Överlappar

Ram hus hus med egna händer steg för steg instruktioner

Ram hus hus med egna händer steg för steg instruktioner

Virket är fastsatt med en sektion på 100×100 mm på kronan strikt längs strukturens omkrets. På midterstrålningen utförs inte bandning. Efter montering av bottenplattan ska ett 50 mm steg visas längs hela insidan av basen.

Inställning av lag på golvet

För en logg behövs en 50×100 mm bar, de är monterade med kanten nedåt, på 3 längsgående balkar på kronan och införda i skär med en storlek på 30 mm i bottenplattan. Steg taget 60 cm.

Arrangemanget av undergolvet

Ett valfritt steg som förlänger hundhusets liv och värmer det något. Mellanrummen mellan pelarna runt omkretsen överlappar med tungt genomsläppligt material (exempelvis skräp) och själva golvet är täckt med lera med lera från sand till lag.

Installation av vertikala hörnställningar av timmer 100×100 mm

Innan ytterligare slutgiltig fixering ställs ut, ställs hyllorna ut med hjälp av nivån och tillfälliga bilaterala räcken.

Montering av överdelen från timmer 100×100 mm

Bakre och ändbalkarna ska monteras i samma plan, vid nivån på de bakre pelarna, främre strålen – ovanför, på den övre gränsen på de främre pelarna.

Fäststrukturer

Fästning av konstruktionen med ytterligare vertikala stolpar av 50×100 mm trä. Varje fönster eller dörr kräver två pelare, mellan vilka det kommer att finnas öppningar. Du behöver också installera hylla i steg om 1,5 meter på väggen utan öppningar.

 • Montering av horisontella stänger 50×50 mm, vilket begränsar fönstret och dörröppningarna.
 • Byte av temporära skenhållare med fasta från styrelsen 100×40 mm.
 • Montera spärrar på den övre bakre och främre strålen enligt diagrammet].
 • Placering av takbjälkar och takmaterial enligt instruktionerna. Det finns många alternativ för takläggning, men alla måste göras innan du lägger golv och väggbeklädnad.
 • Installation av undergolvet. Spårskivan på 150 x 30 mm blir det mest tillförlitliga alternativet. Läggandet är gjord i massivt golv på kronans tre balkar parallellt med stockarna.
 • Lägger det nedersta vattentätningsmembranet på undergolvet. Ångtätt material väljs.
 • Lägger isolering på membranet mellan lagren. Används plattor styrofoam eller mineralull.
 • På toppen av isoleringen och en enkel polyetenmembranlagring.
 • Installation av golv över lagret av kantade brädor 150×40 mm.
 • Ramens yttre skinn är ångtät material.
 • Massivt trähölje av ramen, beroende på kraven av typ och hållbarhet, kan det vara foder, kantad bräda, brädor av tjock plywood, och så vidare.
 • Montering av fönster och dörrar.
 • Installation av tekniska system.
 • Ramens inre foder med polyeten. Värmeisolering läggs in och fästs till de mantlade luckorna. Detta gäller även takytan.
 • Vägg- och takbeklädnad med plåtmaterial (MDF, spånskiva, OSB, plywood) eller klädbräda. Installation av skivor från timmer 50×50 med fästning på golv, tak och väggar och täcker dem med plåtmaterial.
 • Dekorativt arbete – måler eller täcker golvet med linoleum, installerar imiterat timmer och liknande.

Hur mycket kostar det att bygga ett rambytehus

För att beräkna byggkostnaden är det nödvändigt att ta hänsyn till inte bara materialkostnaden utan också priset på leveransen, så det är lämpligt att leta efter leverantörer inte långt ifrån byggnadsplatsen.

För konstruktion av högkvalitativa skur 6×3 åtminstone ungefärligt behov:

 • geotextil – 30 kvm;
 • sand – 3-6 kuber;
 • material på poler;
 • ankare – 9 st.
 • expanderad lera – 2-3 kuber;
 • isolering – 8 kuber eller 81 kvadratmeter plattor;
 • timmer 150×100 mm – 18 m (0,27 kubik);
 • timmer 100×100 mm – 47 m (0,47 kuber);
 • timmer 50×100 mm – 95 m (0,47 kubik);
 • bräda 40×100 mm – 40 m (0,16 kubik);
 • bladhöjd 30×150 mm – 0,54 kuber;
 • kantplatta 40×150 mm – 0,72 kuber;
 • Foder 22 mm – 1 kub;
 • CAP – 63 kvm;
 • fästelement – metall hörn, naglar eller skruvar 80 mm, naglar 150 mm, skruvar 70 mm och så vidare. Mängden beräknas utifrån monteringsmetoden, ett vattentätt membran och polyeten av 81 kvadratmeter;
 • kasse 50×50 mm – 50 m (0,125 kuber);
 • däck – 21 kvadratmeter;
 • takskruvar – 180 stycken;
 • ytterdörr;
 • fönster;
 • inre dörrar enligt ritningen;
 • Ytterligare material för dekoration, skiljeväggar och tekniska system.

Den slutliga beräkningen av materialet måste ske oberoende med hänsyn till ritningen.

Å ena sidan är den självständiga konstruktionen av en skur ganska lång och kostsam träning, och många kommer att vägra detta till förmån för fabrikslösningar. Å andra sidan är det ett bra sätt att spara pengar genom att bygga en bungalow från billiga material, eller vice versa, att bygga mycket bättre kvalitet pengar till samma pengar.

Under förutsättning att leverans av inköpt bytehus är omöjligt alls är det enda alternativet att bygga med egna händer. Om du lägger allt ditt tålamod och skicklighet i arbetet, kan du göra en tillfällig uppsättning till ett säkert och bekvämt hem.

Hur man gör ett bytehus med egna händer

Ett litet hus kallas en liten hjälpstruktur av trä, metall eller annat byggmaterial och utrustad med allt som behövs för tillfälligt boende i den. Dessutom används i byggnader av denna typ en särskild avdelning som ett förråd, vilket används för att lagra arbetsredskap och inventarier. Innan du gör ett bytehus med egna händer , bör du tydligt definiera det syfte som det behövs för. I artikeln kommer vi att titta på alternativ för bytehus (släpvagnar) som kan utföras självständigt, ge detaljerade stegvisa instruktioner och visa teckningar, foton och videor.

Syftet med byggandet

Ram hus hus med egna händer steg för steg instruktioner

Arbetsplats för arbetare

I det här fallet finns det två alternativ som bestämmer valet av strukturen i själva strukturen såväl som materialet som används i konstruktionen.

För det första kan hytterna fungera som en långsiktig bostad för anställda som anställs för att bygga ett huvudhus på en plats som tilldelats dig. I det här fallet bör det finnas en komplett uppsättning bekvämligheter som behövs för vila och måltider, samt för skydd mot vädret och värme under vintersäsongen. Dessutom är det ofta nödvändigt att lagra byggmaterial och utrustning i ett sådant hus, enligt vilket en särskild plats ska tilldelas.

För det andra kan byteshuset användas som en lagringsplats för arbetsredskap och utrustning på din sommarstuga. I den här situationen är det oftast inte närvaro av några anläggningar i det.

Naturligtvis bör ett separat projekt förberedas för vart och ett av dessa alternativ, med beaktande av faktorer som:

 • materialet som används i byggnaden (ramverket på växlingshuset kan vara tillverkat av både trä och metall);
 • Typ av stiftelse, vars val bestäms av vilken typ av material som används, liksom dess syfte.
 • byggnadens storlek, villkoren för dess placering och andra nyanser.

Val av storlek och plats

Om vi ​​går vidare från villkoren för användning av ett skjul, har vi redan ansett att då det används som en plats för tillfällig vistelse för arbetstagare, kan den installeras på vilken plats som helst i ditt tomt. Men samtidigt är det nödvändigt att ta hand om att den plats du har valt ligger på ett visst avstånd från byggarbetsplatsen, lagringsområdena, samt transportvägar för byggmaterial och linjer för framtida kommunikation.

Om din hytt kommer att användas som lager för inventarier på dacha är alla ovanstående faktorer inte alls nödvändiga.

Ritning av en mini-shed med en veranda

Innan du bygger ett skur på en viss plats i trädgårdsplanen, bör du bestämma dess storlek, vars val bestäms också av dess syfte. Så, om flera arbetare måste vila i bungalowen och vissa material som behöver torkas lagras – du behöver en byggnad på minst 2,5 meter med 6 meter i storlek. Om släpvagnen kommer att användas som lagring för arbetskläder och verktyg, samt ett skydd från vädret – storleken på 2 till 4 meter räcker. Sådana dimensioner ska passa de sommarboende som tänker använda bungalow som ett tillfälligt sommarkök.

Vid valet av släpvagnens storlek och placering bör det också vara möjligt att överföra det till ett annat ställe eller en eventuell försäljning, som är kopplad till behovet av att organisera transporten. Det bör noteras att på vägarna i Ryssland utan speciell tillåtelse tillåts det att bära massor av vissa dimensioner (bredd – inte mer än 2,55 meter, höjd – inte mer än 4 meter från vägbeläggningsnivån).

Det är nödvändigt att ta hand om förenkling av arbete i samband med lastning och lossning av ett skjul vid transport till en annan plats.

Med tanke på alla ovanstående begränsningar bör storleken på din framtida konstruktion vara enligt följande:

 • bredd – ca 2,4 meter;
 • höjd – högst 2,5 meter;
 • längd – högst sex meter.

I det här fallet bör sköldens vikt inte överstiga fem ton, vilket gör det möjligt för dig att använda en vanlig manipulator för transport.

Urval av grundtyp

Grunden för blocken

I någon av de varianter vi har övervägt är det inte nödvändigt att förbereda en stark grund för skjulet, med användning av betongmonoliter eller armerade betonghögar. till exempel. I en sådan situation är grundens huvuduppgift att inrätta att skydda den framtida strukturen från fukt som sträcker sig från marken.

Ett ganska effektivt och ekonomiskt genomförbart alternativ för detta fall är användningen av speciella asbestcementglasögon, flaskblock eller sömnare som har använt sin term som utgångspunkt.

Sleepers foundation

Att lägga grunden med någon av dessa byggprodukter är som följer:

 1. Först utförs utgrävningsarbeten, med början med att rensa det område som valts för konstruktion från skräp och gräs.
 2. Därefter avlägsnas det översta lagret av marken i sina hörn och på platserna för den planerade placeringen av stöd (6-8 stycken för bytehus).
 3. Därefter görs en kudde av en blandning av pumpar, siktning och sand, som är lätt fuktad med vatten och sedan noggrant komprimerad med en speciell ramutrustning, på den nakna jorden.
 4. När asbestcement-glasögon används som basstativ, får beläggningsplattor läggas under dem, vilket möjliggör en viss ökning av området på stödbotten.
 5. Slaggblock eller sovvagnar placeras på kudden med en obligatorisk kontroll av deras horisontella läggning; för detta kan du använda vilken som helst lämplig nivå.
 6. För ett tillförlitligt skydd av träramkonstruktionen från jordfuktighet placeras stöden av takmaterial (helst i flera lager).

Denna grund är ganska enkel att tillverka och kan beredas självständigt bokstavligen inom några timmar. Tja, om det finns ett behov av att flytta släpvagnen till en ny plats – kommer demonteringen från en sådan bas att bli extremt förenklad.

Walling och efterbehandling

Stugor hus
Efter slutförandet av grundarrangemanget kommer det att vara möjligt att fortsätta direkt till konstruktionen av skjulet själv, vilket vi kommer att överväga att använda exemplet att tillverka en skogsvagnarram.

Dessa arbeten börjar med att lägga på stöden och fixera på dem botten trim stråle, för vilken brädet med en sektion på 100 × 150 mm kan användas. Denna stråle är ordentligt fastsatt på fundamentstöden med speciella ankare, och sedan är hörnet och mellanstolparna monterade på det.

Efter installationen av alla ställen som tillhandahålls av projektet kommer det att vara möjligt att fortsätta till installationen av övre trimstängerna. Vid utförande av alla dessa operationer av samma typ är det nödvändigt att följa följande rekommendationer:

 • Som rack är det mest lämpligt att använda brädor med ett tvärsnitt på 50 × 150 mm, för fastsättning av vilka enkla (eller skruv) naglar eller självgängande skruvar som används;
 • nodulära buntar utförs företrädesvis genom att skära stolparna i bandningen med efterföljande förstärkning av denna plats med metallhörn;
 • för tillfälliga monteringsställ efter att ha placerats på nivån, du kan använda långa brädor (stygn);
 • könsstycken slog direkt i stången på bottenplattan. Om du vill isolera golvet måste du förbereda sitt bindemedel för den nedre delen av lagret, på vilken plattor eller mattor av isoleringsmaterial kommer att läggas senare;
 • När man väljer avståndet mellan rackarna, bör man gå vidare från det faktum att isoleringsplattor lätt ligger mellan dem.
 • Det är önskvärt att omedelbart bestämma platsen för dörrens dörr och fönster.

När ramskåpan är klar kan du gå vidare till ytterytans beklädnad med ett vändmaterial som passar dina förhållanden (t.ex. OSB-ark).

De resulterande inre håligheterna i ramen är fyllda med förberedda isoleringsplattor, vilka sedan täckas med ett skikt av ångspärrfilm och är täckt med klädbräda. Om du vill kan du dessutom skydda ytterväggarna i bilen från vädret och avslöja dem med exempelvis plåt av wellpapp.

Tak, fönster och dörrar

Efter att du har förberett basen av ditt hus, kan du fortsätta med installationen av sådana strukturella element i golvet som lags och spärrar (för detta ändamål kommer samma bräda med en sektion på 50 × 150 mm att passa). Efter färdigställandet av deras montage, görs takflikarna av tumbräda, plåt av plywood eller OSB genom bottenskuren av stocken.

Därefter fästes ett lager av ångspärrfilm ovanpå bindemedlet, på vilket t ex plattor eller mattor av mineralullisolering läggs. Vi noterar att i skur används som regel ett skurtak. När du lägger beläggningen är fästarna fastspända över spjällen, varefter arken av takmaterialet du väljer är placerade på dem (det är lämpligt att använda skiffer eller galvaniserat stålplåt för dessa ändamål).

När det gäller arrangemang av fönster i släpvagnen är det möjligt att använda vanliga träramar för tillverkningen.

Om din släpvagn kommer att drivas under vintersäsongen, är det bättre att installera plastfönster (helst med en tvåkammarglas) i den. Ingångsdörren för en sådan byggnad kan vara metall eller trä, och för att skapa ytterligare skydd mot den kalla luften i huset kan du utrusta en liten hall.

Beräknad kostnadsberäkning

Om du har för avsikt att göra ett bytehus helt från nya upphandlingsmaterial, kan ungefär 20-25 tusen rubel uppgå till ungefär dubbelt så mycket som att köpa en färdig trailer. I de flesta regioner i landet för det angivna beloppet kan du köpa alla grundmaterial för byggande.

Om du vill spara på byggmaterial kan du alltid använda resterna av fortfarande användbara gamla strukturer som finns tillgängliga på alla dacha.

Titta på videon om byggandet av ramhytter:

Ramhus byter med egna händer: panelkonstruktion

Ram hus hus med egna händer steg för steg instruktioner

När du bygger ett stort hus eller stuga behöver du definitivt en tillfällig bostad, dvs. den plats där människor kommer att vara engagerade i byggandet.

Och det är viktigt att strukturen i detta tillfälliga rum inte tar mycket tid. Konsumtionsbyggnadsmaterial måste vara tillgängliga och ha en minimikostnad.

En rambyte med egna händer kan vara ett utmärkt alternativ för ett tillfälligt hem, så låt oss prata om hur man bygger ett ramsköldshus. Och om du gör ett byttehus mycket bra och effektivt, kan du efter det att byggprojektet slutförts lämna det som ett brygga, ett bytehus där du kan lagra cyklar, byggnads- och trädgårdsredskap, leksaker, gamla kläder och andra saker i framtiden. Även detta rum kan omvandlas till en dusch, eller till exempel en snickeriverkstad.

Stugor stugor stugor kan också byggas även från gamla och begagnade byggmaterial.

Ramkonstruktion av ett bytehus

Hittills finns det flera typer av skjul, beroende på det valda byggmaterialet. Ett av de mer lönsamma alternativen är ett ramhus. Huvuddelen är en träram tillverkad av 50×50 mm trä. som är ansvarig för den stabila positionen av hela strukturen och ökar motståndet mot stora yttre belastningar. En sådan ram fastställer i framtiden konturerna för hela strukturen.

Från insidan av ramhyttarna är alla väggar trimmade med plywood, plåt fiberboard eller vanligt klädbräda. Väggens yttre del är trimmad med klädbräda. Beroende på byggmaterialet som används för att slutföra väggarna på stallen och dess kostnader kommer att variera. Det är nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att plywood eller plåt av hårddisk inte är mycket praktiska byggmaterial. Till exempel, under krympningen av väggar gjorda av detta material, kan de helt enkelt deformeras. och i framtiden, när de används, har absorberat en stor mängd fukt, kommer byggmaterial att förlora sin ursprungliga form.

Det perfekta alternativet är valet av foder, vilket är det dyraste och högkvalitativa byggmaterialet av ovanstående.

Detta bytehus förutsätter byggandet av ett dubbelgolv och ett tak. De osynliga raderna kommer att vara gjorda av dragbrädor, och den motstående raden utförs med hjälp av planade brädor. Alla fria utrymmen som tas emot från väggarna, golvet eller taket måste fyllas med vattentätning. vilket kommer att vara nödvändigt för att förhindra penetration av fukt och fukt i inredningen.

En cellofanfilm eller asfalt kommer att fungera som ett bra vattentätningsmaterial, och mineralull kan användas som ett värmeisoleringsmaterial. vilket skiljer sig från utmärkt värme och ljudisolering.

Rambytet av en standardtyp utförs utan användning av interna partitioner, i detta byttehus borde det finnas ett litet antal fönster och dörrar.

Med detta budgetalternativ kommer det här byteshuset att kosta dig ungefär dubbelt så mycket som ett ramskärmshus, men kvaliteten kommer att bli mycket högre och mer tillförlitlig, eftersom rambytet är mycket starkare tack vare hållbar stråle, ångspärr och andra byggmaterial som används i arbetet..

Nödvändiga byggmaterial och verktyg för installation av ett bytehus

Bythuset händerna utförs endast med tillämpning av byggmaterial som är nödvändiga för arbete och även verktyg.

Nedan finns en lista över nödvändiga material:

 • För att bygga en tillfällig grund behövs slaggstenar;
 • Sand och geotextiler;
 • Takmaterial eller bituminös mastik
 • Träbar och stockar;
 • Silikat tegelsten;
 • Olika beslag, hörn, skruvar;
 • betong;
 • Att täcka taket ondulin;
 • Mineralull och antiseptisk;
 • Gjutna, träskivor, barer i olika storlekar.

Du behöver också förbereda de verktyg som du definitivt behöver vid konstruktion av skur: skruvmejsel, spade, hammare, borr och andra.

Ram hus hus med egna händer steg för steg instruktioner

Rambytet med händerna är under uppbyggnad, i regel enligt preliminär ritning, trots byggnadens enkelhet. Det är bra om du planerar på förhand så att bungaladen passar perfekt in i sommarstugan och har full rätt att stanna på det inte bara för en viss tid utan att bli en del av andra strukturer och strukturer.

Till exempel, använd detta rum i framtiden som ett pensionat.

Byggandet av prefabricerade byten kan ske självständigt, det viktigaste är att veta hur man gör det och att följa en exakt sekvens av arbetets framsteg.

Det första du behöver göra är att välja rätt plats.

Vid val av plats för ram ska skrov överväga framtida planer för denna design. Frågan om tillfällig eller permanent vistelse på ramstället på din webbplats måste lösas redan innan byggandet börjar för att förhandsselektera byggmaterial för det. Så överflödig kan den här strukturen demonteras, men den kan användas som ett förråd i framtiden.

Vidare användning av byggnaden bestämmer dess läge på sommarstugan. Till exempel, när du byter stugor under badet, ska det placeras i slutet av platsen; När den omvandlas till ett verktygsblock placeras den i mitten av tomten etc.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *