Fördelar

Vad är ett höfttak

Att studera höfttakets hylsaggregat bör noteras att inom denna typ finns flera typer av strukturer. Detta gör i sin tur justeringar av den övergripande processen att upprepa ramen för trussystemet.

Klassiskt höfttak

Det skiljer sig genom att stödja diagonala revben på skate support beam och placeringen av överhängen i samma höjd. De enskilda elementen i höfttaket motsvarar triangeln (pediment) och trapezium (ramper).

Diagram över enhetens trussystem och utseende på höfttaket (normalt, standard)

Hip tak

Det skiljer sig från frånvaron av en skate support beam. Detta leder till att alla diagonala kanter konvergerar vid en enda punkt, och vanliga korta spärrar ligger redan i anslutning till dem. Detta tak är att föredra i närvaro av en fyrkantig låda hemma. Men bildandet av en pålitlig ryggknut är ganska komplicerad.

Diagram över trussystemet och utseendet på en höfttakshöft

Halvgummig tak

Skillnader i närvaro av vertikala gavlar där du kan installera fönster. På bilden kan man se skillnaden mellan de två typerna av halvhärdade tak (nederländska och danska).

Diagram av taksystemet och utseendet på det holländska höfttaket

Diagram över taksystemet och det danska höfttakets utseende

Broken höfttak eller mansard chetyrehskatnaya

Konstruktionen av hustaken är det svåraste med avseende på konstruktion, som i det här fallet har alla takhöjder ett annat område och skiljer sig i olika vinklar. Broken (mansard) tak ger dig möjlighet att mer rationellt organisera det inre takytan och förutom ytterligare bostadsyta för att ge huset ett spektakulärt utseende.

Diagram över trussystemet och utseendet på ett brutet höfttak (mansard typ)

Höft tak konstruktion

Oavsett vilken typ av tak som helst, har alla typer samma delar av taket på höfttaket:

Ryggstrålesystemets uppläggning i trissystemet på höfttakets ryggstödsstöd eller ryggstråle – som används för det klassiska höfttaket, utför funktionen av stödelementet, till vilket diagonalstången är fastsatt.

Diagonal uppställning av diagonal (sid) häftapparat av gambeltakets diagonala häftare (sidokant, kant, snedställd eller vinkelflygare) är en längre hakfot som förenar änden av åsarbalken i en spetsig vinkel och bildar en av sidorna av triangeln.

Layouten på gambeltakets centrala spärrar är de centrala spånarna av samma längd som ligger intill åsen och bildar kanterna på takets trapezformiga sluttning. Mellan dem är mellanliggande spärrar;

Layouten på höfttakets mellanspelare, mellanliggande eller vanliga häftapparat bildar planet för den trapezformiga stingrayen, avståndet mellan dem bestämmer trussystemets körning;

Layouten på den höftbelagda naroshniken, stegen eller den korta staven är ett konstruktivt element som är monterat på diagonalstången, bildar ett triangulärt överhäng och trappens vinkeldelar.

Beräkning höft tak

Beräkningen av hussystemets hussystem görs med beaktande av följande antaganden:

 • vindbelastning i regionen. Ju högre det är, desto lägre blir höjden, och desto starkare hela strukturen. För att jämna en stark vind blir de centrala och diagonala spjälkarna tjockare;
 • nederbörd. Det finns ett omvänt förhållande. Ju högre nederbörd, ju mer brant sluttningen borde vara, så att snön och regnet inte skapar tryck på taksystemet.
 • typ av takmaterial. Varje typ av takmaterial ställer fram kraven på kassen, och har också en viss vikt. Dessa faktorer måste beaktas vid konstruktionsfasen.
 • Behovet av takisolering I detta fall beräknas installationsstegets spärrar med hänsyn till isoleringsmaterialets bredd. Dessutom beror avståndet mellan spjälkarna på typ och sektion av trä.

Tabell över parametrar av avståndet mellan spjällen, beroende på timmerets tvärsnitt och träslaget

Beräkningen av takmaterialet utförs enligt formlerna, med hänsyn till takets lutningsvinkel. Den optimala takhöjden för takmaterial av olika slag ges i tabellen:

Bord – takets vinkel, beroende på takmaterialet

Bord – takets vinkel beroende på beläggningstypen

Lutningen av lutningsvinkeln bestämmer placeringen av spjällen. I sin tur beräknas uppkomsten av mellannätaren enligt följande:

 1. För det första anbringas en axiell linje på ändväggens övre kant.
 2. sedan beräknas halva tjockleken på åsstrålen och placeringslinjen för det första av antalet centrala mellanliggande spärrar är ritad;
 3. då kombineras änden av mätskenan och placeringslinjen för den centrala mellanliggande rafteren som är markerad ovan;
 4. På den motsatta änden av mätskenan appliceras linjen på den inre sidoväggskonturen;
 5. Den resulterande punkten är grunden för mellanspelaren.

Förhållandet mellan längden på spjällen och deras start beräknas med hjälp av en korrigeringsfaktor, vars värde beror på takets lutningsvinkel. Trussfotens längd bestäms genom att multiplicera djupet med koefficienten.

Materialet är förberedt för webbplatsen www.moydomik.net

Formler för beräkning av höfttaket

Hur beräknar du höfttakets område?

För att veta hur mycket du ska köpa takmaterial behöver du veta takets totala yta.

För att göra detta måste du bryta hela taket i komponenter med enkla geometriska former och göra en beräkning för var och en av dem.

Beräkna området av höfttaket – formeln

Beräkningen av höfttakets område gör att du i förväg inte bara kan bestämma kostnaden för att köpa takmaterial och installation, men också för att bestämma materialkraven, behovet av arrangemang och den exakta konfigurationen av plattorna.

Ritning av trubbets taksystem

Resultatet av projektutvecklingen och beräkningarna kommer att vara en schematisk ritning av hussakets trussystem. Det finns inga liknande ritningar redo att använda utan att ta hänsyn till de specifika egenskaperna hos den specifika strukturen och platsen för dess konstruktion.

Utvecklingen av det preliminära systemet kan ske självständigt (en enkel skiss kommer att avgöra projektets riktning). Men det är bättre att överlämna ritningen till specialister eller använda speciella program för beräkning. Man bör komma ihåg att ju mer komplexa takkonstruktionen desto mer exakt är beräkningen av trussystemet: konfiguration och material. Detta kommer också att påverka kostnaden och varaktigheten för installationsarbetet.

Ritningen av höfttaket bör innehålla en indikation av syftet med materialet, dess installationsplats och fastsättningsmetod. Huvudtankens huvudknutpunkter, till exempel korsningen av de diagonala stöden till åsarbommen eller installationen av trussbenen på mauerlat bör genomföras i en separat ritning och beskrivas mer detaljerat.

Ritning höft tak (snedspetsar med betoning på två körningar)

Ordningen av trä naslon spjälsar med betoning på två körningar för höft tak

Dragkroppssystem höfttak med karmfönster

Diagram över måtten på takhussystemet på höfttaket med ett karmfönster

Förekomsten av en schematisk ritning kommer att vara en bra hjälp vid tillverkning av ämnen och efterföljande montering av taket.

Verktyg för byggandet av höfttaket

Takstrukturen och metoderna för arrangemang av noder bestämmer uppsättningen verktyg som bör förberedas före arbetets början.

För arbete med trä är användbar: nivå, handsaw, hammare, måttband, märkledning, häftapparat.

Att arbeta med metallkonstruktioner kommer att behöva en kraftborr, riveter, genomborrad sjuka.

Verktyg och förbrukningsmaterial måste förberedas i förväg, eftersom komplex installation av hussystemets hussystem medför ett stort antal snäpp och installation av naglar.

För att förenkla mätningarna och kunna göra alla delar av samma storlek, rekommenderar mästarna dig att byta måttbandet med en mätskena. Mätstången är gjord av plywood 50 mm bred, där huvuddimensionerna appliceras.

Hip Roof Material

Ras och typ av trä har en direkt inverkan på takets konstruktionstid och tillförlitlighet. Mästare rekommenderar att man föredrar lerk eller tallskog. Alla ämnen kräver förbehandling med flamskyddsmedel och antiseptika.

Förutom trä, behövs metallfästen, naglar, skruvar och förankringsbultar.

Obs. Att bilda ett höftkroppssystem på ett trähus som kan krympa, mästarna rekommenderar att man använder flytande fästen för att ansluta spärren med kraftplattan. Denna metod kompenserar för kronans rörelse med den naturliga krympningen av huset från en bar eller logg.

Glidstöd för spärrar (stängt glidfäste)

Gångjärnssystem – installationsteknik

Apparatens trussystem gör det själv steg för steg:

1. Förberedelse av ämnen (spärrar)

Detta är den svåraste och tidskrävande delen av konstruktionen, sedan relaterad till:

 • Behovet av att säkerställa en viss vinkel på takfläkten;
 • olika längder av lägenheter (korta takter);
 • Närvaron av diagonala takter (nososnyh), som ges särskild uppmärksamhet. På grund av längden har beskärningsbalkarna en större belastning än huvudbalkarna, och kräver därför användning av högkvalitativt timmer med stort tvärsnitt. Dessutom överstiger längden på de diagonala spjälkarna standardlängden på brädorna.

För att inte köpa olika timmer, används i praktiken metoden för splicing (parning) kantade brädor för att erhålla en given längd.

Fördelar med splicing teknik spärrar:

 • erhållande av kontinuerliga strålar av en given längd;
 • öka styrkan hos höfttakets diagonala spjäll på grund av dubbelsektionen;
 • Förenkling av beräkning och inköp av material (sammansättning av dimensioner: längd och tvärsnitt);
 • möjligheten att använda brädor avsedda för bildandet av vanliga trusser.

Sammansatta spärrar av brädor med liners

2. Fäst strömplattan

Mauerlat för ett höfttak är en träbar med en stor sektion (100×100 eller 100×150 mm) monterad runt väggarnas omkrets. För Mauerlat används trä av första klass.

Det märkliga att man placerar kraftplattan är att virket bara överlappar längden men inte i slutet, med flera anslutningspunkter med väggens botten. Anslutningsnoder förstärks dessutom med metallklämmor.

Hur man ansluter väggstavarna till höfttaket

Eftersom mauerlat syftar till att tjäna som stöd för rafterben, behöver han skydd mot fukt. För detta ändamål placeras en hydrobarriär mellan väggen och baren (till exempel används takmaterial).

Obs. Under mauerlat i tegelhus (eller av betongbetong, skumbetong, vedbetong) hälls ett armerat betongbälte med förinstallerade tappar för montering av en stråle. Studen har en diameter på 10 mm eller mer och bör sticka utöver Mauerlatplanet med 20-30 mm. Spaltens mellanrum är 1000-1200 mm.

3. Installation av körningen

En körning är en stråle som är installerad parallellt med mauerlatets sidor. Banan tjänar som grund för montering av extra stöd under spännbenen. Köranordningen är inte en obligatorisk arbetsstad och utförs endast för stora hakade tak eller som har en konfiguration av ökad komplexitet. Placeringen av körningen visas i diagrammet.

Det bör noteras att den maximala lastpunkten kommer att variera beroende på platsen – på höften eller på kanten av dalen.

Poäng av maximal belastning på höftbacken och slutet av dalen

Obs. Höfttakets höfttak är monterat utan stöd, och en komplex konstruktion bildas vid korsningen av de diagonala spjällen.

4. Installera supportkolumner

Stativets stödstativ ställer upp funktionen av stödet när du monterar åsen (orange färg på bilden).

5. Montering av ryggstrålen

Monteringen av höfttakets ås är åtföljd av noggranna mätningar. Eftersom hela byggnaden av taket kommer att stödjas på åsen, kontrolleras dess installationsäkerhet för höjd och nivå.

6. Fästbensben

När det gäller arbetssekvensen på detta stadium skiljer sig mästarnas åsikter. Det gör det möjligt att identifiera två arbetsområden:

 1. Monterade centrala spärrar, och sedan diagonala. Denna arbetsorder är enklare;
 2. diagonala spjäll är monterade, och sedan resten.

När du installerar den undre delen av kupefotet ligger du på mauerlat.

Stödets stöd på höfttaket visas i diagrammet. Det första alternativet (med klippning) är enklare, men det andra (med stödfältet) är att föredra, eftersom i detta fall försvagar inte monteringen hävarmen.

Vägar för montering av spärrar på mauerlaten

Att skapa en knut på en åsstråle är möjlig på olika sätt.

Vägar för montering av spärrar på åsen

Varianter av de övre monterings diagonala spjällen visas i diagrammet.

Metoder för övre lager diagonala spärrar

Rådet. För styvhet bör alla noder förstärkas med metallelement (parentes, tallrikar, hörn).

Eftersom diagonala spärrar har en betydande belastning kan de stärkas med hjälp av sådana medel som:

 • rackinstallation. Monteras på golvet vertikalt;
 • installation av stutet. Monterad i en vinkel. Lutningsvinkeln är inte avgörande. Stödets förmåga att stärka diagonalstången är viktig;
 • Sprengel. Faktum är att det här är en T-formad kortstråle, utplacerad vid 180o. Den används på långa spänner och placeras på ett sådant sätt att dess botten är orienterad vinkelrätt mot diagonalstången.

Hip Roof Sprengel Support

7. Installation av vanliga spärrar

Vanlig installerad på samma sätt som installationen av centrala spärrar, som bildar trapezans kant. Deras nedre del stöds och fästs på mauerlat, medan den övre vilar på ryggstrålen. Det är viktigt att observera samma avstånd mellan de vanliga spjällen.

8. Installera snöstormar (korta stavar)

Narozhniks är endast gjorda av massivt trä. I stället för korsningen av häftapparaten till den långa häftapparaten gör de sticklingar eller installerar stödbalkar. Installationsstället är dessutom förstärkt med metallelement.

Obs. Att installera höfttakslägenheter är möjligt i en paus för att förenkla installationen.

Layout av takterrassen och installation av svindlar

Kvinnans kompisar är under alla omständigheter etablerade efter bildandet av takets kraftram. Deras installation slutar fungera på gummipaketet på enhetens trussystem.

Hip tak gör det själv steg för steg – video

Programmet visar monteringsprocessen på trussystemet av ett hakat tak med ett centralt fackfönster längs en kort vägg.

När taksystemet är klart kan du gå vidare till installationen av takläggning, vars specificitet avgör behovet av att installera batten på takramarna.

Installationen av höfttakets trussystem är en lång process som kräver uppmärksamhet åt varje steg i arbetet – från beräkning och val av material, för att installera delarna och stärka fastsättningspunkterna. Men med ett korrekt genomförande av alla steg blir resultatet ett vackert och pålitligt tak för ett privat hus.

Relaterade nyheter

Hip tak gör det själv: steg-för-steg instruktioner, ritningar, foton och video

Höjtaket är mycket praktiskt och elegant utseende. Men insatserna och kostnaden för det går bra. Det är möjligt med erektion med egna händer, men det viktigaste är att ha vissa byggtekniska färdigheter och att följa beräkningarna och systemen tydligt.

Specificitet av taket av denna typ

Det är en av de typer av hakatak. Uppifrån av huset med den liknar ett slutet kuvert. Två sluttningar av litet område, med ett triangelformat, experterna kallas ”höft”. Formen av ett annat par stingrays är en trapezium. Deras storlek är större.

Hip tak bildar sådana noder (schema):

Åsen fungerar som toppen av taket. Detta är linjen som bildas av rafter tandem på platsen för deras fästning. Specifikationen av åsen – den förlorar längden på den överlappade strukturen.

Höfter. Dessa är trekantiga stingrays. De är placerade ovanför ändväggarna och används istället för gaveln. De är diagonala och mellanliggande spärrar (DS och PS).

Stingrays. Deras form är trapezium. Deras början kommer från skridsko, och slutet är i takskenorna.

Revben. Dessa är hörnen som har visat sig i zoner med fästning av höfter och sluttningar. Antalet höfter är lika med antalet DS. Deras totala antal är 4.

Vattendräneringsnät. Dess komponenter: tåg, rör och rännor. Det låter dig avleda spillvätska från takets yta i avloppet.

Det är viktigt! Höfttaket innebär inte att man skapar en bostadslägenhet i den. Orsak: dess två backar reducerar takets höjd väsentligt i taktaket.

Rafters och stöder

Skillnader i installationen av komplicerat höfttak från taket är i närvaro av ett större antal komponenter. De är som följer (schema):

Ridge Run. Detta är en speciell bar. På den är monterade krossar duetter.

Diagonala spärrar (DS). De fyller revbenen i höfterna. Från slutet av skridskan följer de till hörnnodarna på mowerlat, som förbinder med den. På längden överstiger de standardlyftaren. Materialet för deras skapande borde ha ett stort tvärsnitt. Och de är vanligtvis dubbla brädor. Vid ritning av ritningarna är det viktigt att ta hänsyn till att ställningsvinkeln för sådana spärrar är mer skonsam än den för standard (mellanliggande) spärrar.

Standard eller mellanliggande spärrar (PS). Platsen för att fixera sin topp är åsen, och zonen i slutet är mauerlat.

Centrala standardstänger. De är vanligtvis 6 stycken. De förenas med slutförandet av skate och DS. Denna anslutning tar mycket ansträngning. Här behöver du absolut koncentration och respekt för korrekt markering.

Narozhniks eller ben av kort längd. På övre sidan är deras kontakt med skridskor ej tillåtet. Platsen för deras anslutning är diagonala spärrar. Ju lägre croodpositionen är desto kortare är den.

Åtdragning. Det här är en hoppare från en bar. Den är placerad mellan standard truss duet.

Rigel. Detta är en åtdragning, anordnad i takets övre zon, precis under åsen .

Golvbalkar. Denna åtdragning, monterad nedanför, vid botten av spjällen.

Mottagning. Detta är en vertikal bar. Den tjänar som stöd för åsen, fördelar takets massa till lagerelementen. Om du behöver göra en loftzon mer rymlig, kan hyllan koncentreras mitt i taket.

Brace. Dessa är stöden som är fastsatta i vinkelrätt läge mot spärren. De skyddar dem mot att sakta. Stången är väsentlig om takets sluttningar når en längd på 4,5 – 5 m.

Sprengel. Denna enhet är utformad för att stödja diagonala spjäll. Sprengel bildar två strålar. En monterar två stycken kraftplatta. Den andra med tonvikt kommer i den första och även i en DS.

Experter rekommenderar att alla delar av trussnätet använder samma material. En tvärsnitt och fästelement måste följas.

Beräkningar, ritningar, projekt

Innan du skapar ett höfttak är det nödvändigt att noggrant beräkna dess beståndsdelar. Hur gör man rätt? Före beräkningarna skapas ett system med den överlappade byggnaden med alla parametrar. Sedan kan vi med hjälp av enkla formler på grundval av Pythagoreas teorem beräkna:

Schema med parametrar:

 1. Höjden på åsen. Uppgifterna här är följande: h = bx tgα / 2. Här är b längden på strukturen mellan spjällen från ändplanet. A a är vinkeln för läget för skridskor.
 2. Längden av standardspärrar. Data: e = b / 2 x cosa. Här har b samma längd och samma vinkel, e är längden på standardspärrar.
 3. Fyrkantiga skridskor. Data: S = 2ea. Här är S den totala ytan på sluttningarna, e är samma parameter från punkt 2, och längden är mellan spärren längs konstruktionens längd.

Följande är de vanligaste tabellerna och diagrammen.

Höjtak med parametrar:

Dessa system bidrar till att beräkna längden på dessa spärrar endast med tillgången på data på parametrarna för standardspärrar.

Det nödvändiga steget mellan rafter tandem finns också ofta i referensböcker, baserat på berget och tjockleken på arbetsmaterialet (trä) och längden på sluttningarna. Resultaten av beräkningarna återspeglas i ritningen. Vid det gör vi ett tak på taket.

Det är också mycket bekvämt att göra ovanstående beräkningar på en miniräknare.

Monteringsplatta

Mauerlat är grunden för montering av taket. Det är nödvändigt att fördela takets massa över alla lagerelement. Det är vanligtvis skapat av en träbar och massivt trä används. Ju större takets massa är och ju mer komplicerad dess konfiguration desto större är sektionen erhållen. Som regel använder mästare tallskog med minsta parametrar på 15 x 15 cm.

Montering av mowerlat sker före byggandet av huset. Hur man gör:

 1. Arbeta med en bar. Den mäts, sågad till önskad längd. I hörnsektionerna är mauerlat fäst vid varandra med ”paw” -metoden. För att skära ut spåret för fästelement markerar.
 2. Planking formwork skapas på den sista raden av murverk . Den är fylld med viskös betong. Metallspindlar för fixering av det nödvändiga virket införs i det.
 3. Efter det att betongen härdats är ett hydroskyddande skikt anordnat mellan det och mauerlatet . Här kan du applicera bitumen mastic eller takmaterial.
 4. Det bör behandlas med barskydd. Behöver antiseptika och flamskyddsmedel kraftfull penetration, liksom vattentät lack.
 5. I mauerlaten görs hål och metallhål skapas. En markör passar markeringen. Att skapa – borra.
 6. Strålen är monterad på dessa spindlar och är kraftigt fastsatt med bultar av ankertypen.

Det är viktigt! Det borde inte borras mycket hål och använda många knoppar. Såminskar endast basstyrkan (Mauerlat). Skär inte heller den på plats för att fästa spärrar.

Byggnadsstadier

Här är det viktigt att följa instruktionerna och tekniken. Arbetsstadierna är följande:

 1. Sätt åt spänningen. De är golvbalkarna. De kräver minst två.Racks är placerade på dem. Experter på toppen av dem är nöjda med strandpromenaden. Så truss nätverket är byggt mer bekvämt och säkrare.
 2. Montering av ställningar till puffar. Racks kan användas mer. Men överskottsmassan för konstruktionen behövs endast med speciellt behov. Medan nätverket inte är stabilt fixeras rackarna i någon tid med vertikala strutar.
 1. Monteringen av åsstången på ställen. Fästena här är långa naglar. Vid körning monterade standard spjäll. Fästelement är metallöverdrag eller hörn.
 2. Centrallägenheten förenar sig med sluttningar. varefter DS, som är formad från tvillingbrädor. Diagrammet nedan:
 1. Till en eller två ramper är monterade: slutet PS, vindbräda, damer och fyllor
 2. Montering av motmantel. Ett hydroskyddande membran sprids över det. Den är fastsatt med en bygghäftare. driving:

För att skapa ett höfttak är vanligtvis ett mjukt tak involverat. Det är lättare att täcka backarna med en komplex konfiguration. För ett sådant tak är en kontinuerlig kista framställd av lager av fuktresistent plywood.

 1. För fastsättning av takmaterialet på kassen användes speciell maskinvara. Dess sammansättning: rostfritt stål med gummihatt. Plåtpositioneringsmetoden är 10-15 cm överlappande. Så här skapas försvarsskydd mot fuktighet. Ju brantare sluttningen, desto mer behöver du följa den här metoden.
 2. Efter att ha lagt taket är taket isolerat från insidan. I det kan du skapa fönster, dränera och till och med en skorsten.

För trädborrningen

Höjtak – perfekt för privata hem. Dess kompetenta skapande är omöjligt utan speciella färdigheter, beräkningar, noggrannhet och tålamod.

Höjtak kan också skapas på mindre byggnader, till exempel gazebos. Men för ett sådant tak finns det bara arbors av följande typer:

 1. Kvadratisk form. Här består taket av fyra backar – trianglar av samma storlek. De ansluter vid en tidpunkt. Klingan skapas inte. driving:

 1. Rektangulär form. Taket bildas av två backar – trapezoider och två backar – trianglar. Ovan – en krama. Det följer längs rektangens långa plan. View:

Erforderliga byggmaterial

Höjtak byggd av följande material:

 1. Träbalk. Lämpliga parametrar: 10×10 cm eller 15×15 cm. Mauerlat är formad av den, såväl som vertikala stolpar och puffar.
 2. Board. Det önskade tvärsnittet: 5×5 cm och 10×15 cm. Av dem utgör spjäll. För diagonala spärrar behöver brädor med större längd och tjocklek. Därför ett populärt alternativ med dubbla brädor.
 3. Unedged styrelser. Erforderliga mått: 3×10 cm eller 4×10 cm. Manteln är monterad på dem.
 4. Reiki. Parametrar: 3×3. De kommer att fungera som motkasse.
 5. Vindbräda
 6. Styrelsen för takskenorna.

Alla träelement måste behandlas med antiseptika, flamskyddsmedel.

Trissnätets konstruktion

Att skapa ett höfttak för lusthuset är också omöjligt utan scenen i ritningar och beräkningar. beräknat:

 • lutningsvinkeln;
 • ås höjd;
 • last (för att bestämma sektionerna av spjällen).

På grundval av de beräknade uppgifterna ritas. Det återspeglar parametrarna och det ömsesidiga arrangemanget för komponenterna i trussnätet. Hon har många analogier med ett nätverksnätverk för att täcka ett hus. Som framgår av systemet finns det nästan samma sammansättning. Det finns bara några nyanser:

 1. Takets stöd och massfördelning är en funktion av överdelen.
 2. Steg mellan standardspärrar. som på hästryggen ligger på åsen, och på botten – på basen (mauerlat) är: 60-120 cm.
 3. Narozhniki. bilda en lutning, lägg i steg på 60-80 cm.
 4. Det finns inget behov av formning och betong.

Truss system av höft tak och karmfönster av Anton Weber:

Steg i höft taket erektion

Ett lusthus med ett gambreltak är byggt enligt följande regler:

 1. Stenbenet stärks. Här behöver du en styrelse. Du kan agera i två lager. Styrelserna kan överlappa varandra. Längs den längsta sidan av strukturen till remmen är monterad strålstramning. Fästet här är metallhörn.

 1. Från mitten av denna åtdragning behöver retreatera med en halv meter. På detta avstånd sätta två meter rack. Deras vertikalitet upprätthålls av tillfälliga hängslen. Deras toppar förseglas sedan med en åsare.
 2. Installation av standardspärrar. Under körning på 1 m krävs det att ett par spärrar monteras på varje sida, längs kanterna på spåret. Mellan dem kommer det också att finnas ett meterintervall.

 1. Att skate påfogad DS. Fästena här är naglar. I förväg måste du göra en gash så att fortsättningen av åsen kör DS. Mellan basen och spjällen är det viktigt att bilda ett mobilt fästelement – en sökrobot.
 2. Installera svindlarna. En sida de går med i DS (typer av fästanordningar – naglar), den andra – till överdelen. Steg – 60-70 cm.
 3. Hydroprotection (film) sprider ränder på spjällen, den är fastsatt där med en häftapparat. Banden överlappar varandra med 10-15 cm. Filmen som löper längs spärren är fixerad med skivband.
 1. Kassen sprider sig. Det måste vara solidt. Hon naglar på naglar.
 2. Takmaterialet skärs. Den är fastsatt med galvaniserade fästanordningar (självgängande skruvar). Samband är täckta med tätningsmedel.

Nedan följer ett välordnat höfttak på lusthuset:

Hur man skapar ett projekt

Om skapandet av projektet höft taket för ett bad i programmet SketchUp berättar författaren till bloggen ”Ram bad i byn med egna händer!”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *