Vilket

Scheme dvuhskatnoy tak

Scheme dvuhskatnoy tak

2. En värmare (mineralull) installeras mellan spjälkarna själva.

3. Från ovanpå spärrarna tillsammans med en värmare täcks igen av ångspärr.

På den resulterande ramen takmonterad mantel, som kommer att ligga till grund för takläggning. Den är tillverkad av brädor, fuktresistenta modifieringar OSB och spånskiva. I denna kvalitet kan galvaniserade stålprofiler användas som wellpapp.

Video ”Hur man gör ett gaveltak”:

Layering beror på vilken typ av framtida täckning:

– Under takmaterial och annat rullat material, bältros är gjorda kontinuerlig kista (intervall mellan ämnen för att kompensera för termisk expansion ej mer än en halv centimeter);

– under metallprofilen eller skiffer – glesa i steg om en och en halv meter

– För de flesta material – standard, 30-40 centimeter.

Takets mantel och typen av takmaterial kan påverka mantelhöjden. Till exempel läggs ondulin med en liten lutning på taket på en fast mantel, och ju större lutningen är, desto större är tillåtet steg (upp till sextio centimeter).

takläggning

Tekniken för montering av det dubbelsidiga taket beror på takmaterialet (se bild). I denna kapacitet kan användas:

– kompositplattor etc.

Alla dessa beläggningar har sina fördelar och nackdelar, och varierar också i pris.

Det sista steget är installationen av åsar och ändremsor, montering av taklister. De nödvändiga elementen är som regel närvarande i uppsättningen takmaterial, deras installation utförs i enlighet med tekniken för denna beläggning.

I slutet av detta taktak med egna händer redo, kan du gå vidare till inredningen och andra arbeten på arrangemanget på vinden eller vinden.

Enhets gaveltak gör det själv

Tak med två backar är mycket populära i konstruktionen av enskilda hus på grund av ganska enkel teknik och höghastighetsinstallation. Enhets gaveltak kan göras på egen hand i närvaro av nödvändiga material och verktyg.

Designfunktioner

Det traditionella, utbredda alternativet är symmetriska gaveltak med raka backar – gavlar. Den optimala lutningsvinkeln på sluttningarna är ca 45 ° – den här konstruktionen klarar tåliga snö- och vindbelastningar.

Om du vill utrusta på vinden används andra typer av tak. I synnerhet är detta ett gaveltak med brutna backar – på toppen av backarna är mjuka och i botten har en skarp sluttning. För tak av denna typ är det nödvändigt att bygga ett trussystem med en mer komplex konstruktion.

I vissa fall utförs ett asymmetriskt gaveltak, där åsen är belägen med en förskjutning relativt centrum. Utformningen av ett sådant tak är utvecklat med hänsyn till byggnadens särdrag. Gabeltak kan vara poluvalmovoy. I detta fall skiljer sig designen från gaveltaket genom närvaron av fasade takelement ovanför gavlarna.

Rafter system

Korrekt utformat korssystem, tillverkat för hand, tålar höga belastningar, inklusive:

 • vindtryck;
 • snötäcktryck
 • vikten av en person.

Taket får inte utöva starkt eller ojämnt tryck på byggnadsstrukturer som överför lasten till grunden för huset.

Från takets lutningsvinkel beror på dess motståndskraft mot stress. Ju större vinkel desto starkare ramen ska vara. Denna parameter påverkar också valet av takmaterial.

Vid val av lutningsvinkeln är det nödvändigt att ta hänsyn till indikatorerna för vind- och snölast som är karakteristiska för dessa klimatförhållanden.

Beräkning av taket

Om det är tänkt att bygga en takkonstruktion med egna händer, är det nödvändigt att göra en beräkning baserad på takets bredd och dess höjd mot åsen. Standardsystemet innebär att man skapar en truss struktur, som bygger på en likriktad triangel. Enkla geometriska konstruktioner och beräkningar gör det möjligt att beräkna längden på trussbenen: kvadratroten av summan av kvadraterna från höjden till åsen och halva bredden på taket ska läggas till överhänget på takskenorna.

Den nödvändiga mängden spärrar beror på längden på taket och det valda takmaterialet. Vanligtvis är trusshöjden 1,2-1,5 m. Det rekommenderas inte att överskrida dessa värden.

Baserat på längden på takfoten och längden på takets tak (inklusive utsläpp för överhäng) beräknas arean på takytan – för detta bör dessa värden multipliceras.

Vid beräkning av timmer är det nödvändigt att ta hänsyn till förekomsten av sådana element som en truss struktur:

Beroende på typen av takmaterial bestäms av typen av lådor. Det kan vara gles (med olika tonhöjd) eller fast, under de mjuka beläggningarna utförs ett kontinuerligt foderplåtmaterial. Om ett halvhängigt tak är monterat är det också nödvändigt att beräkna mängden takläggning och konstruktionsmaterial för höftens anordning – triangulära klipptoppar över husets ändväggar.

Alla träelement kräver behandling med speciella föreningar som förhindrar råtta, skadedjur, brand.

Monteringsplatta

Ramarna av spärren, som är gjorda med egna händer, kan fästas på golvbalkarna, men i så fall kommer alla laster på byggnadsstrukturer att fokusera på golvbalkarnas monteringspunkter. Detta alternativ är lämpligt för små ljusbyggnader.

För att säkerställa en jämn fördelning av belastningen på väggens övre yta parallellt med framtidens tak, monteras en kraftplatta som kommer att fungera som grund för ramen. För tillverkning av Mauerlat används trästrålesektion 150 × 150, 100 × 150 eller 100 × 100. Den är fäst på väggen på ett av följande sätt:

 • Med hjälp av metallpinnar inbäddade i en betongbalk, kastas längs väggens längd. Monteringshöjd högst 120 cm, förskjutet arrangemang, stiftgänga inte mindre än M12. Höjden på den del av tappen som sticker ut över betongen ska vara 30 mm högre än Mauerlat-barens höjd i kombination med vattentätningsskiktet av takmaterial. En träbar där motsvarande hål borras lockas till strålen med muttrar och brickor;
 • Vid montering med hand, tak med två backar med en total yta på mindre än 250 m 2. Stöd för fastsättning av Mauerlat läggs i väggarna under konstruktionen. För att säkerställa den nödvändiga hållfastheten hos den framtida träramen, borde studsarna brickas till ett större djup än betongstrålen;
 • Med hjälp av trådstång monterad i tegelsten inte mindre än tre rader från toppen av väggen. Denna metod är lämplig för installation av ett taksystem i ett litet område.

Device truss system

Huvudtyper av trusskonstruktioner:

 • De motsatta sluttningarna sitter ihop med horisontella puffar (för en husbredd på upp till 6 m);
 • ryggstöd vilar på vertikala stolpar, lutande strutar används dessutom (för hus upp till 10 m breda med en tom vind, konstruktionen är konstruerad för hög belastning);
 • som ytterligare stödpunkter är horisontella balkar baserade på vertikala ställen, spärrar är anslutna med puffar (för en husbredd på upp till 15 m).

Ryggkonstruktioner är gjorda av virke med en sektion på minst 50 × 150 mm. Placeringen av tvärstången utförs på nivån av det framtida taket på taket.

Om man, när man bygger ett hus med egna händer, kan höja färdiga karmar till installationsplatsen, rekommenderas att göra kåpan på marken med det första A-formiga ramelementet som en mall.

Ryggben är rekommenderade att vara gjorda av massivt trä, men vid behov kan träet splittras på båda sidor med naglar eller självgängande skruvar. Stegspärrar kan beräknas utifrån storleken på arkisolering. Först och främst är de extrema A-formade elementen installerade på vilka åsarbältet är monterat, tillverkat av 100 × 150 timmer eller 50 × 150 plankor. Ryggstången förstärker hela ramen.

För att inte försvaga mauerlat är monteringsspåren gjorda i spjällen, vilket leder till att spjället ligger på mauerlatets yta med horisontalplanet och vilar på mauerlatets vertikala plan med utskjutningen. Fixering utförs av tre naglar, av vilka två hamras på båda sidor av spjällen och den tredje genom sitt övre plan.

Det finns olika typer av montering på toppen av takflakstaket, som du kan göra med egna händer:

 • Kantarna på varje par av spärrar skärs på ett sådant sätt att när spårplanen bildar kompis bildar spånbenen takets inställda vinkel. Därefter fästs spärren tillsammans med träplankor med naglar eller metallplattor med en bultad anslutning. I det övre planet av spjälkarna ska man driva en spik med en längd av minst 150 mm;
 • Strålar av olika sluttningar placeras på den installerade åsstången, medan de måste skäras så att den horisontella sektionen är lika med bredden till halva tjockleken på åsstången. Rafters mellan dem är fixerade med metallstavar, som bör placeras över spännvidden (hängande anslutning, kräver en fast fastsättning av benen på strömplattan);
 • Skarvar är det enklaste alternativet, skarvarna lutas i samma vinkel och är anslutna till hakar eller bultar med brett skivor.

I nästa steg monteras följande typer av element: körningar, rackar, stutar etc. om de ingår i den valda ramen. Vid installation är det viktigt att styra de vertikala och horisontella strukturerna. Fel som gjorts under byggandet av taket, nästan omöjligt att fixa.

Halvgummig tak

Detta är en av de olika varianterna av gaveltak, som har ett originellt utseende och skapar ett högkvalitativt skydd av gaveln. Denna typ av tak är särskilt efterfrågad i områden med hög vindbelastning.

Ett halvhängigt tak med två backar och ytterligare taksegment ovanför gavlarna kan tillverkas med egna händer på grundval av ett konventionellt gaveltak. Men konstruktionen av enhetskroppen kräver speciella beräkningar, baserat på den önskade storleken på höfterna.

Sista etappen

Enheten i gaveltaket innebär att du skapar högkvalitativ takpann. Gabelkonstruktionen är isolerad med ark eller rullmaterial. Det är viktigt att utföra högkvalitativa ångspärr. Olika typer av takmaterial används för ytbehandling, från standardskiffer till högteknologiska plattor.

Relaterade nyheter

Gör-det-själv-taktsystem: En överblick över hängande och nylonstrukturer

Scheme dvuhskatnoy tak

Rafters utför ett antal betydande takfunktioner. De ställer in det framtida takets konfiguration, uppfattar atmosfäriska belastningar, håller materialet. Bland trissansvaret för bildandet av plana plan för att täcka omslaget och ge plats för komponenterna i takpannan. För att en sådan värdefull del av taket ska kunna klara av dessa uppgifter, behöver vi information om regler och principer för dess design. Informationen är användbar för dem som bygger taket med ett dubbelt sluttande tak med egna händer och till dem som väljer att använda tjänster av en anställd brigad av byggare.

Innehållet

I anordningens trussram för hälltak används trä- och metallbalkar. Utgångsmaterialet för det första alternativet är en bräda, logg, bar. Den andra är konstruerad av metall: kanal, profilrör, I-stråle, hörn. Det finns kombinerade strukturer med stålbelastade delar och träelement i mindre kritiska områden.

Förutom metallens ”järn” -styrka är det många nackdelar. Dessa inkluderar termiska prestanda, missnöjda ägare av bostadshus. Frustrerad av behovet av svetsade leder. Ofta utrustar stålspärrar industribyggnader, mindre ofta privata skjul monterade från metallmoduler.

I fråga om oberoende konstruktion av karmar för privata hus är trä en prioritet. Det är lätt att arbeta med henne, det är lättare, ”varmare”, mer attraktivt med miljökriterier. Dessutom är svetsapparaten och svetsmaskinens färdigheter inte skyldiga att utföra nodanslutningarna.

Den främsta ”spelaren” av ramverket för takets uppbyggnad är en takfläkt, bland taktakare som kallas häcksfoten. Liggande, spärrning, huvudstock, spolar, åtdragning, även mauerlat kan eller inte kan användas beroende på takets arkitektoniska komplexitet och dimensioner.

Spjällen som används vid konstruktionen av takhöljet med dubbla sluttningar, enligt de tekniska egenskaperna och sättet för installation, är indelade i:

 • Upphängda kardborreben, vilka båda klackarna har ett tillförlitligt strukturellt stöd. Ramskenans undersida ligger på mauerlat eller i takhusets takkrona. Ett stöd för den övre kanten kan fungera som en spegelanalog av den intilliggande häftapparaten eller en bälte som är en horisontell stråle som ligger under åsen. I det första fallet kallas trussystemet spacer;
 • Hängande takfästen, vars övre del ligger mot varandra, och botten baseras på en ytterligare strålstramning. Den senare ansluter de två nedre klackarna i intilliggande kardborre, vilket resulterar i en triangulär modul, kallad en kardborre. Åtdragning undertrycker sträckningsprocesser, så att endast vertikalt riktade belastningar verkar på väggarna. Designen med hängande takspjäll, även om den är en förlängning, men överför inte till själva väggarna.

I överensstämmelse med trussbenets tekniska detaljer är de konstruktioner som är konstruerade av dem uppdelade i lameller och hängande. För stabilitet är strukturerna utrustade med stag och extrahållare. För enheten stöder den högsta naslonny-monteringen och körningen. I själva verket är trusskonstruktionen mycket mer komplicerad än de beskrivna elementmönstren.

Det bör noteras att bildandet av en dubbelsidigt takram kan generellt utföras utan en karmkonstruktion. I sådana situationer bildas de förmodade takfönsterplanen av glidbalkar som läggs direkt på lagerväggarna. Vi är emellertid nu specifikt intresserade av trussystemet av ett dubbelt taktak, och det kan innebära antingen hängande eller spjäll eller en kombination av båda typerna.

Fastsättning av taksystemet till tegel, skumbetong, betongväggar görs genom mauerlat, som i sin tur är fastsatt av ankare. Mellan mauerlat, som är en träram och väggarna av dessa material, läggs ett vattentätande lager av takmaterial, vattentätning, etc. nödvändigtvis.

Övre delen av tegelväggarna är ibland speciellt utlagda så att vi längs ytterkanten får något som en låg parapet. Så det är nödvändigt att mauerlat placeras inuti parapetet och väggarna sprider inte spånbenen.

Video rekommendationer för dem som vill arrangera en mowerlat med egna händer:

Taket av taket på trähusens tak är baserat på den övre kronan eller på takbalkarna. Anslutningen sker i alla fall av sticklingar och dupliceras med naglar, bultar, metall eller träplattor.

Det är mycket önskvärt att sektion och linjära dimensioner av träbalkarna bestäms av projektet. Designern kommer att ge en tydlig beräkning motivering av de geometriska parametrarna i brädan eller strålen, med hänsyn till hela utbudet av belastningar och väderförhållanden. Om det inte finns någon konstruktionsman till sitt förfogande ligger hans väg på byggarbetsplatsen av ett hus med liknande takkonstruktion.

På golven i byggnaden som byggs upp, kan du inte uppmärksamma. Det är lättare och mer korrekt att ta reda på den nödvändiga storleken från förmannen än att ta reda på från ägare av skakig samostroya. Trots allt, i förmyndarens händer, dokumentationen med en tydlig beräkning av lasterna per 1 m² av taket i en viss region.

Stegmonteringsstället bestämmer typ och vikt av takläggningen. Ju tyngre det är desto desto mindre är avståndet mellan trussbenen att vara. För att lägga lera plattor till exempel är det optimala avståndet mellan spjällen 0,6-0,7 m och 1,5-2,0 m för installation av metallplattor och profilerat ark. Även om den tonhöjd som krävs för korrekt montering av taket överskrids finns det en utgång. Denna enhet förstärker kontrabreshetki. Det kommer sannolikt att öka takets vikt och byggnadsbudgeten. Därför, med stegspärrar förstår bättre före konstruktionen av trussystemet.

Hantverkare beräknar stegspärrarna enligt byggnadens designegenskaper, och delar upp lutningens längd i lika stora avstånd. För isolerade tak är steget mellan spärren valt utifrån bredden på isoleringsplattorna.

På vår hemsida kan du hitta en räknare för att beräkna ett dubbelt sluttak. vilket också kan hjälpa dig mycket när du bygger.

Spjällen av nacelle-typen är mycket enklare att utföra än sina efterföljande motsvarigheter. Den berättigade fördelen med nasalordningen är att ge full ventilation, vilket är direkt relaterat till lång livslängd.

Utmärkande designfunktioner:

 • Obligatorisk närvaro av stöd under ryggfotens ryggfot. Stången kan spela rollen som ett stöd – en träbalk som vilar på ställen eller på den inre väggen av byggnaden eller den övre änden av den intilliggande takfläkten.
 • Använda mauerlat för montage av truss konstruktion på murar av tegelsten eller konstgjord sten.
 • Användningen av ytterligare körningar och ställningar där takflänsarna på grund av takets stora storlek kräver ytterligare stödpunkter.

Systemets minus är förekomsten av strukturella element som påverkar utformningen av det opererade vindrummets interna utrymme. Om vinden är kall och det antar inte att man organiserar användbara rum, bör den nasala konstruktionen av trussystemet för att installera ett dubbelhöjdstak föredras.

Typisk sekvens av arbeten vid konstruktion av en väggkonstruktion:

 • Först och främst mäta byggnadens höjd, diagonal och horisontell position på skelettets övre kant. Vid identifiering av vertikala avvikelser från tegel- och betongväggar eliminerar vi dem med cementcement. Överstiger höjderna av avverkningsloggar. Genom att placera marker under en vertikal fläck av fräsning kan man kämpa om deras storlek är obetydlig.
 • Takets yta för att lägga golvet måste också anpassas. Han, mauerlat och körningen måste vara klart horisontella, men arrangemanget av de listade elementen i ett plan är inte nödvändigt.
 • Vi bearbetar alla trädelar i strukturen innan du installerar brandskyddsmedel och antiseptiska preparat.
 • På betong- och tegelväggarna ligger vattentätning för installation av Mauerlat.
 • Vi lägger mauerlat timmer på väggarna, vi mäter dess diagonaler. Om det behövs, rör lätt stavarna och rotera hörnen, försök att uppnå den perfekta geometrin. Justera ramen horisontellt om det behövs.
 • Vi monterar huvudramen. Sammanfogningen av staplarna i en enda ram görs genom snedragna snitt, lederna dubbleras med bultar.
 • Fixera strömplattans position. Fästanordningar görs antingen med häftklamrar till de träproppar som ligger i väggen i förväg eller med ankarbultar.
 • Markera liggens läge. Dess axel bör återgå från Mauerlatbommarna lika avstånd på varje sida. Om körningen endast kommer att byggas på stativen utan golvet, utförs märkningsproceduren endast för dessa kolumner.
 • Vi installerar sängen på en tvåskiktig vattentätning. Vi fäster den till basen med förankringsbultar, med innerväggen kopplar vi dem med vajer eller klammer.
 • Markera installationspunkten för truss fötter.
 • Skär ut racket i en enda storlek, eftersom Marken här ligger vid horisonten. Höjden på ställen bör ta hänsyn till måtten på balkens tvärsnitt.
 • Montera stället. Om det tillhandahålls av projektet, fäst dem med stöttor.
 • Vi sätter på rackkörningen. Kontrollera geometrin igen, sätt sedan in konsolerna, metallplattorna, träplattorna.
 • Vi installerar en testraderbräda, markera upp trimningspunkter på den. Om mauerlat sitter strikt i horisonten, behöver man inte fästa spärren på taket. Det första kortet kan användas som en mall för att göra resten.
 • Markera installationspunktslåsen. Folkhantverkare brukar förbereda ett par skenor för märkning, vars längd är lika med avståndet mellan spjällen.
 • Genom att markera installerar vi trussben och fäster dem först ner till elplattan och sedan upp till tråden till varandra. Varannan rafter är skruvad på mauerlat-tråden. I trähus skruvas spjälkar till andra från kronans översta rad.

Om subraftersystemet är gjort felfritt, monteras golvbrädorna i vilken ordning som helst. Om det inte finns något förtroende för den ideala strukturen, så är de extrema paren av spjälser etablerad först. Mellan dem sträcker sig kontrollsträngen eller fiskelinjen, enligt vilken positionen för de nyinstallerade spjällen är monterad.

Installationen av karmkonstruktionen kompletteras genom installation av fyllor, om längden på kardborren inte tillåter att bilda överhänget av den önskade längden. För övrigt, för träbyggnader, ska överhänget ”gå ut” bortom konturen av byggnaden med 50 cm. Om organisationen av visiret är planerat, installeras separata minispelare under den.

En annan användbar video om konstruktionen av dubbelsidiga trussbaser med egna händer:

En hängande typ av trussystem är en triangel. De två övre sidorna av triangeln är sammansatta av ett par spärrar, och basen är de förbundna undre hålen. Användningen av en puff gör att du kan neutralisera effekten av dragkraft, eftersom på väggarna med hängande karmkonstruktioner är det bara effekten av manteln, taket och vikten av nederbörd beroende på säsongen.

Karaktäristiska egenskaper hos trussstrukturer av hängande typ:

 • Obligatorisk närvaro av åtdragning, gjordes oftast av trä, mindre ofta av metall.
 • Förmåga att vägra att använda strömplattan. Rammen från en bar med framgång kommer att ersätta brädan som läggs på en tvåskiktig vattentätning.
 • Montering på väggarna av färdiga stängda trianglar – takstolar.

Fördelarna med det hängande systemet inkluderar utrymme fri från pelare under taket, så att man kan organisera en vind utan pelare och skiljeväggar. Det finns nackdelar. Den första av dem – Begränsningar av sluttningarna av backarna: Vinkeln på deras sluttning kan vara minst 1/6 av spännvidden av ett triangulärt truss, starkt rekommenderas mer branta tak. Den andra minusen är behovet av noggranna beräkningar för ordentliga apparater.

Bland annat måste vinkeln på truss trusseln etableras med juvelerarens precision, eftersom Axlarna på de anslutna komponenterna i hängande kuggsystemet måste skärs vid en punkt vars utskjutning måste falla på kärnans mittaxel eller foderskivan som ersätter den.

Åtdragning är det längsta elementet i en hängande karm. Med tiden, som är karaktäristiskt för allt sågt virke, deformeras och faller under egen vikt. Ägare av bostäder med spänner på 3-5m oroar inte för mycket om denna omständighet, men ägare av byggnader med spänner om 6 eller flera meter bör tänka på att installera ytterligare delar utom geometriska ändringar av puff.

För att förhindra slingring i trissystemets installationsschema för ett stort dubbelt sluttande tak finns en väldigt betydande komponent. Denna suspension, kallad mormor. Oftast är det en bar, bifogade träaggregat på toppen av kupén. Förvirra inte mormor med ställen, för dess nedre del får inte komma i kontakt med åtdragningen alls. Och installationen av rack som stöd i hängande system gäller inte.

Grunden är att mormor verkar hänga på åsen knut, och redan är hon förenad med åtdragning med hjälp av bultar eller spikade träföremål. För att korrigera släpspänningen används trådklämmor eller kolletypklämmor.

Justering av åtdragningens position kan ordnas i ryggknutens zon, och mormor med den kan anslutas styvt med en hylsa. Istället för en bar i bostadshus för tillverkning av det beskrivna åtdragningselementet kan användas armering. Det rekommenderas att ordna en mormor eller en upphängning också där åtdragningen monteras i två stänger för att stödja fogområdet.

I ett förbättrat upphängningssystem av denna typ kompletteras huvudstocken med strutbalkar. Spänningskrafterna i den bildade diamanten släcks spontant på grund av korrekt placering av vektorgångarna som verkar på systemet. Som ett resultat är taksystemet nöjt med stabilitet med mindre och inte för dyra uppgraderingar.

För att öka det användbara utrymmet överförs fästningen av triss trianglarna på vinden till närmast åsen. Den ganska rimliga rörelsen har ytterligare fördelar: det låter dig använda puffar som grund för arkivering av taket. Den sammanfogar spärren genom att skära halvbastarden med en bultdubbling. Den är skyddad mot sagging genom att installera en kort huvudstock.

Möjlig saknad mansardhängande design är behovet av noggranna beräkningar. Beräkna självständigt det för svårt, det är bättre att använda det färdiga projektet.

Kostnad är ett viktigt argument för en oberoende byggare. Naturligtvis kan priset på byggandet av båda typerna av taksystem inte vara detsamma, eftersom:

 • Vid konstruktion av sjöfartskonstruktionen för tillverkning av stänkben används en bräda eller en stång av en liten sektion. eftersom Slangar har två pålitliga stöd, deras kraven är lägre än i den hängande versionen.
 • Vid konstruktionen av en hängande konstruktion är spärren gjorda av tjockt virke. För tillverkning av åtdragning krävs liknande i tvärsnitt av materialet. Även med Mauerlats vägran kommer förbrukningen att bli betydligt mer.

Spara på betygsmaterial fungerar inte. För de bärande elementen i båda systemen: spärrar, körningar, ljuger, mauerlat, skötare, reoler behöver timmer av andra klassen. För tvärstänger och puffar som arbetar i spänning krävs 1: a klassen. Vid tillverkning av mindre ansvarsfullt träfoder kan användas 3: e klass. Utan att räkna kan man säga att vid konstruktion av hängande system används dyrt material i större utsträckning.

Hängstänger samlas i ett öppet område bredvid objektet och transporteras sedan i monterad form till toppen. Att lyfta balkens viktiga trekantiga bågar kräver utrustning, för vilken hyra måste betala. Och projektet för komplexa noder av den hängande versionen är också värt någonting.

Videoinstruktion om installation av trusskonstruktion av den hängande kategorin:

Metoderna för att bygga trussystem för tak med två backar är faktiskt mycket mer. Vi har bara beskrivit de grundläggande typerna, som i verkligheten är tillämpliga på små hus och byggnader utan arkitektoniska mönster. Den information som lämnas är emellertid tillräcklig för att klara konstruktionen av en enkel karmkonstruktion.

Man gör förmodligen inte det själv, av det enkla skälet att trissystemet med ett sluttande tak kräver minst en assistent för samma klättring. Men artel mycket möjligt alternativ.

Vakttaket är kanske det vanligaste nu, det var nödvändigt att hjälpa, men det är naturligtvis skrämmande att installera det själv. Genom konstruktivt kan man ens se att mycket behöver beaktas, även om allt är detaljerat… och när befälhavaren gör det här är en annan fråga.

Innan vi började bygga vårt framtida hem uppstod en rad tvister och frågor som redan har spridit sig till vissa forum. Frågan är i form av ett tak. Valet står inför fyra eller två vinklade. Förstår jag förstås att det i en dubbelsidig är fördelen bara i estetiska sidan och lägre materialkostnad, och den trapezformala lägger till en betydande plats och möjligheten att organisera extra bostadsutrymmen? Komplexiteten hos strukturerna diskuteras inte, jag bygger fortfarande inte med egna händer.

För näsbalkar har frågan om spacer och spacerless strukturer inte beskrivits. Ja det sägs att det finns gångjärn med olika grader av frihet, men det förklaras inte vad det betyder för en oberoende utvecklare. En fristående utvecklare kan tro att en hårdare nod betyder bättre. Faktum är att monteringsenheten hos navelbalkarna till kraftplattan som blockerar skiftningen vrider strukturen till en distans. dvsansträngningar från slingrande spärrar och åsvirke, burstväggar, som med otillräcklig väggstyvhet leder till sprickor i hörnen och tvärväggarna. Detta gäller särskilt för hus från den nu populära luftbetong. Och säkert att hända, i avsaknad av ett monolitiskt bälte.

Dela din upplevelse, lämna en kommentar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *