Överlappar

Tjocklek på förstärkning för bandfunderingar

Diameter och mängd av armering som används beror direkt på konstruktionens massivhet, på typ av jord på byggarbetsplatsen, liksom på typ av remsfot (grunt eller djupt). Processen för beräkning av förstärkningsburet ska utföras vid hela byggnadens konstruktion. Endast strikt överensstämmelse med kraven i projektdokumentation, byggteknik och professionellt byggnadsarbete kan garantera livslängden för bandstiftelsen i minst 150 år.

Tjocklek på förstärkning för bandfunderingar

Innokentiy Andreevich Vlasov

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

20 oktober 2015

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

Några tillägg: 1. Om du behöver utföra vattentät av hög kvalitet, är det önskvärt att applicera geotextiler över hela ytan. Konsumtion.

23 september 2015

Hur och vad ska man göra överst på grunderna på grundföremålet (natursten, Plitnyak)?

© Copyright 2014-2017, moifundament.ru

 • arbeta med stiftelsen
 • förstärkning
 • skydd
 • instrument
 • montering
 • dekoration
 • lösning
 • beräkning
 • reparationer
 • anordning
 • Stiftelser
 • band
 • stapel
 • kolumnär
 • platta
 • andra
 • Om webbplatsen
 • Frågor till experten
 • utgåva
 • Kontakta oss

 • Fungerar med stiftelsen
  • Stiftelse förstärkning
  • Stiftelsens skydd
  • Grundverktyg
  • Foundation installation
  • Foundation Finish
  • Stiftmortel
  • Stiftberäkning
  • Stiftelse reparation
  • Stiftanordning
 • Stiftelser
  • Strip foundation
  • Stapelstiftelse
  • Pillar foundation
  • Slab foundation

Förstärkningens diameter för grunden

En av de viktigaste indikatorerna på konstruktionens förstärkning är stavens diameter. Det beror inte bara på styrkan av ramelementet eller ramen, men också kvaliteten på det gemensamma arbetet i betongmonoliten och det förstärkande skelettet. Om du har tänkt med egna händer att bygga en grund från början, bör du styras i frågor som gäller armeringsval enligt dess diameter.

Principen för val av förstärkning enligt dess diameter

Tjockleken (diameter) av förstärkningen för fundamentet väljs utifrån det önskade relativa innehållet i arbetsförstärkningen. Tvärsnittet av de förstärkande längsgående elementen på skäret måste vara minst 0,1% – detta värde anges i det normativa dokumentet SNiP 52-01-2003 ”Betong och armerad betongkonstruktion”. Vad betyder detta? Bara att armeringsområdet i förhållande till stiftets totala yta i sektionen (till tvärsnittet) borde vara relaterat till 0,001 till 1. I artikeln ”Beräkning av förstärkning för grunden” gav vi en ganska detaljerad analys av tekniken för val av förstärkningselement – deras antal och diameter – baserat på de valda parametrarna för stiftelsen av huset. I beräkningarna använd tabellen nedan.

Tjocklek på förstärkning för bandfunderingar

Metod för att välja armeringsdiameterns diameter

Antag att vi tänkte byggandet av en remsa grund med en bredd på 300 mm och en höjd på 1000 mm (100 cm).
Bandets tvärsnittsarea är: 30 × 100 = 3000 cm2
Multiplicera det värde som erhållits med 0,001 och få den minsta tvärsnittsarean på rebar: 3000 × 0.001 = 3 cm2
I tabellen ovan ser vi att detta värde motsvarar 6 stavar med en diameter av 8 mm eller 4 – med en diameter av 10 mm. dvs förstärkning av tejpfundamentet läggs i två bälten, antingen 3 stavar vardera eller 2. Med hänsyn till skillnaden i armaturens pris blir valet uppenbart – det är mer ekonomiskt att installera 4 stavar med en diameter av 10 mm för installation. Om längden på varje sida av stiftelsen överstiger 3 meter, blir det minsta värdet av diametern (som beskrivs i konstruktionsguiden ”Förstärkning av delar av monolitiska armerade betongbyggnader”) 12 mm. Därför finns det redan ett behov av att titta på ett visst exempel. Om, med ovanstående grundparametrar, bandlängden överstiger 3 m, använd sedan säkert 12 mm stavar.
För plattformen är förfarandet liknande, endast i detta fall är det nödvändigt att inte bara ta hänsyn till den tvärgående, utan också den längsgående delen av stiftelsen (det är nödvändigt att fokusera på den senare). Antag att vi måste förstärka plåten 6000 × 8000 × 300 mm (600 × 800 × 30 cm).
Längdskiktsområde: 800 × 30 = 24000 cm2
Det beräknade värdet på förstärkningstvärsnittet: 24000 × 0.001 = 24 cm2
Antalet stavar installerade i steg om 20 cm (optimala cellstorlekar som gör att du enkelt kan hälla betong till fundamentet och säkerställa full användning av armerad betong) i två galler: 2 × 800/20 = 80 st.
Multiplicera värdena för 10 stavar i en tabellkolumn med 8 och välj ett alternativ som något överstiger 24 cm2.
Vi ser att den närmaste användningen är 80 st. beslag med en diameter av 8 mm. eftersom sidans storlek överstiger 3 m, så tar vi för att installera d = 12 mm.

Rebar tjocklek och dess funktionalitet

I tabellen nedan presenterade vi typerna av förstärkning enligt dess diameter, funktionella ändamål och användning i enskild konstruktion. Som regel används element med en diameter på 6-8 mm som montering. Allt som är mer – stavar med en periodisk profil, som redan arbetar på böjning. Som du kan se är den typ av förstärkning som valts av tjocklek inte beroende av vilka proportioner betong för grunden vi använder och andra parametrar.

Förstärkningens diameter, mm

Vill du ge väggarna ett snyggt och intressant utseende? Glöm inte att använda tapeter, för att du kan använda dekorativa plaster! Idag är det här materialet inte längre så dyrt, och tekniken för dess användning är lätt att jämföra även av dem som aldrig har gjort slut på jobbet.

Vi hanterar enheten av avloppssystemet i ett privat hus, ritar upp diagram och lägger rör. Artikeln är en kort handledning till handling – till självständigt arbete som kan göras av var och en av oss. Inget annat: bryt systemet in i dess delar och överväga varje elements roll.

Känner du styrkan att lösa problemet med att rengöra avloppet i ditt hem? För att göra detta är det inte nödvändigt att köpa fabriksseptiktankar. Det finns några enkla mönster som du kan göra själv. Allt du behöver är din tid, en uppsättning enkla verktyg och prisvärda byggmaterial.

Förstärkningens diameter för bandfundament (instruktion)

Modern konstruktion gör inte utan beslag. Och när man bygger en grundläggande grund för ett 1- eller 2-vånings hus – det här är inte utbytbart material.

Tjocklek på förstärkning för bandfunderingar

I det här fallet borde du veta hur man korrekt beräknar förstärkningens diameter för remsan. Betong komprimerar väl, men problem kan uppstå när den är böjd. Jord är en elastisk bas som bidrar till bandets lilla avböjningar. För att öka dess motstånd mot tvärgående effekter läggs stålets längsgående stavar.

Det är inte sant att anta att deras diameter och volym inte spelar någon roll. Många gör misstaget att använda metall – från trådstickning till rör. Och detta kommer att negativt påverka både tejpen och strukturen på den.

Tjocklek på förstärkning för bandfunderingar

Husets långa drift kommer att ge stiftelsens styrka och hållbarhet. Och en viktig roll i detta spelas av korrektheten av beräkningen av armeringsmaterialet. Använda glasfiberförstärkning, vid beräkning av kontot tas dess funktioner.

Det förstärkande materialet är uppdelat i två typer: arbetande och konstruktivt.

Konstruktiv förstärkning görs i enlighet med minimikraven i standarderna, så beräkningen utförs inte. På grundval av bältet är arbetsförstärkning längsgående stavar, vars volym är beräknad.

Förstärkningssystem

För att korrekt beräkna armeringsmaterialet i ett tejp av armerad betong bör standardarmeringssystem beaktas. För lågkonstruktion används huvudsakligen två system: med 4 och 6 stavar.

Tjocklek på förstärkning för bandfunderingar

Systemet är valt enligt normerna i SP 52-101-2003, enligt vilket maximal avstånd mellan armeringsstavarna i en rad är upp till 40 cm. Steget från extrema längsgående material till bandets sida är 5-7 cm. Därför är det lämpligt att använda stiftelsen 50 cm bred system med 6 stavar.

Klasser och märken av material

Förstärkande stavar skiljer sig inte bara i deras tvärsnitt. Det som är viktigt är att välja rätt produktkvalitet. Märkning A är för stångstål, BP är för ståltrådar. Metall En klass med en utbyte på 400 används för tejpen.

Tjocklek på förstärkning för bandfunderingar

Den visuella skillnaden mellan märkena: A 240 har en jämn yta, A 300 har ett ringmönster på en periodisk profil och A 400 har ett sillbenmönster på en periodisk halvmåneprofil. När förstärkning tillåts att använda en högre klass, vilket inte alltid är ekonomiskt. Användning av material av lägre kvalitet är inte tillåtet.

Sektionberäkning

Förstärkningsdiametern för remsan grunden av den tvärgående och vertikala typen väljs på ett tabellformat. instruktioner:

 • Vid konstruktion av 1 och 2 våningar används armeringsstänger med ett tvärsnitt på 8 mm, vilket är tillräckligt för det grundläggande bandet av lågkonstruktion;
 • Enligt SNiP 52-01-2003 är tvärsnittet av armeringsstänger i ett band av armerad betong minst 0,1% av dess totala tvärsnitt;
 • Bandets del beräknas som en produkt av dess bredd och höjd;
 • Tvärsnittet av förstärkningsstavar är lika med resultatet av att dividera det erhållna effektiva värdet av bandets tvärsnittsarea med 1000;
 • Med en bandlängd på upp till 3 m borde diametern vara minst 1 cm. Med en längd av 3 m eller mer är diametern 12 mm;
 • För att beräkna tvärsnittsarean för alla staplarna finns ett specialbord där materialets erforderliga diameter återfinns från stavarnas totala beräknade tvärsnittsarea och deras antal, som anges i respektive kolumner;
 • Det längsgående materialet när det läggs i tejpen måste ha samma diameter förstärkning för grundandet av bandetypen. Vid olika diametrar appliceras förstärkning av det största tvärsnittet i nedre raden.

Kvantitetsberäkning

 • Det är längden på alla bandets väggar;
 • Beroende på armeringsschemat som används multipliceras detta värde med antalet stavar, längden på de längsgående armeringsstavarna erhålles;
 • Beräkningen tar hänsyn till lanseringen av materialet när man sammanfogar flera stavar överlappar varandra.
 • För att redogöra för lanseringen finns det två sätt: utarbeta stavarnas layout och beräkna antalet leder; tillsats av 10-15% till det erhållna värdet;
 • För att beräkna volymen av det tvärgående och vertikala förstärkningsmaterialet användes återigen till förstärkningssystemet;
 • När du monterar ramen i en gräv, är vertikala stavar installerade på botten, något hammar dem i marken för större stabilitet av ramkonstruktionen. Då bör vertikalmaterialets längd ökas med 10-20 cm.
 • Därefter räknas antalet ramar ”rektanglar” som är konstruerade av förstärkningsstavar, med hänsyn till att vid hörnen och vid korsningen av väggarna i grundremsan kommer det att finnas 2 ”rektanglar” vardera. För enkelhet kan du rita ett diagram över basen och göra layouten med platsen för ”rektanglarna”, senare beräkna dem;
 • I början tas den längsta sidan för att räkna volymen av tvärgående och vertikala förstärkningsstänger på den.

Valet av tvärsnitt av stickningstråd och stickprovkonstruktion

Längden på stickningstråden per 1 bunt är 0,3 m med antalet buntar i 1: a förening 4. Den önskade volymen av stickningstråden beräknas genom att multiplicera med det totala antalet anslutningar. Standard trådstorlek för stickstavar i hörn av ramkonstruktionen är 0,8-1,2 mm.

Vid förstärkning rekommenderas de endast bindande med ståltrådsmaterial för en lång livslängd på ramkonstruktionen.

Användningen av svetsning är förbjuden för att undvika metallkorrosion i armeringsförbindelsespunkterna. Vid skärningspunkten av materialet spänns tråden, och de lösa trådändarna är vridna.

Tjocklek på förstärkning för bandfunderingar

Tvärsnittet och volymen av armeringsmaterial som används beror direkt på strukturens svårighetsgrad, typen av jordkomposition på byggarbetsplatsen och på tejpdjupets nivå (grunt, medium eller djupt).

Se detaljerade anvisningar i videon:

Beräkning av förstärkningsramen görs vid konstruktion av konstruktionen. Strängt iakttagande av kraven i projektdokument, tekniska processer för byggandet av stiftelsen och yrkesmässigt utförande av alla byggnadsarbeten, kommer garantin för bandets livstid att beräknas till 150 år.

Berätta för dina vänner om den här artikeln i det sociala. nätverk!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *