Trägolv

Enheten takar golv på träbjälkar

Varför behöver jag en liten ficka på jeans? Alla vet att det finns en liten ficka på jeans, men få människor undrade varför han kanske behövdes. Intressant var det ursprungligen en plats för xp.

Enheten takar golv på träbjälkar

Hur man ser yngre ut: De bästa hårklippningarna för de över 30, 40, 50, 60 Tjejer på 20 år oroar sig inte för hårets form och längd. Det verkar som om ungdomar skapas för experiment på utseende och vågiga krökningar. Men den sista

Enheten takar golv på träbjälkar

20 bilder av katter gjorda vid rätt tid Katter är fantastiska varelser, och alla vet om detta. Och de är otroligt fotogena och vet alltid hur de ska vara vid rätt tidpunkt i reglerna.

Enheten takar golv på träbjälkar

15 symtom på cancer som kvinnor oftast ignorerar Många av tecken på cancer liknar symtomen på andra sjukdomar eller tillstånd, så de ignoreras ofta. Var uppmärksam på din kropp. Om du märker det.

Enheten takar golv på träbjälkar

Oförlåtliga misstag i filmer som du förmodligen aldrig har märkt. Förmodligen finns det väldigt få personer som inte skulle vilja titta på filmer. Men även i den bästa filmen finns det fel som tittaren kanske märker.

Golv i taket bör ge nödvändig styrka, styvhet och ingen vibration.
Den andra viktiga punkten är att säkerställa nödvändig nivå av isolering och ljudisolering. Värme från huset tenderar att gå genom vinden, och detta bör vara en pålitlig barriär. Tillbaka måste du hålla ljudet av regn, vind och eventuellt bullret från vardagsrummen på övervåningen.

Hur man gör ett vindsvåning på träbjälkar, så att det uppfyller dessa krav och är hållbart? Vilken design ska appliceras, och vilka material att välja?

Byggnaden av vindsvåningen med träbjälkar

Det är nödvändigt att välja storleken på träbjälkarna och steget för deras installation. Dessa parametrar bestäms av byggnadsdesignen. Du kan se hur man beräknar antal och storlek på träbjälkar på vinden.

Du kan välja olika alternativ för installationssteget och storleken på strålarna i enlighet med beräkningen. Det är mer lämpligt att göra valet genom att säkerställa placeringen av isoleringen och fixera huden.

Som balkar på vinden golvet kan väljas:

 • Barbredd från 100 till 200 mm och höjd 150-250 mm.
 • Brädor från 40 till 80 mm breda och från 100 till 250 mm höga.

Med hjälp av brädor kan du spara exakt på takbalkarna. Men samtidigt är det nödvändigt att lösa frågan om vridningsbalkar under belastning (eliminerad genom hårdplätering av sådana brädor). Hur läses golvplattorna av brädor här.
För en stapel av den angivna storleken krävs inte åtgärder för att förhindra vridning.

Balkarna är gjorda av torkat trä, vars vattenhalt inte överstiger 20%.

När strålarna väljs och installationssteget bestäms kan ytterligare parametrar övervägas – klädsel, isolering…

Enheten takar golv på träbjälkar

Ett ungefärligt schema med en enkel vindsvåning

Hur strålar är inbäddade i väggen

Ingångsdjupet i väggen för träbjälkarna på vindsvåningen ska vara:
– för timmer – 150 – 200 mm (längden på lageret på väggen);
– för brädor – från 100 mm.

Bommarnas änddelar för en längd av 250 mm är inslagna i ett vattentätande material. Mer vanligt använda ruberoid. Men strålens ände är inte vattentät för att säkerställa ångbyte.

Strålens ände skärs på ca 30 mm (se fig.), Och en luftgap är nödvändigtvis kvar mellan den och väggen.

Enheten takar golv på träbjälkar

På bilden: 1 – takstråle, 2 – vattentätning, 3 – nivellerande träfoder, 4 – vattentäta för foder.

Balkar är fasta med metallklämmor, vilka är inbäddade i väggen.

Mellan balkarna bör utrustas med lucka för åtkomst till vinden. Luckans minsta dimensioner är 0,7 x 0,5 meter.

Enheten takar golv på träbjälkar

Behöver jag använda fabriksgjorda strålar

Nu är det möjligt att använda inte bara enkla träbjälkar, men också komplexa fabrikstillverkade strukturer. Dessa är dvutavrovy bjälkar från en spånskiva, balkar från en limmade bar, trä-metall och annan typ av en design.

Dessa strålar skiljer sig från träbalkar och plankor med ökade hållfasthetsegenskaper. Och också dyrare.

Därför uppstår ändamålsenligheten av deras användning endast när det är nödvändigt att blockera ett spann av större längd eller för att ge en högre belastningsförmåga hos taket, exempelvis under rummet där det kommer att finnas många personer eller ett lager är organiserat…

Enheten takar golv på träbjälkar

Mer om balkar

Balkongarna på vindsvåningen kan vara ett oberoende oberoende element i byggnaden. Eller kan vara en del av takbussystemet.

När strålarna är självständiga förbättras ljudisoleringen (det finns ingen direkt kontakt med takelementen), det är möjligt att helt enkelt reparera vindsvåningen.

Om bjälkarna är en del av taklagret, kommer konstruktionen generellt billigare.

För att isolera en bostad från brandfarliga trästrukturer, är balkar vanligtvis hemmed med gipsskivor eller gipsfiberark underifrån. Tjockleken på dessa plattor ska vara minst 12 mm för envåningshus och tvåvåningshus och minst trekantig 15,9 mm. Dessutom anses dessa material vara miljövänliga för bostadsutrymmen, till skillnad från spånskivor utsänder inte formaldehyd.

Värmeisolering och ljudisoleringsåtgärder

Det är nödvändigt att applicera ett värmeisolerande material av sådan tjocklek att de ger motstånd mot värmeöverföring av den inneslutande strukturen enligt SNiP. Det är ekonomiskt motiverat.

Om till exempel rummet är kallt, då för regionen Moskva finns det en optimal tjocklek på isoleringsskiktet med mineralull på minst 20 cm. Med tanke på tillhandahållandet av ett ventilationsgap över isoleringen är det oftare inte tillräckligt med bjälkarnas höjd (balkar och plankor) för att rymma sådana lager och behöver en motbattyta av tillräcklig höjd.

Enheten takar golv på träbjälkar

Konstruktionen med ett motgaller och användningen av mineralull av en specificerad tjocklek som ljudabsorbent av en specificerad tjocklek är också en bra ljudisolator för vindgolvet från luftburet ljud (enligt standarder bör Rw-isoleringsindex för ett vindgolv vara minst 45 dB).

En polyetenfilm med överlappningar på 200 mm och en tjocklek på mer än 0,15 mm läggs under isolering för att skydda mot ånga. Ett ångdiffusionsmembran läggs på den lösa mineralullen. Ovanpå motgaller är golv av brädor, DSP, spånskiva. för möjligheten att överlappa rörelsen.

För att säkerställa hållbarheten hos träkonstruktioner måste en allmän ökning av fuktigheten på vinden inte tillåtas. För ventilation ska det totala arean av ventilationshålen på vinden vara 1: 2000 – 1: 5000 av golvområdet.

Om vinden är bostadsläge, läggs isoleringen i taket, och taket i taket är ljudisolerat. Överlappande strålar är signifikanta broar av ljud, för att uppnå en betydande nivå av isolering från luftburet och stötar är det nödvändigt att använda ett flytande golv – ett ljudabsorberlager mellan två lager av en ljudreflektor. Då överlappningen bör utformas för att lägga en torr screed ovanpå ett lager av ljudabsorbent av styva mineralullskivor med en tjocklek av 40 mm.

Vid byggandet av privata hus är det inte ovanligt att ett vindsvåning byggs på egen hand, utan att professionella specialister deltar. Vanliga misstag:
– inte säkerställa horisontell överlappning,
– överskridande av material för överdriven säkerhetsfaktor
– kontakt av lagens ändar med väggens murverk som ett resultat av vilket trädet blir oanvändbart,
– instabiliteten hos golvets instabilitet på grund av materialets ekonomi,
– Otillräcklig isoleringslagertjocklek och ekonomiska förluster som ett resultat av detta.
Du kan också läsa reglerna för byggandet av takpåsystem

Relaterade nyheter

Kommentarer (0)

Hur är processen med att värma vindsvåningar på träbjälkar

Fråga någon byggare om behovet av att isolera strukturer med Baswool värmeisolering. och han kommer säkert att berätta att du behöver värma alla byggnader där en person är tänkt att leva och arbeta.

De enda undantagen är tillfälliga byggnader där en person tillbringar lite tid, små arkitektoniska former och strukturer som ligger i väldigt varma klimatzoner.

Processen för uppvärmning av träbjälkar

För dessa byggnader behövs ingen grundlig värmeisolering, eftersom temperaturen utanför inte faller till extrema värden även på vintern. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt isolering av vindsvåningar. Denna process diskuteras nu.

1 Egenskaper och syfte

Vädret av golv måste ges inte mindre uppmärksamhet än vädret av väggarna eller golvet. Någon kan argumentera, säger de, varför inte koncentrera isoleringsöverlappningar, om det är mycket viktigare att skydda väggen mot värmeförlust.

Vaktarna är faktiskt nästan huvudbyggnaden som kyler huset även med skumbas och skumplast. Detta beror på deras stora yta, längd och tjocklek. Väggen under vintersäsongen kan frysa, vilket allvarligt sänker temperaturen, och därmed temperaturen inuti rummet.

Det finns en annan punkt som rör användningen av resurser för uppvärmning av ett hus. Överdriven värme från radiatorer kan värma väggen helt, men nästan hälften av värmeenergin kommer det att ge ut.

För byggare kallas en sådan process ”uppvärmning av gatan” i professionell jargong. Som du förstår är detta åtminstone en olönsam användning av resurser.

Dock har våningsplaner inte mindre prioritet. För att förstå varför du behöver en beräkning och en värmeisoleringsanordning för golv, bör du referera till fysikens lagar.

Enligt dessa lag strävar varm luft alltid uppåt, medan kall luft är i botten. Om vi ​​pratar om ett hus eller ett rum, så är rummet stängt för det mesta, och därför har luften ingenstans att gå. Som ett resultat är varmare luftflöden oftast under taket.

Om du har ett kallt tak, kyls de och faller under, vilket frigör utrymme för luft med högre temperatur som Techno-block med mineralullisolering. Resultatet är en sorts omvänd cirkulation när temperaturen i rummet sakta faller och allt på grund av ouppvärmd överlappning, som har en lägre temperatur.

Överlappning av balkar, skyddad av ångspärrfilm

Det är särskilt viktigt att värma vindsvåningar. Det är trots allt ett oanvänt utrymme. Det värms sällan ordentligt och lämnar ett slags buffertutrymme. Därför är temperaturen i den, även om den är högre än utsidan, men fortfarande ganska låg.

Om du har monolitiska eller prefabricerade vindsvåningar, är du fortfarande mycket lycklig. Betong, även om det inte tålar laster för bra, är fortfarande ett material med hög densitet. Den svalnar långsamt och skapar betydande hinder för lägre temperaturer.

I många byggnader läggs dock golv på träbjälkar. Enheten på träbalkarna gör det möjligt att göra arbetet med egna händer och avsevärt minska kostnaden för att ordna golvet, men dess värmeisoleringsegenskaper kan knappast kallas acceptabelt.

Den enklaste överlappningen av denna typ består av balkar på vilka träbrädor är fyllda, och insidan är i bästa fall hällda med ett litet slips eller fyllnadsmaterial.

Tjockleken på sådana överlappningar med isolerande isolering är inte heller imponerande. Beräkningen visar att även om de ger tillräcklig styrka för vinden, men deras isolering är på en mycket svag nivå.

Lyckligtvis kan arrangemanget för värmeisolering av sådana tak görs med egna händer, eftersom det är möjligt att isolera garretgolvet enligt ett standardförfarande, vilket innebär bara några steg.
till menyn ↑

2 Typer av material för isolering av golv

Vi vänder oss till specifika värmare, som oftast används för värmeisolering av golv.

Isolatorer kan vara mycket olika, deras tjocklek och optimala prestanda bestäms efter att alla parametrar har beräknats.

Beräkningen är emellertid inte alltid nödvändig. Så om du kommer att värma det normala vindsvåningen med en bas av armerad betongplatta, kommer du att ha tillräckligt med 7-10 cm värmeisolering av mineralull eller ca 5 cm isolering av penlex.

Använda mineralull för att fylla öppningar mellan balkar

Om det är nödvändigt att skydda överlappningen på träbalkarna, blir den nödvändiga tjockleken något större, eftersom trägolv, även vid fyllning, inte ger samma motstånd mot temperaturförlust. Därför måste strålarna lägga på ett lager av isolering på toppen av huvudstrukturerna.

Av de mest populära materialen för takets isolering. som är representerade på marknaden, använder oftast:

 • mineralull;
 • Skumplast;
 • Penoplex;
 • Återfyllning av expanderad lera eller liknande material.

Användningen av mineralull är helt berättigad. Det här materialet är trots allt miljövänligt, lätt att bearbeta. Du kan lägga det ovanpå några element, och arbetet görs av en elementär algoritm och med egna händer. Från verktygen behöver du bara den enklaste och prisvärda.

Minvat har en bra indikator för värmeledningsförmåga, det överför inte värme praktiskt taget. Ja, och lägg den på balkarna eller mellan dem är väldigt lätt. Detta beror på den aktuella materialets relativa mjukhet och elasticitet.

Om skummet måste skäras mycket noggrant och anpassas till en viss storlek, så kan du helt enkelt trycka mineralullen på rätt plats på rätt ställe och tampa ner det. Samtidigt bidrar du också till att eliminera köldluftbroar, som ofta uppträder i löst uppvärmda konstruktioner.

Problemen med mineralull är också kända för alla. Dess huvudsakliga nackdel är svullnad vid kontakt med vatten och en överflödig mängd fuktig het ånga. Därför måste sådan isolering nödvändigtvis skyddas av Izospan (ångspärrfilm) och vattentätning.

Värmeisolering av vinden med skum som isolering av tak i ett privathus anses vara en annan bra lösning. Polyfoam, till skillnad från mineralull, är inte alls rädd för vatten. Det tillåter inte heller ånga och har en mycket låg kostnad.

Faktum är att kostnaden är nästan 2-3 gånger lägre än kostnaden för mineralull, speciellt prover från populära tillverkare.

Styrofoam kan också isoleras med egna händer. Dessutom är det ännu lättare att arbeta med det, eftersom materialet har extremt låg vikt. Du kommer inte ha några problem med sin transport eller läggning.

Foliefodrad vindsvåning

Penoplex är en typ av expanderad polystyren. Penoplex används oftast när det är nödvändigt att minimera isoleringens tyngd eller att vinden är planerad för användning.

Fördelarna med Polyfoam (förutom de vanliga fördelarna med skum) har ökad hållfasthet, brandbeständighet och utmärkt prestanda som påverkar isoleringen.

Beräkningen visar att skumplattor kan ersättas med skumplattor, vilket är nästan dubbelt så tjockt. Samtidigt behöver Penoplex tjocklek på 10 cm endast krävas om du behöver skydda huset, som ligger i en mycket kall zon. Annars kommer det tillräckligt med tallrikar upp till 6-8 cm tjocka.

I det vanliga skummet kan den här siffran vara 15 cm. Om vi ​​pratar om isolering över balkar, så är det självklart att föredra att använda det andra alternativet, men kom ihåg att Penoplex är dyrare än skum.

Av återfyllnadsmaterialet tilldelas ofta utvidgad lerafyllning. Enligt dess egenskaper är den sämre än tidigare versioner, men instruktionen för åtgärder vid anordnande av isolering från expanderad lera behövs inte alls.

Allt du behöver göra är att fylla upp isoleringen med egna händer och justera den och hammar sedan brädorna längs strålarna.
till menyn ↑

2.1 Isoleringsteknik och nyanser

Det är möjligt att värma vindgolvet självständigt. Speciellt om du behöver arbeta med träbjälkar. Här är allting redan förberedt för arbete. Allt du behöver göra är att fylla utrymmet mellan strålarna och göra det så kvalitativt som möjligt.

 1. Förbered basen, rengör den från smuts.
 2. Förbered isolering och takplattor från polystyrenskum.
 3. Vi trimmer basen med Izospan eller något annat ångspärrmaterial. Detta är särskilt viktigt om du värmer upp vinden över badet. Polyfoam behöver inte ångspärr.
 4. Vi installerar isolering.
 5. Vi lägger ett vattentätlager över isoleringen.
 6. Vi monterar brädor för skydd.

Golvbalkar i balkarna under byggnadsfasen

Det spelar ingen roll om du använder mineralull eller polystyrenskummaterial, i vilket fall de är monterade med samma teknik.

Om det behövs kan de dessutom säkras med klämmor, men endast om överlappningen av din har en bas och består inte bara av balkar, på vilka en strandpromenad fylldes på båda sidor. Ång- och vattentätning är fastsatt med en konventionell häftapparat till elementen i strålarna eller kassen.
till menyn ↑

2.2 Isolering av överlappningen med flytande polystyrenskum (video)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *