Överlappar

Ju bättre att värma vinden från insidan

Skummet kan inte passera en tillräcklig mängd fuktig luft, vilket medför hög luftfuktighet inuti vindsvåningen. Glöm inte att efter det att trissystemet torkar, mellan sådant isoleringsmaterial och trussystemet bildas ett tomt utrymme där kall luft kommer att cirkulera, vilket bäst undviks. Glöm inte gnagare som föredrar skumplast till andra isoleringsmaterial. Med andra ord, för att stoppa valet på sådant material som det är möjligt att värma huset, borde du inte.

Liknande i komposition, men med skillnader i användning är polystyrenskum, vars installation är värt att överväga mer detaljerat, vilket gör att du kan göra rätt val. Det här isolerande materialets särdrag är att det måste läggas under spjällen, vilket i sin tur förhindrar bildandet av luckor mellan materialet och trussystemet.

För att läggning av en sådan värmare ska vara av högsta kvalitet finns det speciella spår eller spikar i dess tallrikar, med hjälp av vilka plattorna är förenade med varandra.

Sådan isolering av bostadshus kan anses vara korrekt och av hög kvalitet.

Värmeisoleringssystem på trussystemet

Det mest populära och krävda isoleringsmaterialet i privat konstruktion är mineralull, tillgängligheten och kvaliteten är lämpliga för alla typer av inre isolering på vindsvåningen. Bland de positiva egenskaperna hos denna värmare är det värt att notera låg nivå av brandfarlighet, fuktmotstånd och extremt hög hållfasthet och hållbarhet. Analysen av denna isolering är glasull, som ofta används för den här typen av isoleringshusterhusvåning. Denna typ av isolering har vissa skillnader från mineralanaloger:

Ju bättre att värma vinden från insidan

Skyddsisoleringssystem.

 • På grund av de längsta fibrerna har detta material högre ljudisolering, styrka och elasticitet, vilket i detta är ganska viktigt.
 • särskild uppmärksamhet bör ägnas åt extremt låg hydrofobicitet, vilket har en positiv effekt på hela processen att spara värmeenergi.
 • och den sista skillnaden från mineralull är att det här isoleringsmaterialet kan användas vid ganska låga temperaturer, vilket är idealiskt för kalla områden.

Moderna isoleringsmaterial ekowool

Ecowool är en ganska ny isolering, som du kan minska värmeförlusten på nästan vilken byggnad som helst. Det här materialets särdrag ligger i det faktum att det i början är i flytande tillstånd och blåses in i mellanrummen mellan taksystemet och ytmaterialet under tryck.

Efter torkningen av denna isolering bildas ett högkvalitativt isoleringsskikt, som inte står i konflikt med trä och helst bibehåller värmen inomhus. Det är värt att överväga det faktum att ekologin är gjord av papper, som idealiskt kombinerar med vinden på träet.

Som en del av denna isolering finns det en naturlig antiseptisk typ som gör att du kan räkna med maximalt skydd mot skadliga insekter, svampar och skadlig mögel. Dessutom har detta material en hög ljudisolering, vilket är idealiskt för vinden.

Hela verksamhetsperioden för detta material är i sitt primära tillstånd, inte avveckling och inte avtagande. Med andra ord kan användningen av sådan isolering betraktas som den mest acceptabla om kostnaden för installationsarbeten passar utvecklaren.

Isoleringsschema

Schemat för isolering med enkelskikt.

Takets design beror på många faktorer, varav den första är byggnads- och projektionsegenskaperna hos själva taket. Detta tyder på att vindisolering bör närmas som enskilda arbeten, vilket kan ha slående skillnader. Det första som ska demonteras är metoden för uppvärmning av vindsramkonstruktionen, av vilka det finns 3:

 • värmning över en ram design;
 • isolering under ramkonstruktionen;
 • uppvärmning av en ramdesign från 2 parter.

Det är möjligt att använda det första systemet med golvisolering i det fall då den allmänna husisoleringen utförs över hela fasaden, vilket innebär att ramkonstruktionen av golvet tillhör dess väggar. I denna utföringsform är det nödvändigt att isolera inte bara den inre delen av vinden, men också dess yttre del. Det andra systemet för isolering av ett sådant golv innebär att det finns balkonghyllor där endast den inre delen av väggarna är isolerad.

Applicera det senaste systemet för uppvärmning av bärramen endast i fallet då den är gjord av timmer, eftersom metallbalkar i denna utföringsform fryser vilket leder till kondens och skador på taksystemet.

Glöm inte kvaliteten isolering inte bara av ramen, men också av väggar, golv och tak. Det är nödvändigt för att organisera den mest bekväma levnadsmiljön, samtidigt som man behåller den maximala mängden termisk energi i bostadsgolvet. Du bör inte starta en sådan uppvärmning på ett kaotiskt sätt, för det finns en förutvecklad procedur för detta. Så, i vilken ordning utför du det ovan beskrivna arbetet?

Först och främst är det nödvändigt att vara uppmärksam på isoleringen av golvet i vindenrummet, för vilket det är nödvändigt att använda rätt värmeisolering. Om premissen inte har använts alls, kommer sådana åtgärder inte att orsaka komplikationer, eftersom överlappningen mellan gränsytorna redan fungerar som en utmärkt grund för isolering av golvstrukturen.

Isoleringssystemet överlappar vinden.

Praktiskt taget kan eventuellt isolerande material läggas mellan trälagrar, bland vilka det är föredraget att använda mineralull. Placeringen av värmeisoleringsfiber bör utföras på ett sådant sätt att det inte finns några luckor och mellanrum mellan isoleringsplattor, vilket ökar värmeenergibesparingsnivån på vardera golvet.

Därefter kan du fortsätta till takets väderpåverkan, vilket i viss utsträckning fungerar som en målning för takkroppens stödram. För att uppnå högkvalitativ isolering av taket kan du använda samma mineralull eller expanderade polystyrenplattor.

Först efter detta är det värt att fortsätta med väderförädling av väggarna, som därefter kommer att vara färdig med eventuellt tillgängligt efterbehandlingsmaterial. För sådana arbeten måste du välja det högsta kvalitetsisoleringsmaterialet som inte skadar invånarnas hälsa och kan tjäna så länge som möjligt och med högsta kvalitet.

Frekventa fel under isoleringsarbetet

Isolering av tak, golv eller väggar på ett bostadshus kan ha många fel, vilket leder till en kränkning av isoleringsmaterialets integritet och prestanda. För att börja beskrivningen av sådana fel står med fuktskador på materialet, vilket kan komma både inuti och utanför vinden.

Extern penetration av fukt kan leda till dålig installation av takmaterial, organisering av ventilationsöppningar eller installation av horisontella fönster. Med andra ord, alla dessa stadier av konstruktion bör ges maximal uppmärksamhet, vilket kommer att spara tid och pengar som kommer att krävas för att reparera hela golvet.

Scheme isolering vägg vind.

För att inte motstå isoleringsmaterialet mot fukt från inuti rummet är det nödvändigt att skydda det från alla sidor med en speciell membranfilm som fungerar som en ångspärr. Den här filmen har 2 sidor, vilket indikerar vårdgivarens omsorg under installationen. Felaktig anordning av membranet kommer att leda till ännu större skador på isoleringsmaterialet, och som ett resultat till mansardtakets bärram.

Utvecklarens andra misstag under uppvärmning av taket är bristen på uppmärksamhet på vindskydd. Om det inte finns något sådant skydd i strukturen, då på vintern, med starka vindar, kommer kall luft att cirkulera mellan isoleringsmaterialet och taket, vilket medför inre obehag och också medför att kondens bildas under taket. För att undvika detta är det nödvändigt att lägga en speciell vindsäker film på utsidan av isoleringsmaterialet, vilket har utmärkt luftgenomsläpplighet.

Vid isolering av väggar eller tak på ett sådant rum är det nödvändigt att isolera isoleringsmaterialet från mekanisk skada. För isolering av väggar och tak, används oftast mineralull, som har bra motstånd mot mekaniska belastningar. Men om polystyrenmaterial används för sådana arbeten, bör det skyddas mot dammbildning och sprickbildning, vilket i sin tur ökar dess funktionalitet och livslängd.

Således har systemet med vägg- och takisolering inga särskilda svårigheter, om alla villkoren för sådana verk är uppfyllda på rätt sätt. Sätt på isolerande verk av denna typ har vissa likheter och innebär extrem försiktighet vid arbete med det valda materialet. För att ordentligt isolera ett bostadshytt utrymme, kommer något beskrivet schema att göra, men det är bättre att välja det alternativ som är idealiskt för den specifika konstruktionen av huset. Med alla de rekommenderade rekommendationerna behåller vi rätt värme i huset.

Ju bättre att värma vinden från insidan

Ju bättre att värma vinden

I den här lektionen kommer vi att överväga det bättre att värma vinden och hur man gör det varmt. Loftet är först och främst taket på byggnaden, vilket innebär att värmeförlusten i denna del av huset är mycket större jämfört med de nedre rummen. Isolering av vinden, det är nödvändigt att sträva efter två mål: lägger isolering med ett kontinuerligt lock, utan luckor och luckor, och skapar högkvalitativa ångspärrar och vattentätningsskikt.

Välj först typ av material för den kommande isoleringen. Det är nödvändigt att överväga följande parametrar:

 • Värmeledningsförmåga – beror på tjockleken på den förvärvade isoleringen och antalet lager av dess installation.
 • Fuktmotstånd – Som det är välkänt, är våta ytor mest utsatta för svamp och mögel, och det gäller isoleringsmaterialet och träkomponenterna på vinden, med vilken den är i kontakt.
 • Låg vikt – Fästet görs till toppen av byggnaden och det behövs ingen extra belastning.
 • Styrka – materialet måste ha frostmotstånd och inte förlora dess egenskaper under påverkan av höga temperaturer.
 • Brandbekämpning – Vid brand ska isoleringen inte antändas.
 • Ekologisk renhet är en viktig parameter, eftersom vind är ett vardagsrum.
 • I enlighet med dessa krav är utbudet av material för värmeisolering inskränkt till följande:

Mineralull, som en variant av isolering

Mineral- eller basaltull är den lämpligaste typen av isolering. Det är helt ofarligt för hälsan, uppfyller alla ovanstående krav.

Att värma vinden med mineralull är en utmärkt lösning

Glasull – passande eller inte?

Glasull – lockar med låg kostnad, men när man arbetar med det behövs ytterligare skyddsåtgärder: en speciell kostym och andningsskydd.

Glasull – foto

Är skummet lämpligt för vindisolering?

Polyfoam – används universellt för vindisolering på grund av dess billighet och enkel installation, men uppfyller inte brandsäkerhetsstandarderna och är mycket giftigt.

Golvisolering med skum

Utvidgad polystyren – en nyhet erkänd

Utvidgad polystyren extruderad – en nyhet på marknaden för isolering, har fått universellt erkännande.

Värmeisolering med penoplex

Steg-för-steg-vindisoleringsteknik

Den mest lämpliga metoden att isolera den färdiga vinden är att lägga isolering mellan spjällen. Dessutom är denna isoleringsmetod möjlig med användning av någon av ovannämnda värmare. Bland de nödvändiga: en hammare, mejsel, mejsel, axel, hacksåg, räknare, naglar, självgängande skruvar med brett kapslar, isolering, ångisolering och vattentätning. Hela processen består av följande steg:

1. Vattentätning av lådan – det mest effektiva materialet för detta är ett speciellt vattentätningsmembran eller folieskummad polyeten. Första, stoppade övre delen av vinden, flyttar sig gradvis till väggen. Vattentätning ska täcka hela den inre ytan, inklusive spjäll. Fästning till kassen utförs med hjälp av en bygghäftapparat, remsorna placeras skarpa och limmas med ett byggband.

2. Attikisolering – för att förenkla denna process är det nödvändigt att välja en värmare, vars längd eller bredd kommer att vara två till tre centimeter mer än avståndet mellan närliggande delar av formen. Tjockleken på plattorna rekommenderade samtidigt 10 cm för skum och för mineral och glasull. Layering görs i två skikt, dvs. Den totala tjockleken på isoleringen är 20 cm. Valda plattor sätts in i mellantäckningsutrymmet och fixeras med räknare. Det är värt att komma ihåg att tjockleken på isoleringen på vinden kan också variera beroende på klimatet i byggarbetsområdet.

Golvisolering med mineralull

3. Ångspärrisolering – använd i detta syfte ett speciellt membran eller glas, som läggs på hela ytan av isoleringsöverlappningen (10 cm). Från början är övergången av remsorna limmade tillsammans med tejp eller tejp. För att fixera ångspärren till isoleringen och formningen, använd en bygghäftare eller dubbelhäftande tejp.

Isolationsångspärr – foto

Om det finns möjlighet att värma upp vinden på taket, applicera sedan isoleringsmetoden ovanpå formen på kassen. I detta fall är den lämpligaste typen av material extruderat polystyrenskum. Isoleringsproceduren består samtidigt av att täcka kassen från toppen med ångisolering, isolering placeras på den, som i sin tur är täckt med ett lager av vattentätning. Ibland kombineras i praktiken de två två metoderna, som lägger isolering mellan formen och balken, och kombinerar värmeisolering.

Golvisolering utanför

Atticisolering är ett ganska komplicerat förfarande, där det finns några nyanser. Experter rekommenderar att du följer ett antal av följande tips för att uppnå maximala resultat:

 1. När isolering är nödvändig för att lämna ett speciellt luftgap mellan taket och ett lager av vattentätning. Det är nödvändigt för normal luftcirkulation och snabb förångning av fukt. Om taket består av profilerade plåt av galvaniserat stål, metall eller polymerplattor och annat material, vars frigöringsform är en våg, ska gapstorleken vara 2,5 cm. Om taket består av ett plant material – bredden på ventilen ökar till 5 cm.
 2. Bildningen är oacceptabel: luckor mellan isoleringsplattor, oavslutade sprickor i ångspärr, luckor i vattentätning, mellanrum mellan angränsande ark.
 3. Innan du börjar arbeta läs noggrant tillverkarens anvisningar om hur materialet fungerar.
 4. Om vid intergrowing överskrider tjockleken på isoleringen överstrålarnas storlek, fylls de sista med ytterligare trästänger. Det är förbjudet att trycka mineralull- och glasullsplattorna, eftersom Detta kommer att leda till förlusten av deras egenskaper.
 5. Om det finns en möjlighet, ska ett mellanrum på 1-2 cm lämnas mellan vattentätningsskiktet som är fäst vid kassen och isoleringsskiktet. Detta kommer att förbättra ventilationsnivån.
 6. Vid isolering av vinden är det inte möjligt att använda monteringsskum för tätning av luckor för att inte minska konstruktionens ventilationsegenskaper.
 7. Efterföljande efterbehandling av vinden kan endast utföras med användning av naturmaterial – träklap, blockhus, träning efter trä, OSB, etc.

Video – vind uppvärmning från insidan

Golvisolering utanför

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *