Enheten

Väggramhus i klippet

Även vid installation av sådana material praktiseras ofta användning av ett ytterligare lager av isolerande material.

Följande material kan användas som inredning av rummets väggar: gips, gips, väggpaneler och många andra. I ett fall är valet av dekorativa ytbehandlingar av innerväggar helt beroende av personliga preferenser hos framtida hyresgäster, och även den grundläggande budgeten för byggandet.

Så, som sammanfattar ovanstående, bör det noteras att den nuvarande tidsramskonstruktionen blir alltmer populär på grund av dess enkelhet och tillgänglighet.

För att ett sådant hus ska kunna fungera så länge som möjligt och de material som används som byggnadsmaterial inte är skadade och inte förlorar sina grundläggande egenskaper är det nödvändigt att strikt följa alla normer och regler för byggandet av en byggnad på grundval av en ramram.

Enhetens väggramhus

Väggramhus i snitten – material och installation

Väggramhus © 2014 Postroj-sam.ru

Ramtekniken för att bygga hus kom till oss från Kanada, så kallas det också den kanadensiska tekniken för att bygga hus. Där och i många andra länder är denna teknik redan välutvecklad, men vi började aktivt använda den ganska nyligen.

Även om många utvecklare hänvisar till byggandet av ramhus med missnöje, ökar deras popularitet varje år och detta underlättas av följande faktorer:

Nu betraktar vi mer utförligt de olika typerna av väggar i ramhus. Vi lär oss vilka material som vanligtvis används för deras konstruktion, och hur de skiljer sig åt.

Extern stödvägg av ramhuset i sektionen

En sådan vägg i huset bör vara motståndskraftig mot atmosfäriska fenomen och samtidigt värma. Hur man uppnår detta resultat kan man se på diagrammet.

Den detaljerade processen att värma ett ramhus med egna händer diskuteras i en annan artikel där hela värmeisoleringsinstruktionen läggs ut steg för steg.

Nu lite om de material som används, deras egenskaper och syften.

Jag kommer inte tala här om husets yttre dekoration, vi går genast till nästa element i avsnittet.

Rackkista som behövs för montering av externa ytmaterial. Dess tjocklek kan exempelvis vara 25 mm och bredden och avståndet mellan lamellerna beror på materialet som ska fästas på det. Kassen skapar också den nödvändiga klyftan mellan elementen i den yttre dekorationen och väggens främsta ”tårta” för luftning och naturlig avlägsnande av fukt.

Membranfilm. i det här fallet tjänar det för vatten- och vindskydd av isolering och alla strukturella element som helhet. Den här filmen kan inte bytas ut med en vanlig, eftersom ett sådant membran inte tillåter att vatten och vind passerar från ramhusets utsida och samtidigt tillåter isoleringen att ”andas” utan att förhindra kondens från att ackumuleras på den.

Vid användning av en membranfilm är det nödvändigt att specificera med tillverkaren hur man rullar den korrekt, vilken sida ska vara ute och vilken sida som ska vara inuti. I vissa fall kan felaktig installation av membranfilmen leda till katastrofala resultat.

OSB-platta (9-15 mm). Belägen utanför, består av flera lager flis av barrträd. Det ger först och främst styvhet till hela strukturen, och, utför, funktionen att skydda isoleringen lite. I stället för OSB-plattor från utsidan kan andra lämpliga material användas.

Timmer 50 x 150 mm. Detta är huvudmaterialet för byggandet av ramen för huset. I regel är avståndet mellan angränsande ställen ungefär 60 cm (längs isoleringsplattans bredd för enkelhets skyld).

Isolering används vanligtvis på en bomullsbas (t.ex. mineralull). Det är nödvändigt i väggen att hålla värmen inuti ramhuset. Huvudkravet för isolering är att den har tillräcklig densitet, annars kommer den helt enkelt att glida ner över tiden. Isoleringsskiktets tjocklek är som regel lika med bredden på huvudramens balkar och om du isolerar med mineralull rekommenderar jag dig att göra ett lager av isolering något tjockare vilket skulle ”klämma” mellan yttre och inre plätering.

Nästa element i ramen av ramhusets vägg är en ångspärrfilm. Hon, liksom andra delar av strukturen, spelar en obetydlig roll, vilket skyddar isoleringen från vattenånga från insidan. En sådan film låter inte paret passera på ena sidan, men låter värmaren ”andas” på den andra.

Även om ditt hus är väldigt varmt och torrt, är fuktighet alltid närvarande, och isolering på bomullsbas har förmågan att absorbera fukt i sig. När fuktinnehållet i isoleringen är 5% kan dess isolerande egenskaper sjunka till 50%.

Intern OSB-platta (6-9mm) tjänar också till att stärka ramväggen och för bekvämligheten av inredningen. Ibland används istället för den inre OSB-plattan krat för att spara, följt av att fixera gipsskivor på den.

Inre väggar av ramhus i sektionen

I sammanhanget med ramhusets innervägg kan membranfilmer saknas, och isoleringen tjänar först och främst som ljudisolering och endast då som värmesifter.

Tjockleken på innerväggen beror på dess syfte. Om denna vägg spelar rollen som bärlager, måste den göras nästan densamma som alla yttre väggar. Tja, om det här bara är en intern partition som används som en separation mellan rum, så finns det inga begränsningar om det inte finns några ökade krav på ljudisolering.

Om väggen är för tunn kommer ljudisoleringsskiktet också att vara liten, vilket leder till ökad ljudgenomsläpplighet hos väggen.

kommentarer

God eftermiddag! Intressanta artiklar om byggandet av ett ramhus. Jag läste det. Praktiskt, lärorikt för mig och kanske för dem som planerar att bygga ett hus, behöver du veta tekniken, så ofta ”olyckliga byggare” stöter på, som måste omarbeta, inte har nya materialkostnader. Jag har inte tillräckligt med information om henne Antal byggmaterial för rambyggnaden 9×7 höjd 1 golv 2,40,20-18,0 (väggar) med isolering av 15 cm runt omkrets, golv, tak, men utan yttre och inre dekoration. Hur många meter för bindning, för stockar, väggar. Hur många paket med vattenånga Hur många isoleringsrullar? Sk. kg naglar, metall ch.ogolkov? Och så vidare. I byggnaden säljs säljare mycket. Jag måste gå tillbaka till marknaden från sommarstugan och köpa mer, slösa bort tid. Jag kommer att vara väldigt nöjd med artikeln om det här ämnet. Det finns några enkla formler och ett exempel, tack. Min mail är in.brindina2010 @ yandex.

Inessa, god eftermiddag.

Kanske en dag kommer en sådan artikel att visas på min sida, men det finns en men BUT. För varje hus är det nödvändigt att överväga materialet ”på plats”. Ta bara den totala längden på de nödvändiga brädorna och köp – kommer inte att fungera, eftersom styrelsen har sin egen storlek, som regel – 6 meter.

Låt oss säga att du gjorde 2 rack på 2,5 meter vardera från ett enda kort, varav 1m kvar. Men kanske det inte kommer att vara till nytta för dig, med andra ord – det här är rester. Och hur många sådana rester kan du ha lämnat är mycket svårt att säga.

För att beräkna mer detaljerade antal brädor krävs det att du skriver ett diagram över alla väggar, golv, tak och tak på papper (eller i ett visst grafiskt program). Alla rackar, stockar, takbjälkar, etc. måste finnas på diagrammen. med storlekar. Och med hänsyn till längden på brädet som du tar med, måste du beräkna hur många bitar du behöver (naturligtvis med liten marginal).

Och till exempel, att ett visst antal brädor behövs per 1 kvm hus, kommer det inte att fungera.

Den isolering som behövs för uppvärmning av ramvägg, golv och tak kan räknas i kvadratmeter, med hänsyn till antalet lager (du får 3 lager av 50 mm vardera). Som regel skriver tillverkarna på förpackningar hur många kvadratmeter och kubikmeter i ett förpackning. Och läs detta: Beräkna först området av alla väggar, golv och tak (med hänsyn till isolering av väggar och isolering av hörn), och dra sedan av alla fönster- och dörröppningar. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till styrelsens tjocklek, men det är bättre att lämna ”marginalen”.

Om hörnen, med stor önskan, på något sätt kan beräknas ungefär enligt planerna av väggar, golv, tak och tak, då kan antalet naglar bara bestämmas empiriskt

Hydro- och ångisoleringsmaterial, kan också beräknas enligt ramar av ramväggar etc. endast med hänsyn till överlappningen.

Det är värdelöst att fråga säljare. De brukar veta teorin om produkten, men de vet ingenting om övningen.

rådet
1. Om det finns problem med leveransen är det dyrt, långt, långt etc. Efter beräkningar är det alltid nödvändigt att göra lager! Speciellt om du bara börjar bygga. Återstår, med noggrann lagring – alltid användbar i framtiden.

2. När det finns mycket material, i ett flyg tar de inte med allt, du kan ta med det efter beräkningar, först det du behöver först och när materialet är lite utarbetat kan du rätta beräkningarna.

Enheten ”tårta” väggram hus

Prefab hem i dag är en av de mest populära typer av förorter bostäder. Byggnader är byggda med hjälp av denna teknik och i staden, och detta val av husägare är lätt att förklara. Ramhuset är relativt billigt (om det till exempel jämförs med ved och speciellt med tegelhus), byggs en sådan byggnad på kort tid (hela processen tar bara några månader), komfortnivån i en sådan byggnad konstruktion) är mycket hög. Med allt detta är kostnaden för byggnader uppförda med beprövad ramteknik fortfarande ganska låg. Det finns emellertid flera viktiga punkter att varje framtida ägare av förortsramhus ska vara uppmärksam på. Det här är till exempel den ordentliga uppbyggnaden av väggarna i ett ramhus: Vi kommer att överväga byggandet av en ”tårta” av detta slag i den här artikeln.

Den ”rätt” tårtan på ramhusets vägg

I hjärtat av rambyggnaden är en stel struktur, skapad av vertikala stolpar och fasta (anslutna) med hjälp av horisontella lintar. Således erhålles ”celler”, i vilka, efter montering av ramen, läggs ett lämpligt isoleringsmaterial, varefter både de yttre och inre ytorna kommer att sys med de lämpligaste materialen för sådana ändamål.

Vid konstruktionen av anordningen är element av bostadshus i flera lager som kallas ”paj”. Trots att konstruktionen vid första anblicken är ganska enkel, bör kakan av ramhusets vägg säkert utföras med strikt iakttagelse av ett antal viktiga regler:

 • Tjockleken på ramhusets väggar bestäms, först och främst beroende på klimatzonen måste du också beakta syftet med din byggnad (för sommarlov, för att bo utanför staden under hela året etc.);
 • isoleringen väljs utomordentligt av hög kvalitet, med god värmeisolering och utmärkt ljudisolering: samtidigt måste kostnaden för sådant material vara rimligt (ramarhuset är trots allt vanligtvis valt av de som föredrar exakt rimlig ekonomi);
 • För att isoleringsmaterialet ska kunna vara tillförlitligt skydd mot eventuell vätning, bör speciella vattentätningsfilmer användas;
 • Isolering i ramen bör utföras på så sätt att ”kalla broar” (de områden där värmeläckage kan uppstå) inte visas.
  Väggramhus i klippet

Bestämning av optimal väggtjocklek

Tjockleken på hela kakan på rambyggnadens vägg bestäms beroende på var den här byggnaden är konstruerad och vad den byggs för. För det mesta av Rysslands territorium är den viktigaste uppgiften som ska lösas i byggprocessen effektiv resursbesparing, eftersom det med fel arrangemang av väggarna under den kalla årstiden kommer mycket stora summor att spenderas på att värma ett hus med el eller gas. På så sätt kan bra isolering göra det möjligt att spara avsevärt inom överskådlig framtid. Om isoleringsskiktet ska vara tillräckligt stort är ramspåren av tjockt virke (minst 20 cm är materialets tjocklek). Korsmontering används också när rammen slås ut av staplar 5×5 centimeter.

För de områden där klimatet är varmare, där positiva temperaturer förblir mestadels under året, kan ”kakan” av skelettkroppens vägg vara något mindre. I det här fallet är huvudarbetet i konstruktionen av ramkonstruktionen inte bra isolering, men minskar kostnaden för luftkonditioneringens inre av huset och ventilationen.

För dacha ramhus, som endast är bostadsområde under den varma säsongen, kommer den optimala väggtjockleken att vara cirka 40 mm. För byggandet av ramen för sådana byggnader används i regel en kartong ”sorokovka”, bredden på kantplattan är ca 15 cm.

Isolering – det viktigaste lagret av ”väggkaka”

Om man tittar på rambyggnadens vägg i sektionen är det lätt att se att det mesta av ”väggkakan” är ett värmeisoleringsmaterial. Idag används ett stort antal olika material för termisk och ljudisolering. De vanligaste är:

 • skumplast (ekonomiskt alternativ);
 • mineralull (det mest populära alternativet);
 • polyuretanskum och ekolo (varianter med utmärkt prestanda men höga kostnader för installation).

Isoleringen är vanligtvis monterad omedelbart i ramen, den kan också läggas på det färdiga exteriöret. För tillräcklig styvhet ovanpå huset är rammen vanligen pläterad med plywood eller OSB-plattor. I så fall kan arken isoleras direkt till dem.

Vattentätning och ångspärr

Anordningen av ångspärr och installation av specialmaterial för pålitlig vattentätning – en annan viktig punkt i arrangemanget av skelettets väggytor. Konstruktionen av ”kakemuren” utan dessa element är otänkbar. Ångspärren i ramkonstruktionen är utrustad från insidan av huset, och vattentätningsanordningen måste utföras utanför byggnaden.

Ångspärr i ramkonstruktionens väggar är nödvändiga för att förhindra att våt ånga frigörs från rummet. Om detta krav inte uppfylls kommer kondens att kondenseras inuti väggen, vilket innebär att det definitivt kommer att falla in i isoleringsmaterialet. Värmeisolering, och i synnerhet den mest populära stenullen idag, påverkar snabbt dess funktionella egenskaper, vilket medför att direkt efter det att det är kallt väder kommer du att märka hur snabbt uppvärmningskostnaderna för dina lokaler stiger.

Anordningen för vattentätskydd utförs i enlighet med ett viktigt villkor: filmen läggs utanför isoleringen, från utsidan (det vill säga från sidan av ramens ram). Vattentätningsmaterial skyddar ditt bostadshus tillförlitligt från vind, regn, snö.

Ramarstrukturens ångspärrväggar utföres vanligtvis med moderna foliematerial: till exempel penofola etc. Vattentätningsanordningen utförs vanligen med speciella membranfilmer eller glasin. Utformningen av kakans ramvägghus tyder på att ark av sådant material måste fästas med en överlappning – för pålitligt skydd. Fixering utförs av en bygghäftare, och lederna är limmade med ett speciellt band.

Den inre och yttre ”skikt” väggen ”kaka”

Inuti, utanpå, kan väggkakan, där motsvarande ”fyllning” redan är utrustad (själva ramen, vattentätning, isolering, ångspärr, mantelmaterial) kan mantas med ett så kallat ”efterbehandling” -material. Både inuti lokalerna och ute på fasaden har du fått helt släta ytor, där efterbehandling kan ske med praktiskt taget alla material som finns på byggmarknaderna.

Så, för utsidan av ramkonstruktionen används vanligtvis:

 • vinylsidor;
 • block hus;
 • speciell framsida
 • dekorativa gips;
 • vanligt gips med efterföljande målning;
 • foder mm

Var uppmärksam: Materialet på framsidan kan inte monteras direkt på OSB- eller plywoodpanelen. För att arrangera den yttre trimmen var det i första hand nödvändigt att göra en ram med 30-millimeter trästänger. Detta säkerställer korrekt ventilation.

Anordningen för inredning av ett skelettskelett tillverkas vanligen med hjälp av följande material:

 • väggpaneler;
 • fiberskivor;
 • gips.

Börja med att avsluta väggarna med gips, kom ihåg: enheten av ytbehandlingar av sådant material är endast möjligt i huset där det kommer att vara varmt året runt. Gipsmur är ett material som är rädd för frysningstemperaturer.

Korrekt konstruktion av väggkakan och byggandet av väggar av högkvalitativa material är nyckeln till komfort och trivsel i ditt hem, oavsett vädret och årstiderna!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *