Hur man installerar

Installation av förstärkning för grunden

Förstärkning av tejpfundamentet med egna händer utförs direkt i förberedelserna för att hälla eller bredvid den fria sajten. Den första metoden är den mest tillförlitliga, eftersom det låter dig kontrollera styrkan av förstärkning. Men den andra som gör sin egen blir lättare.

Stegvisa instruktioner för montering av stålramen:

1. Lägg platta stenar eller tegelstenar längst ner i skytten för att lägga längsgående stavar för att lyfta dem 5 cm över ytan.

2. Gör tvärbanor från en slät stav av mindre diameter och lägg dem i steg om högst 60 cm.

Installation av förstärkning för grunden

3. Montera de vertikala stolparna på samma sätt på längsgående förstärkning.

4. Fäst stavarna på det övre bältet och fäst de tvärgående stavarna på dem.

5. Lägg de färdiga modulerna på botten av skytten och bind de längsgående elementen överlappande.

Punkterna 2 och 3 i instruktionerna kan bytas ut med en enda klämma. Det utför funktionerna för både vertikalt ligament och tvärförstärkning. Klämmorna ska inte vara närmare varandra än 25 cm. En mer exakt tonhöjd definieras som 3/8 av grundhöjden.

Hur man förstärker hörn har vi redan sagt i den teoretiska delen. Instruktioner för att lägga egna händer är:

 • Fäst armeringen böjd i rät vinkel vid böjpunkten mot vertikal upprätt.
 • Stångens ändar, divergerande på intilliggande väggar, kopplade till raka linjesegmenten överlappar varandra. Storleken på överlappningen definieras som 40 diametrar av den valda staven, det vill säga för en 12 mm-produkt kommer den att vara minst 48-50 cm.
 • Montera klämmorna med ett steg två gånger så liten som när du kopplar de två banden på raka delar av fundamentet.

Endast stavar märkta med bokstaven ”C” är lämpliga för svetsning i en enda design. Det är bättre att kombinera alla andra med parningsmetoden för att inte störa metallets struktur vid fästpunkterna.

Stålets metallförstärkning har en stor nackdel – känslig mot korrosion. För att eliminera risken för förstörelse av förstärkningsnätet och försvagning av strukturen är det nödvändigt att tillhandahålla produkter med tillförlitlig isolering från miljöfaktorer.

För detta ändamål är det nödvändigt att se till att armeringens kanter inte sträcker sig utanför gränserna för den framtida betongmonoliten och inte ens närmar sig marken och väggarna på formen närmare än 50 mm. Då, vid gjutning, kommer alla metallstavar säkert att vara dolda under ett betonglager.

Styrkans förstärkning i grunden och metoderna för dess installation

 • Typer av rebar stickning
 • En uppsättning nödvändiga verktyg och material
 • Armatur i monolitisk remsa foundation
 • Applicering och installation av armerad betongblock

Innan byggnaden byggs, utför byggare preliminär förberedelse och beräkning, undersökning av området och göra staket av lokal mark. Allt detta är ett logiskt steg i byggandet av ett hus eller något annat rum, oavsett vilken typ av användning det är. Absolut en byggnad under uppbyggnad under lång tid, vare sig det är ett hus, ett garage, ett lager, ett förråd, ett badhus eller något annat, har en grund.

Installation av förstärkning för grunden

Schema för svetsbeslag.

Dessutom bör byggare ha ett framgångsrikt exempel eller ett välplanerat projekt inför sina ögon. Stiftelsen är en kapitalenhet som utgör grunden för styrkan i en byggnad som byggs upp.

Det beror på hur fundamentet läggs, hur mycket en byggnad kan tjäna.

Det läggs av förstärkning med metallstavar, stavar av olika längder och olika diametrar (i detta fall gjutas de) eller med hjälp av betongblock. Beräkningen är viktig överallt. Installation av en monolitisk version utförs genom förstärkning och betong, de två viktigaste processerna.

Typer av rebar stickning

Stiftelsens styrka beror på hur förstärkningen kommer att lokaliseras, hur den läggs och hur den kommer att sättas i betongen. När byggnadsstrukturer kräver korrekt beräkning. Som regel, i byggandet av hus med förstärkning med ett tvärsnitt av 32 mm. Men sätten att para ihop till grundramar är olika:

Installation av förstärkning för grunden

Gemensamma förstärkningsplaner.

Vid första anblicken kan svetsning av förstärkningsstänger tyckas ganska enkelt och effektivt, men om byggnadsskelettet är monolitiskt har denna metod några nackdelar. Behovet av att locka en professionell svetsare, en ökning av kostnaden för byggnadsarbetet. Dessutom, efter användning av svetsning minskar förstärkningens kvalitet, vilket kommer att påverka styrkan hos fundamentet självt. Med tiden blir grunden mer ömtålig, eftersom ramen, som erhålls genom svetsning, har en speciell styvhet. Med tanke på dessa faktorer, vid förstärkningstiden, används sällan för rambindning sällan i dag, eftersom den anses vara ineffektiv. Dessutom, om armeringsstångens diameter är mer än 20 mm – installationen genom svetsning rekommenderas inte. Noggrann diameterberäkning är en viktig faktor.

Tillbaka till innehållsförteckningen

En uppsättning nödvändiga verktyg och material

Tyngd förstärkning för grunden av huset – ett ganska populärt sätt att skapa en ram. För att genomföra denna process kan du använda speciella enheter, och du kan själv göra det, vilket oftast görs av byggare. Om du bestämmer dig för att sticka egna händer, förbereda dessa material:

 1. Tråd klumpig.
 2. Tråd i en spole.
 3. Stickkrok
 4. Handskar.
 5. Säkerhetsglasögon för ögonen.

Överlappning är en speciell typ av förstärkningsparrering för stiftelsen, vilket också är möjligt att utföra självständigt, men detta kan orsaka vissa svårigheter, särskilt om stavarna är släta. Det är bättre att ta, till exempel, en pistol för stickstänger.

Installation av förstärkning för grunden

Överlappande armeringsschema.

Då kan du skapa en nästan perfekt förstärkt ramgrund för ditt hem. Eftersom armeringsstängerna i betongprocessen kan komma i annorlunda kontakt med blandningen finns det flera typer av kontakt:

 1. Koppling – i detta fall sker anslutningen av armering och betong genom att hälla ramens metallelement.
 2. Friktion – kontakt sker på skjuvanslutningar.
 3. Krama medan rammen krymper med blandningen.
 4. Kontakta förstärkning och betongblandning på elektrokemisk nivå, viktigt för prefabricerade strukturer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Armatur i monolitisk remsa foundation

Den enklaste installationen kommer att ligga i byggnaden, där den planerade djupgående monolitiska remsa grunden. Denna typ av stiftelse är mycket populär i byggandet av stugor, och dess beräkning är enkel. Huvudmaterialet för montering av en monolitisk grund är betong, vilket är förstärkt med ytterligare material. Namngivna – använd betong förstärkning. det vill säga de introducerar metallprodukter i betong som kan ge önskad styvhet. Det finns små nyanser i tillförseln av blandningen för att få en förstärkt ram: Betongen måste blandas direkt på byggarbetsplatsen och matas ner från en höjd som inte är lägre än 2 m. Diameterna av förstärkningen av prefabricerade strukturer påverkar också slutresultatet när man bygger ett hus. Det är bättre att göra en detaljerad beräkning av stavens nödvändiga diameter. När tejpfundamentet är oftast rekommenderat att använda stavar för förstärkning med en diameter av 10 mm, lägg dem i steg om 150 mm. Det är möjligt att förstärka i tvärriktningen med stavar 8 mm i diameter, vilket håller samma sträckavstånd. Den nedre delen av byggnaden borde vara bredare än huvudväggen, förstärkande den måste naturligtvis vara starkare. Installation av tejpbasen är en av de mest populära med moderna byggnader på centrala Rysslands territorium. Exempel: stugor, byggda på platser i stora mängder.

Installation av förstärkning för grunden

Separata stänger av ramen är bundna med tråd och en hakkrok.

Byggandet av en monolitisk byggnad kommer att kräva skydd av metallen mot korrosion, annars kan huset kollapsa eller skryta. Skyddsskiktet måste vara minst 50 mm. Det är extremt nödvändigt att genomföra monteringen av formen, för att ordna paneler, för att installera och installera distanserna var 1,5 m. Experterna rekommenderar också användning av en försänkbar förstärkt grund för monolitiska strukturer. Enheten av en sådan grund förutsätter att den horisontella förstärkningen fungerar i botten, och den vertikala verkar i längd. Väggarna på den monolitiska enheten kommer att fungera i kompression, och den nedre delen i spänning, sådan dissonans blir nyckeln till husets styrka, om grunden är försänkt. Installation av sådana baser och alla dess steg ska ske i taget. Det bör inte finnas några prefabricerade tidsteg, de kan leda till deformation.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Applicering och installation av armerad betongblock

Enhetsdesignen av buntypbasen av huset med armerade betongblock är något annorlunda, men det är inte alls komplicerat. Installation är också enkel, vilket är anledningen till att det är ganska relevant när man bygger lanthus och hus. Grunden för en sådan grund är en kedja av betongblock som tar en stödjande uppgift. Botten av basen ligger vanligen under djupet av frostpenetration, medan väggarna är byggda med hjälp av block. Som ett exempel, en-vånings hus, byggt på förortsområden eller förortsområden.

Installation av fundamentet med prefabricerade block är hållbart och hållbart. Det produceras enligt följande:

 1. En bas är förberedd i förväg, takfiltet kryper på det och i flera lager läggs den armerade betongkudden.
 2. I nästa steg, med hjälp av teknik, i synnerhet en kran, fördelas betongblock längs grävningen – husets omkrets.
 3. Tråd som används för förstärkning för att ansluta detaljerna i betongblock.
 4. Sedan är ett monolitiskt övre bälte förberedt för att ansluta allt för en vanlig konstruktion.

Installation av förstärkning för grunden

Strukturen av den monolitiska remsa grunden.

Om fabriksblock används, finns det en tydlig tidsbesparing, eftersom allt som återstår är att installera grunden redan på plats. Användningen av betongblock har dock en viktig nackdel: de släpper igenom fukt. Dessutom bygger byggnaden med betong- eller armerad betongblock på grund av dess design att arkitekten begränsar sig till en minimal uppsättning projekt. Att justera standarderna för ett enskilt projekt tar tid och extra kostnader. Det finns vanliga misstag när man lägger grunden. Åtgärder för att förebygga dem finns i följande punkter:

 1. Alla faser av arbetet i samband med grunden, om det är fördjupat: stiftets förberedelse, nödvändig beräkning, förstärkning och förberedelse av förstärkning bör genomföras utan avbrott. I annat fall kan svullnad i jorden förekomma, vilket leder till defekter och därefter destruktion.
 2. Det är nödvändigt att skilja mellan valet av material för en monolitisk struktur eller byggnader med sådana fundamentstyper som fördjupning och tejp.
 3. På fundamentets hörndelar måste alla ändar böjas med 90 °. I detta fall kommer anslutningen av de längsgående stavarna att vara av hög kvalitet.
 4. Om du använder betong av hög kvalitet, men inte lägger vikt på förstärkningskvaliteten, kan det orsaka sprickor, det är farligt om grunden är djupare.

Fel kan undvikas om du planerar ditt arbete i förväg, gör en exakt beräkning, speciellt när en djupare grund är utformad eller lita på ett visst exempel på ett projekt utan att ta hänsyn till kombinerade åsikter. God förberedelse, förtroende för materialets kvalitet, ekonomisk och tillfällig beräkning – allt detta garanterar framgång i byggandet. Och användningen av prefabricerade enheter accelererar också konstruktionen. Varje hus är individuellt, respektive kommer att vara hans plan, liksom alla delar.

Installation av förstärkning för grunden

Innokentiy Andreevich Vlasov

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

20 oktober 2015

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

Några tillägg: 1. Om du behöver utföra vattentät av hög kvalitet, är det önskvärt att applicera geotextiler över hela ytan. Konsumtion.

23 september 2015

Hur och vad ska man göra överst på grunderna på grundföremålet (natursten, Plitnyak)?

Installation av förstärkning för grunden

© Copyright 2014-2017, moifundament.ru

 • arbeta med stiftelsen
 • förstärkning
 • skydd
 • instrument
 • montering
 • dekoration
 • lösning
 • beräkning
 • reparationer
 • anordning
 • Stiftelser
 • band
 • stapel
 • kolumnär
 • platta
 • andra
 • Om webbplatsen
 • Frågor till experten
 • utgåva
 • Kontakta oss

Installation av förstärkning för grunden

 • Fungerar med stiftelsen
  • Stiftelse förstärkning
  • Stiftelsens skydd
  • Grundverktyg
  • Foundation installation
  • Foundation Finish
  • Stiftmortel
  • Stiftberäkning
  • Stiftelse reparation
  • Stiftanordning
 • Stiftelser
  • Strip foundation
  • Stapelstiftelse
  • Pillar foundation
  • Slab foundation

Installation av förstärkning för grunden

Gör-det-själv monteringsarmaturer

 • Teknisk karta över installation av ventiler
  • Hur är förstärkningen av tejpfundamentet av enskilda stavar?
 • Metoder för installation av förstärkning i fundamentet
  • Manuell stickning av armering i armerad betong
  • Användningen av en pistol som en metod för automatisering av processen att para förstärkning i armerade betongstrukturer
  • Regler för installation och stickning av armeringsprodukter

I många artiklar som beskriver installationen av olika stödstrukturer hänvisade man ganska ofta till installationen av förstärkande produkter. Emellertid beskrivs inte installationen av själva beslag i de flesta fall. I det avseendet är det vettigt att överväga i detalj hur beslag monteras med egna händer.

Installation av förstärkning för grunden

I de fall då det är omöjligt att tillverka armeringsburet för grunden på byggarbetsplatsen, är det nödvändigt att förstärka strukturen med separata stavar.

Som ett exempel kommer stiftelsens bandstiftelse att övervägas. Informationen kommer mest att relatera till tejpen, men huvudpunkterna som är förknippade med förstärkningsstänger gäller för alla baser, vars installation är planerad.

Element som behövs för att slutföra installationen av förstärkning för grunden:

 • beslag;
 • svetsmaskin;
 • tråd;
 • avbitare;
 • teknologisk karta.

Teknisk karta över installation av ventiler

Installation av förstärkning för grunden

Utformningen av området under stiftelsen.

Med installationen av förstärkningsprodukter kan en routing för installation av förstärkning hjälpa. Teknisk karta innehåller information om tekniken för montering av förstärkning av monolithiska stift av monoklister med enskilda stavar. Denna karta beskriver omfattningen, tekniken och organisationen av allt nödvändigt arbete, kvalitetskrav och acceptans av arbete, och så vidare.

Teknisk karta kan användas vid konstruktion av olika föremål av armerad betong.

Tekniskt kort måste vara tillgängligt vid installation av ventiler.

Förstärkning av stiftets tejpfundament med separata stavar används för små mängder arbete och om det är omöjligt att tillverka förstärkningsramar på byggarbetsplatsen.

Tillförseln av alla ventiler till platsen för dess installation i ett förutbestämt läge utförs av balkar, vilka levereras av bandkranar med en lång bom.

Innan du börjar arbeta med förstärkning av tejpfundamentet måste du utföra följande arbete:

Installation av förstärkning för grunden

Stiftelse förstärkningsplan.

 • avsluta gräva en gräv för grunden med en konkret beredningsanordning;
 • skapa tillfartsvägar och liggplattor för parkeringskranar;
 • ha all nödvändig utrustning, mekanismer, inventering;
 • fixa, bryta och ta på byggnadens axel;
 • installera grundskiktet;
 • i kranens område för att organisera förvaringsplatser med placering av buntar av förstärkningsstavar på dem i en mängd som kan säkerställa det oavbrutna arbetet hos spärrhaken i 3-5 dagar;
 • genomföra alla nödvändiga aktiviteter som säkerställer arbetets säkerhet.

Förvaring och transport av armeringsstål bör utföras i enlighet med kraven i GOST 7566-94. Monteringen av förstärkningsstavar bör utföras i enlighet med kraven i arbetsstängerna och reglerna för produktion och godkännande enligt SNiP 3.03.01-87 samt de rekommendationer som routingskortet innehåller.

När man går in på byggarbetsplatsen måste alla förstärkningsstänger vara förpackade i buntar eller buntar, och de måste delas in i klasser och klasser (förstärkningstråd av klass B-1 och stavförstärkning av klass A-1, A-2).

Massan av förpackningar, som transporteras på väg till byggarbetsplatsen, måste nödvändigtvis motsvara lastkapacitet hos kranar, vilka är tillgängliga från byggföretaget på denna byggarbetsplats.

Skärning, rätning och rengöring av armeringsstänger bör utföras på drivna maskiner som finns på byggarbetsplatsen. Om mängden arbete är litet tillåts bearbetning av förstärkningsstrukturer manuellt.

Rebar måste förvaras separat efter varumärke. Var noga med att vidta åtgärder som förhindrar korrosion, förorening. Säkerhet för leverantörens metallmärken och tillgång till dem måste säkerställas. All inkommande förstärkning för fundamentet bör placeras på ställen och förband, och förstärkningstråd, elektroder och fluss bör lagras under en baldakin.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur är förstärkningen av tejpfundamentet av enskilda stavar?

Den tekniska kartan innehåller information om att förstärkning av bandfoten från separata stavar utförs i följande ordning:

Installation av förstärkning för grunden

Ordningen med förstärkning hörn tejp foundation.

 • Förskjutningsskärmar är installerade;
 • Plastklämmor är installerade (för att kunna bilda ett skyddande skikt av betong);
 • passar den nedre raden av armeringsstänger med deras fixering bland dem med hjälp av stickningstråd i tvär- och längdriktningen;
 • tillfälliga metallstöd är installerade och fixerade (speciella konstruktioner för utformningen av armeringsstänger);
 • passa den övre raden av förstärkningsstänger i tvärgående och längsgående riktningar.

Alla förstärkningsstänger vid korsningar måste anslutas med plastklämmor. Om det inte finns någon, använd stickningstråd.

Storleken på överlappningar och förbikopplingsförstärkande stavar måste nödvändigtvis överensstämma med GOST 10922-90.

För att bilda ett sidokyddsskikt av betong mellan ramarnas nät och väggarna på formen måste du ställa in plasthållarna i inkrement på ca 0,8-1,0 m.

Fastställandet av avståndet mellan ramarnas förstärkningsstänger och formen vid dubbelt förstärkning fastställs av spärren på stavarna. Step fixers ska vara 1,5-2,0 m.

Vertikal förstärkning är monterad från enskilda stavar. Vid korsningen måste den vara knuten med stickningstråd eller svetsad. Armaturstänger med en diameter på upp till 16 mm måste fästas med stickningstråd. Stänger som har en diameter större än 16 mm förseglas genom att bocka svetsning om projektet inte ger någon annan fastsättning.

Installation av förstärkning för grunden

Schema av beslagstyper.

Strikning av förstärkning med en diameter på mer än 16 mm bör göras i undantagsfall när det är omöjligt att använda andra metoder för anslutning, med en liten mängd förstärkningsarbete eller i avsaknad av svetsutrustning.

Om det är planerat att förstärka förstärkningen manuellt, är det nödvändigt att använda glödgad tråd, vars diameter är ca 0,8-1 mm och längden 8-10 cm. Den är buntad eller skördad i form av skenor. Knuten är stickad med hjälp av nippers, som har trubbiga läppar och rätade handtag. Monteraren måste hålla tången i sin högra hand och trådstycket i vänster.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Metoder för installation av förstärkning i fundamentet

Idag använder man olika metoder när man använder olika galler och ramar som är avsedda för förstärkning av några strukturer:

Installation av förstärkning för grunden

Schema för svetsförstärkning.

Det bör noteras att stavens diameter inte får överstiga 32 mm.

Många tror att svetsning av förstärkningselement är det mest effektiva och snabba sättet. Det är värt att veta att det i verkligheten inte alls är fallet. Denna metod för installation av armering för armerad betongkonstruktion har ett stort antal nackdelar.

Till exempel ökning av kostnaden för byggandet av strukturen, eftersom det kommer att behöva locka professionella svetsare.Detta är dock inte allt. Svetsning minskar kraftigt styrkan hos förstärkningsprodukter, vilket är en signifikant nackdel. Svetsarbeten, som utförs på kontakttypen, får inte användas för förstärkning, vars diameter överstiger 20 mm. Dessutom ökar svetsningen av styvheten hos ramen eller annan struktur som används. Vid kompaktering av en betongblandning med hjälp av vibratorer är det hög sannolikhet att bryta anslutningarna. Detta gäller också för den färdiga byggnaden.

På grund av ovan angivna skäl anses installation av en armatur med svetsmetoden ineffektiv. Följaktligen förblir frågan hur man installerar förstärkande produkter i stiftelsen för att kunna lösa de uppgifter som ställdes in.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Manuell stickning av armering i armerad betong

Installation av förstärkning för grunden

Armatur parning schema.

Trots det faktum att det finns specialverktyg som automatiserar den beskrivna processen, fortsätter återmonteringen av förstärkning för armerad betongkonstruktion på många platser manuellt. Detta beror på det faktum att vissa byggare inte känner till eller inte har möjlighet att använda speciella enheter, vilket kommer att diskuteras ytterligare. Du bör överväga den tidstestade tekniken.

För parning behöver krokar eller den vanligaste tången. Befälhavaren som ska utföra sådant arbete måste nödvändigtvis ha lämpliga färdigheter.

De förstärkande stavarna i parningsprocessen splitsas överlappande i förhållande till varandra. Samband bör fästas på 3 ställen. Detta hänvisar till de extrema områdena och mitten. För detta ändamål används ståltråd av stickningstyp, dess diameter bör vara ca 0,8-1,2 mm. Det bör väljas utifrån samma indikator för förstärkningsprodukterna själva.

Inte bara vanliga, men även släta förstärkningselement används ofta i konstruktion. Innan du stickar förstärkning till stiftelsen, som är av samma typ, måste du känna till en mycket viktig nyans. I detta fall kommer krokarna ständigt böja sig nedåt. Som ett resultat kommer arbetskraftens intensitet att öka. Det är vettigt att använda något improviserat verktyg, och bäst av alla specialiserade.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Användningen av en pistol som en metod för automatisering av processen att para förstärkning i armerade betongstrukturer

Parningsprocessen är ganska komplicerad och tidskrävande. Det är inte förvånande att experter hela tiden försöker automatisera det, och de lyckas. Idag finns det pistoler som avsevärt minskar tiden för sådant arbete. De tillverkas mestadels i Japan. Det finns dock analoga som tillverkas i andra länder.

Installation av förstärkning för grunden

Ordningen av förstärkning remsa grund.

Pistoler är under kontroll av en person, men de minskar hans deltagande genom att binda praktiskt taget till noll. Detta resulterar i högre kvalitetsanslutningar.

Anställda kanske inte alltid håller trådspänningsmomentet. Pistolen kan hantera den utan problem. Dessutom är den väldigt bekväm och enkel att använda.

När man talar om hur händelsen utförs, som syftar till att kombinera stavar, bör det noteras att pistolmunstycket är installerat på erforderligt ställe, varefter mastern trycker på knappen. Det behövs inte mer åtgärd.

Verktyget drivs av ett batteri. Det tar lite mindre än en sekund att skapa en anslutning. I vissa anordningar av denna typ kan tiden förlängas till 2 sekunder. Men dessa är små saker som kan försummas.

Stickning utförs med tråd, som levereras i form av utbytbara spolar. I de flesta fall säljs de med en pistol. För alla möjliga föremål av denna tråd är kanske inte tillräckligt. Därför är det nödvändigt att åter köpa den nödvändiga mängden.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Regler för installation och stickning av armeringsprodukter

Om en person kan sticka förstärkning i armerad betongkonstruktion betyder det inte att han kommer att kunna göra stödstrukturen enligt de fastställda normerna. Du måste följa ett stort antal andra viktiga regler som är värda att studera.

Under installationen av stickade nät eller ramar överlappar anslutningen.

I anslutningsområden beror längden på bypassen helt på den typ av förstärkning som används. Av stor betydelse är arbetsförhållandena i buttområdena, liksom betongbeteckningen, som används för gjutning.

Den minsta längden på den överlapp som tillåts är 25 cm.

Om strukturen är vertikal och ha en höjd av mer än 3 m, kommer ställning eller ställning att behövas för att installera förstärkningselement. Ett alternativ kan vara plattformen flyttbar hiss typ. När det gäller installationen måste den utföras tydligt i den angivna sekvensen. I det här fallet har vi följande algoritm:

Installation av förstärkning för grunden

Ordningen för förstärkning av remsa grunden: med L-formad och U-formad armering.

 • Förberedelse av förstärkning för grunden för installationen;
 • sling;
 • matningselement till önskat område;
 • nivellera stången till den position som anges i projektdokumentationen
 • parning leder på principen som ansågs tidigare.

Först och främst bör du utföra förberedande arbete, nämligen – noggrant inspektera produkten. Om någon smuts finns på ytan måste den definitivt avlägsnas med en stålborste. Om det behövs är elementen inriktade på en vanlig hammare.

Ett viktigt steg är placeringen av armeringsstängerna i stödstrukturen. För att slinga med preliminär förberedelse behövs i de flesta fall 2 arbetstagare.

Montering i önskad position, kombinering och fastsättning med avlagda stavar utförs av 3 mästare. Den första måste ge en signal för att produkten börjar lyfta. Vidare anger var att sänka.

Resten av arbetarna bör hålla fast vid förseningar under lyftprocessen. När indikationen är mottagen kommer stången att monteras på en av sektionerna. Mästare måste i slutändan sammanfoga och sammanfoga lederna tillsammans. Armatur sätts in i fundamentet med traverser och brickor.

För att korrekt kunna utföra installationen av förstärkningsprodukter är det nödvändigt att känna till ett stort antal nyanser. Routing kan hjälpa till med detta.

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

20 oktober 2015

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

Några tillägg: 1. Om du behöver utföra vattentät av hög kvalitet, är det önskvärt att applicera geotextiler över hela ytan. Konsumtion.

23 september 2015

Hur och vad ska man göra överst på grunderna på grundföremålet (natursten, Plitnyak)?

Installation av förstärkning för grunden

© Copyright 2014-2017, moifundament.ru

 • arbeta med stiftelsen
 • förstärkning
 • skydd
 • instrument
 • montering
 • dekoration
 • lösning
 • beräkning
 • reparationer
 • anordning
 • Stiftelser
 • band
 • stapel
 • kolumnär
 • platta
 • andra
 • Om webbplatsen
 • Frågor till experten
 • utgåva
 • Kontakta oss

Installation av förstärkning för grunden

 • Fungerar med stiftelsen
  • Stiftelse förstärkning
  • Stiftelsens skydd
  • Grundverktyg
  • Foundation installation
  • Foundation Finish
  • Stiftmortel
  • Stiftberäkning
  • Stiftelse reparation
  • Stiftanordning
 • Stiftelser
  • Strip foundation
  • Stapelstiftelse
  • Pillar foundation
  • Slab foundation

Installation av förstärkning för grunden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *