Lägga

Hur man sätter ett hus ur en stock

Därför är det nödvändigt att återmontera efter utfällningen av ett trähus väggar i minst sex månader. Baren bör torka på 80-90%. Varaktigheten av krympningen beror på träets kvalitet, tidpunkten för skörden, fuktigheten och vädret. Det kommer att ta ungefär 3 år att krympa. För tredje gången appliceras caulking innan väggarna trimmas, när timmerhuset är fullt placerat.

Hur man sätter ett hus ur en stock

Hus av loggar skiljer sig från vanliga timmerhus. Stockarna har perfekt form och storlek, och sprickorna är mycket smala. Så, är det nödvändigt att sätta ihop en rundad logg? Det är nödvändigt. Kolkningstekniken är mycket mer komplicerad. Här kan du inte göra utan specialister. På grund av de små luckorna är det hög sannolikhet att återuppfylla uppvärmningsmaterialen, vilket kan leda till en förvrängning av väggarna.

I tätningsstugor används sådana metoder: i sträckningen och i uppsättningen. De används i vissa fall samtidigt. I båda typerna kan släp användas. Få människor vet hur man sätter ett logghus ordentligt.

Caulking log hus i stretching

Stretchmetoden är huvudsakligen tillämplig för att smala smala luckor i ramen. En massa drag sugs på spalten och fylls inuti med en mejsel tills spalten är helt fylld, medan du lämnar 4-5 cm av frikanten. Rullen som rullas ut ur släden måste vikas i den återstående fria kanten, som om de väver dem och drivs in i klyftan mellan karmarnas och hammarnas fälgar.

Hur man sätter ett hus ur en stock

Det är viktigt att notera att vid vridning av valsen måste närliggande strängar gripas, annars kommer den att falla ut ur luckan. Du kan kontrollera kvalitetsfyllningen av luckorna genom att dra luren något. Om valsen förblir på plats, görs arbetet effektivt, om det dras ut – klyftan är inte tillräckligt fylld.

Caulking i en uppsättning

För försegling av stora och branta sprickor med hjälp av caulking i en uppsättning. Först, långa buntar av släp och hampa, kan du, vinda upp i en skinne, och sedan få slingor, som fyller luckorna. Längden av gångjärnet måste motsvara gapets storlek. Först fylls övre delen av klyftan med en ”komposit” caulk med en caulk, och sedan hamnar botten med hjälp av en ”vägbyggare”.

Hur man sätter ett hus ur en stock

Hur man suger timmerhus från timmer

En logg caulk tar mycket tid, men det rättfärdigar de bortkastade krafterna. En väl värmd timmerhus kommer trots allt att tjäna 8 år. För att göra detta måste caulking ske strikt i ordning.

Före varje gemensam tätning är det nödvändigt att rengöra och behandla mellanrummen mellan stängerna med antiseptiska medel. Damm och skräp kan tas bort med en dammsugare.

Vid den första kakningen fixas lnovatin och jute med en bygghäftare. Det är nödvändigt att det isolerande materialet sticker ut ca 5 cm från spåren på båda sidor av ramen.

Den sekundära loggfilen bör startas från bottenstocken och avslutas i översta loggen. Blockeringen av sprickor sker strikt runt omkanten av rummet. I det här fallet börjar kullningen av varje rad först från utsidan, och sedan från insidan av timmerhusets hus. I annat fall kan isolera varje vägg separat, det kan vara en snedställd struktur.

Caulk måste vara försiktigt och noggrant, utan att missa en enda millimeter. Att sparka med en hink bör inte vara frekvent. Det finns en träff för bladets bredd, så det är bättre att gå igen i raden för att inte göra mycket material.

Det är viktigt att komma ihåg att med en caulk tenderar ett trähus att stiga 5-15 cm.

Rekommendationer från specialister

Det finns många subtiliteter i caulking. Följande rekommendationer kommer att uppmana dig att tillverka ett logghus:

– För uppvärmning av ett timmerhus är det bättre att använda naturmaterial. Syntetisk isolering tillåter inte träet att andas.

– Moss före läggning måste förbehandlas med en speciell lösning. Den är gjord av 200 gram tvål och 500 gram olja, som blandas med en hink vatten.

– Du kan inte spara på isolering. Om den rullade valsen är liten i volym kan du lägga till ytterligare strängar av använd isolering. Strängen är vävd med ändarna av släden som hänger från strålen och skjuts inuti.

– att göra en loggning caulking bättre vid en yttre lufttemperatur på 10-20 grader Celsius.

En logg caulk är ett krävande jobb som tar mer än en timmes arbete. Från köldens noggrannhet och den strikta efterlevnaden av sin teknik beror på komfort och komfort i timmerhusets hus. Högkvalitativ isolering av timmerhuset sparar på uppvärmning av en träbyggnad och säkerställer att den korrekta temperaturen hålls kvar.

Caulk trähus – sätt och etapper

Att kasta loggar med egna händer är en ganska komplicerad och tråkig verksamhet. Detta är en fyllning mellan en bar eller loggar på väggarna i ett hus med fibrösa isoleringsmaterial, såsom släp, filt eller mos, liksom andra isolerande medel.

De viktigaste stadierna av caulking järn.

Vid konstruktion av väggar i trähus läggs en inter-varmare isolering mellan en bar eller en logg, men det fyller inte alla sprickor och utrymmen. Processen med att krympa ett nytt timmerhus varar lång tid, ungefär fem år, så det är nödvändigt att utföra caulker av ett trähus flera gånger. Första gången denna procedur utförs omedelbart efter byggandet av timmerhuset, ska den andra – efter 2-3 år och sista gången prokonopatit vara ca 5 år efter byggandet.

Hur man sätter ett hus ur en stock

Hur man kan caulk timmerhus? Även i sådant inte invecklat arbete finns det ofta frågor för nybörjare.

Börja caulk borde vara från loggens nedre krona och fyll den helt, utan att flytta till en annan krona. Bara efter att ha avslutat caulk lägre krona, borde fortsätta till nästa. Denna regel måste vara uppfylld om du inte vill att dina väggar ska ske.

Vägar som omsluter järn.

Carry caulking kan vara 2 sätt. Du borde välja den mest lämpliga för dig själv.

 • Stretching – värmande material ska sträckas längs fibrerna och sättas in i gapet med ett specialverktyg. Klyftan ska fyllas helt, men på båda sidor ska lämnas fast vid 5 cm dragstycken. Från varmvalsrullen rullas i de återstående ändarna och fylls i gapet med hjälp av caulkeren.
 • I uppsättningen – i det här fallet, från ett material som rullas upp i en boll, är det nödvändigt att montera slingor och täta luckorna med dem tills de är helt fyllda. Om mellanrummen mellan staplarna är breda, kommer den här metoden att passa dig bättre än den föregående.

Särskild uppmärksamhet när man gör en kittel med egna händer bör ges till fällningens hörn. Det är obekvämt att utföra arbete där, därför är det nödvändigt att utföra det med största försiktighet.

Beregning av timmer från timmer.

Caulk timmer väggar borde vara på omkretsen, från botten. Du kan inte genomborra en vägg och lämna resten. Trots allt stiger timret lite och väggarna har olika höjder.

När man sätter i ett timmerhus från ett timmer kan det vara att det inte finns något gap alls och det är omöjligt att trycka isoleringen däri. Titta på andra sidan av luckan, från utsidan finns det ett brett gap.

Hur man sätter ett hus ur en stock

Caulk log från avrundade stockar.

Från väggar uppförda med vanligt eller rundat virke. mycket snabbt, isolerar isoleringsmaterialet från utsidan. Därför är det mycket viktigt att utföra ett högkvalitativt caulkerhus från en rundad bar. Men du bör inte överdriva det, om du överhettar isoleringen kan du riva stockarna från varandra. Först, att utföra från utsidan, och sedan inuti loggen.

Ett kållogghus med egna händer på träväggar utförs först från utsidan och endast då från innerväggen. Alla timmerhusets väggar ska grävas, annars kommer väggarna att vara snedställda. Material för ett timmerhus behöver mer än för timmer.

Även med efterföljande efterbehandling av husets yttre fasad är det nödvändigt att sätta på utsidan. Detta kommer inte bara att värma rummet, men tillåter inte att fukt ackumuleras i väggarnas luckor och ruttlistor. Så, oavsett vilken typ av efterbehandlingsmaterial du väljer, kan du inte göra det utan att ha ett trähus.

Jute-material för isolering är överlägset den vanligaste isoleringen som framgångsrikt har förskjutit traditionell bogsering. Jute importerad från Indien och Kina. Enligt dess egenskaper överträffar det alla liknande material och till lägre priser. Därför är caulking log jute ett utmärkt alternativ för hemisolering.

Detaljerad video av rätt caulker:

Hur man sätter ett hus från en rund logg

Oavsett om det är nödvändigt att bygga ett hus från en rundad logg – de har länge argumenterat i specialiserade forum, men de flesta husägare kommer till slutsatsen att detta är en nödvändig operation för att förhindra värmeförlust. Även om träet håller värmen väl, är skarvarna sårbara för penetration av kyla, så ytterligare skydd kommer definitivt inte att vara överflödigt. Detta arbete kräver noggrannhet och noggrannhet, så det är viktigt att lära sig hur man gör det korrekt.

Typer av isolering

Hur man sätter ett hus ur en stock

Tekniken för kålningsloggar från en rundad logg skiljer sig något från processen att värma ett konventionellt logghus, eftersom klyftan mellan fälgarna är mycket mindre, arbetet blir mer subtilt. Du kommer att behöva ett speciellt metallverktyg med en skarp ände – en caulk och en trähängare, med vilken materialet försiktigt hamrats i sprickorna.

En avrundningslog i en rundad logg börjar faktiskt även när den monteras: i färd med att bygga väggar mellan rullar är valsisolering gjord av material med höga värmeisoleringsegenskaper. Därefter, efter färdigställandet av konstruktionen, är dess utskjutande kanter vikta in i en vals och tryckt inåt. Denna process kallas primär caulking. För denna användning:

 • Jute Fiber: En rundad log caulk tillverkas ofta med jute fiberrullar. Det är en förseglare av vegetabiliskt ursprung, tillverkad av lindfamiljens växter. Dess fördel är att det är ganska tätt, det kommer inte att släpas av fåglar eller gnagare. Dessutom är jute helt naturligt och miljövänligt, det stör inte normal luftutbyte, och det kommer en bekväm atmosfär i rummet.

Hur man sätter ett hus ur en stock

 • Moss: olika typer av moss har länge använts vid uppvärmning av timmerhus, men nu har deras användning minskat betydligt. Moss är ett av de kortaste materialet, det kollapsar snabbt, och det måste bytas ut nästan varje år. Det här är en riktig hitta, dock för dem som vill göra huset så miljövänligt som möjligt.
 • Linfibrer är en naturlig försegling som skapar ett tillförlitligt hinder mot kyla, men inte heller utan brister. Linbrännskador, så det är impregnerat med speciella ämnen för brandskydd, dessutom kan fåglar dra bort det under en mycket kort period.
 • Primär och sekundär isolering

  Det primära kålröret utförs omedelbart efter det att konstruktionen är klar. Spolarna på spolen som skjuter utåt rullas in i en rulle och drivs in i slitsen med hjälp av verktyg. Rullen måste utarbetas i en sträng sekvens: först slås den uppifrån, sedan underifrån, och först efter det drivs den försiktigt in i klyftan mellan raderna. Först passerar hela kronan från utsidan, sedan från insidan.

  En viktig regel: du kan inte isolera bara en vägg och lämna den andra, du måste gå igenom hela huset. En caulk kan öka avståndet mellan fälgarna med några millimeter, och det är nödvändigt att undvika snedvridningar runt hela logghuset. Därför är det lämpligt att köra materialet i spåret med stor försiktighet, raderna bör inte stiga.

  Kostnaden för en avrundad järnrunda logg beror på byggnadens storlek och på det valda isoleringsmaterialet. Moss har alltid varit det billigaste, om än det minst tåliga alternativet, moderna värmare av industriell produktion är dyrare. Alla kostnader kommer emellertid att vara fullt utbetalda, eftersom det under tiden kommer att vara möjligt att spara stora summor vid uppvärmning: värmen kommer inte att gå ut genom väggarna och kostnaden för bränsle kommer att bli mycket mindre.

  Hur man sätter ett hus ur en stock

  Upprepad kålning av stockar från en rundad logg hålls ett år efter slutförandet av konstruktionen. Under denna tid sker den huvudsakliga krympningsperioden: träet torkar ut och minskar i volymen, varigenom logghuset självt också kan minska i höjd och betydande sprickor kan uppstå i väggarna. Efter slutförandet av denna period är det nödvändigt att stänga slitsarna för att förhindra en minskning av byggnadens termiska effektivitet. Du kan använda flera vanliga metoder för detta:

  1. Caulk ”set”. Isoleringsstycken snodras i buntar och hamras in i sprickorna längs hela sin längd. I detta fall krävs större noggrannhet: materialet införs försiktigt, eftersom ökningen av luckorna inte kan tillåtas, tvärtom bör de stängas så nära som möjligt.
  2. Den andra metoden är modernare: det handlar om användning av speciella akrylbaserade tätningsmedel och silikonkabelisolering. Mindre fel är helt enkelt fyllda med tätningsmedel, och ge honom tid att härda.

  Hur man sätter ett hus ur en stock

  En silikonledning ansluts till större sprickor, varefter de stängs med tätningsmedel. Detta är inte bara ett sätt att skydda huset på ett tillförlitligt sätt från förkylningen, men också en bra form av dekorativa ytor: ramen kommer att få ett snyggt utseende, och alla sömmarna kommer att se vackra ut.

 • En annan typ av dekorativt strypjärn är den avslutande lindningen, som utförs med ett vridet jutertåg. Stora sprickor fylls med isolering, och sedan längs hela längden av leden mellan raderna läggs ett tunt rep med en vacker väv och hamras med en caulk. Det stänger ordentligt sprickorna i timmeret och låter inte fåglarna dra ut isoleringen, samtidigt som byggnaden får en klar utseende.
 • Således är stjälning inte bara ett tillfälle att skydda byggnaden från förkylningen, men också ett sätt att ge det ett extra estetiskt utseende. Att veta hur man kan bygga ett hus från en rundad logg kan du göra det väldigt vackert och glömma alla problem med blåsväggar eller frysande hörn i svåra frost.

  Hur man minskar värmeförlusten

  Reklam på webbplatserna för tillverkare av cylinderning föreslår ofta att du kan göra utan isoleringsproceduren. På stockarna längs hela längden tillverkas samlingsspåren, vilket garanterar en solid förbindelse, dessutom, på grund av den exakta undersökningen av skålarna, kommer de att passa snyggt ihop. Sådana uttalanden lockar alltid ökad uppmärksamhet hos framtida husägare, men de motsvarar inte alltid verkligheten.

  Trä är ett levande material, och det är extremt svårt att få en perfekt passform av stammarna, bearbetade även med användning av specialutrustning. Dessutom är det helt omöjligt att förutse hur träet kommer att uppträda under krympning. Även om deformationsnedskärningar görs i stocken är det omöjligt att på förhand bestämma huruvida luckor kommer att uppstå.

  Mycket beror på tjockleken på stockarna själva och på kvaliteten på deras bearbetning. Men den ideala studien är svår att möta, och faktiskt kan även små brister betydligt försämra byggnadens värmeisoleringskvalitet.

  Isolering låter dig inte bara skydda byggnaden från drag, utan justerar också väggarna noggrant, om det under konstruktionen gjordes några små fel. Varje krona kontrolleras med en nivå, och om det finns avvikelser kan ett lager av isoleringsmaterial kompensera för några millimeter.

  Hur man sätter ett hus ur en stock

  Mezhventsovoye warming – det enklaste sättet att minska framtida värmeförlust: det kräver mycket liten tid, minskar inte byggnadens miljövänlighet och gör det möjligt från början att stänga eventuella sprickor och oegentligheter. Vals isolering kan placeras med en dubbelsidig eller ensidig böjning eller utan böjning, och efter konstruktionen av de hängande kanterna hammar försiktigt i sprickor på båda sidor.

  Efter en period av krympning är det nödvändigt att noggrant inspektera ramen och bestämma deformationspunkterna på väggarna med bildandet av slitsar. Detta är en av de största nackdelarna med ett timmerhus. Användningen av isolering effektivt minimerar värmeförlusten.

  Traditionen med uppvärmning av timmerhus i rysk konstruktion har funnits länge: det här är ett utmärkt tillfälle att använda en inte för tjock logg och få ett varmt hus. Naturmaterial är inte så dyra, så du kan skapa en bra isolering med minimal kostnad.

  Behöver du aktivera javascript eller uppdatera spelare!

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *