Enheten

Trappa till andra våningen gör-det-själv ritningar

Till att börja med bestäms placeringen av den framtida strukturen och följande mätningar görs:

 1. Öppningshöjd. Grunden är ett bottenvåning, första och andra våningen. Avståndet från en till en annan är den önskade parametern.
 2. Öppningsbredd Det bör noteras att det kan ha en annan konfiguration: från de mest krävda – rektangulära till figurerna (cirkel, oval eller annan icke-standardkörning). Denna parameter påverkar väsentligt valet av design.
 3. Höjd från taket till bottenvåningen golvet. I framtiden kommer att tillåta att beräkna längden på passagen och korrekt utforma och konstruera en stege i huset.

Diagram och ritning av en stege med mått i höjd och bredd

 • En skala är uppställd på bottenvåningen av ett privat hus. Platsen där trappan börjar bestäms, marchens längd är markerad på golvet. Om layouten på bottenvåningen på platsen av strukturen har utskjutningar, dörr- och fönsteröppningar, nischer och kommunikation, ritas de på diagrammet med hänvisning till bärande strukturer. Dessa förhindrar att de överlappar varandra på konstruktionsstadiet. Ju mer detaljer och storlekar i planen, desto mindre problem under installationen.
 • Före utvecklingen av ritningen bör du noga studera byggkoderna för trappan:

  • Djupet, bredden, höjden på stegen längs hela längden av strukturen bör inte förändras. Det ger bekvämlighet och trafiksäkerhet;
  • Trappans bredd för direktflyg måste vara 900 mm, för skruvstrukturer från 800 mm;
  • Höjden på staketet 900-1200 mm. Bättre om det finns på båda sidor av trappan;

  En ritning med måtten på trappstångens höjd

 • Djupet av raka steg rekommenderas från 200 till 400 mm (optimalt från 250 till 320 mm). För zabezhnyh strukturer för en smal del på minst 100 mm, bred för upp till 400 mm, i mitten 200-250 mm. Överhängning av slitbanan är tillåten upp till 50 mm;
 • Stegen höjd bör ligga i intervallet 100-180 mm;
 • Lutningsvinkel upp till 45˚;
 • Om trappan går direkt till dörren installeras en ytterligare plattform med en bredd på minst en meter;
 • Det rekommenderade antalet steg för en mars är 18 st. För flygstegar -16 st;
 • Passagen är inte mindre än 1 900-2 000 mm (det minsta avståndet från steget till överlappningen på andra våningen);
 • Materialets tjocklek för konstruktion.
 • Kompetenta ritningar av trappan till andra våningen kan göras endast på grundval av de angivna parametrarna och ytterligare beräkningar. Varje typ av design har sina egna egenskaper.

  Rita trappor till andra våningen

  Ritningsmetoder

  Det finns flera sätt att utarbeta projektdokumentation:

  • På egen hand. Att beräkna och utföra en ritning av en stege för enkla strukturer (rak, vridning med plattform) under kraften hos många. Fler komplexa alternativ lämnas bäst till proffs
  • Program för att utforma trappor. De tillåter att utföra detaljerad design, för att få en visualisering av strukturen före installationen och att göra justeringar. Med hjälp av 3D-bilder kan du se hur trapporna passar in i omgivningen. I det här fallet kan det ta flera dagar att behärska programvaran;
  • Klara lösningar. Teckningar av stegar som presenteras på Internet kan erbjudas med detaljerade specifikationer och utan det. Sådana projekt bör kontrolleras för överensstämmelse med beräkningar och byggkoder. För råd kan du kontakta de professionella.

  Ett exempel på en färdig trappsteg

  Detta blir mycket billigare än att göra justeringar vid installationstillfället. En annan subtilitet – det ska förstås hur långt den färdiga lösningen passar in i installationsplatsen.

 • Online miniräknare. Erbjuds av några utvecklare och tillverkare. Sådan mjukvara kan beräkna och automatiskt generera en ritning baserat på den inmatade data. Samma program visar en lista med rekommendationer för att ändra parametrar, om de inte överensstämmer med tekniska standarder. Minus miniräknare – designen är inte kopplad till layouten i ett tvåhus hus;
 • Överklaga till proffs. Denna metod anses vara billigast.

  Eftersom det är den erfarenhet och professionella färdigheter som gör det möjligt för dig att utföra en kompetent beräkning, dra trappan, med hänsyn till inredningen i inredningen. Den presenterade detaljeringen och rekommendationerna på materialet kommer att kunna ge estetik, pålitlighet, hållbarhet, komfort och säkerhet för den färdiga strukturen.

 • Alla väljer metoden att erhålla designdokumentation. Om det finns tid, kan du manuellt förbereda planen och detalj av trappan.

  Grundläggande formler för beräkning

  För att erhålla ytterligare data vid framställningen av ritningen med användning av flera basiska formler.

  1. Pythagorasats. a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Gör det möjligt att beräkna längden på trappsteget för direkta strukturer. Där a, b är höjden på öppningen och längden på trappans utskjutning (betecknade mätare för konstruktionen längs golvet) är c ​​längden på trappan.
  2. Antal steg (K). Beräkningen görs baserat på den planerade steghöjden (h) och höjden på öppningen (H): K = H / h. Parametern h är vald från det rekommenderade intervallet, med hänsyn till bekvämligheten att höja foten till önskad höjd.
  3. Formel komfortabel rörelse. Grunden är taget som ett genomsnittsteg för en person 600-640 mm (P), stigarens planerade höjd och höjden av slitbanan (t): P = 2h + t. Denna formel används för att söka efter en åtgärd av stegdimensioner i samband med en annan.

  Beräkning av trappans dimensioner

 • Beräkningen av längden på spännvidden kan göras på ett annat sätt. Efter att ha bestämt antalet och djupet av steget genom multiplikation, erhåller man den önskade parametern: c = K * t.
 • Passagehöjd – en viktig indikator för bekväm och säker rörelse. Den rekommenderade siffran subtraheras från öppningshöjden (1900-2000 mm). Balansen är uppdelad av stigarens planerade höjd, med hänsyn till slitbanans tjocklek. Få det antal steg som kan ligga i överlappningszonen på andra våningen. Den återstående kvantiteten bör placeras under öppningen.
 • Vid beräkning rekommenderas att man jämför data med tekniska standarder för trappor. Om nödvändigt, justera stegets höjd och djup. Men även när man beräknar och ritar en ritning, borde man inte glömma materialets tjocklek. Annars kommer det utförda arbetet inte att utföras korrekt.

  Ritningar av trappor

  Om beslutet fattas för att självständigt förbereda en ritnings- och designberäkning, bör det förstås att varje typ av stege har sina egna designfunktioner.

  Den enklaste konstruktionen, eftersom det inte är svårt att göra en ritning och beräkning, även för en oerfaren snickare.
  Längden på spännvidden, antalet steg, deras djup och höjd beräknas. Bestämd av trappans bredd. Enligt antalet steg bestäms hur många marscher kommer att vara. Om antalet överstiger 18, rekommenderas webbplatsarrangemanget. Den placeras i mitten, längst upp eller ner i trappan.

  Diagram och ritning av en rak trappa

  Förutom huvudprojektionerna är det nödvändigt att noggrant beräkna och rita detaljerna i strukturerna. För direkta marscher används följande fästningsmetoder: kosouri, bowstring, boltsevoy.

  Svängbara trappor med plattformar

  Stegar av en sådan plan kan vara dubbel eller tri-marsh. Placering av platser beror till stor del på rummets parametrar och de beräknade uppgifterna om passagerarens höjd, öppningens bredd. Tillåtna mönster med lägre placering av övergången, i mitten och på toppen.

  De två första alternativen anses optimala när det gäller komfort och säkerhet, eftersom de lätt ses från olika höjder.

  Vid utformningen bör det förstås att måtten på webbplatsen inte ska vara mindre än bredden av det färdiga spännet.

  Rekommenderade monteringssystem: kosouri, bowstring, boltsovye i kombination med stödstativet. Beräkningar utförs enligt de tidigare presenterade formlerna.

  Stegar med zabezhny steg

  Dessa mönster är komplexa för oberoende design. Bättre att lita på de professionella. Om det ändå bestäms att tillämpa ens egen styrka, kan du använda designprogram eller en online-kalkylator som automatiskt genererar en ritning och detalj. Men du måste manuellt binda det resulterande systemet till planlösningen.
  För manuell konstruktion kan du använda metoden för proportioner. Det finns tre olika sätt (danska, svep, lyftlinjer), men de är mer komplexa för uppfattning och design.

  Exempel på en trappa med slitbanor

  Huvudproblemet i konstruktionen är att beräkna formen och numret på de främre stegen. Deras konfiguration är ibland annorlunda.
  Monteringssystemet liknar den tidigare versionen.

  Hur gör man beräkning av data för spiraltrappa? Ja, det utförs enligt en annan formel, men de grundläggande kraven för ergonomi förblir desamma. För enkelhetens beräkning och design kommer vi att använda ett exempel. Öppningshöjden H = 2800 mm, bredden på stegen S = 1000 mm (1 m), stödkolonnens diameter d = 200 mm (0,2 m).

  • Diametern för hela strukturen beräknas (D = 2 * S + d): 1 * 2 + 0,2 = 2,2 m;
  • Rita en cirkel med den erhållna diametern. Beräkna radie R (R = D / 2): 2,2 / 2 = 1,1 m;
  • I mitten av cirkeln kommer vi in ​​i en cirkel med en diameter d = 0,2 m. Vi beräknar dess radie r enligt tidigare formel 0.2 / 2 = 0,1 m;
  • Rita en cirkel med en radie av R1. Detta är mitten av stigande trappor. Med andra ord, mitt i stegen. R1 = S / 2 + r: 1/2 + 0,1 = 0,6 m. Den rekommenderade bredden för asfalten s på detta avstånd är 200-250 mm (0,2-0,25 m). Välj till exempel s = 0,25 m;
  • Beräkna antalet steg n = 2ΠR1 / s: n = 2 * 3,14 * 0,6 / 0,25 = 15,072. Följaktligen 15 steg;
  • Cirkeln med radie R1 är uppdelad i 15 lika delar;
  • Passagehöjd (full tur) H1. Standardintervall 1900-2000 mm. Ta till exempel 2000 mm (2 m), tjocklek 50 mm (0,05 m). Då kommer höjden på hela spolen H1 att vara: 2 + 0,05 = 2,05 m;
  • Höjden av stegen h beräknas helt enkelt h = H1 / n: 2,05 / 15 = 0,137 m (137 mm). Den resulterande höjden ligger inom ramen för optimala regelverkskrav.
  • Det totala antalet steg beräknas med den vanliga metoden. Öppningshöjden divideras med steghöjden: 2,8 / 0,137 = 20,44 st. Resten är rundad i vilken riktning som helst. Justeringen av antalet steg utförs genom att ändra höjden på det första steget. Denna parameter är skräddarsydd för webbplatsen vid installationstillfället.


  Beräkning av data för design- och byggkoder gör det möjligt att utveckla en ritning och detaljering av trappor av vilken typ som helst. För komplexa figurerna strukturer med zabezhnymi steg bättre att vända sig till proffs. De väljer och monterar det lämpligaste alternativet.

  Trätrapp ritningar gör-det-själv: välja typ av stege. Designparametrar

  Många människor i vårt land föredrar att göra de saker som specialisterna skulle behöva betala mycket pengar på. Om det för detta finns kunskap, färdigheter och erfarenhet – varför inte? I den här artikeln kommer vi att diskutera hur man gör ritningar av en stege av trä med egna händer, vilka parametrar som ska användas för detta och hur man länkar dem ihop.

  Trappa till andra våningen gör-det-själv ritningar

  Varje ritning föregås av beräkningar, på grundval av vilka dimensionerna för alla delar av trappan bestäms. Det ska vara lika säkert och bekvämt för rörelse i alla riktningar – både upp och ner.

  För att det ska visa sig exakt som detta, är det under konstruktionen nödvändigt att försöka att inte gå utöver de rekommenderade parametrarna för stegens branthet, dess bredd, stegens storlek etc.

  Välja typ av stege

  Den mest praktiska anses vara en bred, rak och platt trappa, men att göra det är inte alltid möjligt. Ofta är våra önskningar begränsade till form och område på platsen kvar för henne, området i rummet där hon kommer att vara, förekomsten av olika hinder.

  Möjliga enhetsalternativ

  Vilka parametrar måste beaktas vid val av typ och utför ritningar av trappor från ett träd?

  • Branthet eller höjningsvinkel. Denna parameter bör vara mellan 23 och 37 grader. Det är uppenbart att ju brantare vinkeln är, desto mindre utrymme krävs för att installera strukturen. Om det inte finns någon brist på utrymme, kan du göra den ännu mer försiktig eller ersätta den med en ramp (stigande plattform). Men med brist på utrymme för att öka brantheten i trappan rekommenderas inte. Det är bättre att tänka på skruvkonstruktioner eller en stege med flera marscher och vändpunkter.

  Det är möjligt att minska lutningen genom att tillämpa konstruktionen med stegen.

  Var uppmärksam. Instruktionen förbjuder enheten i vardagsrum med intervalltrappor med en branthet på mer än 40 0. Eftersom nedstigning från dem blir osäker, och när den är lutande mer än 45 0 är det endast möjligt med baksidan framåt.

  • Lumen. Minimihöjden mellan taket och steget måste vara minst 2 meter, så att en person med vilken höjd som helst inte kommer att uppleva obehag vid lyftning. Det vill säga att utrymmet för utgången till övervåningen ska vara sådan att man inte går ner eller lutar på huvudet längs trappan. Om luckan redan existerar, och det är omöjligt att kombinera den med en rak enkeldagsstege med normal branthet, måste du välja ett annat designalternativ.

  En Marche Stege: En Enkel Lösning

  • Bredden på marschen. Det beror på trappans kapacitet och användarvänlighet. I ett privat hus eller lägenhet borde det inte vara mindre än 0,9-1 meter. Om trappan har en enkel form och ligger längs väggen, får den dock minska bredden på marschen till 0,8 meter. Detta räcker för att två personer ska passera varandra på trappan, liksom för att klättra trappor av dimensionella föremål. Om du gör en ritning av en trätrappa till andra våningen i en skruvstruktur, ska avståndet från dess kant till den centrala pelaren vara minst 1,1 m.

  För referens. Mindre än 80 cm bred kan endast vara extra trappor som leder till vinden. i källaren eller vinden i trädgårdshuset. Men det här är inte obligatoriska krav, men endast rekommendationer. I praktiken måste de ofta försummas för att rädda bostadsutrymmet.

  Viktiga parametrar för konstruktion av trätrappor

  Det första du behöver göra för att bestämma den optimala typen av trappor och göra beräkningar är att rita en plan i rummet som det kommer att leda till övervåningen. På planen markerade området för det, den plats där klättringen började, rörelseriktningen framhävs.

  Om trappan samtidigt gränsar till väggarna, ska alla befintliga öppningar, nischer eller utskjutningar märkas på dem med en indikation på övergripande dimensioner som är fästa vid planen: bredd, höjd, avstånd till rums hörn etc.

  Obligatorisk flygbredd

  Därefter kan du, i enlighet med tillgängliga data, ställa parametrar och göra ritningar av trätrappor till andra våningen.

  Hur man utformar en bekväm trappa

  Huvudparametrarna för beräkningarna är höjningsvinkeln, antalet och dimensionerna för stegen. För att göra trappan säker och bekväm är det lämpligt att ”få” de gränsvärden som rekommenderas av SNiP.

  Vi har redan talat om hur bromsen och bredden på marschen ska vara.

  Vad gäller stegens höjd och bredd, för att bestämma dem, använd följande formel: 2c + b = 60-65 cm, var

  • c är stigarens höjd (steg ett steg);
  • b – stegbredd (slitbanan);
  • 60-65 cm – Medellängden på en person.

  En sådan ritning med en viss lutningsvinkel som görs för att skala, hjälper till att bestämma antal och storlek på steg

  Välja värdena för c och b är det nödvändigt att ta hänsyn till att slitbanans bredd ska vara tillräcklig för att lita på den med hela foten, d.v.s. inom 20-40 cm. I det här fallet, för att göra det lättare att lyfta, borde höjden på stigaren inte vara för stor – den optimala höjden är ca 15-18 cm.

  Var uppmärksam. Vid konstruktion av spiraltrappor eller strukturer med zabezhny-steg bör bredden på trånga delen av slitbanan inte vara mindre än 10 cm. Du kan öka bredden genom att vägra stigaren eller genom att hänga över slitbanan ovanför botten, men den ska inte vara mer än 5 cm

  Vad är en trappa med zabezhnymi steg

  Huvudparametern för val av branthet är golvets höjd, med hänsyn till golvets tjocklek (se figuren ovan).

  Att ha ritat ett sådant schema med egna händer och genom att vinkla lutningsvinkeln inom de givna gränserna, kan du beräkna längden på trappan i planen och antalet steg.

  Låt oss säga att höjden på rummet är 270 cm och den maximala längden på trappan i planen kan vara 450 cm.

  • Höjningsvinkeln i detta fall kommer att vara ca 31 0 vilket motsvarar normen.
  • Antalet steg bestäms genom att dividera totalhöjden med stigarens höjd, som antas vara 15 cm: 270. 15 = 18 st.
  • Att dela trappans längd med antalet steg, vi får slitbanans bredd: 450. 18 = 25 cm.

  Vi ersätter de erhållna värdena till ovanstående formel: 2 x 18 + 25 = 61 cm. Slutvärdet faller i den rekommenderade 60-65 cm ”pluggen”, vilket innebär att en stege med sådana parametrar är bekväm och säker.

  Du kan försöka öka lutningen och därigenom minska längden på trappan för att spara utrymme. Men samtidigt måste alla andra parametrar överensstämma med normen.

  Skapa ritningar

  Ritningar av trätrappor är gjorda på grundval av beräkningarna gjorda med hjälp av de erhållna dimensionerna. Konfigurationen och storleken på bowstring eller kosoura beror på antalet steg, deras bredd och höjd, tråden, höjningsvinkeln och andra parametrar i strukturen.

  Diagram över enheten raka trappor på strängen

  Detaljer som balustrar, stödstolpar, räcken är också ritade på ritningarna. Deras tyngd och form bör beaktas vid bestämning av marschets bredd.

  Det är lite svårare att självständigt utveckla ett projekt för en trappa av en komplex konstruktion – roterande, skruv, bågeformad. För att förenkla uppgiften kan du hitta lämpliga ritningar av trätrappsdesign på tematiska platser och justera dem så att de passar dina mått.

  Trätrappsritningar gör det själv

  De som är välkända i datorprogram kan använda speciella applikationer för att skapa diagram och ritningar i elektronisk form. Bland dem är både enkla amatör- och professionella program, med funktionen av tredimensionell bild.

  slutsats

  Rita trappor längs väggen

  Det är inte bara bostadshus, men hus är ofta två våningar eller med bostadshus. De måste möjliggöra fri rörlighet mellan golv. En av de mest ekonomiska lösningarna i sådana fall är den oberoende produktionen av en trätrappa som är bekväm för att gå och transportera möbler och andra tunga och dimensionella föremål.

  Denna obehagliga verksamhet börjar med beräkningar och design, utförande av ritningar av separata delar och planen för deras anslutning. Hur man gör det kommer du att lära av ovanstående material. Dessutom, i den presenterade videon i den här artikeln hittar du ytterligare information om detta ämne.

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *