Gör

Ramverket av timmerväggen

Den första etappen av byggandet av ett ramskyddshus borde vara konstruktion av bandfundament. Med tanke på husets lilla vikt kan du bygga och kolumnar. Lags golv i huset är lägre strapping. Vägg- och takpaneler är fästa tillsammans med självgående skruvar. Vid slutet av väggkonstruktionen utförs överkanten av träet, spjällen är installerade på vilka taket installeras. Vid tillverkning av panelhus vid fabriksförhållanden blir taket täckt av brädor. Montera sedan fönstret och dörrblocken.

Ramverket av timmerväggen

Ritning av framsidan av ramhuset.

Du kan lista de positiva aspekterna av byggandet av prefabricerade rambyggnader:

 • konstruktion på kort tid, vilket är mycket lämpligt för byggandet av hus i regionerna i norra Norden, där möjligheten att bygga är begränsad av klimatförhållandena.
 • ramhuset krymper inte, så efterbehandlingen kan startas omedelbart efter konstruktionen.

Nackdelarna med rambyggnation innefattar:

 • dyr transport, för leverans till platsen krävs minst två fordon: en lastbilskran och en traktor med plattform;
 • oförmågan att göra sköldar för att bygga ett hus direkt på byggnaden av sådana hus;
 • oförmågan att kontrollera kvaliteten på vattentätning, tillverkad i fabriken: ljudisolering, värmeisolering, avloppsvatten.

Följande tekniker för byggande av ramhus används huvudsakligen:

Ramkonstruktion av hus på kanadensisk teknik

Tillverkad i fabriken små brädor av skumplast och klistrade OSB och OSB, med två sidor anslutna med en toppbandning. Sådana brädor kan användas både för väggkonstruktion och för att täcka taket på huset. Vid montering på byggarbetsplatsen mellan plattorna passar isoleringen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ramkonstruktion av hus på tysk teknik

Det prefabricerade huset av väggpaneler med ett lagret isoleringslag, installerade fönster, dörrar och redan monterat tak transporteras med specialutrustning och installeras på det angivna området. Vid montering tar huset hänsyn till anslutningspunkten för värme och vattenförsörjning, avlopp och el.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Tekniken för byggandet av ramhus från timmer

Schemat för att trimma hörnen av ett ramhus.

Byggnadsramhus med väggar med gips, som är gjorda av horisontellt eller vertikalt staplade stockar, är mycket lättare att arbeta med och mycket billigare än att bygga upp huggade väggar, eftersom byggnadsträ kan vara av högsta kvalitet. När det gäller prestanda är ramväggarna inte sämre än hytter av industriellt trä. Den nedre och övre delen av väggramen är gjord av virke med en sektion på 20×20 cm. Räfflor är gjorda med spår 5 cm bred och 6 cm djup. Kombinationer ska göras på pärlan för att ansluta till spåren. Ramställen är fastsatta med häftklamrar och förenade med en stift.

Tekniken hos anordningen av sådana väggar är enkel. Ett golvbeläggningsskikt av takfilt eller glassin läggs på källaren. Bottenbandet läggs på detta lager, noggrannheten vid läggning kontrolleras av byggnivån. Sedan är hörnstolparna installerade, vilka sys upp med fasta brädor som inte är mindre än 5 cm tjocka. Från marken är stolparna förstärkta med strutar. Noggrannhet i installationen av ställen kontrolleras på en plumb.

Träet med åsar framställda av staketets storlek sätts in i det från ovan och omedelbart placeras på släpskiktet. När hela träet är installerat på zabirkiets höjd, är toppkanten monterad på hylsans hylsor.

De huvudsakliga strukturella elementen i ramhus.

Om träet är installerat vertikalt i zabirku, bör det förtorkas så att det inte är nödvändigt att återmontera väggarna igen. För vertikal installation av virket i zabirku passform och inte särskilt tjockt timmer.

Vid horisontell läggning av en bar är utkastet till väggar möjligt. Den resulterande luckan bör elimineras med plattor och släp. Klipp sedan av kronhjortet.

Väggar monterade från torrt timmer kan gipsas omedelbart efter montering av tak och tak. Om timmerna är råa, sedan det har torkat, borde det återigen mudras väggarna. Väggarna inuti är klädda med ruberoid eller glassine. I det här fallet överlappar materialet.

Därefter spikas torra plåster, eller själva gipsen är våt. För vått gips görs från brädor eller bältros skingra sömnad.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Rammurar med återfyllning

Rammurar med fyllning är den mest ekonomiska strukturen, de behöver trä 5 gånger mindre än hackade hus samtidigt som de är varmare. Ramväggar kan vara gjorda av tjocka plankor, plattor, golv, förbundna med naglar, med ett minsta antal skär. Isolering (sågspån blandat med gips eller kalk) somnar mellan inre och yttre skinn. Tjockleken på fyllningsskiktet är 15-18 cm.

Ramhus, byggda i överensstämmelse med alla åtgärder för vattentätning, är, som erfarenhet har visat, över 30 år, det vill säga hållbarheten är inte sämre än hackad.

Rammurens rammur.

Sågspån hällt i väggen måste vara lufttorkat. De blandas med kalk i förhållandet 10: 1 (sågspån: kalk) eller gips – 8: 1 (sågspån: gips). Efter att ha fyllt ett skikt sågspån i 25 cm, fuktas det från en vattenburk med en lösning av järnhaltigt sulfat i vatten (25 g per skopa). Under fuktning är skiktet av sågspån lite grått och sedan lätt kompakt. Över tiden griper skiktet och sjunker inte. Dessutom hindrar järnsulfat avel av gnagare. I stället för vitriol kan creosotolja användas med en hastighet av 2 kg per 1 m³ sågspån.

Det rekommenderas inte att använda slagg för återfyllning på grund av dess värmeledningsförmåga. Dessutom korroderar det sura mediet bildat i närvaro av slagg naglarna och huden faller av.

Från insidan av ramen är det nödvändigt att spika glas- eller takfiltet, som pressas mot den sneda sömnaden på 25 mm tjocka brädor. Den här snedställda plåten förstärker väggarna. Om trimmen inte kan utföras måste du sätta in hängslen i ramen. Plastering görs på sidovägg och bältros.

Utifrån är en ren sömnad gjord av kvartplanade brädor. Plåtarna spikas direkt på skelettet eller på fibrolitplattor (plåtar av pressade chips med cementmortel), vilket är ytterligare isolering. Ytterbeklädnad kan tillverkas av tegelstenar, en halv eller en kvart tjocka tegelstenar, med bindning av murverket till ramstolparna med trådband i 3-5 rader.

Vid konstruktion av ramväggar med återfyllning är särskild uppmärksamhet åt källaranordningen, vilket nödvändigtvis måste ha ett steg under nivån på bottenplattan. Den yttre vändningen stöds på denna sida. Således tränger fukten som ackumuleras på kanten av basen inte in i bottenplattan och påfyllningen; därmed förhindras deras ruttning.

Om huset är plasterat utanför, är det förmantlat med snedställda brädor. Före plastering bör väggarna torka ut inom 2-3 veckor.

När byggnadsramar med fyllning byggs, spikar vissa utvecklare takmaterialet eller glaset från utsidan av ramen, vilket gör att väggarna fuktas inifrån, fuktar och blir kalla.

Det är också omöjligt att göra genom spår i väggen från botten till toppen för att torka. Utanför väggen bör vara tät, utan några hål och sprickor. Produkterna tillverkas endast i källaren enligt de allmänna reglerna. Vid installation av kommunikation bör dubbelvattentätning utföras.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Byggnad av ramhuset (korsvirkesväggar)

Den mest godtagbara tekniken för byggandet av prefabricerade ramhus för utvecklaren. Vid byggandet av denna teknik byggs huset direkt på platsen tilldelad för byggnad.

Ramhuset består av en ramram, övre och nedre trim, golvbalkar, hörnramställ, tvärstol, trussfot.

En grund byggs på platsen för byggandet av huset. En krona läggs på den från ett trä och börjar sedan bygga väggar.

Rammen är gjord av stockar eller stavar med en tjocklek av minst 18 cm. Mellanrummen mellan stockarna är fyllda med en tegelvägg i en halvsten med indränkt ansiktsmuren från ytterkanten av träramen till 3 cm.

Därefter fylls tegelfyllningen med ett lager av 2 cm. Inuti är det fyllt med glastakpapper eller takfilt, då en sällsynt täckning av 25 mm brädor och träfibergips på dem 16 mm tjock eller fibrolitplatta 5-7 cm tjock. Sådana väggar är lika tjocka till två tegelstenar med gips, men mycket billigare och lättare att arbeta. Ramen kan tillverkas med ett mönster och alltid med hängslen. Om tegelpåfyllningen är vit, och ramen är målade i brun, får du ett mycket elegant och hållbart hus. Kranverkramen behåller lätt väggarna och våningarna i två våningar hus.

För screed mellan de motsatta väggarna läggs ett timmer, vilket är husets bärare, därför är det i ett sådant hus möjligt att slutföra ombyggnaden av lokalerna.

Byggandet av ett prefabricerat bindingsverk direkt på platsen är en stor fördel jämfört med byggandet av ett skyddsramhus, vilket kräver leverans från tillverkaren till byggplatsen. Även utvecklaren själv kan bestämma husets arkitektur, köpa byggmaterial till din smak och plånbok. Under byggandet av korsvirkeshus, som byggs direkt på platsen, gör utvecklaren själv uppställningen av huset.

Vid beställning för produktion av panelhusram kan utvecklaren ändra standardutformningen inuti huset, det vill säga göra en individuell order. Du kan byta material av isolering och ljudisolering för dyrare, moderna material.

Prefabricerade rambyggnader anses vara jordbävningsbeständiga, så att de kan byggas i vilken klimatzon som helst.

Stångram – Monteringsanvisning

Ramkonstruktion blir allt vanligare. Den främsta orsaken till populariteten hos denna metod ligger i en betydande minskning av arbetskraftskostnaderna, dessutom kan ramtekniken göra det möjligt att uppnå betydande besparingar i kontanter. Prestandaegenskaper hos hus byggda på denna teknik möjliggör användning av ramhus även under klimatförhållandena i de flesta delar av Ryssland.

Förutom fördelarna med att spara tid och pengar används timmerramar ibland av arkitektoniska skäl. I denna del av staplarna fungerar det som ett arkitektoniskt element i fasaden. I sådana fall används en rundad logg eller profilerad stråle.

Typer av ram för timmerhus

Att skapa en ram kan användas som barer och brädor. Glulam är också ganska populär. Den enda fördelen med skivans ram kan kallas lite besparingar av timmer, men det måste betala för att minska styvheten hos den slutliga strukturen. Därför kan ramverket av träet kallas det bästa alternativet.

Dessutom, enligt tekniken för att montera ramen på huset från en bar, finns det 2 sätt att utföra arbetet:

 • när strukturen är monterad upprätt. I det här fallet är det särskilt svårt att styra elementens vertikalitet.
 • tekniken, där ramen monteras i ett horisontellt läge, och sedan installeras en konventionell vinsch (eller manuellt) i vertikalt läge.

Verktyg och material för installation av ramen

För ramkonstruktion behöver följande uppsättning material och verktyg:

 • själva timret
 • naglar;
 • Ankarbultar (nödvändiga för att fästa bottenplattan på betongfundamentet), var noga med att använda muttrar med breda brickor, vilket förhindrar att muttrarna sjunker i träet och säkerställer korrekt fastsättning.
 • en uppsättning snickeriverktyg;

 • träbehandlingsämnen;
 • kaseinlim;
 • plumb, byggnadsnivå;
 • förstärkta hörn, perforerade fästen;

 • vinsch, om monteringen av ramen kommer att utföras på en horisontell yta och sedan stiga till en vertikal position.

Hur man gör en ram från en bar med egna händer

För att säkerställa hållbarhet är det nödvändigt att skydda trädet från insekter och klimatpåverkan (antiseptisk och antipyretisk behandling), detta kan ske vid varje stadium av konstruktionen.

Ramverket av timmerhuset kan delas upp i övre och nedre trim, reoler, element som ger ramen ytterligare styvhet (stygn) och speciella element (med hjälp av dörren och fönsteröppningarna). Arbetet rekommenderas att utföra i följande ordning:

Nedre triminstallation

Före montering av rammen måste fundamentets betong ha tid att härda. Eftersom träramens vikt är mycket lägre än vikten av exempelvis en tegelvägg, används den oftast inte fast, men en remsa grund.

Anordningen hos stapelbassängerna är tillåten. Innan du lägger bottenbalkarna måste du dessutom jämföra ytan på fundamentet, till exempel med ett tunt betonglager. Även om justeringen kan göras efter att du har fäst bottenprofilen till betongens elektroplane.

Innan du lägger staplarna på betongen är det nödvändigt att lägga ett lager av vattentätning (det vanliga takmaterialet är lämpligt).

Placering av takmaterial bör göras omedelbart före montering av underdelen. Det är förbjudet länge att lämna ruberoidet bara ligga på fundamentet.

Stängerna är oftast fäst till fundamentet med förankringsbultar. Du kan också lämna förstärkningsfrågorna i steget att hälla fundamentet, det kommer att underlätta monteringsstängerna. Ankarbultens längd måste väljas utifrån att minst 100 mm av bulten måste vara i betong.

Det maximala steget mellan ankarna bör ligga i intervallet 1,0 – 2,4 meter. Om timret är kort måste det fästas med minst 2 ankarbultar.

I hörnen av staplarna är sammankopplade, trots de många sätten att ansluta, används oftast anslutning genom provtagning i tass eller i halvt träd. För ökad tillförlitlighet förstärks hörnförbandet med naglar eller med hjälp av en träplatta.

För att trädet inte ska splittras måste nageln hammas på ett avstånd av 1,5 – 2,5 cm från träkantens kant.

Trähandtaget är av hårt trä och har en cylindrisk eller 4-sidig form. Den tjänar både för anslutning av bottenprovstängerna och för installation av hörnstolpar. Dyklängden väljs utifrån det faktum att den måste stiga minst 100 mm ovanför ytan på underbenen.

När du installerar nageln, får du smörja hålet under den och smeka sig med kaseinlim.

Detta kan betraktas som installationen av den kompletta bottenplattan. Före ytterligare arbete måste du kontrollera sele för bias. För detta mäts diagonaler och vinklar mellan stängerna.

Rackinstallation

Det första steget är att installera hörnposten. Om staplarna var anslutna till dycken så sitter reolarna bara på den. Preliminärt är det nödvändigt att borra ett hål i ändytan på den önskade diametern och djupet.

Innan du monterar stället på det är det rekommenderat att fluffa kaseinlimmen.

I annat fall fästs reoler till stavar med hjälp av stålhörn. I det här fallet är det bäst att använda galvaniserade skruvar. Om budgeten tillåter rekommenderas hörnen att användas för montering av mellanhyllor.

För att spara, kan du använda en annan metod för fastsättning – skärningsmetoden. I detta fall görs spår upp till hälften av strålens tjocklek i virket. Sedan sätts parallella stänger in i dessa slitsar. Innan du börjar installationen är det lämpligt att noggrant markera designpositionen för alla vertikala ställen. Detta är viktigt eftersom du kanske måste ändra det valda steget under fönsteröppningarna och i dörröppningar.

Innan du installerar rackarna måste du också kontrollera deras tjocklek. Om de ska monteras med hjälp av hörn måste deras längd motsvara golvets höjd. Om ett hålslag används är längden på pelaren lika med höjden på golvet + 2 slagtjocklek.

Att installera rack genom skärning är mer ekonomiskt, men det tar mycket längre tid. Dessutom försämras nedre trimstången signifikant.

Men montering av ställen endast i nedre delen räcker inte, tills monteringen av toppkanten blir fastheten av deras fastsättning blir otillräcklig. Därför är varje rack fastsatt temporärt snitt. Du kan använda en lång skärning, spännande på en gång flera rack. Utan dessa klippningar kan rackarna lossna under monteringen av ramen.

För att spara timmer kan tillfälliga pinnar tillverkas av onödiga brädor. Till exempel från demonterad formning, som användes vid hällning av fundamentet.

Installera överdelen

Det innefattar anslutningen av staplarna mellan dem och fästet på ställen till dem.

Den resulterande strukturen har fortfarande inte tillräcklig styvhet för att eliminera denna nackdel, diagonalstödning – hängslen – är fäst vid de vertikala stängerna. Deras tvärsnitt kan skilja sig nedåt från själva höljets tvärsnitt.

I det här fallet bör spärren placeras i spola med höljets inre yta.

Takbjälkar

Det sista steget att skapa en ram av huset från en bar kan betraktas som installation av takbjälkar. Balkar kan fästas på övre delen på flera sätt: med hjälp av speciella fästen, hemming eller med hjälp av hörn.

Vid användning av skärmetoden i själva strålen är spåren gjorda vid strålens kanter. Bredden på spåret ska motsvara timmerets bredd och dess djup är 30% – 50% av timmerets tjocklek. För att fästa strålen på virket ska naglar användas, vars längd ska vara sådan att nageln kommer in i virket minst 100 mm. Lags för golv är monterade på liknande sätt.

Detta kan betraktas som att skapa en ram från en komplett bar. Det är bara att montera ramen för taket. För spånskivor på 50×150 mm används. För att ge styvhet till strukturen på toppen, är de anslutna med små plankor, i nedre delen fungerar takbjälkar som en extra förbindelse.

Också i alla stadier av installationen är det nödvändigt att kontrollera ramens överensstämmelse med de nödvändiga geometriska parametrarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *