Hur man installerar

Överlapp mellan golven gör det själv

Fler artiklar om detta ämne:

Korrekt konstruktion av ramhusets väggar

 • Hur man gör en väggdekoration med ett träd med egna händer

 • Hur man bygger ett ramhus med egna händer?

  Överlappningen mellan golv i ett privat hus: typerna och tekniken i byggandet

  Överlappningen mellan golv i ett privat hus är strukturer som delar rumshöjden och bildar golv. Dessa mönster skiljer källaren och vinden rum från de viktigaste. De måste ha tillräcklig styrka för att genomgå en egen belastning och en nyttolast som visar sig vara möbler, människor och utrustning.

  Allmän beskrivning

  Överlapp mellan golven gör det själv

  Storleken på nyttolast per kvadratmeter beror på syftet med lokalerna och utrustningens karaktär. Om vi ​​pratar om vinden, så är detta värde inte mer än 105 kilo per kvadratmeter. För kammarens överlappning ökar detta värde till 210 kg per kvadratmeter. Överlappningen mellan golv i ett privat hus borde vara hållbart. På grund av belastningar borde de inte böjas. Den tillåtna böjningen på vindsvåningen är 1/200, medan vid spann mellan golv bör detta värde vara 1/250.

  Grundkrav för tak

  Under byggandet av golv är det nödvändigt att säkerställa en tillräcklig grad av ljudisolering, värdet fastställs av normerna i konstruktionen. För att göra detta, stäng klyftan i dockningsmaterialet, bara i det här fallet kommer ljuden från de angränsande rummen att fördelas minimalt. Taket som skiljer rummen med en viss temperaturskillnad måste uppfylla kraven i termiskt skydd. Detta indikerar behovet av ytterligare ett lager av isolering. Alla konstruktioner, speciellt gjorda av trä, klarar inte de långsiktiga effekterna av eld. Man bör komma ihåg att varje material kännetecknas av ett visst värde av brandmotstånd. För armerade betonggolv är det 60 minuter, om strukturen är tillverkad av trä med fyllning och har en plasterad yta från botten, kommer eldbeständigheten att vara 45 minuter. Trägolv, som skyddas av ett lager av gips, kan motstå flamma i cirka 15 minuter. I närvaro av trägolv, som inte skyddades av brandbeständiga material under byggprocessen, bör det noteras att deras brandbeständighet är ännu lägre.

  Typer av golv

  Överlappningen mellan golv i ett privat hus kan vara interfloor, källare, källare eller vind. Enligt den konstruktiva lösningen kan takets lagerdel vara antingen stråle eller icke-stråle. I det första fallet består systemet av balkar och fyllning. I den andra strukturen är homogena element av typen av paneler eller plattor.

  Beam tak funktioner

  Överlappningen mellan golv i ett privat hus kan vara stråle, med de enskilda elementen placerade på lika avstånd från varandra och fyllnadselementen placeras på balkarna. Den senare utför rollen som fäktning. Balkar kan vara metall, armerad betong eller trä.

  Funktioner av konstruktion av träbjälkar

  Vid byggandet av privata hus används i de flesta fall träbalkbalkar. För balkar finns det begränsningar på spännens bredd, de kan användas för vindgolv eller interplanstrukturer, där spännvidden ska vara 5 meter. Sådana produkter är gjorda av lack eller lövträ, och på golvets övre sida finns golv. Utformningen av sådan överlappning ger strålar, en installation, ett golv och värmeisoleringsmaterial.

  Om du bestämmer dig för att bygga taket mellan golv i ett privat hus med egna händer på grund av träbalkar, då borde du veta att huset kan ha en rektangulär plan. Samtidigt är det nödvändigt att blockera spännarna i riktningen längs den korta väggen. För att under sin egen viktöverlapp inte böjs, är dess element placerade på ett visst avstånd. Om det är nödvändigt att konstruera ett tak på 3 × 4 meter i storlek, ska 6 × 20 balkar användas, som läggs på en 3 meter vägg. Om taket är gränsytande bör balkarna vara 1,25 meter från varandra, vid överlappning över vinden, ökar avståndet till 1,85 meter. Detta indikerar att avståndet mellan strålarna blir större när spännbredden ökar.

  Arbetsteknik

  Om du lägger överlapp mellan golv i ett privat hus av trä, så behandlas elementen först med ett antiseptiskt medel. När de stöds på en betong eller stenmur, är ändarna inslagna i två lager av takmaterial och strålen sätts in i det beredda boet. I det här fallet bör elementet inte nå bakväggen med 3 centimeter, varvid balkens ände ska vara snett. Det återstående lediga rummet är fyllt med värmeisolering, som kan bytas ut med skum.

  På balkarnas sidoväggar förstärks med 4 × 4 eller 5 × 5 bar, som kallas kranial. På staplarna fixeras rullen framåt av träsköldar. Överlappningsplåtarna är tätt pressade mot varandra, de är fästa på kranialstången med skruvar. När överlappning mellan golv i ett privat hus utförs, rekommenderas att överväga ett foto i förväg. Detta gör att du kan förstå att konstruktionen kräver installation av isolering. Det kommer att spela rollen som ljudabsorberande lager och på vinden golv – värmeisoleringens funktion. Materialet kan användas skum, expanderad lera, sågspån, mineralull, spån, halm och lövskog. Efter fixering av spolen över lågisolering. Mellan balkarna lägger du först ett lager av takmaterial, en ångspärrfilm eller glassin, böjer materialet fem centimeter in i strålarna. Efter kommer svängningen av att lägga ett lager av isolering.

  Betonggolvskonstruktion

  Betonggolv mellan golv i ett privat hus kan ha olika former. Om vi ​​pratar om monolitiska strukturer, är de en kontinuerlig platta, vars tjocklek är lika med gränsen på 8 till 12 centimeter. Den använder betongmärket M 200, plattan är baserad på lagerväggarna. Massan av en kvadratmeter sådan överlappning kan vara 490 kg, om tjockleken är 200 millimeter. Installationen utförs i flera steg, den första är installationen av bärande balkar på den förberedda platsen, sedan är träformningen av obehandlad bräda utrustad, och i nästa steg läggs 6 mm armering. Vid slutstadiet hälls betong. Tjockleken på överlappningen mellan golven i ett privathus kan vara lika med ovan nämnda gräns, men det är också viktigt att korrekt bygga ett forarbete som ibland köps i färdig form. Den består av teleskopstativ, balkar, plywood och ett stativ. Om du använder en formning av aluminium eller träbjälkar, kommer befälhavaren att kunna bygga ett tak på vilken konfiguration som helst.

  slutsats

  Överlappningen mellan golv i ett privat hus av betong är vanligtvis av trä, eftersom vikten av materialet vid väggens botten inte är så stort att det går att betala massor av betong.

  Varför är några barn födda med ”en ängels kyss”? Änglar, som vi alla vet, är snälla mot människor och deras hälsa. Om ditt barn har en så kallad ängelkus, så är du inte.

  Överlapp mellan golven gör det själv

  11 konstiga tecken som tyder på att du är bra i sängen Vill du också tro att du tar med dig din romantiska partner i sängen? Åtminstone vill du inte rodna och ursäkta mig.

  Överlapp mellan golven gör det själv

  Det visar sig att ibland slutar den högsta ära i misslyckande, som det är fallet med dessa kändisar.

  Oförlåtliga misstag i filmer som du förmodligen aldrig har märkt. Förmodligen finns det väldigt få personer som inte skulle vilja titta på filmer. Men även i den bästa filmen finns det fel som tittaren kanske märker.

  Överlapp mellan golven gör det själv

  20 bilder av katter gjorda vid rätt tid Katter är fantastiska varelser, och alla vet om detta. Och de är otroligt fotogena och vet alltid hur de ska vara vid rätt tidpunkt i reglerna.

  Vad säger näsens form om din personlighet? Många experter tror att genom att titta på näsan kan du säga mycket om en persons personlighet. Därför, vid första mötet, uppmärksamma den okända näsan.

  Hur man gör golv av trägolv i hus av tegel och trä

  Överlappningen är ett av elementen i huset som byggs, vilket starkt påverkar byggnadens styrka. Beroende på materialet är de trä och armerad betong (monolitisk, prefabricerad, förmonterad monolitisk). För tillverkning av ett konstruktionselement i privat lågkonstruktion, trästänger, brädor eller stockar väljs ofta, eftersom byggandet av trägolv är mindre arbetskrävande under installationen och kan utföras utan speciella färdigheter.

  Innehållet

  Vid byggandet av ett privat hus, när en överlappning är konstruerad på träbjälkarna med egna händer, beror framgången på verksamheten i stor utsträckning på huruvida byggmaterialet är korrekt. Barer, som är ryggraden i hela strukturen, uppfattar inte bara sin egen vikt – de pressas av golvets massa, de operativa belastningarna påverkas.

  Överlapp mellan golven gör det själv

  Överlappa i huset

  För sådana ändamål rekommenderas att man väljer lövträ eller lerkrä, eftersom sådant material har den bästa styrkan i förhållande till lövträ. Stavar, brädor eller träskläder måste vara torr – fuktighet högst 14% tillåts. Vanligtvis förvärvar timmer sådan fukt på ett år när rätt lagringsförhållanden skapas.

  Träfuktmätning

  Balkar bör inte ha ett stort antal knutar, det är tillrådligt att avvisa skogen, som har uttalat snedhet eller lutning – fibrerna ska placeras längs baren eller brädet. Det är bra om trädet behandlades med ett antiseptiskt medel och en komposition som förbättrar träets brandbeständighet.

  Beroende på var trägolv används, är det nödvändigt att välja mellan stavar eller brädor enligt sektionens dimensioner, på vilken byggnadens tillförlitlighet beror. Om ett interfloor-område byggs, ställs endast vissa krav på sektionen, och när vinden byggs kan tjockleken på balkarna vara mindre. Genom att välja materialet kan du följa tabellerna, vilket gör det möjligt att beräkna tvärsnittet av de brädor, loggar eller loggar som används.

  Beräkning av strålsnittet beroende på längden på spännvidden med en ungefärlig belastning på 350-400 kg / m²

  Beräkning av loggens diameter, beroende på längden på spännvidden med en belastning på 400 kg / m²

  Även om du inte kan ta det ökade värdet av belastningen på golven, om rummet inte planerar att placera en stor mängd möbler eller andra inredningsdetaljer. I det här fallet hjälper en annan tabell, vilket hjälper till att välja balkarnas tvärsnitt, med hänsyn till belastningen på golvet i rummet.

  Valet av balkens tvärsnitt beroende på belastning och bredd på spännvidden

  Kompetent val av material, fortsätt till installationen av golvbeläggningar. Korrekt gjorda trägolv i huset ger styrkan på hela ramen av strukturen, och för detta är det nödvändigt att noggrant mäta strålarnas längd och kalibrera för att ordna dem.

  Från det material som väljs av sektionen bereds bjälkarna med en exakt storlek, inklusive ”lager” -avståndet, vilket kommer att spela rollen att stödja strukturen på de bärande väggarna. Det är nödvändigt att använda minst 10 cm av en stång för stöd, och minst 2/3 av väggtjockleken används vanligen som en stödplattform.

  Längden på spännvidden där överlappningen ligger ska inte överstiga 6 m för säkerheten. Det ideala överlappningsavståndet ska vara 4-5 m. struktur.

  Vid beräkning av det steg med vilket de beredda stavarna eller plankorna passar, är det nödvändigt att använda de data som reflekteras i SNiP 2.01.07-85. Enligt detta dokument måste du styras av följande värden av tillåten totalbelastning:

  • för mellanliggande överlappningar, inklusive källare 350-400 kg / m²;
  • för ett ej belastat vindsrum 130-150 kg / m²;
  • för använt vindsutrymme upp till 250 kg / m².

  Beräkningen av distributionsstegstängerna eller brädorna

  För att korrekt fördela benen kan du använda stegeträkningsbordet, vilket gör att du kan göra andra våningen överlappade på träbalkarna tillräckligt starka.

  Fördelning av balkar under golvet

  Balkar måste delas noggrant, ha dem strängt horisontellt och parallellt med varandra. Avståndet mellan placeringen av barer eller plankor ska vara densamma över hela området.

  Den tillåtna avböjningen av golvet får inte överstiga 1/350 av strållängden, det vill säga längden på avböjningen får inte överstiga 10 mm med 3,5 m av strållängden. Om spänningen är stor, och tvärsnittet för att skapa den nödvändiga styrkan är inte tillräckligt, kan du installera vertikala kolumner och bygga ytterligare lagerväggar. Vid installation av ytterligare kolonner eller lagerväggar använd speciell stansad fixtur.

  I kontaktpunkterna kom ned med lagerelementen måste du lägga isoleringsmaterial, som till exempel innehåller ett spjällband. Du kan använda flera lager gummi eller plåtgummi, som också fungerar som vattentätning.

  Överlapp mellan golven gör det själv

  Perforerad barstöd

  Ofta började de använda speciella fästen av perforerad metall, tack vare vilken montering av balkar kan utföras från slutet till slutet med en stödvägg, sammansatta fogar av tvärstänger och kortstänger. Det blir till exempel tydligt hur man gör överlappningen på andra våningen med en öppning för platsen för en trappa eller en passage för en skorsten.

  En sådan anslutning har vissa fördelar:

  • Den T-formade knuten skiljer sig i tillförlitlighet;
  • installationen görs snabbt och utan att sänka sätet i strålen, vilket bevarar strukturstyrkan.
  • i väggen är det inte nödvändigt att skapa en hålighet för stoppstrålen, som inte bryter mot väggens isolerande egenskaper;
  • det blir möjligt att använda balkar av kortare längd än öppningens bredd är stängd.

  Monteringsalternativ med stöd

  Anslut sedan till de installerade golvplattorna med de nödvändiga isoleringslagen. Antalet isoleringslager och typen av material som används beror på typen av överlappning.

  Typer av golv och deras enhet

  Husen har en källare och vindusutrymme, och utrustar ofta vinden. På detta beror typen av överlappning, som i olika fall ställs olika krav på.

  Det finns följande uppdelning av lagervalv efter typ:

  1. Interfloor överlappning, vilket inte kräver bra isolering, eftersom det skiljer bostadsområden. Huvudkravet är bra ljudisolering.
  2. Loftrum som skiljer sig från vinden. Beroende på den uppvärmda vinden (vinden) eller i rummet under taket finns ingen uppvärmning, golvet är gjord av det nödvändiga isoleringsmaterialet. Men det är obligatoriskt att applicera ett ångspärrskikt som förhindrar bildandet av kondensat.
  3. Källare eller källare, som tjänar som gräns mellan källaren. Här är först och främst isoleringen, avkylning av kylan som kommer nedanifrån.

  I-beam taket golv

  Beroende på kraven på golv läggs lager av isolering, ångspärr eller ljudisoleringsmaterial till en viss tjocklek.

  Trägolv

  Om bågen är monterad på stenmurarna, är det nödvändigt att vikla balkens ändar med takfilt eller behandla dem med harts, vilket ger vattentätning. Hål i väggen, vilket används som ett stöd för de balkar som stödjer trätak mellan våningar i en tegelbyggnad, vilket skapar en storlek för att presentera en lucka för ventilation. Detta kommer att undvika bildandet av kondensat och spara trä från destruktion längre.

  Förfarandet för installation av egna händer:

  1. I processen att bygga ett hus, glöm inte hur man installerar golvbalkar, väggarna på önskad höjd ordna en nisch med ett djup på 15 cm till 20 cm. Det är särskilt lämpligt att skapa en nisch i byggandet av väggarna i dubbel silikat tegel.
  2. Innan du installerar, trimma ändarna av stockarna i en vinkel på 60 ° -70 ° för att förbättra dess ventilation efter installation, gör ytterligare bearbetning av speciella föreningar.

  Skär slutet av strålen

  1. Slaktens ändar behandlas med vattentäthet, utan att vidröra ändarna för att säkerställa att fukt frigörs från trädet. Om nödvändigt behandlas strålarna med antiseptisk och brandskyddsmedel.
  2. Gör omläggning av brädor eller brädor i nischer, så att mellan sina ändar och väggen finns ett mellanrum på ca 5 cm för ventilation.
  3. Varje tredje eller fjärde stråle är fixerad med en förankringsbult till väggen.

  1. Den befintliga luckan mellan väggen och baren är fylld med en kompressor.
  2. Vidare, vinkelrätt mot glidarna, sysar man stavar på 50×50 eller 40×40, erhåller en kista för fastsättning av träpaneler eller lätta betongpaneler.
  3. Nedanför bjälkarna kan du nagla brädor, paneler eller plåt gips.
  4. I anordningen av ett trägolv mellan golv placeras det nödvändiga isoleringsskiktet på träbrädor. Vid en vind kan ta en sådan lös isolering, som expanderad lera. Du kan använda alternativet när det hälls lera-sandskikt, över vilket ett lager av sand eller slagg fördelas.
  5. Ovanför isoleringen är lags fastsatta i steg om 50-70 cm.
  6. Stripped brädor är spikade på lags.
  7. Som ett alternativ till stockar och hyvlade brädor kan du göra en betongplatta med förstärkt nät.
  8. Utför slutgolv på golv och tak.

  Det material av vilket byggnaden är byggd beror på hur man gör taket mellan golv i huset. Vid byggandet av byggnaden, som har träväggar, finns det också vissa nyanser.

  Monteringen av timmer från träet görs med egna händer enligt de speciella fyrkanterna. De extrema slangarna är initialt monterade, orientering till vilka fixar de mellanliggande. Vid fixering av de extrema strålarna beaktas att de inte borde vara närmare än 5 cm till närmaste vägg. Använd detta gap, sätt ett lager av isolering.

  Niches för support kan inte förberedas i förväg – klippa de nödvändiga urtagen i de byggda väggarna med hjälp av en el- eller motorsåg.

  Nischer för trägolv

  Fasad installation av golvet i ett trähus:

  1. Innan montering sänktes änden av sängen i en vinkel på 60 ° -70 ° för att förbättra ventilationen efter installation, gör ytterligare bearbetning av speciella föreningar.
  2. Efter bearbetning av ändarna av staplarna med bitumen och omslagning av takmaterialet, sätt dem i en nisch. Börja ligga med extrema balkar, fortsätt att ligga mellanliggande med kontrollen av den horisontella positioneringsnivån.
  3. I processen att lägga var tredje eller fjärde strålen är fäst vid väggen med hjälp av fästbultar eller andra fästelement, till exempel fästen.
  4. Därefter fixar de stavarna 50×50 eller 40×40 vinkelrätt mot plattorna och förbereder kassen för montering av träskivor.
  5. Toppsugda grovgolv, som inte använder några hyvlade brädor eller träbrädor.
  6. Genomför installationen av överlappning, spik arkmaterialet eller ljusbrädorna underifrån.
  7. Ett isolerande skikt är fixerat på undergolvet och utför i varje fall en specifik uppgift. Om en överlappning av 1: a våningshuset är utrustad, är det nödvändigt att lägga ett värmeisolerande skikt för att skydda det från förkylningen från källarrummet. Och när golvet läggs på 2: a våningen är det tillräckligt att säkerställa god ljudisolering.
  8. På toppen av isoleringen snubblar de, som de plana golvbrädena sedan fästs på. I stället för brädor kan du använda OSB-plattan.
  9. Det slutliga toppskiktet kan vara linoleum, keramikplatta, laminat eller parkett.

  Exempel på montering av tak i vägg av luftbetong

  Huvuddelen är att luften med alla dess positiva egenskaper inte har tillräcklig styrka. På grund av detta rekommenderas inte att bygga byggnader på mer än två våningar från vanlig betong.

  Trägolv mellan golv

  För installation av gallergolv mellan våningarna, speciellt när det är nödvändigt att montera ett golv 2 våningen av huset av lättbetong, för-framställning av den armerade betongpelaren från bandet belägen vid omkretsen av byggnaden eller lokalen.

  Gör-det-själv-arbetssteg:

  1. Bommarnas ändar ska sågas i en vinkel på 60 ° -70 °, vilket ger en extra kavitet för ventilation efter installationen.
  2. Därefter lindas stängerna i kontaktplatsen med väggen med takfilt, vilket förhindrar nötning av stödstrukturen. Änden ska lämnas öppen för att avlägsna fukt från träet under ventilationen.
  3. Att skapa en nisch för att lägga ner, måste du beräkna deras storlek så att klyftan mellan trädet och väggen ovan var minst 50 mm. Efter att strålarna har placerats placeras isoleringen i detta mellanrum, till exempel mineralull.
  4. Installation börjar med extrema stänger, montering av taket på träbalkarna. Installera sedan mellannivået, kontrollera installationen på byggnivån.
  5. Breddbågen är fastsatt på det förstärkta bandet med hjälp av metallhörn, dubbar eller specialplattor.
  6. Nästa steg är installationen av brädor och staplar, fasta på botten av balkarna.
  7. Efter fixering av det nedre skiktet fördelar strukturerna det isolerande skiktet och väljer dess egenskaper beroende på typen av överlapp, vilket ger värmeisolering, förbättrar ljudisolering eller vattentätning.

  Beam golv

  I slutet läggs lags på toppen, där ytbeläggningen är monterad. Den nedre delen av taket är också raffinerad, klädplåt, fiberboard, plywood eller annat ytbehandling.

  Av alla typer av golv som skapas av trä är det bättre att bygga ett hus på egen hand – trägolvskonstruktioner kräver mindre kostnad och är inte särskilt arbetsintensiva. Med trä kan du bygga golv av alla slag – golv, vind eller källare (källare). Det är bara nödvändigt att korrekt beräkna lasten och välja rätt timmer för konstruktion, vilket säkerställer hållfastheten och hållbarheten hos konstruktionen.

  Vi rekommenderar relaterade artiklar

  Isolering för rör: en översyn av isoleringsmaterial, jämför, välj

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *