Hur man gör

Hur man gör en trappa med egna händer

Att skriva själva programmet är också enkelt. Oftast gör de en rak trappa. Den förbinder första våningen med andra, och når en höjd av flera meter. För enkelhets skull bör lutningsvinkeln för strukturen vara lika med värdet 30-40 grader.

Var uppmärksam! Trähus krymper betydligt de första två åren efter byggandet, så lutningsvinkeln kan förändras.

Så, för din bekvämlighet, presenterar vi de grundläggande beräkningarna av trappelementen (med träets exempel) av en standarddesign:

Hur man gör en trappa med egna händer

Obligatoriska beräkningar

  1. Fastställa trappans höjd. Medelvärdet från tak till golv är 250 cm. Till det här värdet måste du lägga till golvplattans tjocklek. Det genomsnittliga värdet är 35 cm. Vi får:
   250 + 35 = 285 cm

Hur man gör en trappa med egna händer

  1. beräkna antalet steg. Trappans höjd divideras med stegets höjd. Det sista värdet (dvs höjden på stegen) är bättre att ta medeltalet – 17 cm. Vi får:
   285 cm / 17 cm = 16,76

Värdet är rundat upp. Totalt får vi 17 steg.

Hur man gör en trappa med egna händer

  1. bestäm bredden på steget. Det antas att den tillåtna slitbanans bredd (platt motstående del av steget) kan ligga i intervallet 22-40 cm. I rysk praxis använder du formeln: a + b = 47 cm för att beräkna stegbredd och stigning (stigare). där a är stigarens höjd, b är stegets bredd. Vi får:
   47-16,67 = 30,3 cm

Värdet är avrundat till 30 cm. – detta är stegets bredd.

  1. Trappans bredd måste vara en multipel av stegbredd. I vårt fall kan detta värde vara 60 cm. 90 cm 120 cm och så vidare
  2. beräkna längden på trappan. Stigens längd är lika med produkten av antalet steg efter deras bredd. Vi får:
   17 * 30 = 480 cm

Hur man gör en trappa med egna händer

Rekommendation! Värdet vi fått är ganska stort. Inte varje hem kommer att kunna bygga en sådan struktur. Byggare rekommenderar att man gör en svängstege eller en spännvidde med en plattform.

 • Beräkna längden på kosuren. Beräkningar utförda av Pythagoreas teorem. summan av benens kvadrater är lika med hypotenusens kvadrat. Det är, ² + ² = ². I denna formel:
  Och – höjden på kosuren,
  B är längden på trappan
  C är kosourens längd. Vi får:

230400 + 81225 = 311625
Roten till detta nummer är 558,23 cm. Kan avrundas till 560 cm.

Hur man gör en trappa med egna händer

Tips! Om det är svårt att göra geometriska beräkningar kan du dra en stege på papper i lämplig skala och mäta vinkeln och längden på basen.

Bygg upp trappan

Innan du börjar montera trappan till andra våningen måste du bestämma om kosourens installationsplats ( trappstegets stödstruktur). Installation av stegen (i vårt fall, marschstrukturen) innehåller flera steg:

  1. Installation kosour. Den lägre delen av kosuren är fastsatt med en stödstång. Topp kosour kapas i takstrålen.

Hur man gör en trappa med egna händer

Hur man gör en trappa med egna händer

  1. installation av balustrar och räcken (1 baluster med 1 steg). I botten av varje steg är spåren sågade i vilka balustrar är införda, över vilka räcken är monterade.

Hur man gör en trappa med egna händer

 1. polering av trappan, täckande skyddskonstruktionen.
 2. lackering och målning. För att göra detta, använd en rulle eller borste. Måla trapporna du behöver i 2-3 lager. varje nästa lager ska appliceras efter en tid, så att det tidigare lagret har lyckats torka.

Kostnaden för de färdiga trapporna

Hur man gör en trappa med egna händer

De som bestämde sig för att köpa en färdig trätrappa eller beställa det. bör veta att kostnaden kommer att bero på komplexiteten i strukturen och träet.

Till exempel kommer den vanligaste marschestegen med 90 grader från tall att kosta 60-80000 rubel. från björk – 100 000 rubel. från ek – 150000 gnidning.

Du kan beställa en trätrappa i en specialiserad butik eller på företagens webbplatser. Tillverkningen av trappor i genomsnitt tar 5-10 arbetsdagar.

Det är upp till dig själv att göra en trappa eller beställa av specialister. Självinstallation är inte en snabb process, men det har sina fördelar. Först och främst sparar det pengar och en tydlig bedömning av byggmaterialets kvalitet.

Hur man gör en trätrappa med egna händer berättar den här videon:

Hur man gör en trappa med egna händer

Trappa på verandan av trä med egna händer: dimensionella ritningar, steg för steg guide till konstruktion

Hur man gör en trappa med egna händer

Hur man gör en trä spiral trappa själv: beräkningar, dimensionella ritningar, steg för steg video handledning

Hur man gör en trappa med egna händer

Hur man gör en räcke för trappan av trä med egna händer

Hur man gör en trappa med egna händer

Hur man gör en spiraltrappa med egna händer: ritningar, diagram, beräkningar, stegvis videoinstruktion

DIY trappa – från projekt till räcke i 5 steg

Utan att följa reglerna och utan att göra säkerhetsberäkningar kommer stegen med egna händer att byggas, åtminstone utan framgång, kommer att kräva globala förändringar och kostsamma förbättringar. För att eliminera misslyckade försök är det bättre att göra allt i början, med inriktning på byggkoder.

Innehållet

Den enklaste lösningen kommer att vara modulär – de behöver bara monteras från kompletta delar, i enlighet med tillverkarens instruktioner. Färdiga kit levereras för montering av marsch- och skruvalternativ, utrustade med en full uppsättning monterings- och konstruktionsdelar.

Hur man gör en trappa med egna händer

Skruvmodulstege monteras enligt barndesigners princip, de är fullt förberedda för installationskomponenter

För konstruktionen av en svetsad metallstege är kompetensen hos en svetsare och en inverteranordning nödvändig. Du kan själv lära dig grunderna för ett svetsat företag, men det räcker inte att bygga en presentabel konstruktion av grundkursen. Hällningen av en betongstruktur bestämmer ofta driftsförhållandena. Två-våningar hus från tegel, skum block, gas silikat paneler är utrustade med konkreta steg. Dessutom måste det kalla betongsystemet fortfarande skära av trä eller faner med annat material. I slutändan visar det sig att du måste göra dubbelarbete.

Hur man gör en trappa med egna händer

Att bygga en betongtrappa med träpanel på ekonomiska och arbetskraftskostnader motsvarar att göra två separata strukturer

Varning. I två våningar stugor enligt brandkrav är det nödvändigt att installera betong- eller metalltrappor, vilket garanterar evakuering från de övre våningarna i händelse av brand.

De som behöver trappa till vinden bör föredra trä. Materialet är lätt, lätt att bearbeta, kommer inte att trycka överlappen.

Rådet. För arrangemang av nya låghusbyggnader rekommenderas stegvisa träsystem på grund av krympning. Det är svårt att förutse hur mycket takhöjden kommer att minska och hur stor skillnaden kommer att ligga mellan en betong- eller metalltrappa och ett tak.

Troliga misstag vid tillverkning av träkonstruktioner, det blir lättare att fixa.

De som vill göra trappan på egen hand, rekommenderar ingen att börja med en komplex skruvtyp. Om de begränsade dimensionerna i rummet inte tillåter dig att välja ett enkelt plattalternativ, är det bättre att köpa en färdig uppsättning moduler eller kontakta byggarna.

Ett sluttande ”kommunikationsverktyg mellan golv” kommer att ta mycket utrymme, men uppstigningen och särskilt nedstigningen längs den blir den mest bekväma. Optimalt är höjningsvinkeln inte högre än 37º. Lutningen på 45º konverterar automatiskt strukturen till kategorin av hjälpmedel. Att gå ner det måste återföras. Brantheten på 40º är inte heller mycket lämplig för nedstigning.

Hur man gör en trappa med egna händer

Lutande trappa med en sluttning på högst 37 grader – den mest bekväma

Om det finns en fråga om konstruktionen på ett begränsat område bör man föredra en dvuhmarchevuyu-konstruktion med landning eller med lindningssteg.

Varning. Mellan direktflyg mot varandra ska avståndet vara minst 100 mm.

Hur man gör en trappa med egna händer

Det är nödvändigt att lämna ett avstånd mellan marscherna ”framåt” till varandra.

Steg kan stödjas på lagerbjälkar, kan fästas på väggen med bultar, fastsatta på två sidobågar. Tänk på konstruktionen med kosourami.

Oavsett närvaro eller frånvaro av erfarenhet bör varje mästare börja med beräkningar och design. Projektet fokuserar på säkerhet och skapandet av bättre förutsättningar för rörelse.

 • Designen bör hålla en last som är större än den genomsnittliga personens vikt.
 • Den måste vara utrustad med staket, vars plats måste beaktas vid projektets skapande.
 • Staket är utrustade med räcken och balustrar, avståndet mellan stående nästa balustrar ska vara mindre än barnets huvud.

Var uppmärksam. Det är möjligt att stänga trappan för att förhindra situationer som hotar användare, inte med balustrar, men med en solid ”duk” av plexiglas eller nät om det finns små barn i huset.

 • Höjden på konstruktionen beräknas på golvets båda golv eller på sina beräknade markeringar.

Hur man gör en trappa med egna händer

Det är nödvändigt att beräkna höjden på strukturen

 • Enligt standarderna bör summan av slitbanans bredd och motsvarande höjd på stigaren vara över 50 cm (små avvikelser är möjliga). En höjd på 14-17 cm rekommenderas, en slitbanans bredd på 25-32 cm rekommenderas för att foten ska vara fullt stödd.
 • Passagen är 1,9-2,0 m. Storleken beror på användarnas tillväxt, beräknat med hänsyn till höjden på den högsta familjemedlemmen + 5 cm.
 • Den inre trappans bekväma bredd är avståndet mellan väggen och räcken eller mellan två räcken på 0,90 – 1,00 m.

Hur man gör en trappa med egna händer

Principen att beräkna stegen bygger på en enkel formel.

Design är det viktigaste steget. De misstag som görs i processen kommer att göra konstruktionen till slöseri med tid, ansträngning och pengar. Projekt utförs analogt, oavsett det valda materialet, reglerna och beräkningarna är identiska.

Vi bestämde oss slutligen att vi byggde en trappa från sågat trä. För tillverkning av kosour tallskiva med en bredd på 40 mm. De risers, som kan överges, kan också göras från barrträd. Optimalt om slitbanorna är gjorda av hårt trä.

Rådet. Det är bättre att köpa färdiga steg från limt trä, skapat som laminerat finérslag från barer med olika fiberriktningar. De kommer inte att deformeras, spricka, spricka.

Enligt de projicerade dimensionerna av stegen ritar vi en kurva. Sedan lägger vi markeringen på brädorna och använder en elektrisk pusselsåg för att skära ut de ursprungliga tänderna på den. De som ville veta hur man byggde en stege med egna händer utan misstag och förändringar, gissade antagligen att alla element skulle vara symmetriska. Det betyder att den första sågade strålen med tänder kommer att fungera som en mall för att göra den andra, och om trappens bredd är 1,20 eller 1,50 m, då den tredje.

Hur man gör en trappa med egna händer

Du måste börja med tillverkning av kosour, för vilken du behöver en mall med de exakta dimensionerna av steget, varefter tänderna skärs i strålen för att ställa stegen

Slitbanor och hissar fastspända till kosoura naglarna och skruvarna. Befälhavaren, som bestämde sig för att inte använda färdiga fabriksdelar, kommer också att behöva skära dessa element enligt de mönster som gjordes speciellt för dem.

Hur man gör en trappa med egna händer

Slitbanan kan bestå av två brädor

Det betraktas som mer pålitlig konstruktion, på lagerbjälkarna som först installerar enkla triangulära eller mer komplexa fyllor. För installation och montering krävs klämmor och färdiga spår.

Hur man gör en trappa med egna händer

Schema: hur man gör en stege med mer tillförlitliga avbildade träfyllor

För att installera varje baluster använder vi ett ankare eller en hårnål. Först på markeringen kommer vi att ”trycka” ett limhår i slutet, som kommer att tränga genom slitbanan och sedan in i kosuren, så kommer vi att vrida den och fixera balusten på den lösa änden. På samma sätt är pelarna av staket, mellan vilka balustrar. I slutet av pelarna och balustrarna är utrustade med räcken.

Hur man gör en trappa med egna händer

Installation av fäktningselement

Innan du börjar, bör du titta på videor med en lista och en beskrivning av vanliga fel.

Byggandet av trappan med egen hand kan inte klassificeras som ett enklast, men det är inte heller en super-komplex uppgift. Den viktigaste häftet i den kompetenta designen. Och då ska artisten vara vägledd av noggrannhet och noggrannhet, och allt kommer säkert att träna.

Vi rekommenderar relaterade artiklar

Hur man gör en trappa med egna händer

Trappa till vinden gör-det-själv – en överblick över de olika systemen och konstruktionstekniken

Förutom brandbestämmelser måste du komma ihåg att du måste på något sätt ta med möbler till andra våningen. Om ägarna sparar på trappan och gör dem smala eller skruva, måste de installera skåp och sängar med helikopter. Tja, eller i detalj att göra, vilket inte alltid är bekvämt. Ja, och äldre människor går bättre på trapporna. Dessutom är ingen försäkrad mot fotskador.

Min man och jag tänkte också under en mycket lång tid vilken stegen som skulle sättas på andra våningen. Först ville vi ha en skruv, för att kunna fylla utrymmet med fördel, vi vill göra en toalett under trappan och sätta en liten handfat och en toalett där, det verkar mig väldigt praktiskt och vi vill göra en rak linje utan några varv, det viktigaste är att beräkna stegen och bredden på stegen så att det inte skulle vara bekvämt bara klättra, men också ned.

 • Så här ansluter du en tvättmaskin med händerna till vattenförsörjningen eller tanken

 • Lyft lasten utan specialutrustning – hur man beräknar och gör en hiss med egna händer

 • Hur man använder olika typer av testare och tips om hur man väljer en multimeter

 • Vad är en skrapa – tekniker för att skrapa och göra egna händer

 • Hur man gör en trappa med egna händer

  Standard storlekar på dörröppningar, betalningsregler för inköp

 • Hur man gör en trappa med egna händer

  Installation och installation av gaspannor – krav och regler, metoder och installationsstandarder

 • Hur man gör en trappa med egna händer

  Så här rengör du mattan hemma: folkmetoder, värdefulla tips

 • Hur man gör en trappa med egna händer

  Hur man bygger en toalett i landet med egna händer: Fasade foton och videoinstruktioner

Hur man gör en trappa med egna händer

Videoarkiv Vi har samlat in en enorm samling av träningsvideoproduktion

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *