Gör

Reglerna för förstärkningsremsa grund

Se även: hur man förstärker kolumnen. så hon stod i många år?

Stångens längd i längdzonen ska vara lika med längden på sidan av huset. Stängerna trängs in i ringen och fixeras med en stickningstråd i hörnen av oket och i dess centrala del. Steget mellan klämmorna är 30 cm. Vid utgången måste du ha 4 delar av ramen – 2 lika med längden och 2 mindre, lika med bredden på huset. Därefter läggs ramarna i en gräv och deras förbindelse är krökt i en vinkel med förstärkningsstänger i enlighet med ovanstående schema.

Reglerna för förstärkningsremsa grund

Böjning av kabelklämmor

När du installerar ramen inuti grävningen måste du följa följande regler:

 • ramen måste höjas över botten av grävningen med hjälp av stativ om 5 cm – kraven i SNiP tillåter inte användning av tegelstenar för detta ändamål;
 • läggning bör utföras strikt på horisontell nivå;
 • rammen måste sättas i förhållande till grävens sidoväggar med hjälp av stift som drivs in i dess väggar så att armeringen inte rör sig vid betong.

Läs också: hur är mursten eller luftbetong murverk förstärkt, och borde det bli gjort?

Förstärkning av tejpfundamenten enligt exekveringstekniken är identisk för basen av grund och begravd typ. Efter montering av förstärkningsburet börjar betongstegetbetong M200 används för gjutning. Bestäm den önskade mängden betong kan baseras på fundamentets volym – du måste multiplicera bandets längd, bredd och omkrets.

Foundation Ribbon Frame

Det bör noteras att tejpfundamentets konstruktionsteknik kräver obligatoriskt arrangemang längst ner i en grävning av en tätande kudde av lager av sand och krossad sten med lika tjocklek (tjocklek från 10 till 20 cm vardera). En kudde används för att skydda fundamentet från massor av vertikal höjning, vilket är särskilt viktigt när man anordnar en grund bas belägen i ett lager av frysande jord.

Ribbstiftningsförstärkning

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

20 oktober 2015

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

Några tillägg: 1. Om du behöver utföra vattentät av hög kvalitet, är det önskvärt att applicera geotextiler över hela ytan. Konsumtion.

23 september 2015

Hur och vad ska man göra överst på grunderna på grundföremålet (natursten, Plitnyak)?

© Copyright 2014-2017, moifundament.ru

 • arbeta med stiftelsen
 • förstärkning
 • skydd
 • instrument
 • montering
 • dekoration
 • lösning
 • beräkning
 • reparationer
 • anordning
 • Stiftelser
 • band
 • stapel
 • kolumnär
 • platta
 • andra
 • Om webbplatsen
 • Frågor till experten
 • utgåva
 • Kontakta oss

 • Fungerar med stiftelsen
  • Stiftelse förstärkning
  • Stiftelsens skydd
  • Grundverktyg
  • Foundation installation
  • Foundation Finish
  • Stiftmortel
  • Stiftberäkning
  • Stiftelse reparation
  • Stiftanordning
 • Stiftelser
  • Strip foundation
  • Stapelstiftelse
  • Pillar foundation
  • Slab foundation

Vid utförande av byggverksamhet för byggande av bostadshus och industriobjekt används olika typer av baser för att säkerställa stabiliteten hos den uppbyggda strukturen. Grunderna kring byggnadens omkrets används ofta. För att förstärka en sådan struktur utförs förstärkning av tejpen.

Behovet av förstärkning av remsa grunden beror på betongens egenskaper, bevarar integritet under påverkan av kompressionsbelastningar, men är samtidigt utsatta för sprickor under böjningsmoment och spänning. För att kompensera för denna allvarliga brist på betongmonolit kan förstärkningen av den monolitiska remsa grunden, vilket ökar stabiliteten och driftstiden för de byggnader som uppföres.

Basen av byggnaden uppfattar betydande belastningar i samband med jordens reaktion, strukturens massa och andra faktorer. Armeringsburet exponeras för ökade spänningskoncentrationer, vilket säkerställer betongmassans integritet. Stift förstärkningsfel i samband med förstörelsen av nollnivån kan orsaka dödliga konsekvenser.

Reglerna för förstärkningsremsa grund
Reglerna för förstärkningsremsa grund

Stiftelsen är grunden för byggandet av något syfte, det är den viktigaste delen av varje byggnad.

Det är därför som vi kommer att överväga i detalj hur man förstärker remsan grundligt, bygga på kriterierna för val av valv, förstärkningstekniken för remsa-fundamentet.

Beräkningsstadiet

Vid konstruktionsfasen är det viktigt att professionellt beräkna vilken förstärkning som behövs för bandfunderingar. Detta kommer att göra det möjligt att bilda en tillförlitlig grund som ger byggnadens hållfasthetsegenskaper med en lång livslängd. Genom att utföra beräkningen vid det förberedande arbetet är det nödvändigt att analysera många faktorer:

 • mark egenskaper på en viss byggarbetsplats;
 • fungerande belastning, som uppfattar förstärkningskorg;
 • byggnadens massa på grund av de konstruktionens egenskaper och material som används
 • klimatförhållanden i byggarbetsområdet;
 • jordreaktion förknippad med grundvattnets nära läge och jordfrysning vid negativa temperaturer.

Reglerna för förstärkningsremsa grund

Reglerna för förstärkning av remsan grundar sig för en särskild inställning till valet av material i grunden

Enligt resultaten av konstruktionsarbetet bestäms förstärkningsdiametern för remsa-fundamentet och beslut fattas om graden av grundpenetration i jorden:

 1. Till ett begränsat djup på upp till 0,5 m för fasta markar som inte är benägna att höja.
 2. Vid ett djup under markens frysningsdjup för problemjord.

Vid dessa alternativ är inte begränsade. Byggnadsvetenskapen står trots allt inte stilla, nya stödstrukturer utvecklas som har ökad styrka. En ny variant av basen har introducerats och testats i drift, när en monolitisk förstärkt platta hälls på en färdigförstärkt förstärkt bandram. Vilken är den bästa byggnadsbasen, bestämd vid konstruktionsstadiet, med hänsyn till de specifika förhållandena i den aktuella terrängen. Beroende på funktionerna i den bas som valts enligt projektet bestämmer konstruktörerna huruvida bandet ska förstärkas eller för att förstärka grundplattan, och vilken förstärkning är bättre att använda för grunden.

Valv urvalskriterier

Korrekt förstärkning av remsa-fundamentet bestämmer styrstrukturen hos styrstrukturen. När man bestämmer sig för att förstärka plattan som ligger på bandbasen eller för att förstärka standardbasen, styras av kännetecknen för märkning av armeringsstänger.

Reglerna för förstärkningsremsa grund

Förstärkning av monolitiska bandfunderingar kräver att vissa regler följs.

Förbättra basen med stålstänger med följande specialfunktioner:

 • Närvaron av indexet ”C” vid beteckningen av stålstavar indikerar möjligheten att använda elektrisk svetsutrustning för att kombinera element med en gemensam ram;
 • Närvaron av bokstaven ”K” i förkortningen bekräftar barstens motstånd mot korrosion som uppstår när betongen är mättad med fukt.
 • beteckning av produktklass A2 och A3, vilket möjliggör användning av stålstänger fixerade i en gemensam ram med tråd, samtidigt som styrkan hos vart och ett av elementen som skall förenas hålls kvar. Användning av elektrisk svetsning för fastsättning av sådana stavar är inte tillåtet.

Rebar för fundamentet, gjord av stålstänger med ett tvärsnitt av 10-12 mm, har den nödvändiga operativa hållbarheten. Den optimala diametern av förstärkningen för bandfoten bestäms enligt beräkningar med beaktande av de specifika driftsförhållandena, markegenskaperna och värdena för de faktiska belastningarna.

Om behovet av att vinna

Hur mycket är det nödvändigt att stärka betongmassivet med ståltråd? Trots allt har betong tillräckliga egenskaper med hög hållfasthet. Betong har faktiskt ökat motstånd mot kompressionsbelastningar, men kräver förstärkning från skadliga krafter.

Reglerna för förstärkningsremsa grund

Den största sannolikheten att sträcka är på ytan av basen, det är här armeringen ska vara placerad

För att kompensera för den här betongen av betong gör det möjligt att lägga stålstänger på två nivåer av basen. Denna lösning ökar styrkan hos styrsystemet, så att du kan behålla integriteten under inverkan av böjning av belastningar, moment och brytkrafter.

Betongbasen är dessutom förstärkt med hjälpstänger belägna i ett vertikalt plan. Vertikala element ger fixering av staplar i de övre och nedre nivåerna av kraftramen.

Basförstärkningsprocess

I processen att stärka basen av tejptypen, placera alla förstärkningsstänger i formen, vilket ska vara förmonterat. Att lägga förstärkning i en remsa grund är utförd enligt en ganska enkel algoritm:

 1. Montera vertikala stålstänger 1-2 cm i diameter längs konturen på den markerade basen.
 2. Ge ett mellanrum mellan stavarna, vilket ska vara 50-80 cm.
 3. Ankare till vertikalt placerade stavar, med en tråd, horisontellt placerade stavar på den nedre och övre nivån.
 4. Använd dynor för att garantera en garanterad lucka från det nedre förstärkningsbältet till basen.
 5. Stärka områdena i mitten av basen med ytterligare stålstänger.

På detta sätt görs förstärkningen av bältet basplatta, vilket säkerställer betongmassans integritet och upplever betydande belastningar.

Reglerna för förstärkningsremsa grund

Vid upprättandet av förstärkningssystemet bör hänsyn tas till behovet av stavarnas placering ovanför och under, bör diametern hos elementen i detta fall vara en gräns på 10-12 mm

Utvecklare är intresserade av hur många horisontella staplar som ska användas för varje bälte, hur bäst kan man säkerställa operativ hållbarhet? Antalet vinstnivåer förblir oförändrat. Horisontellt placerad förstärkning läggs alltid på rammens övre och nedre del, vilket ger en tillförlitlig rumslig struktur. När du utför förstärkning av en bältesplatta, var uppmärksam på bredden på den framtida betongbasen. Mängden förstärkning i förstärkningsburet beror på detta:

 • med en basbredd på 40 cm eller mindre, använd två armeringsstänger för var och en av de rumsliga banden.
 • förstärkning av den ökade bredden bör ske genom att man applicerar tre stavar på varje armeringssteg;
 • i laddade strukturer med ökad bredd används det för att förstärka 4 horisontella förstärkningsstänger för varje bälte.

Stavarnas dimensioner, som hamras längs konturen, måste vara lika med basens tjocklek. Vid anslutning med stavtråd vinkelrätt placerade stavar, kontrollera längden på den utskjutande delen av den vertikala stången, vilken ska vara upp till 10 cm.

Specifikationerna för att stärka hörnen

Hörnbärande burelement upplever betydande ansträngningar förknippade med effekterna av tryck- och dragbelastningar. Det är viktigt att förstärka hörnsektionerna ordentligt för att förhindra bildandet av oönskade sprickor och förstörelsen av betongmonolitens integritet i hörnzoner.

Reglerna för förstärkningsremsa grund

Sådana fall är ganska vanliga när deformationen faller på hörndelarna och går runt i mitten.

Hur lägger man barerna i hörnzoner för att förhindra misstag? Kom ihåg att du inte installerar hörnstavarna vinkelrätt mot varandra. De bör böjas på en speciell enhet. Det är viktigt att ge en överlappning, koppla stavarna i varje rem med radieelement. Mängden överlappning av stavarna i hörnzonen bör vara mer än 25 cm. I det här fallet, när formen är fylld med betong, kommer förstärkningskonturen i hörnsektionerna inte att brytas ner.

Vilken förstärkning är bättre att använda för stiftelsen för att säkert fästa hörnsektionerna? Använd stavar från klass A2, märkt A300, till klass A6, märkt A1000. Stavarna har en korrugerad yta, framställs genom varmvalsning, ger ökad vidhäftning till betongmassan. Vilken fixtur är bättre? Allt beror på storleken på befintliga laster. Ju högre klass av stavar desto större är säkerhetsmarginalen. Förstärkning av hörnzoner kan också åstadkommas med användning av ett förstärkande nät med kvadratiska celler (2×2 cm).

Bar fixeringsmetoder

Korrekt utförd förstärkning bestämmer styrkan för fixering av ramelementen. Tänk på detta när du förstärker bandplattan. Utvecklare är intresserade av: hur man förstärker tejpfundamentet med egna händer, vilket säkerställer en tillförlitlig fastsättning av stavarna? Det finns följande typer av fixering:

 1. Användning av tråd för stickning, vilket möjliggör användning av specialverktyg för att ansluta stavar. Detta ger ett styvt arrangemang av förstärkning i ramen.
 2. Användningen av svetsutrustning, vars användning låter dig ansluta stålstänger. Men en sådan förstärkt struktur kommer inte att ha den nödvändiga styvheten. Detta beror på överträdelsen av metallstrukturen som uppstår vid svetsning vid anslutningspunkterna.

Hur man gör fixering av stålstänger? Det finns trots allt flera sätt att fästa element. Tveka inte, använd stickningstråd – ett effektivt verktyg, tillförlitlighet som övertygade professionella byggare. Användningen av svetsning är oönskad, eftersom ramens integritet är skadad, med efterföljande sprickbildning på betongmassans yta.

Sammanfattning

Materialet i artikeln är utformat för att hjälpa dig att skapa förstklassiga förstärkningar av stiftelsen med egna händer. Efter att ha granskat arbetstekniken kan du självständigt förstärka stiftelsen, utan att tillgripa tjänsterna hos anställda. Detta är en ansvarsfull operation, vars resultat beror på vilken ventil som används och hur den tekniska sekvensen av operationer observeras.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *