Skelett

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Förstärkning av tejpfundamentet med egna händer utförs direkt i förberedelserna för att hälla eller bredvid den fria sajten. Den första metoden är den mest tillförlitliga, eftersom det låter dig kontrollera styrkan av förstärkning. Men den andra som gör sin egen blir lättare.

Stegvisa instruktioner för montering av stålramen:

1. Lägg platta stenar eller tegelstenar längst ner i skytten för att lägga längsgående stavar för att lyfta dem 5 cm över ytan.

2. Gör tvärbanor från en slät stav av mindre diameter och lägg dem i steg om högst 60 cm.

Förstärkningstejpfundament gör det själv

3. Montera de vertikala stolparna på samma sätt på längsgående förstärkning.

4. Fäst stavarna på det övre bältet och fäst de tvärgående stavarna på dem.

5. Lägg de färdiga modulerna på botten av skytten och bind de längsgående elementen överlappande.

Punkterna 2 och 3 i instruktionerna kan bytas ut med en enda klämma. Det utför funktionerna för både vertikalt ligament och tvärförstärkning. Klämmorna ska inte vara närmare varandra än 25 cm. En mer exakt tonhöjd definieras som 3/8 av grundhöjden.

Hur man förstärker hörn har vi redan sagt i den teoretiska delen. Instruktioner för att lägga egna händer är:

 • Fäst armeringen böjd i rät vinkel vid böjpunkten mot vertikal upprätt.
 • Stångens ändar, divergerande på intilliggande väggar, kopplade till raka linjesegmenten överlappar varandra. Storleken på överlappningen definieras som 40 diametrar av den valda staven, det vill säga för en 12 mm-produkt kommer den att vara minst 48-50 cm.
 • Montera klämmorna med ett steg två gånger så liten som när du kopplar de två banden på raka delar av fundamentet.

Endast stavar märkta med bokstaven ”C” är lämpliga för svetsning i en enda design. Det är bättre att kombinera alla andra med parningsmetoden för att inte störa metallets struktur vid fästpunkterna.

Stålets metallförstärkning har en stor nackdel – känslig mot korrosion. För att eliminera risken för förstörelse av förstärkningsnätet och försvagning av strukturen är det nödvändigt att tillhandahålla produkter med tillförlitlig isolering från miljöfaktorer.

För detta ändamål är det nödvändigt att se till att armeringens kanter inte sträcker sig utanför gränserna för den framtida betongmonoliten och inte ens närmar sig marken och väggarna på formen närmare än 50 mm. Då, vid gjutning, kommer alla metallstavar säkert att vara dolda under ett betonglager.

Hur man förstärker tejpfundamentet med egna händer: Installationshemligheter, stegvis videoinstruktion

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Förstärkning är läggning av stavar av robust stål längs fundamentet. Betongsten har stor styrka vid kompression, men under lasten på luckorna är den inte så hållbar.

Olika jordstrukturer och egenskaper hos en byggnad kan orsaka ojämn belastning, vilket leder till olika deformationer, inklusive bristningar.

Till följd av luckor kan stiftelsen vara täckt med sprickor. Och någon av dem kan leda till förstörelsen av huset.

För att stärka strukturen och kompensera för denna brist, är det nödvändigt att förstärka grunden för en bandtyp. Stålförstärkning, som placeras inuti betongen, hjälper till att eliminera sträckningen, vilket gör den hållbar och motståndskraftig mot temperaturskillnader och hög vikt.

Vilken förstärkning ska användas?

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Följande typer av armering används vanligen för ramen:

Det är nödvändigt att använda hjälpförstärkning. om en grund med en höjd av mer än 15 cm är betongad. Vertikala stänger är konstruerade för att ansluta de vertikala delarna av sin struktur och jämnt fördela lasterna längs hela byggnadens grund.

Rekommendation! Var uppmärksam på glasfiberstavarna. De har högre styrka jämfört med deras stålkomponenter.

Rebarberäkning

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Vid beräkning av förstärkning av remsfoten beaktas följande parametrar:

Den maximala belastningen faller på ramens längsgående del. Därför skulle det bästa alternativet vara att använda ribbstiften för ramförstärkning. Tack vare detta kommer högsta kvalitet vidhäftning till betong att uppnås.

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Monteringen av ramen utförs med hänsyn till skillnaden i markindikatorer. Ju större det är, desto tjockare bör förstärkningsstängerna användas i ramen.

Stålstavar som ligger längs fundamentets omkrets bör placeras på ett avstånd av mer än 50 mm från den övre kanten av basen, formen och botten. Fittings i betong måste skyddas mot korrosion.

Avståndet mellan stavarna bestäms till exempel enligt följande. Låt fundamentets bredd vara 0,4 m, så ska avståndet mellan stavarna längs, vara lika med:

 1. 1-3 dm vertikalt beroende på djup och belastning;
 2. 3 dm horisontellt.

Smidiga stavar som tål mindre stress används för vertikala och tvärgående ramelement. De befinner sig på ett avstånd av 1-3 dm från varandra. Ibland är det möjligt att ordna stavarna på upp till 5 dm.

Det är viktigt! Enligt konstruktionsreglerna måste ramens stiftram tillverkas 2 gånger mindre i bredd. Efter alla beräkningar kan du börja installationsarbetet.

Hur man gör en förstärkningskorg?

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Det finns standardtekniska operationer för förstärkning av en sådan grund, vilket innebär att fyra stavar läggs horisontellt: två – vid övre kanten; två – längst ner. Mellan stavarna ansluter klämmorna.

Det bör noteras att de utskjutande förstärkningsstängerna binder bättre till betongen. Det är därför som det är bäst att skära lite längre än grunden.

Installation innebär följande steg:

Efter att formen har monterats, är förstärkningsstödarna installerade. De är belägna längs hela grävens längd. Är stavarna kan kontrolleras med hjälp av lod.

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Ett lager av trasig tegel längst ner på fasadgraven är konstruerad för den så kallade kudden. Silikat tegel är inte tillåtet för detta ändamål.

Den tvärgående förstärkningen kan böjas, så att den skulle gå längs grävningen. Ett rör läggs på staplarna, och med det är bommarna böjda vid behov.

Bindningen är nödvändig för att stärka grunden var korrekt och hög kvalitet. Det fixerar säkert armeringsplatsen. I praktiken används plastklämmor, svets- eller stickningstråd för detta ändamål.

Den mest tillförlitliga är att fixera förstärkningen med stickningstråd.

Efter förstärkningen har gjorts, är det nödvändigt att fylla fundamentet med betong. Och vad konkret att använda för dessa ändamål kan du lära av vår artikel.

Förstärkningssystem

Dess olika alternativ finns på Internet. Ibland görs alla nödvändiga beräkningar. Här är ett exempel på ett sådant schema:

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Så här förstärker du bandets fundament, du kan lära dig av videon nedan:

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Hur man gör grunda fundamentbandstift med egna händer: Konstruktionssteg, stegvis videoinstruktion

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Hur man fyller tejpfundamentet med egna händer: teknik, fel, videoinstruktion

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Tape foundation gör det själv – steg för steg instruktioner

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Så här skapar du en kolumnstämpel med egna händer: enheten, arbetsstadierna, steg-för-steg-video-handledning

Gör-det-själv-bandkällare förstärkningsprogram

Stiftelsen är grunden för byggnaden. Och det är svårt att vara oense med detta axiom, eftersom det är han som håller och jämnt fördelar lasten på marken, säkerställer stabiliteten och hållbarheten hos strukturen. Men betong är, som det är känt, ett ganska hårt material. För att ge tejpstrukturen plasticitet och förmågan att motstå olika typer av belastningar används så kallad förstärkning.

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Vad är förstärkning för?

Enkelt sett är grunden för bandetypen en sluten slinga av betong under alla huvudmurar i byggnaden längs omkretsen. Detta är en av de mest populära typerna av vrak, eftersom det är enkelt i konstruktion, det kan tåla stora belastningar och låter dig dessutom utrusta källaren i bruk. I minorna – en hög konsumtion av byggmaterial, behovet av att använda specialutrustning (betongpumpar, kranar).

Stiftets tejpvy är uppbyggd för byggnader av tunga material (tegel, kvarter, sten) och hus med monolitiska eller prefabricerade golv av stor massa. Denna typ av bas är optimal på ojämna jordar, där risken för ojämn nedsättning föreligger.

Foundation warping schema

Betongkonstruktion klarar två typer av laster:

 • Kompression – byggnadens vikt och dess innehåll (möbler, dekoration etc.).
 • Stretching – påverkan av frosthävande krafter. Våt jord, frysning, ökning i volymen och komprimerar skelettet, skjuter upp det.

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Självklart är dessa belastningar ojämna. Så att bandet kunde motstå deformationer och följaktligen sprickor, sprickor används förstärkning av tejpfundamentet. I praktiken innebär detta bildandet i betongkärnan i en enkelmetallram. Enligt reglerna bör den placeras närmare grundkanterna, det vill säga inom områden med maximal kompressionsspänning.

Vilka material används för förstärkning

Även om förstärkningen av teckentypsunderlaget med egna händer är avsett, är det nödvändigt att välja rätt komponenter. Kompositionen av de nödvändiga materialen innefattar:

1. Stål eller kompositförstärkning – stavar av metall eller glasfiber. De är gjorda av spolar med 50-100 m eller skivad metallvals med en längd av 6-12 m. Släta stavar med en sektion upp till 10 mm kallas montering och används för vertikal och tvärgående del av ramen. Korrugerade stavar med en diameter av 12-80 mm betecknas som arbete. Av dem passar den övre och nedre längddelen av ”skelettet”.

2. Ståltråd för stickning eller slipsklämmor. Svetsning används mindre vanligt (metall ska märkas ”C”)

3. Verktygsfäste eller speciell krok för stickning, hacksåg och liknande.

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Metallramen är mest populär bland byggare, dess effektivitet och tillförlitlighet visat sig med tiden. Förstärkning av grunden för glasfiberförstärkning används för de byggnader som är föremål för speciella krav när det gäller radiostörningar, icke-magnetism, kemisk resistans. På grund av det faktum att kompositmaterialet är dåligt sträckt vid böjning, det vill säga det faktiskt inte utför någon av huvudfunktionerna, används det sällan i privat bostadsbyggande.

Under inga omständigheter ska plastflaskor, metallhörn eller rör, grovt nät, järnkablar och andra liknande material användas som förstärkningskorg på fundamentbandet. Detta är inte ett skelett, utan externa inslag som bara skadar betongbasen. Resultatet är ledsen – grunden kommer inte att stå emot designbelastningar, oundvikliga skador på både lagerstiftelsen och väggarna, golv, tak och andra delar av byggnaden.

Beräkning av förstärkning för bandfunderingar

Beräkna mängden material för förstärkning är enkelt. Den vanligaste två- eller treraden rutnätet. Steget mellan de vertikala sektionerna är 40-80 cm, mellan horisontellt belägna nivåer är cirka 30-60 cm. Det är en fördjupad grund med en höjd av mer än 90 cm, kräver 3-4 längsgående tier, för ett skelettdjup på mindre än 0,9 m är två tillräckliga. Tänk på ett exempel:

 • Parametrarna för betongbasen (VhSh) – 60h30 cm,
 • omkretsen av byggnaden – 5×5 m,
 • gallersteg – 50 cm

Självklart behöver du ett tvåstegs rutnät. Arbetsventiler för 4 längsgående linjer om 20 m vardera kräver 80 pog. m, montering vertikalt, med hänsyn till avståndet från ytan på 5 cm – 1,4 m * 51 (antal korsningar) = 71,4 m. Säljare rekommenderar att man tar stål med en marginal på minst 10%, så totalen kommer att vara ca 170 löpande meter. m förstärkning. Vi bör inte glömma buntet. Vid varje korsning få ca 30 cm tråd. Fogar i sektionen – 4 stycken, så med ett lager kräver ca 70 pog. m stickad metall.

Hur förstärker man självständigt bandgrunden

Förstärkt betongkonstruktion tolererar inte försumlighet. Ankaret före användning ska kontrolleras, rengöras från smuts och rost. Byggare försummar ofta detta skede, även om det är känt att utländska inklusioner försämrar betongkärnans kvalitetskännetecken.

Förstärkningstejpfundament gör det själv

En knepig räknare som sparar el. Det lönar sig om 2 månader!
Alla behöver veta detta för att spara pengar!

Strip-förstärkningssystemet är enkelt men mödosamt:

 1. En 5 cm tjock betong ”sula” hälls på sand och pumpar ”kudde”. Det skyddar metall från korrosion och för tidig destruktion. Ibland för att spara under ramen bifogas bitar av tegelstenar eller stenar.
 2. Sätt formen.
 3. Det erforderliga antalet tvärgående monteringsstavar med ett intervall på högst 80 cm läggs på betongskiktet.
 4. Korrugerade stavar är överlagda i två rader från ovan i längdriktningen. Intersection webbplatser är länkade. Det visar sig att den nedre nivån på förstärkningsburet är.
 5. I leder är slät stål av en viss längd vertikalt monterad. Observation av vinkelns geometri vid 90 ° är obligatorisk.
 6. Den övre delen av tvärgående monteringsstavar är fäst på dem. Det visar sig att ramen, överlappningen av vars ändar måste vara minst 20 cm.
 7. Den övre längsgående delen av det förstärkta ”skelettet” läggs och fästs med stickningstråd eller klämmor.
 8. Med hjälp av distansern är den färdiga ramen fast fastsatt i förhållande till formen. Klyftan mellan dem ska vara minst 3-5 cm.
 9. Paketet kontrolleras igen, allt överskott av materialet, soporna tas bort.

Förstärkning av hörnet av remsa grunden – huvudvärk för de flesta professionella. Det är här som den så kallade koncentrerade stressen bildas. Därför används speciella tekniker som P-eller L-formad armering, skapad med hjälp av klämmor.

Schematiskt ser det så här ut:

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Förstärkningstejpfundament gör det själv

För parning vinklar mindre än 160 ° med L-formad armering:

Förstärkningstejpfundament gör det själv

Vid hörnförankringspunkterna monteras klämmorna dubbelt så ofta som resten av remsan. Det är dessa metoder för hörnförstärkning som skapar en styv koppling mellan konstruktionselementen, så att du kan jämnt fördela belastningen.

Låt oss försöka beräkna hur mycket det kommer att kosta förstärkning av grundbandet 5×5.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *