Källare

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Materialet för tillverkning av veranda i ett ramhus måste väljas enligt väggens konsistens så att det harmoniskt väver in i det övergripande arkitektoniska utseendet på huset eller stugan. För tegelväggar kommer verandaen att vara tegelsten, för monoblockväggar – från betong, för träväggar eller väggar som är täckta med sidospår – från trä eller liknande sidospår.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Om entrédörren är hög över marken måste verandaområdet höjas till sin nivå. På grund av säsongsvariationer i markdensitet måste landningen ligga 50-100 mm under dörren.

Verandaen är det sista steget att bygga ett hus. Nu kan du börja arrangera teknisk kommunikation.

Mer artiklar om detta ämne..

Gör-det-själv-hus utan erfarenhet av byggande

Bygg ditt eget hem på egen hand, utan hjälp och billigt… Vad kan vara mer attraktivt! Vårt eget hem är en dröm som går i uppfyllelse, och ingen annan inser våra drömmar bättre än oss själva. Men även ett lanthus är en komplex struktur och utför designen, är det nödvändigt att ta hänsyn till tusentals nyanser. Var och en av dem är ganska svår att överväga, men vi kommer att försöka studera de viktigaste punkterna kring byggandet av vårt eget hus.

Hur man börjar bygga

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Innan du bygger ett hus med egna händer utan erfarenhet av konstruktion, måste du åtminstone teoretiskt undersöka huvudstadiet och inte vara rädd för eventuella svårigheter och misslyckanden. Vem äger informationen äger han världen. Information om den valda platsen bör börja byggas. Det är nödvändigt att ta reda på från framtida grannar allt om grundvatten, för att förstå markens egenskaper. Grundvatten är viktigt inte bara ur vattendets organisation, den typ av grund för det framtida huset kommer att bero på deras förekomstnivå.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Nu är det värt att tänka på projektet. Detta är ett mycket viktigt steg och det är bättre att inte genomföra denna verksamhet utan erfarenhet av konstruktion av byggnadsstrukturer. Inte bara priset på hela byggnaden, men också levnadsförmågan beror på hur höga byggnaderna byggs av den kvalitet och professionalism som projektet genomfördes med. Följaktligen kan du gå på två sätt – beställa ett enskilt projekt, eller använd ett typiskt beprövat projekt som garanterar tillförlitlighet och en lång byggnadsresurs.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Vi utför projektet hemma

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Designarbete är ett bra jobb förknippat med både arkitektoniska funktioner i byggnaden och ingenjörsdelen. Och den här delen omfattar beräkning av elkablar, vilket ger huset gas, vatten, beräkning av ventilation, uppvärmning och avloppsvatten. Den genomsnittliga kostnaden för ett typiskt projekt kan inte nå hundratals dollar, medan ett enskilt projekt kan kosta nästan 6 tusen rubel per kvadratmeter.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Under utförandet av designarbetet kan du förbereda en webbplats för framtida konstruktion. För att byggnadsarbetet ska kunna gå snabbare och snabbt, är det bättre att tillhandahålla en tillfällig konstruktion, en byggbil, en kung, vilket rum du säkert kan lagra verktyg och åtminstone vissa material. Också i det här rummet kan du koppla av och byta kläder.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Webbplatsberedning för byggande

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Samtidigt måste du tänka på enhetens fäktning. Staketet är nödvändigt eftersom det kommer att skydda platsen från nyfikna ögon och oinvigda gäster. Du kan göra åtminstone ett tillfälligt staket från en planlös bräda, från en billig platta, du kan göra ett staket från ett staket, och om det finns en möjlighet, är det bättre att ta hand om ett mer solidt staket från ett professionellt ark, nätnät.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

En viktig detalj – toaletten på platsen. Det är lämpligt att tänka över alla nyanser som är förknippade med sin konstruktion i förväg, förbereda en cesspool eller göra den enklaste septiktanken. I det här fallet kommer det inte vara nödvändigt att göra omloppssystemet i flera pass, men att spendera tid och ordna en kvalitetsseptiktank, eller omedelbart ansluta till avloppssystemet, om det finns en sådan möjlighet.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Vilken grund att lägga

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

För att bestämma vilken typ av stiftelse du behöver ta hänsyn till många saker, men troligtvis kommer det att ske i husets designstadium. Beroende på belastning och typ av jord kan grunden vara enligt följande:

  1. Stiftelsen är tejp. En av de vanligaste typerna och lämpar sig för de flesta byggnader och jordtyper.
  2. Brick foundation. Detta system används mycket sällan, och även då för lätta, eventuellt tillfälliga strukturer.
  3. Stapelstiftelse. Ibland är det enda möjliga alternativet när det gäller att bygga ett hus på höjande och instabila markar.
  4. Slab foundation. Används även för mobila instabila jordar.
  5. Rubble Foundations kan också användas i de fall där konstruktion utförs på mark som är rik på grundvatten med låg djup.
  6. Grunden för monolitisk typ kan vara användbar vid konstruktion av icke-standardkonstruktion. Sådana stiftelser är tillförlitliga, men kräver allvarliga utgifter.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Material för konstruktion av väggar och tak

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Efter att ha lagt grunden isoleras den från fukt, isolerade och fastgjorda väggar. Material för väggarna finns det många, såväl som tekniken för deras konstruktion. När man väljer en teknik är inte bara budgetens storlek viktigt, utan även områdets klimatfunktioner, och materialet i varje region kan vara annorlunda. Någonstans är det lönsammare att bygga väggar av kalksten, från en bar är tegelsten populär i vissa regioner, och när någon är närmare är ramkonstruktion, som den snabbaste och billigaste, och någon föredrar att bygga skumbetongväggar.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Efter att väggarna är uppbyggda är taksystemet uppbyggt, vilket också kan vara väldigt annorlunda. Typ av tak kan vara antingen klassisk gavel eller trippel, enkel lutning eller mer komplex form och konfiguration, men det är viktigt att ta hänsyn till takmaterialet som läggs på taksystemet. Classic skiffer används idag extremt sällan, mestadels föredrar lätta material – mjukt kakel, rullar bituminösa material, någon närmare klassisk kakel, och någon bestämmer sig för att täcka taket med metallplatta.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Det är viktigt att huset stämmer helt överens med idén om ägarna till en mysig boet, då kommer byggnaden, oavsett hur länge den varar, att ge glädje och allt arbete som utförs från hjärtat kommer i alla fall att vara av hög kvalitet. Lycka till all konstruktion och uppfyllelse av önskningar!

Barens hus med egna händer utan byggupplevelse

Du kan bygga ett hus ur en bar med egna händer från sådana sorter av obehandlat trä som:

– Planerat virke (billigt, lättanvänt, har standardparametrar, men samtidigt kräver det noggrant torkning, inte en perfekt platt yta och geometriskt exakt samma dimensioner);

– Profilerat virke (det har ett eget fästningssystem eller en vågig kam, men för perfekt styling är den här typen av trä bättre att köpa med en marginal – så är det troligare att fästningarna från olika delar passar varandra).

– Limmat limträ (idealiskt för att bygga ett hus utan byggnadserfarenhet, tack vare den lilla krympningen kan du samtidigt utföra andra byggnadsuppgifter, men när du köper det här råmaterialet måste du övervaka dess kvalitet, densitet och enhetlighet).

Allmänna tips för självbyggande av timmerhuset.

1. ”Guldstandarden” för virke är en sektion på 100×150 eller 150×150 mm.

2. Träårsringar ska vara jämnt fördelade längs hela längden på virket, helst längs dess centrum.

3. Barrträd är de obestridda ledarna bland leverantörer av råvaror för framtida barer.

4. Alla barer som används ska ha samma längd, bredd, bockning, tjocklek och så vidare.

Därefter presenterar vi en enkel guide för nybörjare, hur man enkelt och snabbt bygger ett hus från en bar med egna händer.

Rita och godkänna projektet.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Först gör vi ritningarna i det framtida huset, vi gör mätningar på marken och motsvarande beräkningar. Husets projekt från en bar kan utarbetas självständigt eller för att ta itu med experter. Efter att ha skapat projektet bestämmer vi kvantiteten av erforderligt material, köper det och går vidare till det direkta arbetet på huset.

Lägger grunden

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Innan du väljer vilken typ av stiftelse du ska lägga under grunden för huset, måste du svara på sådana frågor som:

– Vad blir den totala belastningen på stiftelsen?

– Vilka egenskaper i strukturen påverkar stiftelsen?

– Vilken typ av jord råder i ditt område och hur långt från ytan är grundvattnet?

Det kommer också att vara nödvändigt att ta hänsyn till ett antal önskvärda rekommendationer om stiftelsens arrangemang:

– Om det i arbetslivet kommer att vara inblandade, så rekommenderas även användning av grillning så att det inte finns några luckor mellan marken och huset.

– Den nedre kronan bör ligga ovanför marken på ett avstånd av minst 50 cm.

– Om förstärkning kommer att användas för byggandet av fundamentet, är dess parning i ställen för starka böjningar tillåtet endast med hjälp av metallfästningar manuellt, men det är bättre att inte använda svetsning – det kan förstöra själva materialets konstruktion.

Fler populära alternativ till basen för huset från en bar är tejp, grunt djup och hög. Bältet är bra för byggnader med källare och källare, grunt – för sandjord, hög – för lös och alla andra typer av jord.

Vi sätter kronorna.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Den första kronan är vanligtvis placerad på extra brädor för att undvika eventuell fuktighet på träet. Dessa brädor är impregnerade med antiseptika och fungerar som en slags länk mellan grunden och den nedre kronan. Under dem kan du också lägga vattentätning – detta ger ett ordentligt skydd mot fukt från jordens yta.

Den första kronan kan också sättas på korsskenorna, och lämnar omedelbart små luckor mellan dem för korrekt ventilation av basen. På grund av detta anses detta alternativ vara mer rationellt.

Den viktiga punkten är att man, när man lägger kronorna, ständigt ska övervaka korrektheten av byggnadens höjd och med hjälp av byggnadsnivån – övervaka jämnheten av att lägga strålen och hela ytan som helhet.

Kronorna är fästa ihop med speciella klämmor, spår eller åsar, och hörnfogarna görs till en halvstång / i en skål / tass / varmt hörn (tillval). Dessutom skärs byggnadsskikt i den första eller andra kronan för att golva framtidens golv. Mellan alla kronor måste läggas tätning (till exempel jute).

Samtidigt ska alla leder och fogar förseglas vid placering av kronorna, och väggarna ska impregneras med brandskyddslösningar.

Vi skapar öppningar för fönster och dörrar.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

För att skapa öppningar kan du prova följande alternativ – på platserna i de planerade dörrarna och i fönsterbalkarna kan du lägga sig kortare på avståndet från varandra, där ditt fönster eller framtida dörr passar. När du använder denna teknik på båda sidor av öppningen ska monteras Nagel.

Om denna metod verkar för tidskrävande, skulle ett annat alternativ vara att skära lämpliga hål i den solida väggkonstruktionen från strålen, men i det här fallet kommer du att ha extra byggmaterial som initialt skulle kunna användas med större nytta. Även om användningen av denna metod å andra sidan kommer att möjliggöra en mer exakt beräkning av parametrarna för fönster och dörrar, eftersom skärningen kan utföras vid det fullständiga torkningssteget av virket och förvärvet av slutformen efter krympning.

Vi utrusta golvet och taket.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Golv i timmerhusen kan göras på samma sätt som i någon träbyggnad – i form av golv för stockar eller speciella bjälkar som fungerar som golv. Vi lägger utkast och golv med ytterligare isolering och isolering. Golvet lämnas efter ägarens skönhet och fantasi, och taket är redan i mål, i komplexet av efterbehandlingsarbeten – det kan vara täckt med sidospår, klädbräda osv., Och du kan lämna hängande bjälkar och extra tak som inredning.

Vi är engagerade i taket.

Om det inte är klokt, skulle det vara bättre att inte hitta ett alternativ för ett vanligt ordentligt tak. Denna typ av tak innebär rigid montering av spärrar och arrangemang av extra ramvaror. Taket självt kan också vara av trä – dess montering från stängerna utförs på marken, lyfter den uppåt och fixerar den i form av en enda stråle. Ovanpå ett sådant trussystem är en lathing monterad där det direkta materialet för byggandet av taket är monterat – kakel, skiffer, ondulin, metallplatta.

Vi värmer och inducerar skönhet.

Gör-det-själv-hus utan byggupplevelse

Under den slutliga torkningen av virket som huset byggdes upp är bildandet av luckor i strukturen alltid nästan oundvikligt, genom vilken värdefull värme kommer att gå vilse. I detta avseende är det bättre att sätta fast alla sömmar, leder och påstådda svaga punkter med hjälp av jute redan före detta stadium.

Att måla husets väggar från en bar kommer också att vara användbar – förutom extern skönhet kommer lak och färg att skydda trädet från UV-strålar och nederbörd. Innan du målar, kommer det inte att vara oskäligt att sanda hela ytan på väggarna.

Men vad gäller sådana populära efterbehandlingsalternativ som användningen av sidospår, smörgåspaneler och liknande, är det utan tvekan värt att tänka på – logghus är mestadels bra i sig (se bilder) och kräver ingen extra dekoration. Det maximala som tillåts här är användning av lacker och färger. Denna sida av frågan lämnas emellertid alltid till ägaren av en sådan struktur.

Minsta uppsättning verktyg som ska vara till hands:

– ax och hammare

– naglar, skruvar, skruvar, dowels;

– jute eller annat värmeisoleringsmaterial

– byggnadsnivå och måttband

– elektrisk borr och motorsåg.

Om vad som annars är bra att lära sig för att bygga ett hus från en bar ser vi på videon.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *