Hur man gör

Enheten överlappar sig i ramhuset

Olika material används som ljudisolering av golv, vi anser de viktigaste:

 1. Mineralull – dessa inkluderar alla typer av mineralull som används för ljudisolering. Det rekommenderas att använda en mer tät, även om ljudvågorna är väldämpade och lätta glas. Från slagljudet kommer detsamma bara att spara ett integrerat tillvägagångssätt.
 2. Bulk – olika återfyllning, som ekologi, sågspån, sand, expanderad lera och annat material med ljudisoleringsegenskaper.
 3. Plåtmaterial i form av vibrationssäkra ark, speciella golvbeläggningar för slutbehandling, korkbeläggningar. De används ofta i komplexa metoder för ljudisolering.
 4. Ett integrerat sätt att eliminera ljud består av en kombination av olika lösningar, till exempel användningen av lager med olika densitet och styrka.

Beställningsordning

Tja, låt oss avsluta med teorin, nu ska jag berätta hur jag gjorde mina golv.

Den nedre och mellanliggande överlappningen i ett ramhus är nästan identisk med konstruktionstekniken. Det enda du behöver när du arbetar på andra våningen ska vara försiktighetsåtgärd, krascha lite trevligt.

 1. utbildning
  I detta skede måste du redan göra beräkningar och köpa material av önskad storlek. Ta med honom till byggarbetsplatsen och förbered dig för den tråkiga processen med vikningsbalkar på sina ställen.
  Det är också värt att delta i förberedelsen av de centrala strutarna, deras storlekar kommer att vara kända från ritningarna, efter beräkning av överlappningen.
  Enheten överlappar sig i ramhuset
 2. Spread
  Det är nödvändigt att expandera strålarna i exakt den ordning i vilken de kommer att spikas, och allt på en gång. Du ska inte springa bakom varje bräde separat, du kommer att döda mycket tid, du kommer att slösa din styrka.
  Enheten överlappar sig i ramhuset
 3. Vi knackar
  Till att börja med spikas skivbrädorna runt husets omkrets. Därefter naves balkarna till ytterskäret, så att de blir din vertikalt om du arbetar tillsammans, spik assistenten bjälkarna i mitten av huset samtidigt och placerar stagarna. Glöm inte att regelbundet övervaka balkens parallellitet.
  Enheten överlappar sig i ramhuset
 4. Vi värmer
  I mitt hus har jag inte isolerade golv, om du planerar att göra isolering, då är det dags. Du kan självklart och senare bli förvirrad, krypa med en värmare under huset, då är det allt som ligger på marken, i allmänhet rekommenderar jag extrema fans, särskilt den här). Bottenvåningen är väldigt bekväm att blåsa ut här – jag är säker!
  Enheten överlappar sig i ramhuset
 5. Paroizoliruem
  Efter isolering riktar vi oss mot ångspärr. Var noga med att lima alla sömmarna, ånga ska inte tränga in i ullen.
  När det används som isoleringsskum – ångspärr är valfritt. Polyfoam är inte rädd för ånga, och den bär det perfekt genom sig själv (15-25 tätheter – inte högre). På Alexys foto ser du att han bara använt skum bara en gång.
 6. Grovt golv
  Sedan fyller vi utkastet golvet. Jag brukade slå de fyrtio, med en 60 cm lag – det kom ut väldigt bra, och när jag också nådde toppen med plywood – det var en monolit! Du kommer inte tro på att detta är allt – bara en ram överlappning!
  Enheten överlappar sig i ramhuset

Tja, jag tror att det är dags att avsluta, jag hoppas att efter att ha läst artikeln kommer du inte att få några frågor om hur man gör taket i ramhuset. Om jag stannar snälla i kommentarerna kommer jag definitivt att svara.

Och om någon vill lägga till – tveka inte!

PS.
Ja, en sak, vi konsulterade sedan med sin fru, och hon bestämde sig för att försöka ta ett par bloggrubriker. Så kanske bloggen snart kommer att bli en familj!

Tja, alla för nu, glöm inte att prenumerera på uppdateringar, jag gick och sovde…

Jag föreslår att jag tittar på mina andra artiklar från den här kategorin:

Golvens enhet i ramhuset: en översyn av befintliga alternativ

Även om du är en person som är långt ifrån byggnadsindustrin, bör du vara medveten om att det är oerhört obekvämt att leva utan kvalitets golv. Detta gäller för hus från olika material. Inte ett undantag och ramkonstruktion. Om byggandet av golvet är ordentligt ordnat, så med hjälp kommer det att vara möjligt att hålla värmen inuti lokalerna, samt skapa ett tillförlitligt stöd som förlänger byggnadens livslängd i flera årtionden.

Enheten överlappar sig i ramhuset

För att ge byggstyrkan är det nödvändigt att skapa ett undergolv som kommer att fungera som grund för framtida topplack.

Funktioner av designen av undergolvet

Om du kommer att vara golvens enhet i ramhuset, då är det i första etappen värt att skapa ett dragbeläggning, som ska vara så platt som möjligt, platt och pålitlig. I slutändan kan en sådan beläggning läggas, till exempel ett laminat. Huvudsyftet med denna konstruktion är en jämn fördelning av belastningen på ytan. Så du kan eliminera förekomsten av böjningar och deformationer av ytbeläggningen. Golvanordningen i ett ramhus kan genomföras med hjälp av flera tekniker, men loggar, torrskikt på marken eller våtskikt på markytan anses vara den mest populära och relevanta idag.

Steg under konstruktion av undergolvet på stockarna

Om du bestämmer dig för att använda en teknik som möjliggör lagrets applicering, kan arbetet ske i flera steg. Dessa element är raka stänger, som ligger på överlapp eller marken. Deras anpassning bör utföras på den sida där ytbeläggningen kommer att täckas. För att göra detta kan du använda en vanlig axel. Trä är skyddad från aggressiva faktorer och effekterna av insekter, för vilka elementets yta behandlas med en antiseptisk komposition.

Enheten överlappar sig i ramhuset

Om du lägger loggarna på överlappningen, då i väggens övre krona är det nödvändigt att skära spåren där de plana loggarna läggs. Bland annat installeras stockar på tegelstenar som stärker systemet och förlänger strukturen. När man installerar en grov beläggning utförs på botten, är jorden förfylld med ett lager av gruv i 2 cm, vilket måste komprimeras. Lags är installerade på stödpelare, som är monterade på fundamentet, och deras skydd mot fukt kommer att förlänga strukturens livslängd.

För referens

Enhetsgolvet i ramhuset kan utföras av plywood, som är installerat på stockarna. Detta alternativ erhålls av budgeten och kännetecknas av hållbarhet och praktiska egenskaper. För tillförlitlig fastsättning av element längs omkretsen bör små stavar läggas, varifrån en träkista ska tillverkas. Plywoodplåtar är fastsatta med speciella skruvar eller naglar, avståndet mellan vilka ska vara ca 150 mm.

Enheten överlappar sig i ramhuset

Efter slutförandet av dessa arbeten kan du börja lägga isoleringsmaterial av typen av mineralull eller substrat under laminatet.

Skapande av en grov beläggning baserad på en våtskikt

Om du kommer att vara enhetsgolv i ett ramhus kan du applicera tekniken för våtskikt på marken. Denna metod är inte alltid att föredra på grund av att golvyta måste lämnas för att slutföra torkningen, vilket kommer att ta flera veckor. Tidsfristen beror på klimatförhållandena. Idag finns det två metoder för våtskikt, varav den ena innebär användning av cementmortel, medan den andra – ett självnivellerande golv. Det vanligaste sättet att skapa en sådan grund är användningen av cementmärke M-250.

Som ett resultat är det möjligt att erhålla en jämn yta på grund av införlivandet av polymera beståndsdelar i kompositionen. Bland annat ger de beläggningen ökat motstånd mot mekanisk stress. Tjockleken på detta system kan variera från 30 till 100 mm. Kopplingen bör förstärkas ytterligare med metallelement.

Förberedande arbete

Undergolvets anordning i ramhuset kan utföras enligt metoden för att lägga en våtgjutning. Vid förberedande skede i detta fall ska basen rengöras genom att avlägsna skräp, främmande föremål och smuts.

Enheten överlappar sig i ramhuset

Vid nästa skede läggs vattentätningen av plastfilm och runt omkretsen måste du installera ett band som kompenserar för blandningens termiska expansion. Om ytan har faller i intervallet från 2 till 4 mm, bör det monteras beacons, vilket garanterar en perfekt platt yta efter gjutning.

Arbetssätt

När enheten är gjord av golv i ett ramhus på en remsa grund, då i nästa steg är det nödvändigt att späda blandningen och applicera den, jämföra den med en speciell remsa. Det är nödvändigt att bli av med de uppenbarade luftbubblorna med en nål, sedan sänks utkastet till att torka i ungefär en månad. När golvet har fått styrka kan du använda det som ett grovt underlag för att lägga på någon form av dekorativ beläggning, inklusive keramikplatta, linoleum, parkett eller laminat.

Expertråd

Det är bättre att utrusta det självnivellerande golvet, vilket blir en grov bas, när ytan är jämna med en sluttning på upp till 30 mm krävs. Att applicera en sådan blandning på marken är emellertid strängt förbjuden, eftersom kompositionen kräver närvaro av en fast bas, såsom ett betongskikt.

Enheten överlappar sig i ramhuset

Materialet måste skyddas mot fukt, därför krävs en vattentätfilm. Dess tjocklek kan variera från 1 till 2 mm. Tekniken att lägga en sådan lösning liknar den ovan beskrivna metoden, men de självnivellerande våningarna torkar snabbare och ytterligare arbete kan göras om 10 dagar.

Golvet i ramhuset på skruvhögar

Byggandet av golv i ett ramhus på skruvhögar kommer att innebära användning av en stång, kanalstång eller I-stråle. Arbetet kan utföras omedelbart efter konstruktionen av stapelfonden. För bandning kan du använda träbjälkar, som är bifogade stockar. Strålarnas spänning får inte överstiga tre meter. Om spänningen är större än detta värde, ska ytterligare stöd från staplarna användas. För balkar rekommenderas ett tvärsnitt av en bar på 100 mm, barrträd används bäst som ett material.

Innan du sätter fast bandningen måste basen vara vattentät med takpapper, polyetenfilm eller penofol. När golvet är gjord i ett ramhus på pålar, efter att du har installerat strålarna, kan du fortsätta att lägga loggen. Avståndet mellan dessa element ska vara 500 mm. För första våningen används loggar på pålar, vars tvärsnitt ska vara 250 mm. För andra våningen är element av 70 × 200 mm lämpliga. Om spännen är relativt små, vilket är speciellt sant för badrum och badrum, kan balkens tvärsnitt minskas till 50 × 150 mm.

Enheten överlappar sig i ramhuset

För att öka styrkan i strukturen kan avståndet mellan lagsna minskas till 40 cm. Innan du börjar lägga lagret måste du göra en markering som bestämmer avståndet mellan elementen. Vid nästa steg är det nödvändigt att göra indragningar längs stapelns bredd i trimningsstången. Så snart loggarna läggs i spåren i bandningen kan de fixas med knölar, skruvar, naglar eller skruvar.

När enheten är gjord i golvramhuset rekommenderas att du tar en titt på bilden i förväg. Kanske kan du förstå hur du utför jobbet. Genom det ovanstående kan det noteras att fyrkantiga brädor med en sida på 30 mm är fasta på skiktet. För att öka golvstrukturens styrka är stängerna anslutna med tvärgående broar, avståndet mellan 150 cm. Detta villkor är dock inte obligatoriskt.

Uppvärmd golv på spisen

Om du har slutfört byggandet av ett ramhus, som fungerar som plattans botten, är det dags att börja bygga ett uppvärmt golv. Basen måste vara ren och torr, och maximal skillnad i höjd bör inte vara mer än 0,5 cm. Annars måste ojämnheterna jämställas. För detta används ibland även ett lager av lågkvalitativ betong.

Enheten överlappar sig i ramhuset

När golvet är gjord i ett ramhus på plattan, är nästa steg att installera vattentätning så att den också fungerar som en ångspärr. För detta kan du använda plastfolie. Överlappningen av dukarna ska vara ca 12 cm, och sömmen är anslutna med scotchband. Det är viktigt att lägga ett tjockt lager isolering som eliminerar värmeförlust. Penofol är erkänt som det mest praktiska materialet. Enheten av ett värmeisolerat golv i ramhuset vid nästa steg innebär att man lägger rörledningen, som därefter hälls med samma betongskikt.

Enheten överlappar sig i ramhuset

Oförlåtliga misstag i filmer som du förmodligen aldrig har märkt. Förmodligen finns det väldigt få personer som inte skulle vilja titta på filmer. Men även i den bästa filmen finns det fel som tittaren kanske märker.

Enheten överlappar sig i ramhuset

11 konstiga tecken som tyder på att du är bra i sängen Vill du också tro att du tar med dig din romantiska partner i sängen? Åtminstone vill du inte rodna och ursäkta mig.

Enheten överlappar sig i ramhuset

Gör aldrig det här i kyrkan! Om du inte är säker på om du beter sig ordentligt i en kyrka eller inte, så gör du förmodligen inte rätt. Här är en lista med fruktansvärda.

Enheten överlappar sig i ramhuset

Våra förfäder sov inte som vi gjorde. Vad gör vi fel? Det här är svårt att tro, men forskare och många historiker är benägna att tro att den moderna mannen inte sover alls som hans forntida förfäder. Början.

Enheten överlappar sig i ramhuset

10 charmiga stjärnbarn, som idag ser väldigt annorlunda ut tiden flyger, och en dag blir små kändisar vuxna personligheter som inte längre känns igen. Söt pojkar och flickor blir till en.

Enheten överlappar sig i ramhuset

Dessa 10 små saker som en man alltid märker i en kvinna. Tror du att din man inte vet någonting om kvinnlig psykologi? Det är det inte. Inte en enda bagage kommer att gömma sig från en kärleksfull partners utseende. Och här är 10 saker.

Hur överlappar rammens hus och interfloor toppkanten

Enheten överlappar sig i ramhuset

För att göra ditt hem hållbart och tillförlitligt måste du göra en ganska stor mängd arbete, inklusive designen av toppkanten.

Denna okomplicerade design har ett antal funktioner och nyanser i sin enhet och installationsprocess. Innan du fortsätter med installationen är det nödvändigt att förstå kärnan i alla processer.

tidsbeställning

Enheten överlappar sig i ramhuset

Den nedre och övre delen av ramhuset ger det styrka och tillförlitlighet. Det finns skillnader i designen, men vad gäller den övre trimmen, tjänar den till att skapa byggnadens integritet från ramen. Dessutom kombinerar den övre typen av bandning inre och yttre väggar. den överför lasten och utför sin jämn fördelning i riktning från byggnadens övre del till botten.

Är viktigt. Konstruktionen av väggens topphuggning är nödvändig i ett ramhus, oavsett vad vinden kommer att vara och om det kommer att vara alls.

Typer av golv

Enheten överlappar sig i ramhuset

När det gäller typerna av golv är de uppdelade beroende på hur byggnaden av vinden är planerad.

Namnlösa: Detta rum kommer att utformas för lagring av saker, kommer att vara bostäder eller icke-bostäder:

 1. Under vinden bostadstyp (uppvärmd). En sådan överlappning är installerad när det gäller bostadshus eller vinden, samt med en hel andra våning. Utformningen av sådan överlappning kräver inte användning av speciella lager av vattentätande material, men närvaron av en ångspärr krävs.
 2. Under vinden i den ouppvärmda typen. En sådan ramöverlapp avvecklas när det gäller utrymme för icke-bostads tak. Denna typ kännetecknas av närvaron av ett stort antal isoleringsmaterial, deras specifika plats och förstärkt isoleringsskikt.

Är viktigt. Överlappningen på andra våningen i ramhuset måste ha ökad styrka och förmåga att klara höga stressnivåer.

anordning

Enheten överlappar sig i ramhuset

Om vi ​​betraktar ramverkets överlappande enhet i lager så kan vi se en slags ”paj”. Och glöm inte att interfloor överlappningen i ett ramhus är ett tak för ett rum och ett golv för en annan. Det här ögonblicket bestämmer tillgängligheten av vissa material beroende på den enskilda situationen.

Överflödeskakan i ramhuset består av följande lager från nedre våningen (taket) till andra våningen (det rena golvet):

 • Avslutningsmaterial av taket på första våningen;
 • gipsplåtar;
 • ett skikt av mantel;
 • ångspärrmaterial
 • släpa;
 • isolering mellan lags;
 • vattentätningsskikt (endast för ouppvärmd vindsvåning eller vid andra våningshus – under våtrum, till exempel i badrum på andra våningen);
 • Ljudisoleringsmaterial av kork typ (endast för bostads andra våningen);
 • fuktbeständig plywood (staplad i två lager);
 • rättvis golv.

Oavsett vilken storlek ramhus är överlappningen på andra våningen uppdelad i följande typer:

 • Trimmer. Den består av lag, på vilken golvet är utrustad med skivor av hardboard, spånskiva eller plywood. Strålavståndet är då ganska brett;
 • Beam-profil.

Särskilda funktioner

Enheten överlappar sig i ramhuset

Om vi ​​anser golvanordningen beroende på dess typ, det vill säga om det kommer att finnas en bostad på vinden eller inte, så är egenskaperna hos apparaten för ett hus med uppvärmd vindsvåning:

1. För överlappning av logg, läggs mellan lagren och det rena golvet gummi eller korkunderlag för att säkerställa ljudisolering. Om installationen utförs i två lager, krävs det även ett ljudisoleringsmaterial mellan dem.

2. Alla material för framtida konstruktion väljs beroende på den framtida belastningen på golvet och individuella önskemål, till exempel, ger bättre ljudisolering.

Golvet i vinden i ramhuset vid en uppvärmd andra våning avgöras enligt följande:

1. Placera vattentätning utförs på toppen. Det skyddar rummet från fukt som kommer från taket. Detta är en förutsättning för utrustningsdesignen, som inte kan försummas.

2. Användning av takmaterial rekommenderas inte på grund av dess cancerframkallande egenskaper, det är bäst att använda polymervalsade material.

3. Balkar i byggnaden är fördränkt med speciella preparat som skyddar vedet från förfallsprocesser, bildandet av svampmikroorganismer etc.

Säkerhetsåtgärder under arbetet

Enheten överlappar sig i ramhuset

Varje byggprocess innebär ökad risk för skada.

Förutom det faktum att alla manipuleringar görs manuellt, vilket är mycket osäkert, innebär uppbyggnaden av bandningen att man arbetar i höjd.

För att maximera skydda dig från att bli skadad bör du följa följande regler:

 1. Håll dig i den maximala ordningen av saker och verktyg i byggprocessen.
 2. Om arbetet sker på en höjd som är större än 1,2 m, måste byggnadsställningen användas.
 3. Ramar, balkar, plankor eller stockar är invecklade på ett säkert avstånd, och höjden på de element som vikts i stapeln får inte överstiga 1,5.
 4. En stapel av konstruktionselement måste förses med slips för att undvika oväntat spill.
 5. Elektriska anordningar som används i byggprocessen måste förses med jordning.
 6. Kablar till elektriska apparater måste skyddas mot någon form av mekanisk stress.
 7. Vid utförande av manipuleringar på fästelement och användning av elektrisk utrustning, är det nödvändigt att vara på starkt stöd, säkerhetsnät och monteringsbälten är en extra säkerhetsåtgärd.

Montering av överdelen

Enheten överlappar sig i ramhuset

Att binda andra våningen i ett ramhus börjar efter att väggarna har installerats och avgick med en speciell nivå.

Gör sedan följande åtgärdssekvens:

 1. Du behöver brädor, storleken 50 mm i tjocklek, som placeras ovanpå ramväggarna.
 2. Layering utförs med en överlappning med en angränsande vägg och fast med naglar. Fastsättning utförs i ett rutmönster, med ett minimum antal naglar som motsvarar 5 st.
 3. Utför sedan processen för att fästa de inre partitionerna på ytterväggar. Denna manipulation kan göras på tre sätt.
  • Du kan använda hopparna, som är konstruerade och fästade mellan ramställen. På sådana hoppare efter partitioner gå med. Överplattan överlappar samtidigt, på grund av vilken bindningen av väggen och skiljeväggen erhålls;
  • För det andra alternativet, installera extra rack på huvudramen. Om en partition är ansluten till en befintlig rack är en annan konstruerad och en partition är ansluten till dem. Vidare är processen att konstruera ombandet liknande;
  • Det tredje alternativet kräver en stapel, vilket kräver lite mer kostnad än i tidigare versioner. I stället för ett stativ är ett sådant trä installerat som partitionen är fixerad. Vidare är förfarandet för att anordna ombandet identiskt.

Golvkonstruktion

Enheten överlappar sig i ramhuset

Efter det att den skandinaviska ramväggen är klar, fortsätt byggnaden av taket mellan golv.

Det finns vissa skillnader i denna process beroende på planerade lokaler på andra våningen.

För en uppvärmd typ av övre våning är processen som följer:

 1. Initialt konstruera utkaststak. Börja processen från botten för ytterligare bekvämlighet av utrustningisolering.
 2. Till balkar som ligger tvärs över håll borden med en tjocklek av 3 cm.
 3. Därefter är plattorna täckta med ångisolerande membranmaterial. Överlappa det, lika med 10 cm.
 4. Därefter läggs värmeisolering. För detta ändamål, lägg ut plattorna och utvidgningen av mineralull. I tjocklek bör ett sådant skikt vara minst 10 cm och i bredd är det värt att hålla sig till samma avstånd som finns mellan strålarna.
 5. Därefter läggs ett lager av vattentätande material på toppen.
 6. Det sista steget är installationen av golvet på övervåningen och taket på första våningen.

Om andra våningen i huset är uppvärmd, bostadstyp, är processen liknande den som beskrivs, med undantag för följande funktioner:

 1. Istället för vattentätning läggs ett lager av ångspärr över balkar med isolering. Isolering så småningom kommer att ligga mellan de två skikten av ångskydd.
 2. Överlappen utrusta ljudisolerade material.
 3. Avsluta golvet på andra våningen utförs beroende på individuella preferenser.

Är viktigt. I processen att fästa styren på balkarna är det bäst att köra naglar i 45 grader, den här metoden skyddar mot sprickor efter att träet torkar ut.

Det är väldigt viktigt att inte glömma att lämna öppningen för passagen till andra våningen. För att göra detta, skär ut två balkar med en sektion som överensstämmer med överlappningen och skär mellan dem. Denna process utförs före början av takets konstruktion.

Användbar video

Visuellt inspektera byggprocessen på överdelen och överlappningen mellan golv i videon nedan:

De högsta rören på ramhuvudet eller bostaden samt processen för installation av interfloor-överlappning har sina egna nyanser och detaljer, vilket bör vara kända i förväg. Innan du börjar jobba bör du noggrant planera hela processen och bestämma vilken typ av andra våning som kommer att finnas i huset. Dessutom är det mycket viktigt under arbetet att skydda dig från skador och riskerna att falla från en höjd vid vilket arbete utförs.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *