Hur man värmer

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Ovanför isoleringen, mellan kassen och spärren, läggs vattentätningen. Materialet överlappas, lägger på början från sluttningens nedre kant. Därefter monteras träräknaren – deras tjocklek skapar takets nödvändiga ventilationsgap. Reiki kan fästas med spikarna med naglar, men det är bättre att använda skruvar. Till den förberedda konstruktionen inifrån mellan spjällen läggs isoleringen och fixeras.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Trussfot, tillverkad av metall eller trä, är en kall brygga, eftersom dess värmeledningsförmåga är mycket värre än värmeisolatorns.

Av denna anledning, uppvärmning av vinden, bör du inte begränsa installationen av en värmeisolator mellan spjällen – ovanpå de redan lagda mattorna och spjällen är det bättre att utföra ett kontinuerligt värmeisoleringslager. För ett kontinuerligt lager är det bättre att använda en tunnare isolering. Denna metod förbättrar isoleringens kvalitet. Nackdelarna är det faktum att medan takbjälkarna är gömda och de är svårare att använda i framtiden för att fästa andra strukturella element. För att underlätta ytterligare arbete bör placeringen av spjällen vara korrekt noterad.

En ånggenomsläpplig film bör läggas över isoleringen. Användningen gör att du kan avleda överskott av fukt. Sedan är den förberedda strukturen fäst med kista. I det sista steget av arbetet är taket täckt. Korrekt utförd takisolering möjliggör året runt användningen av vindsvåningen som en bostad där ett gynnsamt mikroklimat bibehålls. För ett detaljerat svar på frågan om hur man isolerar mansardtaket, rekommenderas att uppmärksamma tematisk video med detaljerade instruktioner.

Relaterade nyheter

Kommentarer (1)

Hur man isolerar taket på vinden från insidan – materialvalet och arbetsalgoritmen

Förbättra prestandaegenskaperna hos takpannan och uppnå komforten i vardagen kan tillhandahållas av högkvalitativ värmeisolering. Evenemanget är relevant om vinden golv används för att leva eller rekreation. Planera isolering av vinden taket från insidan, uppmärksamma behovet av arbete, valet av värmeisoleringsmaterial, noga studera den tekniska algoritmen.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Behovet av värmeisoleringsåtgärder

Värmeisolering på vinden golvet krävs på grund av sin plats nära golvytan. Att överträffa ventilationshålen med 15 cm leder till kylning av rummet och det blir olämpligt att leva. Experter påpekar flera anledningar till att taket på taket ska isoleras från insidan:

 • väderskydd;
 • reduktion till 20% värmeförlust;
 • minskning av överhettning
 • reglering av luftfuktighet och minskning av sannolikheten för kondens
 • förmågan att utföra kombinerad värmeisolering.

Skapa en värmeisoleringsbeläggning bör också vara för att förhindra glödande på sommaren. Arbeten utförs med hjälp av isoleringsmaterial som måste väljas i enlighet med lagstadgade krav.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Hur man inte gör ett misstag när man köper isolering?

De värmerisoleringsnormer som taket och vinden är underordnade specificeras i SNiP 2.3.79-1998. Samma dokument rekommenderar hur man väljer isolering för taket på vinden. Kvalitetsmaterial skiljer sig åt:

 • låg värmeledningsförmåga på grund av vilket ett bekvämt mikroklimat hålls på golvet;
 • fuktmotstånd för att förhindra inre och yttre läckage. Om det valda materialet är hygroskopiskt appliceras vattentätning;
 • liten massa, vilket underlättar trycket på ytan. På övervåningen är det lämpligt att arbeta med mineralull (täthet 45-50 kg / m3) eller glasfiber (densitet 14 kg / m3);
 • Överensstämmelse med parametrarna för brandsäkerhet, hållbarhet, motstånd mot abrupta klimatförändringar.
 • förmågan att behålla form när den placeras i en icke-standardvinkel. I annat fall kryper tyget och kvaliteten på isolering av strukturen minskar.
 • optimal tjocklek för klimatet i bostadsområdet. Mångsidiga kommer att vara produkter med god densitet och liten tjocklek;
 • miljöskydd och lång livslängd.

På den nuvarande marknaden presenteras mycket material med positiva och negativa egenskaper. Varje typ av värmeisoleringsbeläggning skiljer sig enligt installationsmetoden, och det är därför möjligt att identifiera vilken isolering för mansardtak som är bättre endast genom att studera dess egenskaper.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Varianter av värmeisoleringsmaterial

När du planerar hur du ska isolera taket på vinden från insidan är det viktigt att välja rätt isoleringslager. Vid konstruktion används vanligt ull, polyuretan, polystyrenskum och ekowål.

Egenskaper av mineralullmaterial

Mineralull är en tunn fiber baserad på glas eller basalt. Isolering brunnar blockerar ånga, kondensat, behåller fukt, utsätts inte för brand. En liten massa i kombination med miljövänlighet och en hög värmeledningsförmåga motiverar användningen av mineralull i privata hem.
När du köper bomullsull på mineralbasis, vägledas av dess typ:

 • glasfiber kan orsaka klåda och irritation vid exponering för oskyddad hud. Materialet används endast på en lutande yta;
 • basaltfibrer antänds inte vid en temperatur av jämn 1000 ° Men villotens kaotiska arrangemang gör basalt bomull hårt, så det är gjord i form av plattor.

För att kvalitativt isolera taket på de övre våningarna behöver du ett material med ett densitetsindex på 25. Minvat måste läggas mellan karmramen med ett lager av 15-25 cm beroende på klimatfunktionerna i din region.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Durable Styrofoam

Plattor av expanderad polystyren kan väljas för att skapa värmeisolering av ytan på väggarna och taket. Materialet placeras mellan taksystemet och under det. Tillverkare erbjuder två alternativ för expanderad polystyren:

 • kaklat skum med en granulär struktur. Vita plattor har dimensioner av 0,5×1 och 1×1 m;
 • penoplex (polystyren med strängsprutning), som är homogen.

Polystyrenbaserat skum är ett utmärkt råmaterial när det gäller pris och värmeisoleringsegenskaper. Däremot har hållbart material en hög kostnad och kräver ytterligare efterbehandling med gipskartong eller plåtar. När du använder taket på taket från insidan finns risk för brand, utsläpp av gifter och luckor om träramen torkar ut.

Tekniken för applicering av skumad polyuretan

Tänk på hur man värmer golvet under taket, var uppmärksam på flytande material – polyuretan i form av en skumblandning. Polyuretanskum appliceras från en speciell ballong i ett tätt skikt. Användningen av skumad polyuretan eliminerar sömmar. Högteknologiska installationer som endast specialister kan använda på stora områden används.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Ecowool – tekniska specifikationer

Ecowool är gjord av cellulosaförbrukning, är en tät lös bomullsull. Material – den bästa isoleringen på grund av dess miljövänlighet och spröd struktur. Säkerhet för människors hälsa, täthet vid tillslutningsluckor och fuktmotstånd ger användarvänlighet av cellulosaull till taket på vindsvåningen:

 1. Torr fyllning av material på horisontella ytor i närvaro av takbjälkar.
 2. Applicera en tjock våt komposition. Ecowool blandas med ett klibbigt medel och den resulterande massan appliceras på ramen med en spatel.
 3. Uppvärmning genom att hälla inuti takpannan.

Cellulosa bomullsfraktioner har förmågan att överföra luft, upprätthålla en normal temperatur även vid varmt väder. Sorptionskvaliteter isolering ger högkvalitativ absorption av överskott av kondensat, därför tänkande, desto bättre att värma taket taket, sluta vid ekologin.
När du värmer taket på din vind, utför du komplicerat arbete – börja med inköp av material, planeringsaktiviteter, läggning av vatten- eller ångspärr.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Golvbeläggning

För att förstå processen att skapa en värmeisoleringsbeläggning på övervåningen i ditt eget hem är det viktigt att föreställa sig en takpann. Den är gjord av material på takets yta, vattentätande lager, lathing, isolering, gardinskenor, ångspärr och spjäll. Med tanke på hur man värmer upp taket, följ arbetssekvensen.

Vi lägger vattentätning

Lakan av takmaterial eller PVC-filmer är vikta runt spjällen med 3-5 cm sagging. Tack vare denna teknik rullar fukten ut ur taket till en speciell rännan. Membran vattentätning ger full integritet av strukturen. Det ligger så här:

 1. Materialet rullas vinkelrätt mot karmramen, från botten.
 2. Den första raden leder in i rännan.
 3. Den andra raden rullas ut och observerar 10-15 cm överlappning.
 4. På åsen är membranet klippt och fixerat.

Vid arbetet ska hänsyn tas till det fuktblockerande lagrets riktning: den ena sidan förs till takbeläggningen och den andra till det isolerande materialet.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Vi bildar ett ångspärrskydd

För bästa skydd mot ånga krävs ett speciellt foliemembran. Algoritmen för dess golv är något lik den föregående:

 1. Materialet rullas ut, observera överlappningen av tyg.
 2. Fogarna måste vara tejpade (i sidan, topp och botten);
 3. För fixering av membranfilmen till lagren med hjälp av en steppler.

På toppen av ångspärren är kassen tillverkad av träväggspaneler.

Iscensatt isolering

Hur man isolerar mansardtaket själv? Börja händelsen någon gång efter arrangemang av lådor! Uppgifter utförs externt eller internt, vars användning bestäms av objektets tillgänglighet.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Utvändig termisk isoleringsmetod

Om du bygger ditt hus, ignorerar du inte skapandet av ett värmeskyddande lager på vinden. Uppvärmning av taket på huset med egna händer, observera en fasad algoritm för arbete inifrån:

 1. Torka lådorna över trussramen eller säkra en stark tråd med galvaniserad.
 2. På sidan av taket låg isoleringsmaterial, välj det enligt klimatförhållandena i området. Försök att matcha sömmarna så att ingen kall luft strömmar genom luckorna.
 3. Rulla ut vattentätningsmembranet och tampa kassen.
 4. Lim ett lager av inre ångspärr.
 5. Utför takterrasser.

Den yttre metoden ger enkel att lägga isolering på den formade höljetråden.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Intern isolering

För att helt enkelt isolera taket på vinden med egna händer, arbeta inifrån, montera först i spärren, på vilken du lägger vattentätning, kasse och takmaterial. Följ byggteknik:

 1. Gör ett hinder för att hindra material från att komma över acceptabla nivåer.
 2. Överväg metoden för att fixa ekowool eller mineralull.
 3. Tippa plankorna mellan träskogen, efter 40-50 cm stigning för att skapa en ventilationsgap.
 4. Placera isoleringen, överlappa sömmarna.
 5. Spik karmramen – det kommer att hålla ett lager av isolering.
 6. Lim membranet för att isolera rummet från ångan.
 7. Montera lådan.
 8. Avsluta rummet.

Layla lager mineralull står bred, något större än steget mellan lagren. Rullmaterialrulle, börjar arbeta från botten. Stig upp gradvis, fixera isoleringen med en steepler i tvärriktningen.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Hur man dekorerar ett varmt vindgolv?

Uppvärmningen av vinden, fortsätt till sin inredning. Förklara isoleringsmaterialet och skapa en yta för ytterligare dekoration kan vara gipsmur, gipsfiberplatta, ett glasplåt eller klädbräda. Det senare alternativet är framgångsrikt om du planerar att använda vinden för att leva.
Efter att ha avslutat dekorationen av trä, bearbetar den med anti-eld och anti-råttningsmedel. Om du har valt GKL eller SML, fäst arken och gå igenom lederna med kitt eller mastic.
Lär dig att värma taket på vinden, du kommer inte bara skapa en bekväm miljö för att stanna kvar i rummet från insidan, utan också minska kostnaderna under uppvärmningssäsongen. Isolering, som inte införs i en, men i flera lager, kommer att säkerställa maximal värmeuppehåll i ett lanthus, även i det hårda inhemska klimatet.

Isolering av mansardtak från insidan, instruktion och video

Golvet är ett speciellt rum där väggarna nästan sammanfogas i ett med takytan och ventilationsgapet inte överstiger 100-150 mm. Av denna anledning finns det snabb kylning av rummet på vintern och uppvärmning under sommarsäsongen. Hela ytan på takkonstruktionen är som en värmeackumulator i sommarvärmen, och genom det kommer värmen att undkomma med början av kallt väder. För det första beror det på halten värmeledningsförmåga hos de material som används för takets konstruktion.

Hur man bättre isolerar taket på vinden

På vintern växer värmeflödena från batterierna uppåt i enlighet med fysikens lagar, fördelas under takvinkeln och lätt förflyttas utifrån, eftersom materialet från vilket taket görs enkelt leder upp värme.

När detta inträffar förstörs snöets smältning, som förvandlas till is. I sommarvärmen blir luften på vinden rum så varmt att det blir svårt att andas. Kyl det här rummet, får inte ens mycket kraftfull luftkonditionering.

Hur är det i denna situation? Svaret är bara en – för att värma upp vindsutrymmet ordentligt, välja rätt värmeisoleringsmaterial, parametrarna för dess tjocklek och monteringsplatsen på taket, i överensstämmelse med den tekniska processen.

Till exempel, om isoleringen utförs med ett otillräckligt tjockt material som matchas av ögat, kommer problemet att lösas endast delvis och rummet kommer fortfarande att vara coolt och obekväma. Endast värmaren väljs korrekt i tjocklek och värmeledningsförmåga möjliggör isolering av vinden från takkonstruktionen, och vid byggande av korrekt ventilation kommer allt överskott av fukt att snabbt och smidigt tas bort på utsidan.

Än att isolera mansardtak – kriterier för att välja material för isolering

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Valet av högkvalitativa isoleringsmaterial för att isolera vindsummet från insidan är en mycket ansvarsfull process. Tjockleken och skiktet på takpannan beror på typen av isolering och dess huvudegenskaper.

På grund av att vinden är ett rum med en viss konstruktion bör isoleringsvalet baseras på de krav som ställs på det:

 • Minimivärdet för värmeledningsförmåga. Det är önskvärt att förvärva materialets värmeledningsförmåga indikatorer, som inte överstiger 0,05 W per kvadratmeter.
 • Låg fuktpermeabilitet. På grund av det faktum att kondensat kan bildas under taket, och ofta kan taket helt enkelt läcka, bör isoleringsmaterialet inte absorbera fukt, vilket påverkar dess huvudparametrar negativt. Om det är omöjligt att följa sådana regler är det viktigt att utrusta högkvalitativ vattentätning.
 • Hur man bättre isolerar taket på vinden

  Materialet för den inre vindisoleringen ska ha en minsta vikt. Denna parameter är mycket viktig eftersom takkonstruktionen inte kan överbelastas. Viktparametrar är direkt beroende av materialets densitet. För taket är väl lämpat mineral eller basaltull. Tyngre alternativ är inte tillrådligt.

 • Höga brandsäkerhetsnivåer. Det är viktigt att isoleringen inte stöder förbränningsprocessen vid öppen eldkälla.
 • Isoleringens förmåga att behålla den ursprungliga formen. På grund av det faktum att isoleringen placeras på en icke-standard yta i en vinkel kan rullade mjuka material glida ner under en viss tid och bilda stora hål i övre delen. Därför bör isolering för vindisens isolering inte förlora sin form och storlek.
 • Hög frostbeständighet. vilket orsakas av plötsliga temperaturförändringar i takytan.
 • Lång operativ resurs.

Det är mycket viktigt att korrekt beräkna isoleringens tjocklek, vilket bör baseras på byggnadens egenskaper, tjockleken på husets väggar, närvaro eller frånvaro av isolering samt tjockleken på takpannan. Alla dessa parametrar är av stor betydelse och endast på grundval av dem är det möjligt att välja den högsta tjockleken på det isolerande materialet. Om du hoppar över beräkningsskedet är det bättre att välja mineralull med 25 cm tjocklek.

Ju bättre att värma vinden från insidan?

För inre isolering av solvatten måste du välja högkvalitativ isolering baserat på klimatfunktionerna i byggnadens område. På grund av värmekonstruktionsegenskaper har varje typ av isolering sina egna fördelar och nackdelar, som materialets popularitet bygger på:

 • Hur man bättre isolerar taket på vinden

  Basalt mineralull anses vara en av de mest populära och högkvalitativa värmare för vinden struktur. Den läggs i flera skikt med överlappande leder. I de flesta regioner i vårt tillstånd ska isoleringsskiktet vara 15-20 cm.

 • Inte mindre populär för uppvärmning av vinden är expanderade polystyrenskumplattor. Isoleringens tjocklek bestäms utifrån densiteten.
 • Modernt polyuretanskum – en modifierad version av skummet. Denna isolering passar bäst för inredningsarbete. På grund av minimal värmeledningsförmåga kan polyuretanskum appliceras i ett mindre skikt än någon annan värmare. På grund av den höga adhesivytan fyller den kvalitativt även svåråtkomliga hålrum.

Tekniken att anordna det värmeisolerande skiktet i takytan med egna händer innebär användning av antingen mineralbasaltisolering eller skumpolystyrenplattor. Det är lätt att arbeta med sådana material och de har högkvalitativa tekniska egenskaper. Används ofta en kombination av rullmaterial och isolering i plattorna. Minvata passar mellan takspjällen och polystyrenskumplattor är monterade ovanför den.

Isolerande ”tårta” för vindisolering

Bara genom att observera den korrekta sekvensen av isolerande ”kaka” från insidan av taket på taket, kan du uppnå komfort och trivsel inomhus när som helst på året. Dessutom har denna design följande skikt:

 • Hur man bättre isolerar taket på vinden

  ytskikt

 • ventilation med kista;
 • ångspärrskikt;
 • isoleringskula – olika typer av mineralull;
 • vattentätande lager;
 • ytbehandling material som används för takläggning.

Ångspärr är ett obligatoriskt krav för installation av wadded isolering. På grund av detta är det möjligt att skydda mineralull från ånga och kondensat. Vid användning av polyuretanskum behövs inte ångspärr.

Vattentätningsskiktet behövs i alla situationer och högkvalitativt skydd av träelementens takelement kommer att bero på användningen. Som vattentätning är det lämpligt att använda membran av diffusionstyp, som fritt låter ångan ut och inte släpper in fukt i rummet.

Var noga med att mellan lagren av värmeisolatorn och vattentätningsmaterialet förbli luftutloppsavstånd på minst 50 mm. Dess huvudsakliga syfte är att avlägsna överskott av fukt från isoleringen.

Värmande tak tak från insidan mellan spjällen

Processen med inre isolering av mansardtaket bör börja på byggnadsstadiet. Detta är det enda sättet att verifiera korrektheten hos skiktet ”taket”. Samtidigt är det önskvärt att med egna händer formulera ett detaljerat schema på vinden och markera de ställen som ska isoleras från insidan.

Mycket ofta har mansardkonstruktionen en trimmad struktur. Enkelt uttryckt, mellan den nedre delen av takhöjden och inredningen i rummet finns det fortfarande ledigt utrymme, vilket inte behöver värmas upp. Men i en sådan situation är det viktigt att värma taket på takkonstruktionens ytterkant.

 1. Hur man bättre isolerar taket på vinden

  Förvärmaren måste packas upp till Minvata typad sin ursprungliga form. Materialet skärs till önskad storlek. Var noga med att lämna en marginal på 25-35 mm för snygg passform till de angränsande spärren.

 2. Knivarna skjuts in i utrymmet mellan spjällen. Det är nödvändigt att trycka lätt på mitten av värmaren så att den räter ut. Man bör komma ihåg att tjockleken på balkarna måste vara minst 25 cm.
 3. En ångspärr med en överlappning på 10 cm läggs ovanpå isoleringen, och lederna limes med tejp. Isoleringen är fastsatt med fästen eller lådor.
 4. För manteln är 2,5 cm tjocka band packade.
 5. Ett dekorativt ytmaterial är fäst över skenorna.

Vid detta skede kan allt arbete på vindsvängningen betraktas som avslutat. Men för att fullt ut förstå väsentligheten i installationsprocessen kan du bekanta dig med videon, isoleringen av taket på vindsvåningen. Om du planerar att värma vinden i den gamla byggnaden, och takkonstruktionen inte vill demonteras, så finns det ett litet knep. Vattentätningsskiktet rullas direkt från insidan av vinden, omsluter takbalkarna och lindar materialet i utrymmet mellan dem. Men i en sådan situation blir det inte möjligt att skydda träbalkarna om ett takmaterial läcker ut.

Konstruktionen av värmeisolering från insidan under takbjälkarna

Hur man bättre isolerar taket på vinden

Mansardtaket, vars isolering utförs från insidan, när värmeisoleringen läggs över karmkonstruktionen, och är inte särskilt varm i utrymmet mellan intilliggande balkar. Tack vare den här metoden kan du undvika kalla broar, som är träbjälkar. Med denna metod passar isoleringen snyggt mot botten av strålarna, och det resulterande utrymmet kommer att ge ytterligare ventilation. Men kom ihåg att i ett sådant läge kommer det effektiva området att minskas från alla sidor med 300 mm. Den samma installationen av vindisolering från insidan är konditionerad av följande aktiviteter:

 1. Inuti, är ett vattentätande membran spikat på takkonstruktionen med egna händer.
 2. Suspensioner är fastsatta på takbjälkarna, om målen är gipsskiva.
 3. Hur man bättre isolerar taket på vinden

  Mineralull sätts på hängarna, som är förskuren till erforderliga dimensioner med en överlappning av några cm för att undvika bildning av luckor vid lederna av angränsande dukar.

 4. En ångspärrfilm är fäst över isoleringen med hjälp av byggnadsfästen.
 5. På toppen av ”paj” är crammed för efterbehandling. För fastsättning används långa skruvar eller naglar för att tränga in isoleringen och komma in i en träbalk.
 6. Slutligen är ett dekorativt ytskikt fäst.

Arbetet med att värma ett mansardtak med egna händer är en ganska enkel process och kräver inte hög professionalism eller dyra material. Därför, för att förstå hur man värmer upp vinden under kraften av varje, även om det finns mindre färdigheter i reparationsproblemet.

 • Författare: Vadim Nikolaevich Lozinsky

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *