Källare

Hur man häller en remsa under huset

Men för att inte hantera ett sådant komplicerat arbete är det bättre att omedelbart fylla remsan grunden under huset med egna händer.

Innan du monterar formen måste du tänka på vattentäta väggarna, vilket inte tillåter vatten att tränga in i betongmonoliten.

På toppen av sandkudden sätta en speciell film, som bara arbetar i en riktning.

Många undrar hur man betonghäller grunden för huset. Du kan använda lösningsmärket M-200.

Det är perfekt för lätta byggnader av timmer, rampanel mm. Vid byggandet av mer tungväggiga byggnader, stugor med 2 eller fler våningar, är det dock nödvändigt att köpa kalltåliga föreningar av märket M400.

De är mycket dyrare, men starkare, mer resistenta mot aggressiva faktorer, mindre hygroskopiska.

Vi arbetar med formning och häll betong

Varje system för att hälla fundamentet under huset innebär förekomst av en förstärkande ram och tätt formad formning. Den senare är ofta gjord av plankor, men om möjligt tar du plåt av plywood, platt skiffer etc.

Montera formen på vattentätfilmen, den är fastsatt i grävningen. Inuti är ytan oljad eller fuktad med vatten så att lösningen ligger bättre.

Innan man häller grunden för huset bör man försäkra sig om närvaron av hål för kommunikationssystem.

För att fylla grunden under huset med en källare, är det nödvändigt att tillhandahålla en mer tillförlitlig och tät förstärkningsram.

Från utsidan kommer marktrycket att fungera på basen, vilket inte kompenseras av någonting från insidan.

För att fylla remsan grunden under huset, rekommenderas att installera speciella plastdistanser längs grävens botten för att bilda ett skyddande skikt.

Ibland ersätts de med en keramisk eller lerstrid, bitar av betong eller tegelflis.

Efter att ha fullgjort allt förberedande arbete kan du fråga dig själv när du ska fylla grunden för huset.

Detta steg kan inte utföras om miljön värms mindre än +4 grader. För att härda lösningen bör vara vid en ännu högre temperatur. Men det ska inte vara för varmt heller – det kommer att börja knäcka.

Beräkningen utförs också för att fylla grunden för huset. Efter att ha beräknat den ungefärliga lösningen, köps den av 5-10% mer. Varför?

För att undvika situationer när nästan hela formen fylldes, var det emellertid nödvändigt att vissa stördes med sina händer.

Att välja sätt att fylla fundamentet med betong, stoppar ofta vid valet när de tar den färdiga lösningen till platsen.

Du kan kneda det själv, men på så sätt fylls formen ojämnt, under raster kommer det föregående laget att stelna, sömmar bildas och styrkan på hela basen minskar avsevärt.

Det är nödvändigt att välja vilken stiftelse som ska hällas under huset, med hänsyn till terrängens geologiska egenskaper (jordbearbetning, vattennivå, förmåga att smula i godtycka etc.)

För platta och kolumnbas kan du följa den beskrivna planen och råd.

Servicepriser

Det är fortfarande att överväga frågan om hur mycket det kostar att hälla stiftelsen under huset?

I det här fallet kommer priserna att skilja sig avsevärt, eftersom byggandet av plattan kräver mer arbete och material än installationen av högar. Därför kommer det att kosta mycket dyrare.

Idag är det genomsnittliga priset för att hälla en grund för ett hus av olika slag som följer:

  • En kubikmeter bandbas – 15-16 tusen
  • Kubikmeter monolitisk platta – 15-17 tusen
  • Columnar uttråkad grund – 25-28 tusen per hög.

Dessa priser inkluderar hela verksamheten: från inköp av material till demontering av formen. Oberoende arbete kostar mycket mindre.

innehåll:

Stiftelser för stiftelser

Sandiga markar, som inkluderar grovkornig sand, anses vara mest tillförlitliga. Stiftelsen måste ställas in korrekt, dess existens beror på det i framtiden, dess enhetliga utkast snabbar inte och känner inte starka belastningar från marken. Den viktigaste faktorn är byggandet av huset, det finns ingen anledning att ha speciell kunskap för att bestämma ett tungt tegelhus eller ramljuskonstruktion – dessa typer kräver ett annat sätt att lägga grunden. Men det beror allt på den ekonomiska situationen, du kan stänga all den kraftfulla betongplattan, som inte dyker även under en jordbävning med sju punkter.

Fyll fundamentet själv

Samtidigt är den mest ekonomiska och mödosamma lösningen att fylla grunden med egna händer när betonglösningen bereds direkt på plats i en kompakt betongblandare. Volymen av sådan utrustning kan vara annorlunda: den minsta installationen – 50 liter. Följaktligen är antalet cykler som måste utföras för beredning av den beräknade volymen av betongblandningen beroende av produktivitetsval av en hushållsbetongblandare.

Ett sådant arbete med ett par händer är problematiskt, särskilt för stiftelser som involverar användning av mer än en kub av betonglösning. Det är bättre att locka åtminstone tre personer, med betongblandaren med maximal volym – så arbetscyklerna blir mindre och följaktligen kommer fyllningen att ta mindre tid. I genomsnitt tar beredningen av en del av betongblandningen 5-8 minuter.

Blandaren placeras i omedelbar närhet av hällplatsen. Är det möjligt att fylla grunden med delar? Förutsatt att för byggandet av en monolitisk grund behöver du mer än en kub, kan fyllningen sträckas i två dagar. Om klyftan mellan de två stegen inte överskrider en halv dag kan du hälla det första skiktet över hela formpressningsområdet, täcka den fyllda delen av källaren med plastfolie och nästa dag, tvätta betongmjölken och fortsätt arbeta. Detta är det optimala hällläge i två steg, ofta benämnt ”hetsömmen”.

Vi rekommenderar inte att du går åt andra håll och gör en ”kallkoppling”, men om det inte finns någon annan möjlighet, kan du bara hälla det följande lagret av murbruk först efter det att den första har härdats (den mellanliggande varianten är inte tillåten när betongen redan har tagit men har ännu inte nått sin designstyrka).

Det är viktigt! Sömmen mellan skikten måste vara minst 50 mm från armeringsburens längsgående delar!

Det är önskvärt att antalet lager i stiftelsen inte överstiger två. Om detta inte är möjligt, är det bättre att hälla fundamentet i delar till förhöjningens höjd. För detta är det nödvändigt att göra mellanliggande partitioner, igen – ytterligare arbetskostnader. Vi rekommenderar att du gör en het söm mellan två horisontella lager av fundamentet – det bästa av de två dagars grundkonstruktion alternativ, om det är omöjligt att utföra arbetet ”åt gången”.

Varje betongskikt komprimeras för att bli av med hålrum som bildar sig runt armeringskablarna. För det här förfarandet kan du använda verktygen till exempel, en bit rebar, som behöver bajonettlösningen, eller du kan hyra en djup vibrator, vilket minskar mängden arbete och ger dig ett utmärkt resultat.

Efter det att det sista lagret av betongmortel har lagts, är fundamentet täckt med ett skyddande skikt av film eller takmaterial, vilket sparar det mot exponering för sol och nederbörd. Det är önskvärt att utföra gjutningen i varmt väder (vid en lufttemperatur på 20-25 grader), vilket håller fuktigheten över grunden (under filmen) inom 90%. Med en frekvens på var 4: e timme under de första tre dagarna efter hällning, och då – med ett intervall på 8 timmar, fuktas ytan av monolit. Stiftelsen anses vara redo att ladda 4 veckor efter det att den har hällts.

Ring blandbilen

Naturligtvis är det här alternativet dyrare än ovanstående. Men å andra sidan, i ett ”sittande” kan du kvalitativt hälla grunden för ditt hus. En lastbilsmixare kan leverera från 4 till 8 kuber betong, om det behövs kan du beställa flera maskiner på en gång – beroende på ditt projekt och det beräknade behovet av betongblandning. Förberedelser för att fylla grunden reduceras till tillverkningen av speciella rännor. Tack vare dem kommer du att kunna fylla i de mest avskilda delarna av formen (i avsaknad av åtkomstvägar). Om du själv knackade ned förskjutningssköldar med egna händer, blir det inte särskilt svårt att slå ner ett 30×20 cm tråg.

Det är viktigt! Var noga med att hälla betonglösningen i flera punkter av formen. Du borde inte räkna med att betongen kommer att sprida jämnt över den önskade volymen: den kommer att stratifiera samtidigt, vilket kommer att leda till en skillnad i blandningens blandning i olika delar av monolit. Dessutom häller du på vid ett tillfälle, gör du dig själv till otåligt arbete – du måste manuellt fördela betongen genom hela formen! Hur mycket kostar det att fylla grunden på detta sätt? Allt är individuellt och beror på leverantören, liksom avståndet över vilket du planerar att transportera lösningen. Var noga med att lägga till ett par tusen rubel här om du fyller grunden med egna händer – mycket beror på kvaliteten på samarbetet med föraren.

Hälla med en betongpump

Det här alternativet är lämpligt att endast använda om det är omöjligt att köra upp till byggarbetsplatsen, och en ränta flera tiotals meter lång är irrelevant. Det är sant att man måste vara förberedd för det faktum att arbetet i en konkret pump inte är ett billigt nöje. Endast för uppringningen av en sådan maskin måste betala cirka 15 000 rubel.

Det enda som är bra, använder det är att fylla fundamentet helt enkelt och lösningen jämnt ”lägger ner” över hela det förberedda formen.

Hur man fyller grunden för huset

Hur man häller en remsa under huset

Det första, och förmodligen det mest avgörande steget i det allmänna byggnadsarbetet, är skapandet av grunden. Med sällsynta undantag utför detta skede under konstruktionen av praktiskt taget alla strukturer: lätta sommarkök och välrenommerade flerhusstugor.

Stiftelsen är byggnadens pelare, dess ryggrad. Det skyddar dess integritet under alla markrörelser och temperaturförändringar i jorden. Korrekt hällning av fundamentet är särskilt relevant i de hårda ryska förhållandena med sina kraftiga temperaturfall.

Huvudtyper av stiftelser

Vid konstruktionen av din konstruktion måste du bestämma den planerade typen av stiftelse.

Den mest populära, ofta använda och relativt enkla konstruktionen är en remsa grund. Den är idealisk för byggandet av billiga hus, garage, uthus i den mellersta ryska remsan.

Bältefundament – En remsa (eller tejp) av betong (eller armerad betong), som ligger på marken runt omkretsen av lager och ytterväggar i din framtida byggnad. Denna typ av fundament kan effektivt förhindra byggnadsförvrängningar i det instabila tillståndet av jorden.

Proceduren för att skapa en remsa grund

Att utforma och gjuta bandgrundar är en ganska enkel sak. Självklart, om du börjar bygga för första gången, då du häller grunden, skulle du vara bäst att först träna på en liten struktur, till exempel på ett ekonomiskt skur. Så låt oss börja.

Alla byggnadsarbeten måste börja med projektet. Ta först ett pappersark och bygga på det projekt som grundar din framtida struktur. När du bestämmer den önskade tejptjockleken på din grund, måste du använda råd från professionella byggare för att hjälpa dig att beräkna önskad konstruktion. Kom också ihåg att fundamentets djup normalt ligger under jordens frysta linje. Detta görs för att säkerställa att den framtida strukturen inte ”flyter” på våren.

Utforma grunden på ett pappersark

Efter beräkningen av stiftelsen och upprättandet av projektet ska linjerna i den framtida fyllnadsstiftelsen markeras på platsen. För att göra detta kan du använda vanliga pinnar, måttband och sladd. Var noga med att följa geometrin i hörnen av din framtida struktur. För att säkerställa att vinkeln är rak är det nödvändigt att använda Pythagoreas teorem och mäta inte bara framtida väggar utan även diagonalen i byggnaden.

Hur man häller en remsa under huset

Vi gräver en gräv för den framtida grunden

Efter markering fortsätt att gräva gräsklippningar för framtida fundament. Det är möjligt att använda både en vanlig spade och tjänster av olika mekaniska medel. Tänk på att diken för stiftelsen i vissa fall måste vara djupare och bredare än den planerade grunden. Detta beror på det faktum att för att fylla betongfundamentet kan det behövas ett träformat, och hon ”äter” några tums gräv.

Göra hål för förstärkning

För att förbättra dragkraft längst ner i diket kan du gräva hål ungefär en och en halv meter djupt. Dessa kommer att vara de märkliga ”benstöd” som din konkreta betonggrund kommer att stödjas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *