Hur man installerar

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Mallen är tryckt på båda sidor av arket. På ena sidan – för att öppna dörrarna ”på sig” – på gångjärnsidan (i bilden ovan), på andra sidan – ”från sig själv”.

Mallinstallation

Det finns två vinkelräta röda ränder på mönstret. Horisontellt i linje med dörrbladets övre kant, vertikalt – med gångjärnets axel.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Med dörrbladets övre kant är allt klart, men för att inte göra fel vid installationen måste linjens axellinje dras. Om du installerar en närmare från gångjärnsidan, är det inte något problem – med hjälp av en lång linjal och en penna flyttar du den mellersta looplinjen uppåt. Om monteringen görs å andra sidan, mät avståndet från banans kant till mitten av slingan. Markera det här avståndet på andra sidan och dra en linje.

Hål för dörrstängare

På mallen hittar vi märken under hålen enligt den valda klassen. Med hjälp av en borr eller sömt överför vi dem till dörrbladet och till ramen.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Vi överför märken under hålen på duken och ramen

Vanligtvis ingår två typer av fästelement: för metall (metallplast) och trä. Välj en borr av lämplig storlek och borra ett hål på de angivna platserna.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Dörrluckor är utrustade med två typer av fästelement – för metall- och trädörrar

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Borra hål på märken

Vidare börjar den faktiska installationen av närmare på en dörr också. Observera att för installation är det nödvändigt att kroppen och hävarmen är separerade. Om de monteras separeras de (brickan skruvas loss, skruven förbinder spakarna och huset är borttaget).

Vi fäster delarna till de hål som gjorts, montera fästdon. I diagrammet finner vi klassen av öppningskraft som vi behöver (i det här fallet EN2) och installerar delarna enligt bilden.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Monteringsschema dörr närmare

För att öppna ”själv” fallet lägger vi det på dörrbladet och installerar dragkraft på lådan.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Nu är det nödvändigt att ansluta tryckhållaren till kroppen. I den nedre delen av kroppen finns ett speciellt utsprång. Vi sätter en spak på den, dra åt den med en skruv.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Montera tryckreglaget

Nu är det fortfarande att koppla hävarmen med bördan. Det finns två alternativ.

Anslut hävarmen med höjden

Anslutningen av hävarmen med själva lasten är väldigt enkel: två delar kombineras, trycks ner något med fingrarna. Med ett klick av ett klick är de fixade. Tricket är hur man placerar dem i förhållande till dörren. Dörrbladets rörelsehastighet beror på detta vid slutförloppet. Positionen kan ändras på grund av att stötkraften består av två delar och kan justeras i längd – en av stötdelarna – en lång gängad stift. Vrid stiftet och förkorta eller förläng det.

Om du bara behöver en smidig efterbehandling, sätt traktorn så att den var vinkelrätt mot dörrbladet. För att göra detta, minska sin storlek något (i bilden till vänster).

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Arrangemang av hävarmen och dragkraft för inställning av efterbehandlingen

Om en spärr är installerad i dörren krävs en stor insats för att övervinna dess motstånd. För detta alternativ, vinkelrätt mot dörren sätta axeln (dra av och gör det längre).

Genom att exponera delarna följaktligen kombineras och förenas de. Faktum är allt, installationen av närmare på en dörr är klar. Och du kan hantera det med egna händer och utan mycket svårigheter. Det finns ett avslutningsstadium – inställning av sluthastigheten. För att göra detta måste du förstå justeringar av dörrstängare.

Hur man sätter på porten

Frostbeständiga modeller som kan manövreras från utsidan är lämpliga för installation på porten. Men inte alla wickets har en övre tvärstång. Men det finns överhuvudstänger alls. I detta fall är vaggan fastsatt på sidostativet genom att vrida monteringsplattan längs stativet.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Installera en dörrstängare på porten utan övre tvärstången

Men hydrauliska anordningar (diskuteras i denna artikel) känner sig inte så bra i kylan. Olja som hälls i kroppen och tjänar till att ”bromsa” dörrbladet blir mer visköst, porten stängs långsammare. Ur denna synvinkel är det bättre att välja en pneumatisk modell för porten (vi läser om val och installation här).

Hur man installerar på en metalldörr

Monteringen av dörrstängaren på metalldörrar skiljer sig endast från den typ av fästen som används och borrens storlek. Eftersom duken oftast är tyngre, väljs kraftfulla modeller av minst klass 5 (du borde titta på bordet). Följaktligen krävs markering för en annan klass på monteringsmallen.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Ju närmare metalldörren är placerad på samma sätt.

Du kanske också behöver en kraftfullare borr, men det är alla detaljer. I resten, för att lägga närmare på metalldörrarna är det nödvändigt såväl som trä eller metallplast.

Dörrstängerjustering

Stängare som är installerade på dörren har en annan design och justerskruvarna är placerade på olika ställen. Exakt alla angivna i passet eller installationsanvisningarna. Men i allmänhet är tekniken densamma:

 • vrider skruven medurs ökar hastigheten / kraften;
 • vrider moturs – vi bromsar / minskar kraften.

När du justerar dörren närmare, vrid inte skruvarna i flera varv samtidigt. Ofta är bara en fjärdedel av omsättningen tillräckligt, kanske lite mer. Att slå balansen för att vrida eller skruva loss skruvarna är allting väldigt svårt att sätta upp igen. Du kan till och med bryta enheten eller se till att oljan rinner inifrån.

Justering av hur snabbt dörren öppnas och ”slamming” finns på väskan. Oftast är de antingen på den främre delen under ett skyddskåpa eller på dess laterala yta.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Flytta locket, hitta skruvarna

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

I rund eller flersidig kropp finns justeringar på kroppens sida.

Hur man installerar en dörrstängare – regler och video

Closers är utformade för automatisk smidig stängning av dörrar. Användningen av dörrstängaren är absolut nödvändig vid installation av dörrtelefon och kombinationslås. Dessutom används dörrluckarna i offentliga institutioner vid ingångsdörrarna för ingångar och wickets i privata hushåll.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Hur man installerar en dörr närmare

Typer av closers

Prototypen av närmare var en fjäder fixerad i ena änden på dörren eller wicket, och den andra på dörrramen eller pelaren, bredvid gångjärnen. Ibland var det svårt att justera en sådan ”närmare”, och dörren var svår att öppna, och när den stängdes slog den högt. Moderna dörrluckor är ljudlösa och ger smidig stängning av dörrar utan jerks. Strukturellt skiljer sig stängarna i stället för installation, typ av mekanism och handlingsmetod.

Överliggande stängare är installerade på dörrens övre del eller dörrram, de dolda är inbäddade i dörrbladet. Det finns closers av den lägre installationen, vanligtvis installeras de på glasdörrarna på institutionerna. I detta fall är mekanismen belägen vid den nedre dörrbärarens punkt.

De vanligaste och enkla att installera överliggande övre stängare, med en glid- eller rackbuss. De består av en mekanism i siluminfallet, en hävarm och en glidstång med en monteringssko eller skena. För att justera kraften och hastigheten för att stänga dörrarna, är justerskruvarna försedda. Inkluderad med dörrstängaren är ofta en monteringsmall på en skala 1: 1, enligt vilken det är bekvämt att göra markering. Typ av installationsfaktura närmare diskuteras i den här artikeln.

Den interna mekanismen hos den moderna dörrstängaren består av en fjäder som fungerar när dörren öppnas för kompression och växlar med en tandad rack- eller kammekanism. Stängarna som följer med kombinationslås brukar använda den första typen av mekanism, vilket kännetecknas av ökad ansträngning vid det sista ögonblicket att stänga dörren, vilket är viktigt för att låset ska klämma på plats. Kammekanismerna har en mjukare tillslutning, de används oftare i rackstängare.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Konstruktioner av inre mekanismer för stängare

Metoder och typer av installation

Ytbehandlingstypen kan installeras både ute och inne i rummet. Om vi ​​pratar om interiördörrar, välj standardinstallationsmetoden: dörrstängarens kropp är fast på dörren från öppningssidan och baren med en sko – på dörrkarmen.

På dörren som leder till gatan är det bättre att installera en närmare på insidan, så sparar den den skadliga effekten av fukt och damm. Vidare kan i kallt väder, en närmare installerad på gatan, frysa och dörren kan inte stängas alls. Därför väljer du en intern installation vid det minsta tillfället. I det här fallet beror dörren närmare på designfunktionerna och öppningsdörrens riktning. Enligt brandbekämpningsreglerna bör de yttre dörrarna öppna utåt, därför måste du montera dörren närmare på dörrstången eller parallellt med den extra monteringsstången.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Sätt att installera en dörr närmare på dörren

Närmare installationsteknik

 1. Välj närmare dörrens bredd och vikt med hjälp av bordet i den europeiska standarden EN 1154. Så för dörrbredder upp till 750 mm och upp till 20 kg är EN-1 närmaste dörr, med parametrarna 850 mm och 40 kg – EN-2 osv.. Enhetsklassen anges i dokumentationen. Om det är omöjligt att välja en dörr närmare den önskade klassen för en tung dörr, kan du installera två enheter som jämnt fördelar belastningen.
 2. Jag väljer plats och typ av installation av dörren närmare. I det här fallet uppskattar de först och främst hur dörrarna ska öppnas. Om dörren öppnas ”på sig själv” är dörrkroppen monterad på dörrbladets övre del från gångjärnsidan, om ”från sig” – kroppen är monterad på dörrramen och en spak är fastsatt på dörrbladet. Oavsett vilken typ av dragkanal eller hävarm som är monterad, monteras med samma teknik.

Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

Närmare installationsregler

 • De tillämpar ett kopplingsschema i en skala på 1: 1, som är fäst vid dörren närmare och markerar samtidigt de platser där hålen är gjorda till dörrbladet och dörrramen och kärnan. Schemat måste ta det som motsvarar den valda typen av installation.
 • Borra hål i den önskade diametern i dörrbladet och lådan. Om dörren är tillverkad av tunnväggig metall eller aluminium, är det nödvändigt att använda speciella fästelement – klämmor som inte tillåter metall att deformeras på platsen för fästanordningar.
 • Med hjälp av skruvar fästs genom de borrade hålen när det gäller dörren närmare och hävarmen eller släden. Till närmre kroppen med hjälp av skruven som kommer i uppsättningen, fäst motstycket av hävarmen, anslut hävarmen i knäet.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Layout och installation av dörrstängare

 • Justera knähandtaget så att det är installerat i 90 graders vinkel mot dörrbladets plan enligt bilden. Figur ”A” motsvarar installationen av dörrstängaren i ”med ett dokhlop” -läge, figur ”B” – utan dokhlop.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Installation och justering av spaken (med dokhlop) och utan dokhlop

 • Börja justera dörrens stängningskraft. För att göra detta, öppna dörren, uppskatta stängningshastigheten och använd justerskruvarna för att ta den till önskat.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Justering av slutdörrarnas hastighet

 • När du justerar dörrstängaren i ”dokhlop” -läget installerat på dörrarna med lås eller kombinationslås, är det nödvändigt att justera hastigheten och kraften för att stänga dörren i två zoner: i den ursprungliga zonen i intervallet 180 till 15 grader och i den sista zonen, från 15 till 0 grader. Hastigheten och insatserna i den slutliga zonen för en lyckad dörrsläckning bör vara något högre, dock bör en betydande skillnad i hastigheter undvikas.
 • När du justerar är det viktigt att du inte överdriver den genom att lossa skruvarna, annars kan dörrstängaren tryckas ned med oljeläckage, vilket leder till att det kommer att misslyckas.
 • Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Contribute a better translation

 • Vissa modeller av closers har ytterligare alternativ, till exempel att öppna bromsning. Vid justering justeras de också till önskad nivå.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Justeringsregler för dörrstängare

  Anpassade installationsdiagram

  Om det är omöjligt att installera en närmare enligt standardprogrammet, lägger de till att installera ytterligare monteringsremsor eller ett hörn. I varje fall måste deras design utvecklas lokalt, med hänsyn till alla nyanser. Med en icke-standardinstallation är följande alternativ möjliga:

  A. Om det är omöjligt att montera hävarmen på dörrramen, montera monteringsvinkeln, säkra den med självgängande skruvar i horisontalplanet. Hävarmen är fastsatt i hörnet från insidan.

  B. Dörrstängarens kropp är installerad på hörnet som är fastsatt till dörrkarmens övre lutning och spaken är fastsatt på dörren.

  B. En monteringsplatta placeras på dörren som sträcker sig bortom banans övre kant och närarens kropp är fastsatt på den. Hävarmen är fastsatt på vanligt sätt till dörrramen.

  G. Monteringsplattan är fastsatt på dörrramen, dörrstängaren är monterad på den och spaken är fastsatt på dörrbladet.

  D. Den närmare är fastsatt på dörren på standard sätt och spaken är fastsatt på monteringsplattan, vilket ökar däckens lutningsområde.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Anpassad installation av dörrstängare

  Dessa fästningsmetoder gör det möjligt att fixa närmare på de flesta dörrar och portar som inte är standard utan att minska funktionaliteten och tillförlitligheten.

  För att förlänga dörrstängarens livslängd under drift rekommenderas det inte att anstränga sig vid automatisk stängning av dörrar, för att hoppa eller omvänd för att hålla dörren stängd. Om det är nödvändigt att låsa dörrarna, till exempel vid förflyttning, är det nödvändigt att koppla spaken från dörren närmare, men lås inte dörren med olika stutar. Närmare installerad utanför dörren måste skyddas från direkt nederbörd, skyddad mot oljeproblem. Om du följer dessa enkla regler kommer dörrstängaren att tjäna trogen i många år.

  Se även:

  • Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

   Dörr för katter gör det själv

  • Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

   Hur man självständigt installerar den inre dörren

  • Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

   Hur man isolerar järns ytterdörr

  • Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

   Lyft- och svängportar gör det själv

  Så här installerar du en dörrstängare med egna händer: installationsanvisningar

  15 oktober 2016

  I allt större utsträckning installerar entré- och innerdörrarna en dörrstängare av olika konstruktioner. Detta är en mycket användbar enhet. Det låter dig styra tid och kraft för att stänga dörren. Detta gör det möjligt att undvika utseende av utkast, snabb värmeförlust i rummet. Utöver dessa funktioner kan dörrstängaren minska belastningen på hela systemet. Detta är särskilt viktigt för loopar. De drivs längre i närvaro av den presenterade mekanismen. Stängning sker snabbt och smidigt.

  Hur man installerar en dörr närmare? Rådgivning från erfarna hantverkare hjälper dig. Även gör sådant arbete för första gången kan nästan alla göra det bra. Det är nödvändigt att följa tillverkarens rekommendationer och instruktionerna. Montera i så fall systemet på dörren och justera det är inte svårt.

  Principen för enheten

  En speciell typ av design gör att du kan utföra alla funktioner som moderna dörrstängare har. På plastdörren eller metallet sätter trätyper oftast de överliggande mekanismerna.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Systemet har en fjäder inuti, som komprimeras när sashen öppnas. Detta gör det möjligt att ackumulera energi som är tillräcklig för efterföljande stängning.

  Det andra viktiga elementet är oljefyllnadsmedlet. Han är ansvarig för slingans smidiga rörelse. Olja genom ett speciellt system av kanaler strömmar från en kammare till en annan. Smidig förslutning beror på viskositeten.

  De presenterade egenskaperna kan justeras. Därför kräver installation av en dörrstängare besittning av viss kunskap.

  Topp närmare typ

  Totalt finns tre huvudtyper av closers. Den mest kända av dessa är den övre (eller faktura) mekanismen. Att det oftast installeras på olika typer av dörrar.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Hävstångssystemet överför kraft till våren. Detta är den mest prisvärda och enkla att installera dörrstängaren. Dess pris är ganska litet. Därför är en sådan mekanism mycket populär.

  Denna grupp omfattar stängare med växlar och glidbultar. I det första fallet överförs kraften till spakväxeln med en typsnitt eller kolv. De installeras oftast på dörren. Slider closers har ännu inte fått korrekt distribution. De används i ett ganska begränsat område.

  Utomhus sorter

  Om mycket uppmärksamhet ägnas åt inredning, faller oftast valet på golvtyperna av dörrstängare. De är utformade vid reparationens planeringsstadium. Att installera denna typ av dörrstängare är lite mer komplicerat.

  Faktum är att denna mekanism inte kan installeras på dörren med gångjärn. I det här fallet är ju närmare det system som webben är installerat på. På golvet är fördjupningen när den närmare är monterad. På samma nivå är mekanismens andra del fastsatt i taket.

  Sådana gångjärnstängare planerar att installera vid arrangering av dörren utan en låda. Oftast kan de hittas i köpcentrum. Golvlåsare begränsar dörrens vikt. De är inte avsedda för duk som väger mer än 300 kg. Deras installation kräver vissa färdigheter. Om de nedre och övre looparna inte ligger på samma nivå, kommer mekanismen att snabbt misslyckas.

  Dolda dörrstängare

  En annan typ av mekanismer som presenteras är dolda closers. De kan vara gångjärn eller stöta in i dörrbladet. I det första fallet skiljer sig installationen inte från installationen av baldakiner. Men i det andra tillvägagångssättet kommer förfarandet att bli något mer komplicerat.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  När du studerar hur man installerar en dörrstängare måste du titta närmare på installationen av ett sådant system. Det kan ske självständigt. För att göra detta väljer du en plats för inbindning 2 slitsar. En av dem ligger oftast på kanvas övre ände. Det andra spåret går in i dörrramens topp.

  Installation sker med en borr. När du väljer den här typen av mekanism bör du överväga bredden på dörrens hela öppning. De presenterade sorterna är också i efterfrågan.

  Val av dörren närmare

  För att installationen och justeringen av mekanismen ska kunna utföras korrekt krävs en tankeväckande inställning till processen för att välja närmare klassen. Totalt finns det 7 typer av mekanismer. Detta tillvägagångssätt tar hänsyn till dörrens vikt. Ju hårdare det är desto högre är klassen av enhet som krävs för att köpa. Till exempel bör en dörrstängare som väger 105 kg vara av 6: e klass. Enheten i den 5: e gruppen kommer helt enkelt inte att behålla sådan laddning. Men det är inte värt att ta mekanismen med en marginal. Att öppna en sådan dörr måste göra stora ansträngningar.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Mekanikens klass beror också på storleken på duken. Till exempel, om rampen i båda dörrarna väger samma, men de skiljer sig i bredd, och detta är nödvändigtvis beaktat. För mer övergripande duk kräver högklassiga dörrstängare. På plastdörren väljer man oftast mekanismen med hänsyn till denna indikator. När allt kommer omkring kan de väga lite, men har betydande dimensioner.

  Monteringsanvisningar

  Studerar frågan om hur man installerar en dörrstängare med egna händer, du behöver lyssna på råd från erfarna hantverkare. De rekommenderar att man inte installerar golv och dolda mekanismer utan att ha minst erfarenhet av att utföra sådant arbete. Det kräver en viss noggrannhet.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Därför är huvudmodellmekanismer oftast inställda på egen hand. Idag kan du hämta en närmare av denna typ på nästan vilken dörr som helst.

  Experter rekommenderar att du uppmärksammar fästelement. De kommer ofta buntade. Det är bättre att köpa dem separat. Var noga med att läsa tillverkarens instruktioner. Den visar schematiskt installationsprocessen och förklarar installationen och driften av enheten.

  Fasade installationsanvisningar

  Efter att ha valt rätt klass av närmare och platsen för dess installation (beroende på öppning och typ av fönsterluckor) kan du fortsätta till installationen.

  För att förstå hur man installerar en dörrstängare måste du läsa instruktionerna. Ett livstidsdiagram tillämpas på dörren och häftet. Ytterligare utvalda områden för borrning. Ta hänsyn till materialets egenskaper.

  Använd specialutrustning, borra hål med en diameter som motsvarar fästena. Vidare, med deras hjälp, är elementen i hävarmen fästa på duken och häftet.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Då är systemet anslutet ihop. Hävarmen måste ligga 90º. Om så inte är fallet justeras mekanismens delar.

  justering

  Hur man justerar närmare hjälper till att förstå instruktionerna. Överheadmodeller har vanligtvis 2 skruvar. Den första av dem reglerar snabbare stängning, och den andra – styrkan i dödsänden

  Det är nödvändigt att vrida skruvarna noggrant, bokstavligen inte mer än en halv varv. Om du lossar dem kommer enheten att misslyckas. Om du vrider skruven medurs, sänks rörelsen, och i motsatt riktning accelererar den.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Vissa modeller har ytterligare skruvar. De används om mekanismen har mer än en funktion. Closers måste justeras periodiskt. Om den är monterad på en gateldörr krävs det 2 gånger om året. Inomhus beror frekvensen av denna åtgärd på hur dörren fungerar.

  Vid användning av ett sådant system är det nödvändigt att uppfylla alla krav från tillverkaren. Apparatens hållbarhet beror på den.

  Recensioner för closers

  Idag kan nästan alla välja den bästa dörrstängaren. Priset på sådana enheter varierar avsevärt. Billiga, men ganska högkvalitativa modeller tillverkas av en inhemsk tillverkare i samarbete med kinesiska partners under varumärket Apecs. Dessa är enkla klädhängare, vars kostnad varierar mellan 500 och 1 500 rubel.

  De tyska mekanismerna i företagen Deze, Dorma, den italienska tillverkaren Cisa, är mycket populära. Deras kostnad är högre. De enklaste modellerna kostar minst 900 rubel. Förbättrade mekanismer med extrafunktioner når priset på 10 tusen rubel. Dessa är slitstarka och praktiska anordningar. Deras system är noggrant genomtänkt och klarar av även felaktig drift.

  Efter att ha granskat tekniken för hur man installerar en dörrstängare kan du självständigt utföra alla åtgärder. Resultatet blir bra oavsett installationens erfarenhet. Om du följer reglerna för expertens anvisningar och rekommendationer, desto närmare kommer tjänsten att fungera långsamt och effektivt.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  12 saker du inte bör köpa i begagnade Kontrollera ut listan över saker som alltid ska vara nya och aldrig köpa dem i begagnade.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Hur man ser yngre ut: De bästa hårklippningarna för de över 30, 40, 50, 60 Tjejer på 20 år oroar sig inte för hårets form och längd. Det verkar som om ungdomar skapas för experiment på utseende och vågiga krökningar. Men den sista

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  7 kroppsdelar som inte bör röras Tänk på din kropp som ett tempel: du kan använda det, men det finns några heliga platser som inte kan röras. Studier visar.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  20 bilder av katter gjorda vid rätt tid Katter är fantastiska varelser, och alla vet om detta. Och de är otroligt fotogena och vet alltid hur de ska vara vid rätt tidpunkt i reglerna.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  13 tecken på att du har den bästa mannen Män är riktigt bra människor. Vad synd att goda makar inte växer på träd. Om din andra hälften gör dessa 13 saker, då kan du med.

  Hur man installerar en dörrstängare på ytterdörren

  Vad säger näsens form om din personlighet? Många experter tror att genom att titta på näsan kan du säga mycket om en persons personlighet. Därför, vid första mötet, uppmärksamma den okända näsan.

 • Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *