Överlappar

Steg för steg konstruktion av ett ramhus

Montera ramhuset med egna händer, utvecklarna från teknikens namn heter att huvudelementet i en sådan struktur är ramen, och det är på den att hela strukturen bibehålls. Skelettet består av vertikala stolpar som är fasta med bultar och horisontell remsa. Som tidigare görs hela byggprocessen i steg. Materialet som används är trä eller metallprofil. för installation av vilket kommer att kräva en svetsmaskin och vissa färdigheter. Om du bestämmer dig för att skapa en ram av trä, rekommenderas att du väljer lövträ, till exempel lerk eller den mest populära ek. Höjden på hyllan ska motsvara samma rumparameter. Anslut racktornspåret enligt principen om nedre omformning. Efter montering ska det inte finnas några luckor.

Väggramelement

Beroende på vilken typ av belastning som ska påverka de bärande stöden, planera avståndet mellan stolparna och deras kaliber, och måtten på klädmaterialet är redan valda för dem. Tvärsnittet av ställen tar typiskt 150×50 mm, i öppningarna sätts en dubbelstråle 150x50mm. De mest populära stativhållarna – 600 mm (gör att du kan installera isolering ”i spänningen” för tät fyllning av väggen). För att ansluta stativen med den undre remmen används tillfälliga hållare, vilket är anledningen till att strukturen förvärvar den nödvändiga styvheten.

Diagram över enhetens hörnram

Nu ledde steg-för-steg-instruktionen till installationen av överdelen, som utförs efter installationen av den vertikala strålen. Fixering sker med hjälp av samma spår, som fästa det nedre virket. Det övre fästet på stolparna utförs av två naglar, som ska komma in i materialet inte mindre än 10 cm. Ramens slutliga fastsättning utförs genom permanent klippning, installerad i stället för demonterad tillfällig. Läs mer om detta i artikeln ”Övre och nedre delen av ett ramhus”. Vi rekommenderar också att du bekantar enheten med de viktigaste komponenterna i ramhuset.

Vi installerar och isolerar väggar

Husets yttre väggar är klädda med sidospår under en träskog, träfodring, plastspår, som husägaren önskar. Uppvärmning görs bäst med mineralull. Det löser på ett tillförlitligt och billigt sätt problemet med hemisolering, vilket gör ramkonstruktionen ännu mer lönsam och efterfrågan. Om du planerar att bo här året runt, välj sedan isolering med en tjocklek av minst 15 cm. För bättre effektivitet, ta hand om gitteret från en 50×50 mm (8) bar och lägg isoleringen (7) med ”andra lagret” ovanpå reolarna så att du kan undvika möjliga kalla broar och göra huset riktigt energieffektivt. Läs mer om pajväggenheten. och även om ramhusens allmänna uppvärmning.

Schema för uppvärmning av en ramvägg

Materialet pressas in i alla mellanrum mellan balkarna för att avlägsna tomrum. För att skydda träet mot fukt, kommer en vattentätfilm att hjälpa, som monteras ovanpå isoleringen på stativen, och endast då är lathhöljet för ventfacaden, som kommer att döljas under utsidan, packat. En OSB- eller gipsfiberplatta är lämplig för väggbeklädnad från insidan.

Bygga ett tak

Taket är fäst vid takbjälkarna, som i sin tur är fasta med spår eller stålfästen på översta stången. Där interroom skiljeväggar är installerade, är det nödvändigt att installera stödstänger i stället för vilken en trä taksköld är spikad.

Varmvatten golvschema

På toppen av skölden måste du sätta ett ångspärrmembran med en obligatorisk överlappning på balkarna, med vilken mineralullen, skumplast etc. mättas. Isoleringen är stängd med ångspärr och brädor läggs över den. Läs mer om väderläge.

Så i ettapper kom vi till takets montering. Taket väger mycket, så det måste förlita sig på de färdiga väggarna utan att avslutas. Innan du börjar arbeta, bestäm graden av lutning, antalet rampar, typen av takbeklädnad, konstruktionen av trussystemet.

Beroende på höjden på taket på materialet som används

Ett tak med komplex form ser attraktiv ut, men det är svårt att genomföra, därför inte billigt. Oftast finns det tvåfaldiga konstruktioner. tillåter att utrusta vinden eller vinden utrymme. Här är det nödvändigt att installera endast en ås, ändig och helt frånvarande, vilket eliminerar ackumulering av nederbörd och läckage. Så att snön inte stod på taket, planera dess sluttning mer än 28º men inte mer än 50º, annars ökar vindbelastningen.

Spärrets tvärsnitt bestäms beroende på placering av isoleringsmaterial mellan dem, i genomsnitt 100-150 mm. Det är bäst att ta en bräda, kaliber 150x50mm och 6m lång. Två brädor måste slås ned i form av en L och sedan lyfts de upp och vinkeln bestäms, så att överhängen sträcker sig bortom väggnivån med 30-50 cm. Nu kan brädorna monteras med en bult, och vi får en slags spärr.

Utformningen av trussystemet gaveltak

Där det kommer att finnas stöd, är trekantiga skåror för en tredjedel av höjden. Den övre rambindningen fungerar här som en mauerlat. Enligt det gjorda provet skapar de spärrar på hela taket, inte att glömma ett steg på 700 – 800 mm. Rafters på en skate satt till gaveln, och redan på dem fortsätter att installera de återstående elementen. Beror på vilket dekorativt foder som ska vara.

Takmaterial

Steg-för-steg-instruktionen slutar vid scenen av montering av takbeklädnaden. Du kan välja en mjuk kakel, wellpapp eller metallplatta. Det är lätt att arbeta med alla dessa material, de är prisvärda och har ett anständigt utseende. Efter det är det bara nödvändigt att installera avloppsrör och avloppssystem, vilket kommer att ansvara för avlägsnande av nederbörd utanför platsen.

Men för dig en unik film – en detaljerad steg-för-steg instruktion om byggandet av ett ramhus från början. Tacka inte!)

Nu kan du bygga ett ramhus med egna händer så att strukturen är stark och varm. Om du inte ignorerar reglerna för konstruktion och monteringsteknik kommer du att bli den lyckliga ägaren till ditt eget hem, som du bara kan drömma om.

Ramhus i steg: konstruktion och steg-för-steg-teknik

Steg för steg konstruktion av ett ramhus

En viktig fördel med sådana byggnader är att en person har möjlighet att bygga ett hus i full överensstämmelse med sina preferenser. Du kan trots allt välja ett lämpligt projekt.

Funktionerna för byggandet av hus på ramteknik ligger i det faktum att innan man byggde en stel ram med ett hus med tak. Efter detta börjar efterbehandling med plåtmaterial och värmeisolering.

Vidare konstruktion utförs också ramskyddsmetod. Om du tar upp byggnaden med egna händer, kan byggandet av en sådan bostad vara klar inom sex månader.

Ramhus: fasad konstruktion

När man bygger ett hus med denna teknik är det mycket viktigt att ta hänsyn till den beräknade vistelsetiden där. För om det är säsongsbetonat, kommer det att finnas samma krav för huset, om det är planerat att använda bostaden året runt, ska den vara noggrant isolerad.

Byggteknik: grunden

Alla rambyggnader har en ganska liten vikt, så de behöver inte en kapitalfond.

Det är möjligt att göra en av följande grundval:

Det slutliga valet av stiftelse beror på höjden på det framtida huset och typen av jord i området.

Lågbyggnad kommer att vara tillräckligt enkel kolumnär grund. vilket är lämpligt även för nyckfull jord.

Fördjupningar är gjorda i den med en diameter av ca 20 centimeter, och ungefär en meter djup, på ett avstånd av 0,8 m från varandra.

Nyligen är stapelskruvfundamentet i efterfrågan, vars egenhet är att den kan installeras utan att specialister involveras. Det är bättre att göra det manuellt, så att staplarna skruvas in utan avvikelser, strikt på nivån.

Samtidigt bör man försöka att inte göra ett misstag, eftersom det inte rekommenderas att injicera dem igen, annars kommer jorden som redan rammat att brytas.

Två olika tekniker används mest – kanadensiska och finska. Med tanke på att de har olika namn är principen om erektion praktiskt taget densamma. Och där och där är grunden en ram, tillverkad av metall eller trä. Ramar från olika typer av virke är mycket populära.

Konstruktionssteg: bandning

Det är nödvändigt att förbereda trästänger som har ett tvärsnitt av 20/25, 15/15, 20/20 cm. Innan installationen måste träet förberedas. Det behandlas med en speciell antiseptisk komposition. På toppen av pålarna lägger i sin tur ett dubbelt lager av mastik och täcker dem med ett dubbelt lager av takmaterial. Strålen bör täcka hela området inuti omkretsen av det framtida hemmet. Mellan sig är de enskilda stängerna anslutna med naglar.

Metall hörn i hörnen av lederna kommer att ge större strukturell styrka. Konstruktionen av remmen är fäst vid fundamentet med speciella skruvar. Stången sätts in i spåren, skruvas. En plank läggs på toppen av trimmen, överlappar ledarnas leder. Senare står här upp huvudramen. Liksom alla trädelar behandlas brädan med antiseptiska medel.

Gör det själv: grovgolv

Du måste göra loggar från en bar. Ett material av 15/10 storlek används, stegbredden mellan de enskilda stavarna är 0,6 meter.

Mellan dem placeras isolering. Syftet är att skydda mot fukt från förkylningen. Ett lag av ångspärrfilm läggs på den.

Det grova golvet i sig är vanligtvis tillverkat av obehandlat bräda, det billigaste materialet.

Men han måste behandlas med antiseptiska medel. Styren till stockarna är fastsatta med naglar, stockar till trimmen med metallhörn.

Hus i steg: rammontering

Du behöver en kartong med ett annat format: 10, 20, 5 och 15 med 5 centimeter. Först är hörnstolparna gjorda, vilka är fästa med förstärkta hörn av stål. Med hjälp av samma hörn är fäst och de andra installerade ställen. För rammens tillförlitlighet görs väggstygn som inte tillåter att den lossnar.

Genom att klippa är träet fäst vid hörnen, på andra ställen med stålhörn och självgängande skruvar.

Diagonala hängslen fungerar också för att säkerställa hållbarhet. När du bygger väggar, kom ihåg taket. eller snarare, dess höjd. Det optimala värdet kommer att vara ca 2,5 m. Efter avslutning och dekoration blir det inte mindre än 2,3.

Om du tänker gömma sig i kommunikationsväggarna. då är det lämpligt att hålla dem genast.

Installation av takbjälkar utförs på ett av tre möjliga sätt:

  • stål hörn;
  • skärningsmetod
  • av perforerade parenteser.

Valet av lämpligast beror på monteringsplatsen. Timmerbandet kommer att fungera som ett stöd för strålarna. Den senare är fastsatt med skruvar.

Fasad konstruktion: takinstallation

Separata spärrar på toppen är fastsatta ihop med naglar. För styrka förstärks de med brädor. Vidare på väggen läggs spjäll. så att utsprånget är 20 cm i storlek. Med några fångar och naglar är spärren fastspända från kanterna. Efter fixering av deras centrala element monterade åsen bräda.

Sedan, med hjälp av kantade brädor gjorda kista. Takmaterialet läggs och fästs på den gjorda kassen.

Den är fast med storbeniga naglar. Installation av takmaterial sker i sista stund. Om tekniken tillåter användningen av det material som används kan alla aktiviteter göras manuellt.

Hus i etapper: isolering och efterbehandling

Det finns många olika material som används för yttre dekoration. Detta är sidospår. timmersimulator, väggpaneler, blockhus. Spånplattor och grejer. Den slutliga efterbehandlingen föregås av monteringen av batten från 50/40 bar, med ett avstånd på 0,6 m mellan dem. Metallprofiler används framgångsrikt för detta ändamål.

Om kassen är trä, måste den behandlas med brandbekämpning och antiseptiska medel.

Sedan finns det en manuell finish i enlighet med den teknik som används för att avsluta materialet.

För att bygga ett hus med egna händer var ramhuset varmt och mysigt, det måste isoleras. Detta kommer att kräva både intern och extern isolering. Utanför är byggnaden isolerad med mineralull (även före finish), vilket är monterat skum.

Som ett inre isoleringsmaterial används mineralull och gips. Alla tillgängliga luckor och öppningar är fyllda med skum från en pistol. Alla ska värma – golvet. tak, väggar och takläggning. Mellan den dekorativa trimmen och isoleringen placeras ett lager av ångspärrmaterial.

Det sista steget i arbetet är att tillhandahålla all nödvändig kommunikation och slutbehandling, vilken typ beror på ägarnas preferenser. Dagens urval av färdiga material kommer att tillfredsställa den mest förspända smaken. Det är möjligt att belysa fantasi och projekt i drömmen. Det skulle vara en önskan! Framgångar dig i konstruktion.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *