Hur man värmer

Tak takisolering inifrån med egna händer

För att eliminera risken för kondensation av fukt från insidan av spjällen och väggkonstruktionerna vid användning av skumplast ska den vattentäta barriären installeras först. Det rullade materialet (film eller membran) måste läggas på ett sådant sätt att det omsluter spärren och ligger på baksidan av batten. Den kan fästas med parentes med hjälp av en konstruktion, men dubbelsidig tejp är också tillåtet.

Vattentätningsskiktet ska vara en sömlös duk utan sömar. Om du måste docka film eller membran måste du överlappa minst 15 cm breda och försiktigt lima lederna med förstärkt tejp.

Tak takisolering inifrån med egna händer

Installation av en vattentätbarriär

Om väggarna på vinden (gavlar) är av trä eller byggstenar måste du välja ett av två monteringsalternativ:

 1. Vattentätfilmen är fastsatt med dubbelsidigt tejp på en platt yta på väggen, varefter plåthämmaren måste fixas med naglar med paraplyhattar.
 2. en kasse av stänger är installerad på väggarna, vars bredd är lika med tjockleken på den valda värmaren, en vattentätbarriär är monterad ovanpå dem enligt samma princip som på spärren.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt montering av vattentätningsmembranet i höjden på taket, vid väggarnas botten runt takfönster. Lim alla leder runt omkretsen med förstärkt eller aluminiumband.

I det fall då polystyrenskum väljs som värmeisolator, finns det inget särskilt behov av vattentätning – isoleringen tillåter inte fukt från rummet till träkonstruktionerna, om du tar hand om tätheten i sömmarna när du lägger isolering.

Lägger isolering

Mansard tak är en variant av en trasig truss struktur, det kan ha en komplex konfiguration. Lättarkmaterial är lämpligt för uppvärmning av sådana system, eftersom det lätt kan skäras i fragment av den erforderliga storleken.

Hur värmar du vinden med egna händer? Använd ett måttband, mäta varje mellanrum mellan spjällen, så att bitar av skumplast eller polystyrenskum passar in i cellen tätt, utan luckor. Isoleringselementen justeras exakt längs cellens bredd, de måste vanligtvis förenas längs längden och försöker att inte lämna ens små lår.

För att vinden ska vara varm är det nödvändigt att utesluta förekomsten av kalla broar – i detta syfte förseglas alla fogar och luckor, korsningen av värmeisolatorn till spjällen med monteringsskum. Efter det hårdnar, skära av överskottet med en skarp monteringskniv.

Golvbeläggning med skumplast

Om vi ​​talar om isoleringsskum ovanpå vattentätningsbarriären är installationen av värmeisolatorn klar.

Värmeisolering av polystyrenskumplattor fungerar som en ångspärr om du förseglar sömmarna, så efter att du har härdat skummet och avlägsnat överskott måste alla fogar limmas med förstärkt tejp.

Inre trim

Golvets isoleringsteknik inifrån innebär att omvandling av rummet under taket till en termosbehållare – värme bör inte komma genom väggarna och taket och fukt bör inte ha tillgång till trattakkonstruktioner. Annars krävs en krävande och komplex reparation av krossar som skadas av rutt och lådor.

Det är viktigt att ta hand om effektiv avlägsnande av överskott av fukt, annars kommer träkonstruktionselementen och finishen att skadas av svampen. Dessutom gör ett överskott av fukt det inomhusmikroklima som skadar människors hälsa. På vinden bör det öppnas fönster för att lufta rummet, liksom ett bra ventilationssystem.

Om vinden är byggd och isolerad med egna händer, är det inte svårt att ta hand om en lämplig innerfoder. Standardmaterial för tillverkning:

 • gips;
 • träfoder;
 • träpaneler.

Gipsskivor, som finns i form av lakan med en tunga och spårfog gör det möjligt att snabbt montera en platt hud. Den är fäst med skruvar till en träram, fästplatsen ovanpå de försänkta hattarna och sömmen gnids med kitt. I framtiden kan huden målas eller klistras över med tapeter.

Trä väggpaneler är ett vackert och praktiskt naturmaterial. Väggpanelens beläggning kan målas eller tonas med fläck, lackad. Förefoder bör behandlas med svamp och flamskyddsmedel.

Foderet på vinden träklämma

Träbaserade paneler, om de är gjorda utan användning av hartser som är skadliga för människors hälsa, kan också betraktas som ett material för att täcka tak och väggar på isolerade vindar. Efter tätning av sömmarna målarna och taket målas eller klistras över med tapeter.

Oavsett valet av ytmaterial, om vinden är isolerad med skum eller polystyrenskum, rekommenderas det att lämna ett luftgap mellan innerfodern och värmeisolatorn. Därför installeras ytterligare en mantel av små sektionsstänger.

Trä och gips är andningsbara material, de absorberar överskott av fukt från luften. Backlash clearance säkerställer luftcirkulationen och minskar risken för överfuktning av materialet. Bristen på direktkontakt med den fuktabsorberande manteln med spjälkarna kommer att rädda takramen från skada av svampen.

Om du bygger ditt hus, isolera vinden i det, borde du inte förenkla arbetstekniken och använda billiga material av låg kvalitet – detta kommer direkt att påverka livskvaliteten i huset och byggnadens hållbarhet.

Relaterade nyheter

Kommentarer (0)

Attic – poets, artister, kreativa och kreativa människor. Tack vare nya byggmaterial kan vindgolvet användas som ett rum under taket som ett vardagsrum eller tvättstuga (zon) inte bara på sommaren utan också på vintern (för vinterliv). Utomhus, väldesignad och dekorerad vind och alls hör till kategorin bohemiska bostäder.

I modern bostadsbyggnad är ett vindhus inte bara en utrustad varm vind, det är ett effektivt sätt att öka det funktionella utrymmet i en bostadsbyggnad. Anmärkningsvärt är det faktum att taket i enlighet med stadens planeringsstandarder beaktas vid bestämning av antalet våningar i byggnaden.

Fördelarna med isolerade vindar:

 • sparar på materialkostnaden under byggandet av en bostadsbyggnad;
 • arrangemang av funktionellt extra utrymme;
 • Det ursprungliga utseendet på ett privat hus med ett vind
 • minskning av värmeförlust genom takytan.

Bland bristerna: sluttande tak, behovet av ytterligare isolering, svårigheter med den rationella organisationen av bostadsutrymmet.

De flesta av vindens minus är helt borttagbara och blir fördelarna med rätt tillvägagångssätt.

Förberedelser för vindisolering

Ett särdrag på vinden är närvaron av ett sluttande tak. Enligt normerna i SNiP 2.08.01-89 ”Bostadshus” kan höjden på vindsvåningen inte vara lägre än 2,5 m. Det är tillåtet att minska höjden på ett område som inte överstiger 50% av rummets totala yta.

Andra funktioner på vinden inkluderar:

 • beroende av värmeförlust på materialet från vilket huset är byggt: trä, cellbetong, tegel eller deras kombination;
 • beroende av vinden teknik system från de befintliga i huset. Detta pålägger tryck på kommunikationstekniklösningar;
 • olika arkitektoniska former av mansard tak. brutet, singelt, dubbelt sluttande tak;
 • olika designlösningar. Materialet för tillverkning av lagerelement på vinden kan fungera som trä, metall, armerad betong;
 • plats specifika. Att vinden kan ligga inom byggnadens område eller gå utöver dess gränser med stödet på kolumnerna eller konsolförlängningen av interflooröverlappningen.

Således, när man bestämmer hur man värmer vinden för vinterlivet, måste man gå vidare från taket på taket.

Observera att arbetet med att isolera ett bostadshus eller lägenhet för att fungera rätt utanför rummet, eftersom Detta tillvägagångssätt ger en skiftning av fryspunkten mot värmaren monterad på väggens utsida.

Men uppvärmningen av vinden från insidan är ett allestädes närvarande alternativ, eftersom Alla ytor som är isolerade är inuti vinden (rum) golvet – taket, golvet och väggarna. Undantaget är gaveln, som kan värmas inom ramen för vinden isoleringen eller samtidigt som hela huset uppvärms.

Faktorer som påverkar vindsäkerhetsisolering

Fackmän identifierar två nyckelfaktorer som har en betydande inverkan på graden av värmeförlust och prestanda på vinden, efter det att isoleringsarbetet har slutförts.

 • För det första är det ett värmeisoleringsmaterial. Med hänsyn till det faktum att vinden golvet är det kallaste rummet i huset, och det är tänkt att utföra vinden uppvärmning med egna händer, måste du ta en balanserad inställning till valet av isolering.
 • För det andra är det en vattentätfilm. Att den är utformad för att skydda isoleringen från fukt som går in i vindsalen från utsidan (utsidan), genom takmaterialet och från insidan, genom golvet.

Vilken typ av isolering på vinden är bättre att välja?

För att isolera vinden i huset kan du använda vilket isoleringsmaterial som har fungerat bra i praktiken.

Bland de mest populära materialen: ull, skum, polyuretanskum och deras sorter. Man bör komma ihåg att isoleringen på vinden är vald med hänsyn till de faktorer som är förknippade med ett visst hus och med hänsyn tagen till kompetensnivån hos vem som ska vara engagerad i installationen av isoleringsmaterial.

De egenskaper som bestämmer isoleringens lämplighet för användning i ett visst fall framgår av tabellen.

Styvhet (tryckhållfasthet)

Materialet är förberedt för webbplatsen www.moydomik.net

Hur man värmer upp vinden från insidan

Funktioner för användning av värmare av olika typer och typer.

Mjuka värmeisoleringsmaterial:

 • isolering av vinden av mineralvatten kräver kompetent urval och användning av filmer. Det är således möjligt att eliminera den största nackdelen med ull – dess hygroskopicitet. Den andra, mindre signifikanta minus – en liten styvhet, elimineras genom tillförlitlig fixering av ull, liksom användningen av mer tät av dess sorter. Sålunda utesluts slingning av bomullsull. Men på grund av de ekologiska komponenterna fortsätter isoleringen av vindsolen från insidan att hålla den ledande positionen;
 • Uppvärmning av vinden med glasull utförs sällan på grund av att glasull är ett osäkert material ur miljövänlig synvinkel. Dessutom gör installationen svår
 • Kakelisolering penofol. Den används om det är nödvändigt att isolera utan betydande förluster i höjden på rummet. För att Penofol ska kunna utföra sina funktioner måste materialet orienteras med ett folielag inuti rummet.

Hårda värmeisoleringsmaterial:

 • Häll uppvärmning skum. En utmärkt och lätt att installera version som har nackdelen med ofullständig passform av arken till kassan. Mot bakgrund av detta uppträder ett utrymme utan isolering och effektiviteten av isoleringen minskar. Dessutom är skummet brandfarligt och vid förbränning avger giftiga ämnen. Och slutligen lät tuff isolering dåligt ånga genom. Skumets popularitet beror på det låga priset.
 • vindsubstrat polystyrenskum (penoplex) liknar isoleringsskum. Skillnaden är närvaron av ett spårfästsystem som, för rättvisans skull, inte spelar en viktig roll i vinden på vinden. Och även i större densitet av själva materialet.

Observera att andningen mjukisolering kommer att vara ett bra alternativ, om det behövs, utföra uppvärmning av trä vind.

Sprut värmeisoleringsmaterial:

 • vinden isolering ekologi. Materialet är 80% massa och 20% trä. Det har en naturlig antiseptisk. Detta är ett helt miljövänligt material;
 • Golvbeläggning polyuretanskum (PUF).

Uppvärmning av ett takhus inom PPU-dammning

Den utbredda fördelningen av sprutisolering hindras av högt pris, liksom behovet av att locka specialister och använda speciell utrustning. Samtidigt, enligt konsumentrecensioner, är priset motiverat av den höga värmeisoleringen. Det sprutade materialet fyller trots allt de minsta luckorna och eliminerar värmekällor.

Golvbeläggningens tjocklek beror på: typ av takmaterial, rummets höjd, närvaro av värmesystemet, isoleringens läge och dess typ.

Rekommendation. Om en skorsten passerar genom taket på taket bör basaltull användas. Det börjar smälta vid en temperatur av 1000 ° C, och smälter inte som ekologisk olja och smälter inte som stel isolering (skum, skum).

Vattentätning och ångspärr under isolering

Eftersom ull är ledare bland materialet för vindisolering, och det är hygroskopiskt, blir det nödvändigt att ta hand om själva ullen, skydda den med vatten- och ångspärrfilmer. Annars kommer bomullsullen att bli våt och förlora dess isolerande egenskaper.

För isolering av isolering som används:

 • izospan (20-25 rubler / kvm). Ångspärrfilm (membran) har ett dubbelskikt och ytjämnhet, vilket håller kondensat kvar.
 • polyetenfilm (3 rubler / kvm). Det prisvärda vattentätningsmaterialet i fråga om priser. Men denna film har inte förmågan att passera ånga;
 • vattentätande membran (30-45 rubel / kvm). Många tillverkare erbjuder takmembran, som kännetecknas av deras förmåga att samtidigt behålla fukt och låta ånga genom.
 • Penofol (40-50 rubel per kvadratmeter). Folieisolering.

Vattentätning under värmaren på vinden

Golvisoleringsteknik från insidan med egna händer

Omfattande isolering ger följande typer av arbete:

 1. tak takisolering;
 2. loftet tak isolering;
 3. golvisolering;
 4. isolering av vindsväggar.

Var och en av stadierna har sina egna egenskaper, som vi bor i detalj. Uppvärmning av vinden från insidan görs om taket redan är täckt.

Tak takisolering

Oavsett vilken typ av takmaterial som omfattas av takfästen. Det viktigaste är att det effektivt klarar av att förhindra att vatten kommer in i vindsalen. Från isoleringens synvinkel spelar typen av takmaterial ingen roll – deras isolerande egenskaper närmar sig noll. Det betyder att den mest signifikanta värmeförlusten sker genom taket. Därför börjar från taket på vinden golvet arbete på isoleringen av rummet.

Schema isolering vind från insidan med egna händer

Hur man isolerar taket på vinden från insidan – steg för steg instruktioner

 • installation av vattenisoleringsfilm eller membran. Det här är en film som förhindrar att vatten tränger in i isoleringen, men påverkar inte frisättningen av fukt från den. På grund av vilken isoleringen inte blir våt. Filmen är monterad från åsen till takskenorna på ett sådant sätt att vattnet, om det kommer genom takmaterialet eller kondenserar på det, strömmar ner i filmen. Innan du monterar filmen är det viktigt att du behandlar trädelarna i trussystemet med en djup penetreringsprimer.
 • luftgap. Det visar sig genom arrangemang av en obreshetka. Låt materialet ”andas”
 • installation av isolering. Mineralull (eller hårdisolering) placeras mellan takbjälkarna. Om steget spärrar mer än 600 mm. Det är nödvändigt att göra en extra kista redan före scenen för att lägga vattentätfilmen.

  Bomull ull är placerad mellan intilliggande stänger eller en metallprofil ände till ände, så att det inte finns några luckor. Om någon, måste du klippa en bit bomull och stänga klyftan.

  Mästare rekommenderar användning av mineralullmattor, i stället för rullat material, eftersom de är mer täta. Det rekommenderas också att lägga bomullsull i två lager med en förskjutning. För att ullen ska kunna sitta tätt på den utsedda platsen kan den stärkas med ett rep eller naglar.

  Rådet. Om du värmer upp taket med en sluttningslängd på mer än tre meter, måste du göra trälinser mellan mantelns vertikala stänger. eftersom bomullsull kan ”glida”.

 • installation av ångspärrfilm. Uppgiften med denna film är inte att passera ånga i isoleringen. Den optimala fuktnivån uppnås genom att lufta rummet.

  Obs. För att isolera spärren, installerar vissa hantverkare tunn isolering mellan ångspärrfilmen och ytmaterialet.

  Att lägga lager i en given ordning är viktigt att säkerställa en säker anslutning av filmer och isolering till ås, dal, väggar, fönsteröppningar etc.

 • ytmaterial. Oftast på vinden används plåtar av gips, MDF eller trä (bräda, foder). Ansiktsmaterial är fäst vid trussystemet eller profilens ram.

Golvisolering på vinden

Värmande överlappande vind eller golv beror på vilken typ av överlappning som finns. I praktiken kan det finnas en av tre typer:

 1. armerad betong med självnivellerande golv. Sådan överlappning kräver den mest hållbara och effektiva värmeisolatorn. Mästare rekommenderar att man föredrar ett styvt skum eller polystyrenskum;
 2. armerad betong med trägolv på stockarna. Det är tillåtet att använda både styv isolering och basaltfiber;
 3. trägolv balkar. I detta fall är arrangemanget av undergolvet, på vilket isoleringen kommer att läggas, nödvändig, och sedan är slutgolvet installerat. I det här fallet kan eventuellt värmeisoleringsmaterial användas, inkl. granulerat material (expanderad lera, sågspån).

Oavsett typ av isolering (med undantag för expanderad lera) är det obligatoriskt att installera membran eller ångspärrfilmer (underlag) och vattentätning (övre lager).

Väggväggisolering

Väggarna på vinden kan bildas av takets sluttningar. Således behöver de inte värma, eftersom redan isolerat taket på rummet. Även väggar kan byggas från annat byggmaterial. I det här fallet måste de värmas upp. För isolering av takväggen från insidan används samma teknik som för att isolera taket med det nödvändiga arrangemanget av batten. Dessutom isoleras väggar ofta med cellulär betong (skumbetong eller luftbetong). Detta är ett bekvämt alternativ, eftersom ingen anledning att använda vattenånga barriärfilmer, kista etc. arbete.

Isolering av vindgallret kan utföras utifrån tillsammans med isolering av ytterväggar eller inifrån, som en del av arbetet med isolering av vinden från insidan. I det andra fallet liknar arbetet väggisolering.

slutsats

Som du kan se är uppvärmnings processen inte komplicerad, men priset på att värma upp vinden kan minskas avsevärt om du själv gör arbetet. Observera att arbetskraftskostnaden för de berörda yrkesverksamma är nästan lika med kostnaden för allt material. Förutom besparingar garanterar uppvärmningen av vinden med egna händer att alla steg av värmeisolering utförs korrekt och i enlighet med tekniken.

Korrekt isolerade vindar kan användas som spelrum, kontor, sovrum, bibliotek, rekreationsområde etc. Designen på vinden är vald utifrån hyresgästens syfte och preferenser.

Relaterade nyheter

Isolering av mansardtak från insidan, instruktion och video

Golvet är ett speciellt rum där väggarna nästan sammanfogas i ett med takytan och ventilationsgapet inte överstiger 100-150 mm. Av denna anledning finns det snabb kylning av rummet på vintern och uppvärmning under sommarsäsongen. Hela ytan på takkonstruktionen är som en värmeackumulator i sommarvärmen, och genom det kommer värmen att undkomma med början av kallt väder. För det första beror det på halten värmeledningsförmåga hos de material som används för takets konstruktion.

På vintern växer värmeflödena från batterierna uppåt i enlighet med fysikens lagar, fördelas under takvinkeln och lätt förflyttas utifrån, eftersom materialet från vilket taket görs enkelt leder upp värme.

När detta inträffar förstörs snöets smältning, som förvandlas till is. I sommarvärmen blir luften på vinden rum så varmt att det blir svårt att andas. Kyl det här rummet, får inte ens mycket kraftfull luftkonditionering.

Hur är det i denna situation? Svaret är bara en – för att värma upp vindsutrymmet ordentligt, välja rätt värmeisoleringsmaterial, parametrarna för dess tjocklek och monteringsplatsen på taket, i överensstämmelse med den tekniska processen.

Till exempel, om isoleringen utförs med ett otillräckligt tjockt material som matchas av ögat, kommer problemet att lösas endast delvis och rummet kommer fortfarande att vara coolt och obekväma. Endast värmaren väljs korrekt i tjocklek och värmeledningsförmåga möjliggör isolering av vinden från takkonstruktionen, och vid byggande av korrekt ventilation kommer allt överskott av fukt att snabbt och smidigt tas bort på utsidan.

Än att isolera mansardtak – kriterier för att välja material för isolering

Valet av högkvalitativa isoleringsmaterial för att isolera vindsummet från insidan är en mycket ansvarsfull process. Tjockleken och skiktet på takpannan beror på typen av isolering och dess huvudegenskaper.

På grund av att vinden är ett rum med en viss konstruktion bör isoleringsvalet baseras på de krav som ställs på det:

 • Minimivärdet för värmeledningsförmåga. Det är önskvärt att förvärva materialets värmeledningsförmåga indikatorer, som inte överstiger 0,05 W per kvadratmeter.
 • Låg fuktpermeabilitet. På grund av det faktum att kondensat kan bildas under taket, och ofta kan taket helt enkelt läcka, bör isoleringsmaterialet inte absorbera fukt, vilket påverkar dess huvudparametrar negativt. Om det är omöjligt att följa sådana regler är det viktigt att utrusta högkvalitativ vattentätning.
 • Materialet för den inre vindisoleringen ska ha en minsta vikt. Denna parameter är mycket viktig eftersom takkonstruktionen inte kan överbelastas. Viktparametrar är direkt beroende av materialets densitet. För taket är väl lämpat mineral eller basaltull. Tyngre alternativ är inte tillrådligt.

 • Höga brandsäkerhetsnivåer. Det är viktigt att isoleringen inte stöder förbränningsprocessen vid öppen eldkälla.
 • Isoleringens förmåga att behålla den ursprungliga formen. På grund av det faktum att isoleringen placeras på en icke-standard yta i en vinkel kan rullade mjuka material glida ner under en viss tid och bilda stora hål i övre delen. Därför bör isolering för vindisens isolering inte förlora sin form och storlek.
 • Hög frostbeständighet. vilket orsakas av plötsliga temperaturförändringar i takytan.
 • Lång operativ resurs.

Det är mycket viktigt att korrekt beräkna isoleringens tjocklek, vilket bör baseras på byggnadens egenskaper, tjockleken på husets väggar, närvaro eller frånvaro av isolering samt tjockleken på takpannan. Alla dessa parametrar är av stor betydelse och endast på grundval av dem är det möjligt att välja den högsta tjockleken på det isolerande materialet. Om du hoppar över beräkningsskedet är det bättre att välja mineralull med 25 cm tjocklek.

Ju bättre att värma vinden från insidan?

För inre isolering av solvatten måste du välja högkvalitativ isolering baserat på klimatfunktionerna i byggnadens område. På grund av värmekonstruktionsegenskaper har varje typ av isolering sina egna fördelar och nackdelar, som materialets popularitet bygger på:

 • Basalt mineralull anses vara en av de mest populära och högkvalitativa värmare för vinden struktur. Den läggs i flera skikt med överlappande leder. I de flesta regioner i vårt tillstånd ska isoleringsskiktet vara 15-20 cm.

 • Inte mindre populär för uppvärmning av vinden är expanderade polystyrenskumplattor. Isoleringens tjocklek bestäms på grundval av dens densitet.
 • Modernt polyuretanskum – en modifierad version av skummet. Denna isolering passar bäst för inredningsarbete. På grund av minimal värmeledningsförmåga kan polyuretanskum appliceras i ett mindre skikt än någon annan värmare. På grund av den höga adhesivytan fyller den kvalitativt även svåråtkomliga hålrum.

Tekniken att anordna det värmeisolerande skiktet i takytan med egna händer innebär användning av antingen mineralbasaltisolering eller skumpolystyrenplattor. Det är lätt att arbeta med sådana material och de har högkvalitativa tekniska egenskaper. Används ofta en kombination av rullmaterial och isolering i plattorna. Minvata passar mellan takspjällen och polystyrenskumplattor är monterade ovanför den.

Isolerande ”tårta” för vindisolering

Bara genom att observera den korrekta sekvensen av isolerande ”kaka” från insidan av taket på taket, kan du uppnå komfort och trivsel inomhus när som helst på året. Dessutom har denna design följande skikt:

 • ytskikt

 • ventilation med kista;
 • ångspärrskikt;
 • isoleringskula – olika typer av mineralull;
 • vattentätande lager;
 • ytbehandling material som används för takläggning.

Ångspärr är ett obligatoriskt krav för installation av wadded isolering. På grund av detta är det möjligt att skydda mineralull från ånga och kondensat. Vid användning av polyuretanskum behövs inte ångspärr.

Vattentätningsskiktet behövs i alla situationer och högkvalitativt skydd av träelementens takelement kommer att bero på användningen. Som vattentätning är det lämpligt att använda membran av diffusionstyp, vilket gör att ångorna flyter fritt ute och inte släpper in fukt i rummet.

Var noga med att mellan lagren av värmeisolatorn och vattentätningsmaterialet förbli luftutloppsavstånd på minst 50 mm. Dess huvudsakliga syfte är att avlägsna överskott av fukt från isoleringen.

Värmande tak tak från insidan mellan spjällen

Processen med inre isolering av mansardtaket bör börja på byggnadsstadiet. Detta är det enda sättet att verifiera korrektheten hos skiktet ”taket”. Samtidigt är det önskvärt att med egna händer formulera ett detaljerat schema på vinden och markera de ställen som ska isoleras från insidan.

Mycket ofta har mansardkonstruktionen en trimmad struktur. Enkelt uttryckt, mellan den nedre delen av takhöjden och inredningen i rummet finns det fortfarande ledigt utrymme, vilket inte behöver värmas upp. Men i en sådan situation är det viktigt att värma taket på takkonstruktionens ytterkant.

 1. Förvärmaren måste packas upp till Minvata typad sin ursprungliga form. Materialet skärs till önskad storlek. Var noga med att lämna en marginal på 25-35 mm för snygg passform till de angränsande spärren.

 2. Knivarna skjuts in i utrymmet mellan spjällen. Det är nödvändigt att trycka lätt på mitten av värmaren så att den räter ut. Man bör komma ihåg att tjockleken på balkarna måste vara minst 25 cm.
 3. En ångspärr med en överlappning på 10 cm läggs ovanpå isoleringen, och lederna limes med tejp. Isoleringen är fastsatt med fästen eller lådor.
 4. För manteln är 2,5 cm tjocka band packade.
 5. Ett dekorativt ytmaterial är fäst över skenorna.

Vid detta skede kan allt arbete på vindsvängningen betraktas som avslutat. Men för att fullt ut förstå väsentligheten i installationsprocessen kan du bekanta dig med videon, isoleringen av taket på vindsvåningen. Om du planerar att värma vinden i den gamla byggnaden, och takkonstruktionen inte vill demonteras, så finns det ett litet knep. Vattentätningsskiktet rullas direkt från insidan av vinden, omsluter takbalkarna och lindar materialet i utrymmet mellan dem. Men i en sådan situation blir det inte möjligt att skydda träbalkarna om ett takmaterial läcker ut.

Konstruktionen av värmeisolering från insidan under takbjälkarna

Mansardtaket, vars isolering utförs från insidan, när värmeisoleringen läggs över karmkonstruktionen, och är inte särskilt varm i utrymmet mellan intilliggande balkar. Tack vare den här metoden kan du undvika kalla broar, som är träbjälkar. Med denna metod passar isoleringen snyggt mot botten av strålarna, och det resulterande utrymmet kommer att ge ytterligare ventilation. Men kom ihåg att i ett sådant läge kommer det effektiva området att minskas från alla sidor med 300 mm. Den samma installationen av vindisolering från insidan är konditionerad av följande aktiviteter:

 1. Inuti, är ett vattentätande membran spikat på takkonstruktionen med egna händer.
 2. Suspensioner är fastsatta på takbjälkarna, om målen är gipsskiva.
 3. Mineralull sätts på hängarna, som är förskuren till erforderliga dimensioner med en överlappning av några cm för att undvika bildning av luckor vid lederna av angränsande dukar.

 4. En ångspärrfilm är fäst över isoleringen med hjälp av byggnadsfästen.
 5. På toppen av ”paj” är crammed för efterbehandling. För fastsättning används långa skruvar eller naglar för att tränga in isoleringen och komma in i en träbalk.
 6. Slutligen är ett dekorativt ytskikt fäst.

Arbetet med att värma ett mansardtak med egna händer är en ganska enkel process och kräver inte hög professionalism eller dyra material. Därför, för att förstå hur man värmer upp vinden under kraften av varje, även om det finns mindre färdigheter i reparationsproblemet.

 • Författare: Vadim Nikolaevich Lozinsky

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *