Fördelar

Teknisk konstruktion av ramhus

Oförlåtliga misstag i filmer som du förmodligen aldrig har märkt. Förmodligen finns det väldigt få personer som inte skulle vilja titta på filmer. Men även i den bästa filmen finns det fel som tittaren kanske märker.

12 saker du inte bör köpa i begagnade Kontrollera ut listan över saker som alltid ska vara nya och aldrig köpa dem i begagnade.

7 kroppsdelar som inte bör röras Tänk på din kropp som ett tempel: du kan använda det, men det finns några heliga platser som inte kan röras. Studier visar.

Teknisk konstruktion av ramhus

Hur man ser yngre ut: De bästa hårklippningarna för de över 30, 40, 50, 60 Tjejer på 20 år oroar sig inte för hårets form och längd. Det verkar som om ungdomar skapas för experiment på utseende och vågiga krökningar. Men den sista

Teknisk konstruktion av ramhus

10 charmiga stjärnbarn, som idag ser väldigt annorlunda ut tiden flyger, och en dag blir små kändisar vuxna personligheter som inte längre känns igen. Söt pojkar och flickor blir till en.

Gör aldrig det här i kyrkan! Om du inte är säker på om du beter sig ordentligt i en kyrka eller inte, så gör du förmodligen inte rätt. Här är en lista med fruktansvärda.

Byggteknik ramhus

Teknisk konstruktion av ramhus

Moderna teknologier med lågkonstruktion gör det möjligt att självständigt bygga olika typer av hus. En av dem är ett gör-det-själv ramhus, vilket är anmärkningsvärt för sin lätthet och relativt små finansiella utgifter.

Detaljerad steg-för-steg-instruktioner hjälper till att bygga ett tillförlitligt och vackert en-vånings eller två våningar hus. Byggandet av rambyggnaden består av fyra steg.

1. Byggandet av stiftelsen.
2. Konstruktion av ramen.
3. Montering av väggarna och deras efterföljande isolering.
4. Byggande av taket.

För att utrusta ett ramhus billigt, eftersom huvudmaterialet är att välja trä. På grund av detta håller väggarna på byggnaden varmt väl. Dessutom tar det inte mycket tid på huset i huset. Att bygga ett ramhus med egna händer, den här guiden hjälper dig.

Innan du börjar bygga ett hus från början, måste du välja en lämplig plats som måste vara väl ventilerad och ha låg luftfuktighet. Detta beror på de särskilda aspekterna av träutnyttjande.
Det bör noteras att de stegvisa byggnadsanvisningarna endast är relevanta om det finns ett projekt för den framtida byggnaden. Du kan skissa en skiss själv, men då måste du välja lämpligt projekt för det. Utan närvaro av ritningar med alla nödvändiga beräkningar kommer installationen av ett kvalitetshus att vara omöjligt. Du kan beställa ett individuellt projekt, eller en modell (det kostar mindre) i designorganisationen.

Stiftelse arrangemang

När du installerar grunden för ett enhus hus, glöm inte bort de meddelanden som kommer att passera genom den. Under meddelandet hänvisas till avloppssystemet, vattenförsörjning, elektrifiering. För deras läggning är det nödvändigt att tillhandahålla tekniska öppningar. Det kan göras mer kvalitativt genom att titta på ett foto eller en video på Internet.

Grunden för ett ramhus kan vara av flera slag:

– bandet (grunden försänkt)

– från betongblock

Med hjälp av förstärkningsteknik kommer grundstyrkan att förbättras. Ofta är träramshus byggda på en grunden inbäddad grund, eftersom väggarna i byggnaden inte skapar en stor belastning. Snabb installation av en sådan bas kräver inte en enorm mängd material, vilket påverkar minskningen av finansiella kostnader. Efter att ha tittat på videon lektioner och steg-för-steg bilder kan du bekanta dig med arrangemangets teknik för grunden för rambyggnaden.

Videobildrapport. Byggande av basen för ramhuset

Ungefär sju dagar efter att stiftet har hällts får han den nödvändiga styrkan och den lägre bindningen läggs på honom – en stång är inte mindre än 150×150 mm. För att följa tekniken förbehandlas virket med en antiseptisk lösning och placeras på en vattentät bas. Strålen kan monteras på tapparna, utrustade under fyllning av fundamentet eller förankringsbultar. Vid hörnen och vid korsningen är det nödvändigt att göra anslutningen ”i trädets golv” och fixa den med naglar.

Foto. Fäst bottenplattan till fundamentet

Efter installationen av bottenplattan, enligt tekniken, skärs speciella spår för trägolvsloggar (50×150 mm) och vertikala stativ i virket.

På marknaden idag finns det ett stort antal fästelement, vilket underlättar installationen av husets ram och med användningen elimineras behovet av att skära speciella slitsar.

Den övre delen av lagret ställs in för nivå för den efterföljande läggningen av golvet hemma. Till nedre delen tjänar installationen av staplar som underlag för undergolvet där ångspärren och isoleringen är placerade.

Ramkonstruktion

Caracas är grunden på vilken hela strukturen i huset ligger. Enligt tekniken är ramen konstruerad av trä vertikala stolpar som är fastsatta mellan varandra med banden och tvärstängerna.

På videon på Internet eller i slutet av denna paragraf kan du se rammonteringen. När det gäller träställ är det bättre att välja massivt träslag – lerk, ek, etc. Höjden på hylla ska motsvara rummets höjd. Deras fästning med underbandet görs genom att man förenar en ”tunga och spår” eller en metallvinkel.

Enligt erektionstekniken krävs avståndet mellan ställen och deras storlek att väljas utifrån den belastning som kommer att fungera ovanifrån.

Efter montering av stolparna ska toppkanten placeras i steg. Metoden för fastsättning är densamma som vid bottenbandet (med spår). Vanligtvis tas två naglar på varje led, vilket får vara minst 10 cm djupt. Slutmontering av ramen utförs med hjälp av mowings.

Video. Ramkonstruktion

Bygga väggar och deras isolering

Utvändig målning på ramhusets väggar utförs med olika motstående material:

– imitation av en bar, etc.

Väggens inre utrymme är fylld med isolering. Som värmare är det bäst att använda mineralull eller basaltplattor. I detta hus kan du leva året runt. För en bekväm vistelse under vintermånaderna bör emellertid isolationsmaterialets tjocklek inte vara mindre än 15 cm.

Foto. Ukkpleny väggar av ramhuset från insidan

Glöm inte om skydd av träväggar från effekterna av fukt. För detta ändamål bör ett ångspärr placeras ovanpå isoleringen. Därefter kan du montera bältena från skenorna och sheathe huset med sidospår.

Video lektion. Stages heminredning siding

På insidan av ramhusets vägg står inför gipsskivor, OSB-plattor, klädplatta. Glöm inte, innan inredning av väggar är det nödvändigt att lägga alla nödvändiga kommunikationer och ledningar.

Fönster och dörrar i ramhus kan installeras omedelbart efter att väggarna är byggda.

Takbyggnad

Det rätta systemet för byggandet av ett ramhus innebär att taket installeras först efter att alla väggar har uppförts. Det finns flera parametrar som bestämmer takets struktur.

4. Antal spärrar och deras tonhöjd.

5. Takmaterial.

Innan installationen av taket påbörjas, gäller dock steg-för-steg-byggnadsinstruktionen placeringen av takbjälkar. De är fästa på väggens övre kant med naglar eller fästen i slitsar speciellt gjorda för detta. Där interroom partitioner kommer att lokaliseras, krävs installation av stödstänger för ytterligare stöd. Därefter kan du utföra takets montering.

Foto. Byggande av taket på ramhuset

I konstruktion finns en oskriven regel – ju mer komplexa takets form, ju mer raffinerad ser den ut. Emellertid innebär komplexiteten i formen en betydande komplexitet att tillverka taket. Dess installation kommer också att vara komplicerat. Den mest populära är gaveltaket. Såsom ses i de många bilder och videoklipp på Internet är dess design ganska enkel att tillverka och skapar inte en stor belastning på väggarna och grunden. En annan fördel med taket av denna typ är frånvaron av konkava hörn – dalar, vilka anses vara en av de mest problematiska vid tillverkning av takets komponenter.

För god avlägsnande av olika nederbörd, speciellt snö, antar steg-för-steg-instruktionerna en takhöjd på minst 28 °. Men om du gör en sluttning på mer än 50 ° upplever taket ett betydande vindtryck. Den mest optimala lutningen är 35-45 °. När du tittat på fotot på ett sådant tak kan du vara säker på att det är presentabelt.

Foto. Gabeltak

Det är nödvändigt att börja montera taket med montering av takfästen. Vanligtvis för spärrar väljer brädor 150×50 mm. De två ändarna av brädan måste knockas ihop så att bokstaven L bildas. Därefter placeras denna struktur på taket och lutningsvinkeln väljs. Samtidigt vilar på botten av brädet på överdelen. När man väljer längden på takfläkten är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att de borde utskjuta ca 40-50 cm bakom väggarna i byggnaden. Efter att ha valt den optimala vinkeln fixas brädorna med en bult. Resultatet är ett urval av de nödvändiga spärren.

För en snygg passform av den nedre delen av spjällen till stödplatserna på väggarna kan triangulära utskärningar göras i brädorna. Antalet takstänger som krävs för takets hela tak beror på avståndet mellan dem, vilket inte får vara större än 1 m. Taket är optimalt utformat för att få ett steg som motsvarar bredden på isoleringen som ska användas för dess isolering.

I ryggstödets rygg kan anslutas i halva tassar, varv eller i slutet. De placeras först på byggnadens ändar, och sedan mellan spjällen spänner de sladden och lägger resten på den. Vidare inbegriper systemet uppförandet av lådor. Beroende på det valda takmaterialet kan det vara fast eller tunt.

Metalltak, bältros och wellpapp används för att täcka taket. Efter installationen av taket kommer vändningen av anordningens avloppssystem, blinda yta och dränering. Nu är rambyggnaden helt klar för användning.

Videobildrapport. Byggande av rambyggnaden

Inga relaterade inlägg.

Fasad konstruktionsteknik av ramhus

Egenskaperna hos ramhus ger sitt märke till byggnadsarbetet. En av egenskaperna hos byggnader är dess vikt. Bland alla konstruktioner har ramhus en minsta vikt, vilket gör det möjligt att förenkla installationen. Nedan ser du ungefärlig teknik för att bygga ett ramhus med egna händer. Med foton och videoklipp kan du markera vissa punkter mer exakt.

Stiftelsen konstruktion

En av de enklaste och billigaste källaralternativen för ett ramhus är byggandet av en kolonnbas. En sådan grund består av flera pelare längs byggnadens yttre kontur.

Huvudstöden är installerade i hörn av byggnader, vid korsningen av väggarna och under lagerväggarna. Mellan huvudstöden installeras mellanliggande på ett avstånd av 1,5 – 2,5 meter från varandra. Djupet av läggningsstöd beror på jordens egenskaper och djupet av frysning. Djupet överskrider normalt inte en meter.

Stöden av kolonnbasen är indelade i:

Innan du börjar bygga grunden måste du utföra ett antal förberedande arbeten:

  1. Med konturen i det framtida huset med en marginal på 2 m behöver du ta bort soden och nivåera området.
  2. På ställen för framtida stöd, är hål med vertikala väggar och ett djup av 0,2-0,3 meter djupare än stöden utgrävda. (I lös mark får man gräva hål med backar, förutsatt att väggarna är fasta med temporärt förarbete)
  3. Botten av groparna är täckta med ett lager av grus eller grov sand och noggrant komprimerad.

Före montering måste stöddynan täckas med ett tätskikt. Annars kommer betongblandningen inte att få den nödvändiga styrkan när man häller betong i torr mark.

Det enklaste sättet att utföra stöd genom att hälla betongblandning i det förberedda formen. I tät jord kan förankring endast ske över marknivå och i lös mark – från marken. Armatur- och stålstänger med en diameter av 10-15 mm ovanför stödet är placerade i förberedd formning med 20 cm för bunten med förstärkning av grillen. Kompositionen av betongblandningen är klassisk: 2 kg sand och 4 kg krossad sten tas för 1 kg cementkvalitet 400.

För poler väljs små, icke-laminerade, små stenar från en mursten, så att flera bitar passar i en rad. Klyftan mellan stenarna ska vara ca 3 cm. För murbruk används cement-sandmortel.

Om grunden utförs utan grillning, är det nödvändigt att strikt följa den horisontella positionen på de övre ytorna på alla stöd. Från prestandans noggrannhet beror på kvaliteten på resten av arbetet.

Den ovanstående delen av stöden kan vara gjord av välbakad röd tegel på cement-sandmortel.

Efter installationen av stöden kan hällas grillning. Rostverk är ett armerat betongband som förbinder ytorna på alla stöd och fördelar belastningen mellan dem.

Vid tillverkningen av stiftelsen utan grillning installeras ett ankar i stödets övre yta.

En av fördelarna med den kolumnariska grunden är förmågan att utföra arbete i steg, eftersom pengar och tid är tillgängliga. Villighet för vidare arbete vid en sådan stiftelse inträffar 3 veckor efter den sista operationen med betong. Det är under denna period som konkret får sin styrka.

Konstruktionssele

Ytterligare arbete beror på vilken teknik huset ska byggas på. Detta kan vara finsk, kanadensisk teknik eller CIP-panel. Det snabbaste sättet att bygga ett hus av CIP-paneler eller ramskärmshus.

Den fasade konstruktionstekniken hos ramhus av olika slag har mycket gemensamt. I vilket fall som helst utförs nedre trimmen initialt.

För bandning behöver du en träbar med dimensioner från 150×150 mm till 150×200 mm. Parallellstavarna läggs på fundamentet på ett sådant sätt att lederna ligger strikt i mitten av stöden. Förbindelsen av staplarna längs omkretsen och vid hörnen utförs i ett halvt träd.

Stavarna är fästa på fundamentet med förankrade ankare. Det är viktigt att inte glömma att lägga flera lager av vattentätning ovanpå knoppen, till exempel takfilt.

Efter att ha fyllt på omslagsstackarna lags. Avståndet mellan dem beror på deras storlek och bör inte vara mer än bredden på de isoleringsplattor som läggs på undergolvet. Låser kraschen i sele i kvart. Barer för en undergolv, som är gjord av 30-40 mm tjockt bräda, är fastsatta på lagrets bottenyta.

Ramkonstruktion

När du har avslutat arrangemanget på undergolvet kan du börja installera ramen. Rammen börjar bygga med installation av vinklade vertikala ställen. Rackar är fastsatta på bottenplattan med förstärkta stålhörn.

Mellan hörnet stöds mellanliggande. Mellan sig stöder fasta tillfälliga backar. Noggrannheten hos de vertikala sluttningarna bör vara så uppnåelig som möjligt. Det färdiga husets hållfasthet och hållbarhet beror direkt på detta. Stångar i överbandet, såväl som botten, är anslutna i halvskog och fästs med naglar eller skruvar direkt till stödets överdelar. I taket väljer bjälkar inte ett träd. De faller helt överst och hålls ihop med den.

Efter den övre trimmen är gjorda permanenta backar på hörnstöden. De ökar väggramens styvhet och gör det möjligt att klara stora vindbelastningar. Skidorna spolas med de yttre planen på ställen.

Nu kan alla temporära sluttningar avlägsnas och fortsätt till takets konstruktion.

Ramhölje

Framtidens hus ramar inifrån med OSB eller spånskiva. OSB föredras eftersom det har högre styrka. Klädplattorna är fästa på ramen med skruvar med en höjd på 200 mm.

Skivans leder bör vara strikt mitt i stället.

En mer hållbar struktur kommer att erhållas om plattorna läggs inte vertikalt, men horisontellt i flera rader. Vertikala sömmar i angränsande rader bör inte vara på samma stöd.

För uppvärmning av ett ramhus kan användas:

  • Expanderad polystyren;
  • Glasull;
  • Mineral (basalt) ull.

Polystyrenskum har låga ljudabsorberande egenskaper och extremt låg brandbeständighet, och har utmärkta värmeisoleringsegenskaper. Det bästa alternativet för uppvärmning är användningen av basaltull.

För att isolera väggarna mellan de vertikala stolparna placeras vattentäthet, och sedan ark av bomullsull. Om så krävs kan isoleringen staplas i flera lager med överlappande sömmar. Ett annat lager av vattentäthet placeras ovanpå isoleringen och sedan är muren ytterhöljd. För plätering kan du ta brädor eller OSB-plattor. Det beror helt på vilket arbete som görs på ytbehandlingarna på ytterytorna.

Uppvärmning av golv och tak görs på samma sätt. För att minska mängden arbete kan toppen också vara täckt med tallrikar.

House of SIP paneler

Gåsplattor är en puff av två ark OSB, mellan vilka ett lager av expanderad polystyren läggs. Vid ändarna av plattorna är polystyrenskum lätt försänkta mellan de yttre skikten för att kunna ansluta till varandra. Panelerna är anslutna med trästänger med en tjocklek som motsvarar gapet mellan OSB-plattorna och så bredt att de fästa panelerna berör varandra. Tekniken att bygga ett hus av CIP-paneler är det enklaste av alla.

Monteringen av CIP-panelernas hus börjar också med bottenbandet.Sedan är ett hörnstöd installerat och den första panelen är ansluten till den. På andra sidan hörnet är det andra stödet monterat nära det första. Från det börjar installationen av den andra väggen. Följande stöd är installerade på motsatta sidor av CIP-paneler. Noggrannheten i panelernas produktion gör det enkelt att installera byggnadens hörn med den nödvändiga noggrannheten.

Gilla den här artikeln? Dela med vänner:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *