Gör

Vad konkret att använda för stiftelsen

M400- och M450-märkena är de mest pålitliga, hållbara och starka betongkompositionerna som garanterar hållbarheten hos de svåraste och tunga strukturerna med en allvarlig belastning. Sådana material väljs för byggandet av betongbyggnader med flera våningar. Dessutom finns det betong M500. Denna komposition används för konstruktion av speciella föremål, såsom bankvalv.

Om du ännu inte har bestämt dig för ett landhusprojekt, kommer MariSrub-katalogen att hjälpa dig. Här hittar du färdiga alternativ för lyxiga stugor, mysiga och kompakta lanthus med timmer och timmer. Projekten varierar i höjd, funktionalitet, design och exteriör stil. I katalogen hittar du två våningar och envåningshus, stugor med vind, balkong eller terrass och många andra projekt.

Hur man gör konkreta för stiftelsen med egna händer

Före tillagningen är det viktigt att beräkna grunden korrekt. för att ta reda på hur mycket betong som behövs. För detta räknas varje band separat och resultaten läggs till. För att förbereda betongblandningen tas komponenterna i följande proportioner:

Cement – 10 kg;
Sand – 30 kg;
Krossad sten eller grus – 50 kg;
Vatten – ½ del av volymen av övriga komponenter (i detta fall får du ca 40-45 liter).

Vad konkret att använda för stiftelsen

För att förbereda blandningen, använd endast torr sand och fin krossad sten eller grus. Kombinera komponenterna och blanda massan noga. Förresten, städaren sanden, ju snabbare den kopplar. Om lösningen är för tät eller fast, tillsätt mer vatten. Köp cement inte tidigare än en eller två veckor innan du förbereder lösningen. Som över tiden absorberar den fukt och försämras.

Det är bättre att hälla betong under den varma säsongen. Annars, vid minus temperaturer upp till -10 grader, tillsätt salt till blandningen vid beräkning av 1,5% av cementvolymen. Kalciumklorid används i en mer allvarlig frost i samma proportion som salt. Dessutom kan olika användbara ämnen tillsättas till betongblandningen för att förbättra hållfastheten och hållbarheten hos materialet, förbättra kvaliteten och öka uppbyggnadstiden.

Användbara tillsatser för betongblandning

Vilken betong används bäst för att skapa grunden?

 • Vilken betong behövs för byggandet av stiftelsen?
 • Valet av märke av betong
  • Urval av betongkvalitet beroende på konstruktionens vikt
  • Valet av betongbetong, beroende på markens egenskaper
 • Hur man förbättrar betongens prestanda?

För att bestämma vilket märke av betong som ska användas för byggandet av stiftelsen är det först och främst att uppmärksamma egenskaperna hos detta byggmaterial.

Faktorer som bestämmer valet av betongkvalitet: Storlek, djup, designegenskaper i projektet.

Lagringskapaciteten för den skapade stiftelsen kommer direkt att bero på dessa parametrar. Vilken betong är bättre för stiftelsen?

Vilken betong behövs för byggandet av stiftelsen?

Beräkning av betongblandning.

Kompositionen av betongblandningen bör innehålla ren sand, och krossad sten eller grus med en fraktion av 20-40 mm ska användas som aggregat. Du kan inte använda kalksten eller trasig tegelsten, eftersom detta i hög grad minskar stiftelsens styrka och hela byggnaden. Det är nödvändigt att se till att inga främmande ämnen kommer in i kompositionen – lera, gips, oljor, salter och andra. Detta kommer att avsevärt minska kvaliteten på betongfundamentet. Cement måste vara av exceptionellt hög kvalitet – 500 eller 400. Följande proportioner används mest för att skapa en konkret blandning: 1 del cement, 4 delar krossad sten och 3 delar sand. Vatten tillsättes till blandningen för att erhålla en pastig konsistens. Styrkan i grunden som byggs beror på densiteten i betongblandningen. Korrekt förberedd betong hälls i formen och rammade tills en ”cementgel” syns på ytan.

Det är mycket viktigt att strikt följa proportionerna i beredningen av betongblandningen. Hög noggrannhet uppnås endast på fabriken, där det önskade antalet komponenter automatiskt laddas. Betongblandningen ska vara fri från luftbubblor och klumpar, ha en enhetlig konsistens. Om detta inte beaktas, bildas det i betongen, hålrummet, skalen och blodpropparna, vilket avsevärt minskar styrkan och kvaliteten på grunden. Mjukgörare införs i betongblandningen (när de är tillverkade på fabriken), som kan förlänga blandningsperiodens härdning för att undvika effekten av utseende av kalla leder.

Det är väldigt viktigt att veta exakt vilket märke av betong som behövs för grundandet av huset som byggs.

Mängden betong som kommer att behövas under konstruktionen anges i byggdokumentationen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Valet av märke av betong

Tabellförhållande av betongens klass och kvalitet.

Faktorer som bestämmer valet av betongkvalitet:

 1. Storleken på den strukturella belastningen som bestämmer betongens bärkraft.
 2. Grundvattnets djup, som bestämmer det förväntade fuktmotståndet.
 3. Projektets designegenskaper.

När du skapar grunden kan du använda flera typer av betong: från M100-graden (med en styrka på 7,5 MPa) till M700-graden (med en styrka på 50 MPa). Betong M150 och M100 används för att skapa bandfunderingar på dålig jordjord, med en bärförmåga på högst 130 kg / m². Sådan betong kan också användas för att hälla grunda och begravda baser för ram- och träkonstruktioner.

Betong M200 och M250 kan användas vid konstruktion av fundamentet med en bärkraft på högst 262 kg / m². Sådana betongkvaliteter används vid hällning av utborrade högar, plattformar, begravda remsorfundament eller vid framställning av sulor för poler på höjande markar. Den goda bärförmågan hos sådana betongkvaliteter gör att de kan användas vid byggandet av basen för ett block eller tegelhus av lågtypstyp.

Stiftelsen vattentätning.

Betong M400 och M300 kommer att väljas väl vid konstruktion av försänkta band, flytande tallrikar, sulor, uttråkade högkonstruktioner. Bärförmågan hos sådana betongkvaliteter är upp till 393 kg / m². Dessa märken används för att skapa begravda stiftelser för byggnader med flera våningar.

Varaktiga sorter av betong är dyrare än lättare material. Det är mycket viktigt att välja typ av murbruk: otillräckligt stark betong klarar inte driftsbelastningen, och användningen av mer hållbar betong än betongkvaliteter kommer att överbelasta byggnadsbudgeten.

Vid val av betong beaktas typ av jord och strukturens totala vikt huvudsakligen. Påverkan av djupet av grundvattnets passage är jämnt genom arrangemanget av en bra vattentätning av fundamentet. Att skapa ett pålitligt källarskydd mot grundvatten är billigare än att använda en fuktbeständig lösning.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Urval av betongkvalitet beroende på konstruktionens vikt

I armerad betongkonstruktion i civil och industriell konstruktion används oftare märken av betong 200 och 250.

Lasten på fundamentet beräknas genom att summera massan av alla element i strukturen. För att bestämma den maximala belastningen behöver du veta tätheten och volymen av byggmaterial. Vikten av ett hus kan bestämmas av den genomsnittliga densiteten på 1 m² av tak, tak och vägg multiplicerat med antalet kvadratmeter av varje element i husets struktur. För att göra detta, bestäm först av de fyrkantiga väggarna (multiplicera fasans höjd vid omkretsen). Därefter bestäms kvadraturets kvadratur genom att multiplicera och fördubbla längden och bredden av fasaden på huset. I slutet beräknas takets torg genom att multiplicera längden med bredden på lutningen och öka resultatet erhållet av antalet taklängder.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till referensdata enligt vilken 1 m² tegelvägg i ett hus har en vikt av 2070 kg och 1 m² ramkonstruktion har en vikt av ca 50 kg. Förutom lasten från väggarna finns också en belastning på takets, golvets, snöbelastningen. M400-betongkvaliteten och M500-klassen passar sålunda med tegelväggen, och M250-märket passar rammväggen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Valet av betongbetong, beroende på markens egenskaper

Tabell över densitet och bärförmåga hos olika jordar.

Beroende på typ av jord, är betonggraden för att fylla grunden vald utifrån jordens årliga deformation. Denna parameter har en betydande inverkan och jordens sammansättning på platsen. Sandig stenig mark kan hänföras till svagt luddiga markar. För att fylla grunden på denna sida kan du välja betongmärke M200.

Denna klass rekommenderas inte för lera och lera. Om jorden är mycket mottaglig för att höja är M300-märket och M400-märket lämpligare för gjutning. Dessutom ska beräkningarna ta hänsyn till jordens bärkraft. Denna indikator påverkar både basens yta och typen av betongblandning.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur man förbättrar betongens prestanda?

Användningen av superplasticizers ökar betongens styrka och skyddskvalitet.

Oavsett vilken betong du väljer, finns möjligheten att förbättra prestanda: fuktmotstånd och värmebeständighet. För att minska kostnaden för att bygga grunden är det särskilt viktigt att ändra indikatorerna för fuktmotståndet i stiftelsen. Detta kan göras genom införlivande av ett hydrofobt skikt i basstrukturen. Vattentätningsskiktet placeras under sulan och fixerar en fuktresistent film på botten av gropen (innan botten hälls). Efter gjutning är det nödvändigt att isolera de vertikala väggarna i stiftelsen och täcka grillen med takfilt.

Ett annat alternativ att förbättra basens fuktmotstånd är att lägga till ett element som är resistent mot sulfater till betong. Tack vare honom kan du välja bort det ganska komplicerade förfarandet för att skapa vattentätning. Stiftelsen, byggd av sådan betong, kan klara de negativa effekterna av grundvatten under lång tid.

Introduktion till lösningen av speciella tillsatser minskar byggnadsperioden och minskar komplexiteten i det utförda arbetet.

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

20 oktober 2015

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

Några tillägg: 1. Om du behöver utföra vattentät av hög kvalitet, är det önskvärt att applicera geotextiler över hela ytan. Konsumtion.

23 september 2015

Hur och vad ska man göra överst på grunderna på grundföremålet (natursten, Plitnyak)?

© Copyright 2014-2017, moifundament.ru

 • arbeta med stiftelsen
 • förstärkning
 • skydd
 • instrument
 • montering
 • dekoration
 • lösning
 • beräkning
 • reparationer
 • anordning
 • Stiftelser
 • band
 • stapel
 • kolumnär
 • platta
 • andra
 • Om webbplatsen
 • Frågor till experten
 • utgåva
 • Kontakta oss

 • Fungerar med stiftelsen
  • Stiftelse förstärkning
  • Stiftelsens skydd
  • Grundverktyg
  • Foundation installation
  • Foundation Finish
  • Stiftmortel
  • Stiftberäkning
  • Stiftelse reparation
  • Stiftanordning
 • Stiftelser
  • Strip foundation
  • Stapelstiftelse
  • Pillar foundation
  • Slab foundation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *