beräkning
 • reparationer
 • anordning
 • Stiftelser
 • band
 • stapel
 • kolumnär
 • platta
 • andra
 • Om webbplatsen
 • Frågor till experten
 • utgåva
 • Kontakta oss

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

 • Fungerar med stiftelsen
  • Stiftelse förstärkning
  • Stiftelsens skydd
  • Grundverktyg
  • Foundation installation
  • Foundation Finish
  • Stiftmortel
  • Stiftberäkning
  • Stiftelse reparation
  • Stiftanordning
 • Stiftelser
  • Strip foundation
  • Stapelstiftelse
  • Pillar foundation
  • Slab foundation

Diameter av förstärkning för bandfunderingar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *