Hur man värmer

Ramkonstruktion av huset med egna händer

Ramkonstruktion av huset med egna händer

I detta skede behöver du bygga ett kommunikationssystem och arrangera ventilation. Därefter är alla väggar klädda med två lager gips.

Utanför kan huset vara täckt med sidospår, blockhus. Du kan göra ett gips på det förstärkande nätet med hjälp av speciell kitt. Inredningen skiljer sig inte från förbättringen av vanliga lägenheter och hus.

Byggandet av ett ramhus kan slutföras under en säsong utan att vänta på att krympa. Att bygga ett hus med denna teknik är för närvarande det mest ekonomiska alternativet.

Ramhus gör det själv. Steg-för-steg instruktion av byggnadssteg

På grund av ett antal fördelar leder ram- och modulbyggnader med självförtroende i bedömningen av prefabricerade strukturer, lämpliga inte bara för landanvändning utan också för permanent uppehållstillstånd. Ljus, som inte kräver en massiv grund, med högt termiskt skydd, är sådana konstruktioner inte sämre än tegel- eller blockhus. Dessutom finns det alltid möjlighet att bygga ett ramhus med egna händer. Steg-för-steg-instruktioner hjälper dig att förstå byggnadsstadiet.

Ramkonstruktion av huset med egna händer

Kompetent projekt – ett löftet om bekväma levnadsvillkor i ramhuset

Ramhus gör det själv. Steg för steg Konstruktion Instruktioner

Den mest prisvärda och snabba byggtekniken är byggandet av ett ramhus för permanent bostad. Därför är ramhus över hela världen så populära. Byggandet av ramhuset 6×6 med egna händer, som börjar med grunden och avslutas med efterbehandlingsarbeten, kan utföras av en brigad av tre personer inom två månader.

Byggandet börjar med utvecklingen av ett kompetent projekt. Du kan bygga ett ramhus med egna händer, men det är bättre att överlämna projektet till professionella designers. Den ska återspegla de konstruktiva, arkitektoniska, tekniska, tekniska sektionerna och systemen i ramhuset. Det kommer vara lätt att belysa tekniska idéer med egna händer, helt och hållet följa alla instruktioner.

Ramkonstruktion blir alltmer populär inom hembyggen

Bilder av ramhus, vars projekt utvecklas av designorganisationer, visar tydligt professionalismens nivå av designers. Nätverket erbjuder många videoklipp om hur man bygger ett ramhus med egna händer.

Förberedelse och märkning av platsen under uppförande

Börja med att bygga ett ramhus med egna händer, börja förbereda platsen för byggande. För en kvalitativ markering är platsen fri från träd, buskar, gräs, stenar och skräp. Om tomten innehåller lutning eller ojämnhet i sin lindring, rekommenderas det att nivåera det. Alla höjder skärs till önskad nivå, marken hälls i spåren.

Layoutplot för stiftelsen

Börja byggandet av ett ramhus med egna händer från början, producera markering för stiftelsen. För att överföra data från projektet till naturen är det nödvändigt att markera de yttre dimensionerna av huset med hjälp av träpinnar, samt att skissera de inre väggarna. Alla markeringsvinklar måste strikt upprätthållas, eftersom strukturen i framtiden beror på den.

Hur man bygger ett ramhus med egna händer? För bekantskap med konstruktionstekniken rekommenderas att du tittar på en videolektion.

Video: gör-det-själv ramhus, steg för steg instruktioner

Att lägga grunden för ett ramhus: instruktioner

Processen med fasad konstruktion av ett ramhus med egna händer börjar med byggandet av stiftelsen. Med tanke på byggnadens lätta konstruktion är det inte nödvändigt att lägga en massiv grund under den. För grunden av ett ramhus använder de kolumnar, tejp (grunda, prefabricerade, monolitiska), stapel och andra typer av ljusfundament med egna händer.

I vårt fall tar vi grunden grunden. Detta är ett system av pelare installerade i hörnen av det framtida huset, vid skärningspunkten mellan skiljeväggar och andra bärpunkter. Pelarna ligger runt omkretsen på ett avstånd av 2-2,5 m från varandra. För att göra detta arrangerade vi först en grund grop och sandkudde. När fundamentet är klart, kontrollera markeringens korrekthet med diagonalmetoden.

3D-diagram över arrangemanget av kolumnstiftelsen

Med hjälp av en borrigg (motobura) eller spadar gräver hål för kolumnären. Formen är installerad, vattentäthet läggs och tegelstenar är ordnade. För vattentätning kan du använda takfilt eller film.

Om stolparna är tillverkade av betong eller cement, bör armering användas. Den kan utrustas genom att stärka pelarna på alla sidor med järnstänger 12 mm i diameter. Förstärkningsstängerna ska sticka ut 15 cm ovanför stolpen – det här säkerställer det efterföljande buntet med stolparna. Förstärkning är horisontell och vertikal. Horisontella wire jumpers (tråddiameter på 6 mm passar) placeras på ett avstånd av 20 cm.

Pelarefundament med betonggrill

Ramverket för grillen är gjord av stavar bundna med ståltråd. Formning samlas in från brädorna, vars dimensioner måste motsvara grävens parametrar. Därefter fortsätt att hälla den konkreta lösningen, som knådas självständigt eller förvärvar den färdiga blandningen. Betongning sker i steg, varje gång stämpling av blandningen. Vid slutet av arbetet sätts 50 cm långa stift in i stiftet, på vilket skelettet i träramhuset kommer att fästas.

Förtrogen med arbetet med byggandet av stiftelsen kan vara från videon ”Hur man bygger ett ramhus med egna händer”.

Bindning av ramhusets botten: stegvisa instruktioner

Efter att grundarbetet har slutförts, tar det minst en vecka för betongen att sätta ordentligt. Därefter utrusta vattentätningen av fundamentet av takmaterial eller vattentätning, lägg den i två lager. Trimmen är gjord av timmeravsnitt 150×150 cm

Bra råd! När du väljer en stång för underklädseln, ta hänsyn till avståndet mellan stöden i kolumnformen. Ju större det är desto tjockare träet borde vara. Detta kommer att hjälpa till att undvika sagging.

Det förberedda virket läggs på fundamentet runt omkretsen, kontrollerar längden på väggarna och kontrollerar data med projektet. Om strålens längd inte räcker för att ligga på ena sidan av omkretsen, är det nödvändigt att ansluta dem till varandra. Virket skärs och sammanfogas så att dockningsställena faller på grundpelarna. Dockning görs genom att klippa lås i ändarna av baren (inloppet är 30 cm). I hörnen av de ojämnda stolparna är anslutna med samma princip.

Ramhus kan byggas om två månader

Därefter fixar timret på fundamentet med stift eller bultar. Borra hål i virket och i stiftet på fundamentet. Högtalarnas bilagor som möjligt fördjupas. Fogarna är fasta med naglar. Stiftelsen bindande under de inre partitionerna utförs på samma sätt. För tillförlitlighet rekommenderas att fästa lederna med metallhörn.

Visuellt bekanta dig med genomförandet av att binda grunden kan vara från videon ”Ramhus med egna händer”.

Enhetsgolvramhus gör det själv: stegvisa instruktioner

Installationen av golvet börjar med att fästa loggen i staplarna på den färdiga trimmen. En logg med en sektion på 10×20 cm kan användas som en logg. I denna roll kan styrelsen också fungera, men då är det nödvändigt att installera två brädor tillsammans för styvhet. Frekvensen för lagrets placering beräknas med hänsyn till storleken på isoleringsplattorna, som ska passa tätt mellan lagren. Om till exempel, om mineralull med 61 mm bred plåt ska användas för isolering, är lagringshöjden inställd på 60 cm.

För fastsättning av stocken används naglar och fixeringsvinklar. Lagen passar inte ihop med träet, men retar sig från träets kant ca 5 cm, där skivorna som täcker klyftan mellan skikten kommer sedan att fästas. När alla stockar är monterade, naglas en eller två tvärskivor mellan dem för att göra strukturen styv.

Ordningen med arrangemang av golvramhuset

Nästa steg kommer att ligga på vattentätningsmaterialet i höljet, vilket är täckt med hela golvramens yta. Ovanpå membranens stapelplattaisolering. Isoleringen är anordnad så att stånglinjen på plattorna i det föregående lagret är stängd med mitten av plattan i nästa lager.

Bra råd! För högkvalitativ ånga och vattentät rekommenderas motsvarande material att överlappa varandra för att undvika fukt eller ånga.

En ångspärrfilm läggs ovanpå isoleringen och först därefter är golvet täckt med specialplattor. Förutom plattorna kan du använda plywood eller bräda.

Lathing av träramen av huset på en stapel foundation

Många bilder av ramhuset med händerna med fasad fixering av arbetet hjälper till att förstå installationen i detalj.

Ramhusets väggar

Monteringen av väggarna i ett träramhus görs genom montering av ramkonstruktionen. Det kan vara trä eller metall. Ek används oftast för träramar, men andra träslag kan också användas. Rammen är monterad enligt rambyggnadens konstruktion. Med egna händer samlas en väggspänning först på golvet och sedan monteras det färdiga väggelementet på golvet.

Arrangemang av en ram och husets golv och väggar

I detta skede är det viktigt att korrekt göra alla mätningar och beräkningar av längden och höjden på framtida väggar. Avståndet mellan ställen är gjord på grundval av isoleringsplattans bredd så att de tydligt kommer in mellan stativen. Vid användning av mineralull som värmare görs steget 1-2 cm mindre än materialets bredd. Alla vertikala ställen är fastspända till topp- och bottenramelementet. För pålitlighet kan du också använda monteringsvinklar.

Vid beräkning av längden på varje vägg är det nödvändigt att ta hänsyn till att varje spänning måste vara mindre än tjockleken på racket i nästa spänning. Ibland räcker inte timmerlängden för att täcka hela väggen. I detta fall bildar spännväggarna flera delar, vilka därefter är anslutna till varandra. Väggens spänn, monterad från flera delar, är lättare att montera om arbetet utförs av en person.

Byggnadselement av ramhusets vägg

För att göra ramverket av väggarna mer styvt, installeras hoppare mellan de vertikala stolparna. De är som regel monterade på ett förskjutet sätt: i ett utrymme från ovan, i den andra – från nedan. Lintels kan monteras både på den installerade ramen, och när strukturen fortfarande ligger på golvet. Fönster och dörröppningar i väggarnas ramar är ordnade enligt projektet.

När alla väggarna är klara, fortsätt till deras montering. Den första spännvidden är monterad på golvet, och stöden är installerade ute. Så samla upp alla väggarna, koppla dem ihop med naglarna. När man sammanfogar delar av väggarna i ett enda spår, övervakas det för att matcha botten och toppen av strukturen. För att fixa väggens vertikala nivå, använd pinnar (diagonalt naglade brädor).

Montering av ramarhusets väggar

Bra råd! För att styra rackens vertikalitet och korrekthet av hörnen, använd en lång nivå eller rör och en byggnadstorg.

För att bli bekant i detalj med hur ramhuset är tillverkat med egna händer, använd foto- och videomaterial om detta ämne.

Installation av interna partitioner och tak

När ytterväggarna är monterade, fortsätt till installationen av interna partitioner. Principen för montering av innerväggar skiljer sig inte från installationen av huvudväggar, förutom att deras tjocklek kan vara något mindre. När det gäller värmeisoleringsskiktet används det här som ljudisolering. Dessutom tillhandahåller anordningen av sådana väggar inte ång- och vattentätning.

Pålitlig fixering av ramelementen kommer att säkerställa styrkan i hela strukturen i huset

Nästa är bindningen av hela strukturen på överkanten. Detta kommer att bidra till styvheten hos hela monterad struktur och högkvalitativ fixering av alla vinklar. Övre trimmen är gjord av plankor, som spikas ovanifrån längs hela längden på de yttre och inre väggarna. Den viktiga punkten här är att anslutningslinjerna på väggarnas delar ska täckas med en solid bräda på minst 30 cm.

Därefter är ytan på alla väggar med yttre eller inre sida sydda osb-plattor. Detta kommer att ge slutlig styvhet av hela strukturen av väggramen.

Arrangemanget på vinden i ramhuset

Taket är monterat på toppen av träet. För detta ändamål görs spår i träet, i vilket takbalkarna sätts in, dessutom fästs med naglar. På den plats där de inre partitionerna passerar, är stödstängerna monterade, vilka är anslutna till nedre och övre trimmen. Nail taksköld, gjord av grovade brädor.

Ångskyddsskiktet läggs ovanpå skölden, de är täckta med överlappsstakar. Därefter spola med strålarna som är utrustade med värmeisolering (mineralull, skum, expanderad lera). Ett skikt av isolering är täckt med en vattentätfilm och en bräda styrs i riktningen tvärs mot strålarna. Nästa går till golvet, som på nedre våningen.

Takarrangemang med vatten- och ångisolering, samt med användning av mineralull som värmare och ljudisolering

Som en extra hjälp, använd ett foto av byggnadsstadierna i ett ramhus med egna händer.

Takkonstruktion

Taket är ordnat på scenen när alla väggar är byggda och fixerade. Bestäms av önskad sluttning och antalet takhöjder. Det vanligaste är gaveltaket. För att öka användbarheten är vissa hus utrustade med en veranda. Projektet av ett ramhus med en veranda kan ge två typer av takkonstruktion: över huset, en gavel, ovanför verandan, en enda sluttning. Dessa typer av tak används också för rambyggnaden med vind och veranda. För envåningsramhus med ett platt tak används endast ensidig konstruktion.

Gable design – en populär lösning för att arrangera taket på ett ramhus

Rafters är valda med tvärsnitt så att isolering kan läggas mellan dem. För provet, ta två brädor med en längd av 6 m och anslut dem till en L-formad struktur, lyft dem på taket, vila på trimningsstången så att överhängen är 35-50 cm. De är monterade på ett avstånd av 70 cm från varandra.

Anslutningen av spärrar i åsen utförs enligt metoden för ”halva tassar”. De första spjällen är monterade på gavlarna, och sedan dras en tråd mellan dem, beroende på vilken nivå de resterande mellanliggande spjällen är monterade på. Sedan ordna kasse: tunn eller solid.

Bra råd! Oavsett lådan, bör installationen i skridskoområdet utföras utan mellanrum.

Husets ram är täckt med OSB-plattor från utsidan

För takläggning kan du använda metallplattor eller profilerad plåt. Detta material är lätt att installera, har låg vikt och överkomligt pris. Dessutom kommer ett sådant tak alltid att ha ett attraktivt utseende.

Du kan lära dig mer om takbyggnadstekniken genom att leta i videon ”Hur rambyggnaden är byggd” på nätverket.

Anordningen för uppvärmning av ett ramhus med egna händer: en stegvis instruktion

Att veta hur man värmer ramhuset måste du fokusera på säsongens livsstil i huset. Om det är planerat att leva permanent, ska värmeisoleringsskiktet vara minst 5 cm tjockt. För att arrangera uppvärmning av ett ramhus med egna händer använder de expanderat polystyren, skum eller mineralull.

Avståndet mellan ramarnas stolpar ska vara något mindre än isoleringens bredd

Från utsidan är OSB-plattorna täckta med ett vattentätt membran. Därefter fylls gitteret från skenor för ventilation i ramhuset. Med händerna på insidan mellan de vertikala ställen passar det nödvändiga isoleringsskiktet. Varje efterföljande isoleringslager bör överlappa korsningen i föregående skikt. För att undvika fuktighet från inuti rummet fylls en ångspärr över isoleringen och väggarna är täckta med lakan av osb-plattor.

Isolering för husets väggar utanför sidospåren: välj material och installationsmetod. Valet av typen av isolering. Egenskaper av material, deras fördelar och nackdelar. De viktigaste stadierna av installationen.

Gör sedan det yttre huset. Detta kan vara gips, väggbeklädnad vagnskort eller sidospår. Den mest acceptabla finishen är vinylskärning. som det är lätt monterat och kan skydda väggar från yttre atmosfäriska fenomen under lång tid.

Siding foder – en bra lösning för att avsluta ramhuset

De främsta fördelarna med ramhus

Byggandet av ramhus (recensioner bekräftar detta) löser problemet med att få bekvämt och budgetboende. Fördelarna med denna teknik:

 • den mest prisvärda konstruktionstekniken;
 • förmågan att använda lätta grundtyper
 • snabb erektion hastighet;
 • tillräcklig låg värmeledningsförmåga hos strukturen tillåter att minska uppvärmningskostnaderna;
 • låg värmekapacitet gör att du snabbt kan värma upp huset till en bekväm temperatur vid periodisk användning av bostäder.
 • utmärkt ljudisolering;
 • Möjligheten att placera kommunikationer inuti väggarna, vilket har en positiv effekt på lokalens estetiska del.

Exempel arrangemang av ramhus – en snittvy

 • Brist på krympning gör att du kan börja arbeta omedelbart efter byggnaden av huset och flytta in på det på kortast möjliga tid.
 • Användning vid konstruktion av miljövänliga material;
 • hög seismisk resistans (upp till 9 poäng);
 • Inget behov av att värma huset på vintern vid säsongsboende.
 • ingen anledning att använda speciell byggutrustning
 • Frånvaron av våta konstruktionscykler gör det möjligt att arbeta oberoende av lufttemperatur och tillgång till vatten.
 • Snabb demontering om det behövs.

Prefabricerad rambyggnad med moderna byggmaterial

Alla dessa fördelar bidrar till den ökande populariteten hos ramtekniker bland byggnadsmetoderna för bostadshus. Dessutom tillåter sådana tekniker ägare till småhus att bygga en ramförlängning till huset med egna händer för att öka bostadsutrymmet. Sådana konstruktioner är ekonomiska och med lämplig konstruktion ger förutsättningar för bekvämt boende. De är minimala i kostnaden och kan läggas till någon typ av hem.

Steg-för-steg-byggnadsanvisningar för ett ramhus

Fram till nyligen, uppfördes logghus, tegel eller betong, i vårt land, men nu är det dags för ny teknik, och ramkonstruktion har dykt upp i detta segment. Det har ännu inte blivit behärskat med full kapacitet, så jag vill noggrant överväga hur konstruktionen av ramhallen sker med egna händer med stegvisa instruktioner i artikeln. Instruktionen i sig består av 4 steg:

 • grundinstallation;
 • rammontering;
 • vägg- och värmeisoleringsarbete;
 • takarbete.

Den största fördelen med den här konstruktionen ligger i konstruktionens snabba takt utan inblandning av speciella lyftmekanismer. Lågprisrambyggnader tas i bruk under en säsong, men sådan hastighet på något sätt försämrar komfort och värmebehandling, och här är sådana parametrar inte värre än trä- eller stenhus. Nu erbjuder vi att demontera alla byggnadsfaser separat.

Välja en plats på platsen

Användningen av trämaterial föreslår närvaron av en plats utan överdriven fuktighet. Webbplatsen måste vara väl ventilerad och torr nog så att veden inte ruttnar. Ritningar från projektdokumentationen måste sammanställas med hänvisning till landskapet, eftersom endast sådana skruvar kan garantera hållbar drift av bostaden utan problem och stora reparationer.

Det är möjligt att göra en kvalitativ grund först efter en geologisk analys av jorden, medan huset byggs enligt beräkningen av driftsbelastningen.

Vi gör ett projekt

Utvecklaren måste styras av projektet som skapats av experter inom detta område. Sammanställd dokumentation måste också godkännas av auktoriserade tjänstemän vid olika tjänster, där ändringar och / eller tillägg kan göras. I det inledande skedet möjliggör steg-för-steg-instruktionen oberoende skissering, men då måste du välja ett lämpligt standardprojekt eller göra en individ med hänsyn till personliga preferenser och önskemål, men i det andra fallet är det nödvändigt att markera all kommunikation och lägga till tekniska system i planen.

Ett exempel på ett utkast till ett typiskt projekt

Vi uppmärksammar att typiska projekt traditionellt kostar mindre, och individuella projekt låter dig förverkliga dina egna idéer.

Engineering Systems

Byggandet av ett ramhus, som alla bostadshus, innebär att alla tekniska nätverk införs i projektet. Enligt instruktionerna läggs kommunikationen i en viss sekvens, och du måste börja från stiftelsen. Alla tekniska hål för kommunikationssystem måste göras vid tidpunkten för hällning, så att efter solidificering av basen är det inte nödvändigt att engagera sig i komplex borrning.

Det elektriska systemet består av en växel, elektriska ledningar, uttag och jordning. Avståndet mellan punkterna under socklarna ska vara högst 4 m. Sockor med lock är installerade nära vattenkällorna. Ventilationssystemet innehåller luftkanaler med öppningar. Ska jag påminna dig om att rätt tillgång till och användning av kranar, omkopplare samt drift av avlopp och avloppsavlopp beror på korrekt ledning av rör och ledningar?

Foundation installation

Tekniken för byggandet av ett ramhus ger möjlighet till installation av grunda stiftfundament. kolumnar eller block betongfundament. Styrka grunderna ökar med rebar och monolitisk bandning. För ramkonstruktionen av en ganska liten bas, som lätt kan motstå små belastningar. Den mest effektiva typen av fundament för ett ramhus – skruvhögar. Denna grund kräver inte en stor mängd material, vilket minskar kostnaden för byggprognoser.

Varianter av apparatgrill på skruvhögar

Under grundplattan är det nödvändigt att gräva en gräv eller borrbrunnar för högar och häll sedan en sandplatta. Innan du börjar hälla betong måste du göra ett formarbete och installera förstärkningsstänger. Ribbon fundament i processen att hälla nödvändigtvis ram. Steg-för-steg-instruktionen säger att för byggandet av ett ramhus monteras vertikala bultar halv meter långa i fundamentets vätskebetong varje 2 m. Ytan på grillen måste jämställas med samma cementmortel.

Lägre rörledningar

Sju dagar efter arbetet med att hälla betong läggs bottenplattan av trästänger med en yta på 15×15 cm över hela ytan på basen. Träet måste förbehandlas med antiseptiska medel, och två lager av takfilt, som utförs rollens vattentätning, läggs i botten. Timmer kan fixeras med förankringsbultar eller fundamentpinnar. Om bultar används, då måste de borra tekniska hål upp till 10 cm djupt. Längden och i hörnen av anslutningen är ordnad och fastsatt med naglar.

Botten trim hus

När alla trästänger läggs och är förbundna med varandra och med fundamentet bildas spår i dem och golvslogor placeras (50×150 mm bräda). Lagrets övre del är inriktad horisontellt, och staplarna är fastspikade i botten, vilket kommer att tjäna som grund för installationen av undergolvet, till vilket membranångspärrmaterialet sys. Mellan lagren måste du trycka på värmaren (mineralull eller skum). En trimbräda (40×15 mm) läggs på toppen.

Golvlayout

Nu kan du gå igenom följande steg, som kommer att diskuteras vidare.

Skapa en ram

Montera ramhuset med egna händer, utvecklarna från teknikens namn heter att huvudelementet i en sådan struktur är ramen, och det är på den att hela strukturen bibehålls. Skelettet består av vertikala stolpar som är fasta med bultar och horisontell remsa. Som tidigare görs hela byggprocessen i steg. Materialet som används är trä eller metallprofil. för installation av vilket kommer att kräva en svetsmaskin och vissa färdigheter. Om du bestämmer dig för att skapa en ram av trä, rekommenderas att du väljer lövträ, till exempel lerk eller den mest populära ek. Höjden på hyllan ska motsvara samma parameter i rummet. Anslut racktornspåret enligt principen om nedre omformning. Efter montering ska det inte finnas några luckor.

Väggramelement

Beroende på vilken typ av belastning som ska påverka de bärande stöden, planera avståndet mellan stolparna och deras kaliber, och måtten på klädmaterialet är redan valda för dem. Tvärsnittet av ställen tar typiskt 150×50 mm, i öppningarna sätts en dubbelstråle 150x50mm. De mest populära stativhållarna – 600 mm (gör att du kan installera isolering ”i spänningen” för tät fyllning av väggen). För att ansluta stativen med den undre remmen används tillfälliga hållare, vilket är anledningen till att strukturen förvärvar den nödvändiga styvheten.

Diagram över enhetens hörnram

Nu ledde steg-för-steg-instruktionen till installationen av överdelen, som utförs efter installationen av den vertikala strålen. Fixering sker med hjälp av samma spår, som fästa det nedre virket. Det övre fästet på stolparna utförs av två naglar, som ska komma in i materialet inte mindre än 10 cm. Ramens slutliga fastsättning utförs genom permanent klippning, installerad i stället för demonterad tillfällig. Läs mer om detta i artikeln ”Övre och nedre delen av ett ramhus”. Vi rekommenderar också att du bekantar enheten med de viktigaste komponenterna i ramhuset.

Vi installerar och isolerar väggar

Husets yttre väggar är klädda med sidospår under en träskog, träfodring, plastspår, som husägaren önskar. Uppvärmning görs bäst med mineralull. Det löser på ett tillförlitligt och billigt sätt problemet med hemisolering, vilket gör ramkonstruktionen ännu mer lönsam och efterfrågan. Om du planerar att bo här året runt, välj sedan isolering med en tjocklek av minst 15 cm. För bättre effektivitet, ta hand om gitteret från en 50×50 mm (8) bar och lägg isoleringen (7) med ”andra lagret” ovanpå reolarna så att du kan undvika möjliga kalla broar och göra huset riktigt energieffektivt. Läs mer om pajväggenheten. och även om ramhusens allmänna uppvärmning.

Schema för uppvärmning av en ramvägg

Materialet pressas in i alla mellanrum mellan balkarna för att avlägsna tomrum. För att skydda träet mot fukt, kommer en vattentätfilm att hjälpa, som monteras ovanpå isoleringen på stativen, och endast då är lathhöljet för ventfacaden, som kommer att döljas under utsidan, packat. En OSB- eller gipsfiberplatta är lämplig för väggbeklädnad från insidan.

Bygga ett tak

Taket är fäst vid takbjälkarna, som i sin tur är fasta med spår eller stålfästen på översta stången. Där interroom skiljeväggar är installerade, är det nödvändigt att installera stödstänger i stället för vilken en trä taksköld är spikad.

Varmvatten golvschema

På toppen av skölden måste du sätta ett ångspärrmembran med en obligatorisk överlappning på balkarna, med vilken mineralullen, skumplast etc. mättas. Isoleringen är stängd med ångspärr och brädor läggs över den. Läs mer om väderläge.

Så i ettapper kom vi till takets montering. Taket väger mycket, så det måste förlita sig på de färdiga väggarna utan att avslutas. Innan du fortsätter arbetet, bestäm graden av lutning, antalet rampar, typen av takbeklädnad, designen av trussystemet.

Beroende på höjden på taket på materialet som används

Ett tak med komplex form ser attraktiv ut, men det är svårt att genomföra, därför inte billigt. Oftast finns det tvåfaldiga konstruktioner. tillåter att utrusta vinden eller vinden utrymme. Här är det nödvändigt att installera endast en ås, ändig och helt frånvarande, vilket eliminerar ackumulering av nederbörd och läckage. Så att snön inte stod på taket, planera dess sluttning mer än 28º men inte mer än 50º, annars ökar vindbelastningen.

Spärrets tvärsnitt bestäms beroende på placering av isoleringsmaterial mellan dem, i genomsnitt 100-150 mm. Det är bäst att ta en bräda, kaliber 150x50mm och 6m lång. Två brädor måste slås ned i form av en L och sedan lyfts de upp och vinkeln bestäms, så att överhängen sträcker sig bortom väggnivån med 30-50 cm. Nu kan brädorna monteras med en bult, och vi får en slags spärr.

Utformningen av trussystemet gaveltak

Där det kommer att finnas stöd, är trekantiga skåror för en tredjedel av höjden. Den övre rambindningen fungerar här som en mauerlat. Enligt det gjorda provet skapar de spärrar på hela taket, inte att glömma ett steg på 700 – 800 mm. Rafters på en skate satt till gaveln, och redan på dem fortsätter att installera de återstående elementen. Beror på vilket dekorativt foder som ska vara.

Takmaterial

Steg-för-steg-instruktionen slutar vid scenen av montering av takbeklädnaden. Du kan välja en mjuk kakel, wellpapp eller metallplatta. Det är lätt att arbeta med alla dessa material, de är prisvärda och har ett anständigt utseende. Efter det är det bara nödvändigt att installera avloppsrör och avloppssystem, vilket kommer att ansvara för avlägsnande av nederbörd utanför platsen.

Men för dig en unik film – en detaljerad steg-för-steg instruktion om byggandet av ett ramhus från början. Tacka inte!)

Nu kan du bygga ett ramhus med egna händer så att strukturen är stark och varm. Om du inte ignorerar reglerna för konstruktion och monteringsteknik kommer du att bli den lyckliga ägaren till ditt eget hem, som du bara kan drömma om.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *