Hur man installerar

Trägolv i huset

Den tillåtna avböjningen av golvet får inte överstiga 1/350 av strållängden, det vill säga längden på avböjningen får inte överstiga 10 mm med 3,5 m av strållängden. Om spänningen är stor, och tvärsnittet för att skapa den nödvändiga styrkan är inte tillräckligt, kan du installera vertikala kolumner och bygga ytterligare lagerväggar. Vid installation av ytterligare kolonner eller lagerväggar använd speciell stansad fixtur.

I kontaktpunkterna kom ned med lagerelementen måste du lägga isoleringsmaterial, som till exempel innehåller ett spjällband. Du kan använda flera lager gummi eller plåtgummi, som också fungerar som vattentätning.

Trägolv i huset

Perforerad barstöd

Ofta började de använda speciella fästen av perforerad metall, tack vare vilken montering av balkar kan utföras från slutet till slutet med en stödvägg, sammansatta fogar av tvärstänger och kortstänger. Det blir till exempel tydligt hur man gör överlappningen på andra våningen med en öppning för platsen för en trappa eller en passage för en skorsten.

En sådan anslutning har vissa fördelar:

 • Den T-formade knuten skiljer sig i tillförlitlighet;
 • installationen görs snabbt och utan att sänka sätet i strålen, vilket bevarar strukturstyrkan.
 • i väggen är det inte nödvändigt att skapa en hålighet för stoppstrålen, som inte bryter mot väggens isolerande egenskaper;
 • det blir möjligt att använda balkar av kortare längd än öppningens bredd är stängd.

Monteringsalternativ med stöd

Anslut sedan till de installerade golvplattorna med de nödvändiga isoleringslagen. Antalet isoleringslager och typen av material som används beror på typen av överlappning.

Typer av golv och deras enhet

Husen har en källare och vindusutrymme, och utrustar ofta vinden. På detta beror typen av överlappning, som i olika fall ställs olika krav på.

Det finns följande uppdelning av lagervalv efter typ:

 1. Interfloor överlappning, vilket inte kräver bra isolering, eftersom det skiljer bostadsområden. Huvudkravet är bra ljudisolering.
 2. Loftrum som skiljer sig från vinden. Beroende på den uppvärmda vinden (vinden) eller i rummet under taket finns ingen uppvärmning, golvet är gjord av det nödvändiga isoleringsmaterialet. Men det är obligatoriskt att applicera ett ångspärrskikt som förhindrar bildandet av kondensat.
 3. Källare eller källare, som tjänar som gräns mellan källaren. Här är först och främst isoleringen, avkylning av kylan som kommer nedanifrån.

I-beam taket golv

Beroende på kraven på golv läggs lager av isolering, ångspärr eller ljudisoleringsmaterial till en viss tjocklek.

Trägolv

Om bågen är monterad på stenmurarna, är det nödvändigt att vikla balkens ändar med takfilt eller behandla dem med harts, vilket ger vattentätning. Hål i väggen, vilket används som ett stöd för de balkar som stödjer trätak mellan våningar i en tegelbyggnad, vilket skapar en storlek för att presentera en lucka för ventilation. Detta kommer att undvika bildandet av kondensat och spara trä från destruktion längre.

Förfarandet för installation av egna händer:

 1. I processen att bygga ett hus, glöm inte hur man installerar golvbalkar, väggarna på önskad höjd ordna en nisch med ett djup på 15 cm till 20 cm. Det är särskilt lämpligt att skapa en nisch i byggandet av väggarna i dubbel silikat tegel.
 2. Innan du installerar, trimma ändarna av stockarna i en vinkel på 60 ° -70 ° för att förbättra dess ventilation efter installation, gör ytterligare bearbetning av speciella föreningar.

Skär slutet av strålen

 1. Slaktens ändar behandlas med vattentäthet, utan att vidröra ändarna för att säkerställa att fukt frigörs från trädet. Om nödvändigt behandlas strålarna med antiseptisk och brandskyddsmedel.
 2. Gör omläggning av brädor eller brädor i nischer, så att mellan sina ändar och väggen finns ett mellanrum på ca 5 cm för ventilation.
 3. Varje tredje eller fjärde stråle är fixerad med en förankringsbult till väggen.

 1. Den befintliga luckan mellan väggen och baren är fylld med en kompressor.
 2. Vidare, vinkelrätt mot glidarna, sysar man stavar på 50×50 eller 40×40, erhåller en kista för fastsättning av träpaneler eller lätta betongpaneler.
 3. Nedanför bjälkarna kan du nagla brädor, paneler eller plåt gips.
 4. I anordningen av ett trägolv mellan golv placeras det nödvändiga isoleringsskiktet på träbrädor. Vid en vind kan ta en sådan lös isolering, som expanderad lera. Du kan använda alternativet när det hälls lera-sandskikt, över vilket ett lager av sand eller slagg fördelas.
 5. Ovanför isoleringen är lags fastsatta i steg om 50-70 cm.
 6. Stripped brädor är spikade på lags.
 7. Som ett alternativ till stockar och hyvlade brädor kan du göra en betongplatta med förstärkt nät.
 8. Utför slutgolv på golv och tak.

Det material av vilket byggnaden är byggd beror på hur man gör taket mellan golv i huset. Vid byggandet av byggnaden, som har träväggar, finns det också vissa nyanser.

Monteringen av timmer från träet görs med egna händer enligt de speciella fyrkanterna. De extrema slangarna är initialt monterade, orientering till vilka fixar de mellanliggande. Vid fixering av de extrema strålarna beaktas att de inte borde vara närmare än 5 cm till närmaste vägg. Använd detta gap, sätt ett lager av isolering.

Niches för support kan inte förberedas i förväg – klippa de nödvändiga urtagen i de byggda väggarna med hjälp av en el- eller motorsåg.

Nischer för trägolv

Fasad installation av golvet i ett trähus:

 1. Innan montering sänktes änden av sängen i en vinkel på 60 ° -70 ° för att förbättra ventilationen efter installation, gör ytterligare bearbetning av speciella föreningar.
 2. Efter bearbetning av ändarna av staplarna med bitumen och omslagning av takmaterialet, sätt dem i en nisch. Börja ligga med extrema balkar, fortsätt att ligga mellanliggande med kontrollen av den horisontella positioneringsnivån.
 3. I processen att lägga var tredje eller fjärde strålen är fäst vid väggen med hjälp av fästbultar eller andra fästelement, till exempel fästen.
 4. Därefter fixar de stavarna 50×50 eller 40×40 vinkelrätt mot plattorna och förbereder kassen för montering av träskivor.
 5. Toppsugda grovgolv, som inte använder några hyvlade brädor eller träbrädor.
 6. Genomför installationen av överlappning, spik arkmaterialet eller ljusbrädorna underifrån.
 7. Ett isolerande skikt är fixerat på undergolvet och utför i varje fall en specifik uppgift. Om en överlappning av 1: a våningshuset är utrustad, är det nödvändigt att lägga ett värmeisolerande skikt för att skydda det från förkylningen från källarrummet. Och när golvet läggs på 2: a våningen är det tillräckligt att säkerställa god ljudisolering.
 8. På toppen av isoleringen snubblar de, som de plana golvbrädena sedan fästs på. I stället för brädor kan du använda OSB-plattan.
 9. Det slutliga toppskiktet kan vara linoleum, keramikplatta, laminat eller parkett.

Exempel på montering av tak i vägg av luftbetong

Huvuddelen är att luften med alla dess positiva egenskaper inte har tillräcklig styrka. På grund av detta rekommenderas inte att bygga byggnader på mer än två våningar från vanlig betong.

Trägolv mellan golv

För installation av gallergolv mellan våningarna, speciellt när det är nödvändigt att montera ett golv 2 våningen av huset av lättbetong, för-framställning av den armerade betongpelaren från bandet belägen vid omkretsen av byggnaden eller lokalen.

Gör-det-själv-arbetssteg:

 1. Bommarnas ändar ska sågas i en vinkel på 60 ° -70 °, vilket ger en extra kavitet för ventilation efter installationen.
 2. Därefter lindas stängerna i kontaktplatsen med väggen med takfilt, vilket förhindrar nötning av stödstrukturen. Änden ska lämnas öppen för att avlägsna fukt från träet under ventilationen.
 3. Att skapa en nisch för att lägga ner, måste du beräkna deras storlek så att klyftan mellan trädet och väggen ovan var minst 50 mm. Efter att strålarna har placerats placeras isoleringen i detta mellanrum, till exempel mineralull.
 4. Installation börjar med extrema stänger, montering av taket på träbalkarna. Installera sedan mellannivået, kontrollera installationen på byggnivån.
 5. Breddbågen är fastsatt på det förstärkta bandet med hjälp av metallhörn, dubbar eller specialplattor.
 6. Nästa steg är installationen av brädor och staplar, fasta på botten av balkarna.
 7. Efter fixering av det nedre skiktet fördelar strukturerna det isolerande skiktet och väljer dess egenskaper beroende på typen av överlapp, vilket ger värmeisolering, förbättrar ljudisolering eller vattentätning.

Beam golv

I slutet läggs lags på toppen, där ytbeläggningen är monterad. Den nedre delen av taket är också raffinerad, klädplåt, fiberboard, plywood eller annat ytbehandling.

Av alla typer av golv som skapas av trä är det bättre att bygga ett hus på egen hand – trägolvskonstruktioner kräver mindre kostnad och är inte särskilt arbetsintensiva. Med trä kan du bygga golv av alla slag – golv, vind eller källare (källare). Det är bara nödvändigt att korrekt beräkna lasten och välja rätt timmer för konstruktion, vilket säkerställer hållfastheten och hållbarheten hos konstruktionen.

Vi rekommenderar relaterade artiklar

Isolering för rör: en översyn av isoleringsmaterial, jämför, välj

Överlappningen mellan golv i ett privat hus: typerna och tekniken i byggandet

Överlappningen mellan golv i ett privat hus är strukturer som delar rumshöjden och bildar golv. Dessa mönster skiljer källaren och vinden rum från de viktigaste. De måste ha tillräcklig styrka för att genomgå en egen belastning och en nyttolast som visar sig vara möbler, människor och utrustning.

Allmän beskrivning

Trägolv i huset

Storleken på nyttolast per kvadratmeter beror på syftet med lokalerna och utrustningens karaktär. Om vi ​​pratar om vinden, så är detta värde inte mer än 105 kilo per kvadratmeter. För kammarens överlappning ökar detta värde till 210 kg per kvadratmeter. Överlappningen mellan golv i ett privat hus borde vara hållbart. På grund av belastningar borde de inte böjas. Den tillåtna böjningen på vindsvåningen är 1/200, medan vid spann mellan golv bör detta värde vara 1/250.

Grundkrav för tak

Under byggandet av golv är det nödvändigt att säkerställa en tillräcklig grad av ljudisolering, värdet fastställs av normerna i konstruktionen. För att göra detta, stäng klyftan i dockningsmaterialet, bara i det här fallet kommer ljuden från de angränsande rummen att fördelas minimalt. Taket som skiljer rummen med en viss temperaturskillnad måste uppfylla kraven i termiskt skydd. Detta indikerar behovet av ytterligare ett lager av isolering. Alla konstruktioner, speciellt gjorda av trä, klarar inte de långsiktiga effekterna av eld. Man bör komma ihåg att varje material kännetecknas av ett visst värde av brandmotstånd. För armerade betonggolv är det 60 minuter, om strukturen är tillverkad av trä med fyllning och har en plasterad yta från botten, kommer eldbeständigheten att vara 45 minuter. Trägolv, som skyddas av ett lager av gips, kan motstå flamma i cirka 15 minuter. I närvaro av trägolv, som inte skyddades av brandbeständiga material under byggprocessen, bör det noteras att deras brandbeständighet är ännu lägre.

Typer av golv

Överlappningen mellan golv i ett privat hus kan vara interfloor, källare, källare eller vind. Enligt den konstruktiva lösningen kan takets lagerdel vara antingen stråle eller icke-stråle. I det första fallet består systemet av balkar och fyllning. I den andra strukturen är homogena element av typen av paneler eller plattor.

Beam tak funktioner

Överlappningen mellan golv i ett privat hus kan vara stråle, med de enskilda elementen placerade på lika avstånd från varandra och fyllnadselementen placeras på balkarna. Den senare utför rollen som fäktning. Balkar kan vara metall, armerad betong eller trä.

Funktioner av konstruktion av träbjälkar

Vid byggandet av privata hus används i de flesta fall träbalkbalkar. För balkar finns det begränsningar på spännens bredd, de kan användas för vindgolv eller interplanstrukturer, där spännvidden ska vara 5 meter. Sådana produkter är gjorda av lack eller lövträ, och på golvets övre sida finns golv. Utformningen av sådan överlappning ger strålar, en installation, ett golv och värmeisoleringsmaterial.

Om du bestämmer dig för att bygga taket mellan golv i ett privat hus med egna händer på grund av träbalkar, då borde du veta att huset kan ha en rektangulär plan. Samtidigt är det nödvändigt att blockera spännarna i riktningen längs den korta väggen. För att under sin egen viktöverlapp inte böjs, är dess element placerade på ett visst avstånd. Om det är nödvändigt att konstruera ett tak på 3 × 4 meter i storlek, ska 6 × 20 balkar användas, som läggs på en 3 meter vägg. Om taket är gränsytande bör balkarna vara 1,25 meter från varandra, vid överlappning över vinden, ökar avståndet till 1,85 meter. Detta indikerar att avståndet mellan strålarna blir större när spännbredden ökar.

Arbetsteknik

Om du lägger överlapp mellan golv i ett privat hus av trä, så behandlas elementen först med ett antiseptiskt medel. När de stöds på en betong eller stenmur, är ändarna inslagna i två lager av takmaterial och strålen sätts in i det beredda boet. I det här fallet bör elementet inte nå bakväggen med 3 centimeter, varvid balkens ände ska vara snett. Det återstående lediga rummet är fyllt med värmeisolering, som kan bytas ut med skum.

På balkarnas sidoväggar förstärks med 4 × 4 eller 5 × 5 bar, som kallas kranial. På staplarna fixeras rullen framåt av träsköldar. Överlappningsplåtarna är tätt pressade mot varandra, de är fästa på kranialstången med skruvar. När överlappning mellan golv i ett privat hus utförs, rekommenderas att överväga ett foto i förväg. Detta gör att du kan förstå att konstruktionen kräver installation av isolering. Det kommer att spela rollen som ljudabsorberande lager och på vinden golv – värmeisoleringens funktion. Materialet kan användas skum, expanderad lera, sågspån, mineralull, spån, halm och lövskog. Efter fixering av spolen över lågisolering. Mellan balkarna lägger du först ett lager av takmaterial, en ångspärrfilm eller glassin, böjer materialet fem centimeter in i strålarna. Efter kommer svängningen av att lägga ett lager av isolering.

Betonggolvskonstruktion

Betonggolv mellan golv i ett privat hus kan ha olika former. Om vi ​​pratar om monolitiska strukturer, är de en kontinuerlig platta, vars tjocklek är lika med gränsen på 8 till 12 centimeter. Den använder betongmärket M 200, plattan är baserad på lagerväggarna. Massan av en kvadratmeter sådan överlappning kan vara 490 kg, om tjockleken är 200 millimeter. Installationen utförs i flera steg, den första är installationen av bärande balkar på den förberedda platsen, sedan är träformningen av obehandlad bräda utrustad, och i nästa steg läggs 6 mm armering. Vid slutstadiet hälls betong. Tjockleken på överlappningen mellan golven i ett privathus kan vara lika med ovan nämnda gräns, men det är också viktigt att korrekt bygga ett forarbete som ibland köps i färdig form. Den består av teleskopstativ, balkar, plywood och ett stativ. Om du använder en formning av aluminium eller träbjälkar, kommer befälhavaren att kunna bygga ett tak på vilken konfiguration som helst.

slutsats

Överlappningen mellan golv i ett privat hus av betong är vanligtvis av trä, eftersom vikten av materialet vid väggens botten inte är så stort att det går att betala massor av betong.

Trägolv i huset

Varför behöver jag en liten ficka på jeans? Alla vet att det finns en liten ficka på jeans, men få människor undrade varför han kanske behövdes. Intressant var det ursprungligen en plats för xp.

Gör aldrig det här i kyrkan! Om du inte är säker på om du beter sig ordentligt i en kyrka eller inte, så gör du förmodligen inte rätt. Här är en lista med fruktansvärda.

15 symtom på cancer som kvinnor oftast ignorerar Många av tecken på cancer liknar symtomen på andra sjukdomar eller tillstånd, så de ignoreras ofta. Var uppmärksam på din kropp. Om du märker det.

Trägolv i huset

Hur man ser yngre ut: De bästa hårklippningarna för de över 30, 40, 50, 60 Tjejer på 20 år oroar sig inte för hårets form och längd. Det verkar som om ungdomar skapas för experiment på utseende och vågiga krökningar. Men den sista

Hur är det att vara en jungfru på 30? Vad är intressant, kvinnor som inte har haft sex nästan tills de når medeltiden.

Vad säger näsens form om din personlighet? Många experter tror att genom att titta på näsan kan du säga mycket om en persons personlighet. Därför, vid första mötet, uppmärksamma den okända näsan.

Göra trägolv i huset med egna händer

Trägolv i huset är ganska möjligt att bygga egna händer. Denna design anses vara en av de traditionella alternativen. Ordna sådana tak i byggandet av bostadshus från praktiskt taget allt material: tegel, skumbetong, expanderad lera, och naturligtvis kommer de att vara relevanta i ett trähus. Hur man gör dem själv? Ett detaljerat svar på denna fråga finns i den här artikeln. Installation, isolering, ljud och ångisolering: vi betraktar de viktigaste aspekterna av arbetet.

Trädolvens interfloor och vindsvåning i trä, är nästan desamma i sina designfunktioner. De består av träbjälkar, liksom interblockfyllning, vilket är en rulle, tillverkad av sköldar eller trä. Träbalkar är bärande strukturer, som vanligtvis är gjorda av barrved. Det kan till exempel vara huggade loggar, brädor eller barer.

Steg 1. Bestämning av dimensionerna för de material som används och huvudavstånden

Strålarnas tvärsnitt bestäms beroende på längden, liksom på den belastning som kommer att falla på dem. Ungefär kommer förhållandet att vara enligt följande: höjden är 1/24 av längden och bredden är ungefär hälften av höjden.

När det gäller avståndet mellan strålarna (eller, som de säger, storleken på installationssteget) – bestäms det på grundval av data på materialets tvärsnitt och längden på spänningen. För enkelhets skyld kan detta avstånd bestämmas med lämplig tabell.

Trägolv i huset

Steg 2. Gör-det-själv montering balkar

När du väl har bestämt dig för alla storlekar och avstånd, är det dags att göra balkar. För att kunna använda strålar tunnare och kortare, måste vi också ordna lagerpartitionerna. Detta är också nödvändigt för att minimera plåtens totala tjocklek. gjord av trä.

Bommarnas ändar skärs snett, då är det nödvändigt att utföra sin antiseptiska bearbetning, använd speciella föreningar som permanent skyddar trädet från en rad skador. Därefter bör strålarna vikas med vattentätande material – i två lager och slutligen inbäddade i partitioner och i bostadshusets ytterväggar. Vad ska vara djupet av inbäddning av strålar? Enligt standarden, inte mindre än 180 centimeter. Längden på stöddelen kommer emellertid att vara ca 150 centimeter, och bredden av gapet mellan väggen och balkens ände är ca 3 centimeter. När du skapar betongbalkar på innerväggarna måste du nödvändigtvis lägga dem i två lager av takmaterial eller andra vattentätningsmaterial. Strålarnas ändar, när du justerar trägolvet, ska lämnas öppna, de ska inte vara täckta med bitumen eller takfilt, eftersom de måste ”andas”.

Från sidorna till strålarna fyller de ”kraniala” staplar, vars tvärsnitt är 4×4 cm eller 5×5 cm.

Steg 3. Slå på enheten

1 – Vägg; 2 – Vattentätning; 3-stråle; 4 – Polyuretanskum; 5 – Isolering; 6 – Ankar; 7,8 – Nakat; 9 – Cranial bar.

Uppbyggnaden av trägolv är ordnad antingen från ett vanligt bräde eller från två rader brädor (sköldar) vinkelrätt knockt ihop. När du startar en rulle bör du vara uppmärksam på att rullens botten ligger i samma plan med balkens bottenyta. Det enda undantaget kan vara fallet när du bestämde dig för att göra antik styling, och strålarna i ditt hus visade sig vara flera högtalare. Glöm inte att träelement som du använder i uppbyggnaden av ditt hem bör behandlas noggrant med antiseptiska kompositioner. Därefter måste rullen vara täckt med ett material för vattentätning, till exempel – takmaterial. Enheten är utformad så att vattentätningen täcker strålen vid halva höjden. Då utförs isoleringen: ett isoleringsskikt – expanderad lera, skumplast, stenull och annat material placeras på vattentätningen.

Steg 4. Uppvärmning

1-stråle; 2 – kranialstång; 3 – Roll med arksats; 4 – Ångspärr; 5 – Isolering

Hur bra isoleringen utförs påverkar inte bara värmeförlusten i byggnaden, utan också hur länge trussystemet ska fungera, liksom takplattans hållbarhet. Bra värmeisolering bör kombineras med bra ventilation på vinden i en bostadsbyggnad.

Oftast är isoleringen av interlapp överlappning av trä i huset gjord med mineralullskivor. Materialet ligger vanligen mellan balkar eller på överlappningen. Det material med vilket isoleringen är gjord läggs på polyetenfilm eller andra ångspärrmaterial (till exempel på Polycraft-material). För de material som har en foliesida borde den här sidan vara längst ner. Vidare är mellanrummet fyllt med värmeisolering. Genom att värma upp med egna händer för att förhindra värmeförlust genom de så kallade ”kalla broar”, lägger enheten ytterligare ett lager av värmeisoleringsmaterial, det placeras över balkarna.

Steg 5. Ljudisolering, takfyllning med egna händer, arbeta med skorstenar

Efter att rullen har installerats och isoleringen har slutförts (materialet placeras på balkarna), börjar nästa steg – enheten för takfyllning. Ett bindemedel kan exempelvis tillverkas av gipsskivor med standardtjocklek (9,5 mm). Installera sådana plattor med egna händer snabbt och enkelt, och ytan blir platt. Om du vill utrusta mansardtaket i ditt hus med egna händer, kommer golvet på brädorna att spikas på strålarna. I det här fallet, tillsammans med isoleringen är det viktigt att göra högkvalitativ, tillräcklig ljudisolering. För att göra detta placeras specialmaterial som skapar en ljudisoleringspackning under golvbrädorna. Ytterligare skydd mot främmande ljud och ljud kommer också att ge ett bra lager isolering.

På de ställen där skorstenarna passerar måste motsvarande öppningar vara kvar i trätaket: de är inramade med ytterligare balkar, kortare. Dessa strålar kommer att stödjas av varandra med speciella klämmor. När du planerar en enhet av denna design, kom ihåg: Avståndet från den oskyddade yttre ytan på skorstenen till strålen ska vara minst 40 centimeter. Du kan hålla speciella evenemang – arrangera en ”sandlåda”, isolerings- eller asbestpackning vid korsningen med golvet – då kan detta avstånd minskas till 10-20 cm.

Som du kan se är det ganska möjligt att göra en enhet av trägolv i ett lanthus, deras isolering, ljudisolering och annat relaterat arbete. Det viktigaste är att följa alla angivna regler och tillämpa exceptionellt högkvalitativa material på jobbet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *