DIY

Trappan till andra våningen

Till att börja med bestäms placeringen av den framtida strukturen och följande mätningar görs:

 1. Öppningshöjd. Grunden är ett bottenvåning, första och andra våningen. Avståndet från en till en annan är den önskade parametern.
 2. Öppningsbredd Det bör noteras att det kan ha en annan konfiguration: från de mest krävda – rektangulära till figurerna (cirkel, oval eller annan icke-standardkörning). Denna parameter påverkar väsentligt valet av design.
 3. Höjd från taket till bottenvåningen golvet. I framtiden kommer att tillåta att beräkna längden på passagen och korrekt utforma och konstruera en stege i huset.

Diagram och ritning av en stege med mått i höjd och bredd

 • En skala är uppställd på bottenvåningen av ett privat hus. Platsen där trappan börjar bestäms, marchens längd är markerad på golvet. Om layouten på bottenvåningen på platsen av strukturen har utskjutningar, dörr- och fönsteröppningar, nischer och kommunikation, ritas de på diagrammet med hänvisning till bärande strukturer. Dessa förhindrar att de överlappar varandra på konstruktionsstadiet. Ju mer detaljer och storlekar i planen, desto mindre problem under installationen.
 • Före utvecklingen av ritningen bör du noga studera byggkoderna för trappan:

  • Djupet, bredden, höjden på stegen längs hela längden av strukturen bör inte förändras. Det ger bekvämlighet och trafiksäkerhet;
  • Trappans bredd för direktflyg måste vara 900 mm, för skruvstrukturer från 800 mm;
  • Höjden på staketet 900-1200 mm. Bättre om det finns på båda sidor av trappan;

  En ritning med måtten på trappstångens höjd

 • Djupet av raka steg rekommenderas från 200 till 400 mm (optimalt från 250 till 320 mm). För zabezhnyh strukturer för en smal del på minst 100 mm, bred för upp till 400 mm, i mitten 200-250 mm. Överhängning av slitbanan är tillåten upp till 50 mm;
 • Stegen höjd bör ligga i intervallet 100-180 mm;
 • Lutningsvinkel upp till 45˚;
 • Om trappan går direkt till dörren installeras en ytterligare plattform med en bredd på minst en meter;
 • Det rekommenderade antalet steg för en mars är 18 st. För flygstegar -16 st;
 • Passagen är inte mindre än 1 900-2 000 mm (det minsta avståndet från steget till överlappningen på andra våningen);
 • Materialets tjocklek för konstruktion.
 • Kompetenta ritningar av trappan till andra våningen kan göras endast på grundval av de angivna parametrarna och ytterligare beräkningar. Varje typ av design har sina egna egenskaper.

  Rita trappor till andra våningen

  Ritningsmetoder

  Det finns flera sätt att utarbeta projektdokumentation:

  • På egen hand. Att beräkna och utföra en ritning av en stege för enkla strukturer (rak, vridning med plattform) under kraften hos många. Fler komplexa alternativ lämnas bäst till proffs
  • Program för att utforma trappor. De tillåter att utföra detaljerad design, för att få en visualisering av strukturen före installationen och att göra justeringar. Med hjälp av 3D-bilder kan du se hur trapporna passar in i omgivningen. I det här fallet kan det ta flera dagar att behärska programvaran;
  • Klara lösningar. Teckningar av stegar som presenteras på Internet kan erbjudas med detaljerade specifikationer och utan det. Sådana projekt bör kontrolleras för överensstämmelse med beräkningar och byggkoder. För råd kan du kontakta de professionella.

  Ett exempel på en färdig trappsteg

  Detta blir mycket billigare än att göra justeringar vid installationstillfället. En annan subtilitet – det ska förstås hur långt den färdiga lösningen passar in i installationsplatsen.

 • Online miniräknare. Erbjuds av några utvecklare och tillverkare. Sådan mjukvara kan beräkna och automatiskt generera en ritning baserat på den inmatade data. Samma program visar en lista med rekommendationer för att ändra parametrar, om de inte överensstämmer med tekniska standarder. Minus miniräknare – designen är inte kopplad till layouten i ett tvåhus hus;
 • Överklaga till proffs. Denna metod anses vara billigast.

  Eftersom det är den erfarenhet och professionella färdigheter som gör det möjligt för dig att utföra en kompetent beräkning, dra trappan, med hänsyn till inredningen i inredningen. Den presenterade detaljeringen och rekommendationerna på materialet kommer att kunna ge estetik, pålitlighet, hållbarhet, komfort och säkerhet för den färdiga strukturen.

 • Alla väljer metoden att erhålla designdokumentation. Om det finns tid, kan du manuellt förbereda planen och detalj av trappan.

  Grundläggande formler för beräkning

  För att erhålla ytterligare data vid framställningen av ritningen med användning av flera basiska formler.

  1. Pythagorasats. a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Gör det möjligt att beräkna längden på trappsteget för direkta strukturer. Där a, b är höjden på öppningen och längden på trappans utskjutning (betecknade mätare för konstruktionen längs golvet) är c ​​längden på trappan.
  2. Antal steg (K). Beräkningen görs baserat på den planerade steghöjden (h) och höjden på öppningen (H): K = H / h. Parametern h är vald från det rekommenderade intervallet, med hänsyn till bekvämligheten att höja foten till önskad höjd.
  3. Formel komfortabel rörelse. Grunden är taget som ett genomsnittsteg för en person 600-640 mm (P), stigarens planerade höjd och höjden av slitbanan (t): P = 2h + t. Denna formel används för att söka efter en åtgärd av stegdimensioner i samband med en annan.

  Beräkning av trappans dimensioner

 • Beräkningen av längden på spännvidden kan göras på ett annat sätt. Efter att ha bestämt antalet och djupet av steget genom multiplikation, erhåller man den önskade parametern: c = K * t.
 • Passagehöjd – en viktig indikator för bekväm och säker rörelse. Den rekommenderade siffran subtraheras från öppningshöjden (1900-2000 mm). Balansen är uppdelad av stigarens planerade höjd, med hänsyn till slitbanans tjocklek. Få det antal steg som kan ligga i överlappningszonen på andra våningen. Den återstående kvantiteten bör placeras under öppningen.
 • Vid beräkning rekommenderas att man jämför data med tekniska standarder för trappor. Om nödvändigt, justera stegets höjd och djup. Men även när man beräknar och ritar en ritning, borde man inte glömma materialets tjocklek. Annars kommer det utförda arbetet inte att utföras korrekt.

  Ritningar av trappor

  Om beslutet fattas för att självständigt förbereda en ritnings- och designberäkning, bör det förstås att varje typ av stege har sina egna designfunktioner.

  Den enklaste konstruktionen, eftersom det inte är svårt att göra en ritning och beräkning, även för en oerfaren snickare.
  Längden på spännvidden, antalet steg, deras djup och höjd beräknas. Bestämd av trappans bredd. Enligt antalet steg bestäms hur många marscher kommer att vara. Om antalet överstiger 18, rekommenderas webbplatsarrangemanget. Den placeras i mitten, längst upp eller ner i trappan.

  Diagram och ritning av en rak trappa

  Förutom huvudprojektionerna är det nödvändigt att noggrant beräkna och rita detaljerna i strukturerna. För direkta marscher används följande fästningsmetoder: kosouri, bowstring, boltsevoy.

  Svängbara trappor med plattformar

  Stegar av en sådan plan kan vara dubbel eller tri-marsh. Placering av platser beror till stor del på rummets parametrar och de beräknade uppgifterna om passagerarens höjd, öppningens bredd. Tillåtna mönster med lägre placering av övergången, i mitten och på toppen.

  De två första alternativen anses optimala när det gäller komfort och säkerhet, eftersom de lätt ses från olika höjder.

  Vid utformningen bör det förstås att måtten på webbplatsen inte ska vara mindre än bredden av det färdiga spännet.

  Rekommenderade monteringssystem: kosouri, bowstring, boltsovye i kombination med stödstativet. Beräkningar utförs enligt de tidigare presenterade formlerna.

  Stegar med zabezhny steg

  Dessa mönster är komplexa för oberoende design. Bättre att lita på de professionella. Om det ändå bestäms att tillämpa ens egen styrka, kan du använda designprogram eller en online-kalkylator som automatiskt genererar en ritning och detalj. Men du måste manuellt binda det resulterande systemet till planlösningen.
  För manuell konstruktion kan du använda metoden för proportioner. Det finns tre olika sätt (danska, svep, lyftlinjer), men de är mer komplexa för uppfattning och design.

  Exempel på en trappa med slitbanor

  Huvudproblemet i konstruktionen är att beräkna formen och numret på de främre stegen. Deras konfiguration är ibland annorlunda.
  Monteringssystemet liknar den tidigare versionen.

  Hur gör man beräkning av data för spiraltrappa? Ja, det utförs enligt en annan formel, men de grundläggande kraven för ergonomi förblir desamma. För enkelhetens beräkning och design kommer vi att använda ett exempel. Öppningshöjden H = 2800 mm, bredden på stegen S = 1000 mm (1 m), stödkolonnens diameter d = 200 mm (0,2 m).

  • Diametern för hela strukturen beräknas (D = 2 * S + d): 1 * 2 + 0,2 = 2,2 m;
  • Rita en cirkel med den erhållna diametern. Beräkna radie R (R = D / 2): 2,2 / 2 = 1,1 m;
  • I mitten av cirkeln kommer vi in ​​i en cirkel med en diameter d = 0,2 m. Vi beräknar dess radie r enligt tidigare formel 0.2 / 2 = 0,1 m;
  • Rita en cirkel med en radie av R1. Detta är mitten av stigande trappor. Med andra ord, mitt i stegen. R1 = S / 2 + r: 1/2 + 0,1 = 0,6 m. Den rekommenderade bredden för asfalten s på detta avstånd är 200-250 mm (0,2-0,25 m). Välj till exempel s = 0,25 m;
  • Beräkna antalet steg n = 2ΠR1 / s: n = 2 * 3,14 * 0,6 / 0,25 = 15,072. Följaktligen 15 steg;
  • Cirkeln med radie R1 är uppdelad i 15 lika delar;
  • Passagehöjd (full tur) H1. Standardintervall 1900-2000 mm. Ta till exempel 2000 mm (2 m), tjocklek 50 mm (0,05 m). Då kommer höjden på hela spolen H1 att vara: 2 + 0,05 = 2,05 m;
  • Höjden av stegen h beräknas helt enkelt h = H1 / n: 2,05 / 15 = 0,137 m (137 mm). Den resulterande höjden ligger inom ramen för optimala regelverkskrav.
  • Det totala antalet steg beräknas med den vanliga metoden. Öppningshöjden divideras med steghöjden: 2,8 / 0,137 = 20,44 st. Resten är rundad i vilken riktning som helst. Justeringen av antalet steg utförs genom att ändra höjden på det första steget. Denna parameter är skräddarsydd för webbplatsen vid installationstillfället.


  Beräkning av data för design- och byggkoder gör det möjligt att utveckla en ritning och detaljering av trappor av vilken typ som helst. För komplexa figurerna strukturer med zabezhnymi steg bättre att vända sig till proffs. De väljer och monterar det lämpligaste alternativet.

  Ritningar av olika typer av trappor: regler och exempel på system

  För att göra ritningarna av trappan med en mellanliggande plattform, vilken är den mest populära typen av konstruktioner, måste du först samla in alla nödvändiga data. Du kan förbereda dig själv om du vet exakt vilka parametrar som behövs när du utformar och hur du bestämmer dem korrekt. För att förstå denna svåra sak måste du först känna till funktionerna i olika typer av strukturer och grundläggande beräkningsformler.

  Trappfunktioner

  För arrangemanget av ingången till andra våningen ger byggandet av trappor. För privathem och offentliga byggnader är den mest populära typen en mid-flight-design. Också för att spara utrymme, kan du använda skruvar, till exempel, för vinden trappor.

  En del mellanvarianter kan kallas komplexa marschkonstruktioner. Deras särdrag består i det faktum att förutom en konsekvent uppsättning av stegen används bredare plattformar, som delar upp separata delar av marscher.

  Fördelen med sådana mönster är att du kan göra en bekväm tur till marschen. Dessutom kan plattformen slappna av medan du lyfter. För att utveckla ett diagram över trappan till andra våningen är det nödvändigt att överväga alla tillgängliga variationer:

  • Direkt marsch Det här är en standardtrappa, som består av en båtring och slitbanor av samma storlek. Med tillägg av en mellanliggande plattform ligger den senare mellan två raka stegsektioner.
  • L-formad. Detta alternativ används ofta i privata hem. I detta fall innehåller konstruktionsschemat en rotation på 90 grader. Delningselementet representeras även av dynan.
  • U-formad. Det finns tre alternativ för körning. För tvåmars strukturer kan platsen byggas brett och upptar hela utkantsområdet parallellt med stegen. Det andra alternativet är kombinationen med de främre stegen. I det här fallet kommer utgångarna till platsen smidigt upp med hjälp av roterande element. Det tredje alternativet är arrangemanget av en trippel trappa. Med andra ord kombineras två L-formade strukturer.
  • Med godtycklig rotation. Sådana stegar kännetecknas av närvaron av en plattform med oregelbunden form, exempelvis triangulär eller trapetsformad. Denna syn kan också kompletteras med zabezhnymi steg. Omkastningen utförs i vilken grad som helst, det är 30 eller 120.

  Trappan till andra våningen

  Exempel på ritningar av trappor till andra våningen i olika konfigurationer

  Förstärkta betongkonstruktioner används ofta som material för byggandet av sådana produkter i flervåningsbyggnader. I privata hem med egna händer för att skapa en så stor modell är inte alltid möjligt. Det använder enklare material, som metall och trä. Det bästa alternativet för inredningsarbete är trä. Det är därför ritningarna av trätrapporna är mest populära. Dessutom kan du på så sätt utrusta dig med en hiss på vinden struktur.

  Beräkning av huvudparametrarna

  För att undvika problem och avvikelser i byggprocessen används pre-designerade trappstegningar. Trots det faktum att för varje modell av marsch används sitt eget system, är de grundläggande parametrarna gemensamma för alla. Att de behöver ta reda på innan designarbetet på papper börjar.

  Först och främst måste du bestämma följande data:

  • Höjden på spännvidden. Detta är avståndet från golvet till de övre våningarna, vilket är planerat att ta trappan.
  • Trappans längd. Avståndet från början av mars till dess färdigställande längs vägen faller in i denna kategori. Antalet steg tas också med i beräkningen. Eftersom projektet med platsen är planerat bör deras antal vara minst tre för varje sektion, men inte mer än 16. Den optimala separationen är 10 steg.
  • Trötthöjd Detta är huvuddelen av scenen, i intervallet 25-30 cm. Mönster med zabezhnymi-steg beräknas individuellt, men standarden tas ungefär i mitten av sådana slitsar.
  • Steghöjd Detta är storleken på stigaren. För ett optimalt förhållande tas 15-20 cm. För en vindmodell kan du ta ett förhållande med 1: 1 slitbanan.
  • Webbplatsens storlek. Om uppstigningen till andra våningen innehåller en plattform, måste utloppet till det inte vara mindre än bredden av storleken på den intilliggande marschen.
  • Bias. Vinkeln mellan konstruktionen och golvet får inte överstiga 45 grader. Det optimala värdet är 30-35 grader. För att vinden modell tillåts 50.
  • Trappens bredd. Minsta värdet är 70 cm för standardmodellen och 60 cm för vinden. Om trappan har slitbanor, lägg till minst 10 cm för att kompensera för skillnaden i slitbanans bredd.

  Trappan till andra våningen

  Schematisk representation av nödvändiga parametrar för korrekt beräkning av trappan

  För att skapa en ritning för vinden trappor eller klättra till ett bostadsplan kan du använda speciella program som analyserar de inmatade data för beräkningar och utfärdar ett färdigt projekt. Fritt program innehåller dock många felaktigheter som kan påverka designresultatet. Därför rekommenderas att göra allt med egna händer.

  Om du tvivlar på att din plan är korrekt, sök på Internet för dig, ett färdigt alternativ eller beställ en ritning från en professionell.

  DIY teckning regler

  För att utveckla en ritningsplan för trappan till andra våningen är det nödvändigt att veta vissa nyanser. Först och främst uppmärksamma det faktum att ritningen för trappuppgången är uppbyggd i flera perspektiv med en indikation på dimensionerna av alla detaljer.

  Exempel på ritningar av trappan i horisontell och vertikal projektion med en indikation på alla nödvändiga dimensioner

  För att göra en ritning med egna händer, använd följande algoritm: Till att börja med bestäms trappens parametrar. det vill säga utrymmet att klättra till andra våningen. Därefter ritas ett diagram över en ny trappa som leder till andra våningen i en vertikal sektion. Dessa ritningar är sammanställda baserat på bestämningen av positionen för initiala och slutliga stegen. Figuren indikerar lutningsvinkeln, avståndet till taket och golvet i överkanten, öppningens dimensioner. Det anger också antalet och platsen för stegen med sina parametrar, lekplatsen ritas. Om det finns en ledge ovanför stigaren är allt detta på planen i skala.

  Den andra delen av arbetet är en toppvy. Om man ska utföra ritningen av en stege med roterande zabezhny-steg, är det med grafisk konstruktion nödvändigt att ta mittlinjen.Genom sin plats är de optimala designparametrarna inställda med zabezhny-steg. På ett sådant schema kan stegens bredd och deras placering relativt plattformen och varandra ses tydligt.

  Det kommer vara lika svårt att göra en ritning av en vanlig vinden trappa eller en modell på andra våningen med en inbyggd trappa med egna händer. Innan du börjar göra en design, dubbelkontrollera planen och, om möjligt, kontrollera den med en professionell.

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *