Enheten

Vatten värmer golvet i ett privat hus med egna händer

Pannans konstruktionskapacitet ska vara 15-20% högre än den totala kapaciteten på alla våningar i rummet.

Cirkulationspump för golvvärme

Krävs för att kylmediet ska kunna röra sig i systemet. Pumpen som är inbyggd i pannan klarar inte belastningen om huset är större än 100 kvm.

Rör för varmt vatten golv

 • Enligt experter anses kopparrör vara ett idealiskt alternativ – hållbart, kännetecknat av hög värmeutsläpp, men deras kostnader kommer att avsevärt öka installationsbudgeten.
 • Metall-plaströr leder i förhållande till pris / kvalitet. Deras komposition eliminerar utseendet av korrosion och ackumulering, vilket lämnar rörets diameter oberoende. Dessutom är metallplaströr lättviktiga, lätta att böja och har en högtemperaturgräns.
 • polypropenrör lockar ett lågt pris, men det finns stor sannolikhet att köpa lågkvalitativa varor.

 • PEX-rör av tvärbunden polyeten är tillförlitliga, men kräver styv fästning, eftersom när den upphettas, rätas ut. Användare rekommenderar att du sänker monteringshöjden för hållare när du använder PEX-rör med 2-3 gånger.

Den optimala sektionen är 16-20 mm. Rörförbrukning per 1 kvm. 5-6 smp (vid en höjd av 200 mm).

Obs. Enligt recensioner rekommenderas användarna att använda produkter av välkända varumärken (Uponor, Rehau).

Isolering för varmt vatten golv

Följande material kan användas som värmeisolering:

 • folierad polyeten (med en minimal designtjocklek på ett varmt golv);
 • polystyrenskum. Användare rekommenderar att man använder förberedda isoleringsmattor som har utsprång för att lägga rör i steg om 50×50 mm.
 • mineralull. Användare pratar dåligt om bomull när det gäller betongens enhet på grund av mineralullens förmåga att absorbera en del av fukten från lösningen.

Rådet. Det värmeisolerade skiktet (isoleringstjocklek för varmt golv) ovanför källaren, i källaren, på första våningen i ett privat hus, borde vara tjockare. Dessutom, desto högre uppskattad temperatur på kylvätskan är desto tjockare behöver du göra ett lager av isolering.

Värmemätare

Installationen av värmemätaren i lägenheten är relevant när du får tillstånd för enheten att installera ett uppvärmt vatten i en lägenhetsbyggnad.

Collector skåp

Den är installerad för installation av justeringselement och dockning av ledningarna i kretsarna med värmehuvudet.

Förstärkande nät för golvvärme

När det gäller stapling av armerade staplar skiljer användarnas åsikter. I allmänhet stärker nätet för förstärkning ytterligare betongskiktet efter att rörsystemet är placerat.

Komponenter för screed-enhet

 • betong (cement, sand, vatten);
 • dämpande tejp 100-150 mm bred;
 • fixeringselement för fixeringsrör.

Steg 3 – installation av ett varmt vatten golv med egna händer

1. Montera uppsamlingsskåpet

Installationen av systemet börjar med installation av ett manifoldskåp, vars obligatoriska element är (manifoldmontering): en grenrör, en pump, en ventilventil och ett dräneringsuttag. Kollektorns dimensioner beror på dess konfiguration. Det rekommenderas att installera uppsamlaren på lika avstånd från alla kretsar. Om det är omöjligt att uppfylla denna rekommendation, nära det längsta av konturerna.

Är viktigt. Vid montering av kollektorn ger ledigt utrymme för böjning av rör. Samtidigt är det inte tillåtet att installera rör ovanifrån, bara underifrån. Detta säkerställer kylvätskans normala rörelse. Installera en avstängningsventil mellan rörledningssystemet och grenröret förenklar underhållet av systemet vid behov (underhåll, körning, reparation).

2. Förberedelse av basen under det varma golvet

Ytan rensas av skräp, skillnaderna i golvhöjden (sluttningar, höjningar) elimineras.

Ett värmeisolerande material läggs på den förberedda ytan, vilket minskar värmeförlusten genom golvet. Därefter är vattentätfilmen täckt. Att lägga spjälltejp eliminerar termisk expansion av betongskiktet.

Golv under ett vattenuppvärmt golv bör jämställas för att säkerställa en jämn tjocklek på skiktet (garanti för jämn värmefördelning över ytan)

3. Placera rör för golvvärme

Installation av vattenvärmningsrör kan utföras med flera metoder (läggningssystem):

Vatten värmer golvet i ett privat hus med egna händer

Rör läggs runt omkredsens omkretsning mot mitten. Obligatorisk läggning av rör genom en rad för att säkerställa möjligheten för kylvätskans återflöde och mer jämn värmefrigöring.

Metoden används när, med hänsyn till rummets komplexa utformning, är det nödvändigt att byta rörsystemets mitt, såväl som i rum på mer än 40 kvadratmeter.

Orm (slinga)

I det här fallet passerar röret från värmaren längs ytterväggen och vågigt återvänder tillbaka. Ordningen är lämplig för små utrymmen.

Meander (dubbel orm eller kombinerad krets)

Snake gångjärn är ordnade parallellt och låter dig organisera rörelsen av varmt och kylt kylmedel genom rören. Denna metod är bra för att du kan kompensera för kylrören.

Materialet är förberedt för webbplatsen www.moydomik.net

Rådet. Hantverkare rekommenderas att börja styling från rummets yttre eller kallare väggar.

För att utföra layouten korrekt rekommenderas en nybörjare att först lägga märkningarna på golvytan. Vid installationen av ett värmeisolerat golv i de efterföljande rummen kommer läggning att göras ”vid ögat”. Endast för installation används fasta rör eller tillförlitliga anslutningar.

Rörläggningen börjar med anslutningen av ena änden till matningsgrenröret.

Rådet. Röret ligger på ett avstånd av minst 70 mm. från rummets vägg. I det här fallet, nära ytterväggarna, kan avståndet mellan rören minskas, eftersom Värmeförlusten här är högre.

Det är möjligt att ordna isolering nära ytterväggar genom att ändra ordningens rörlayout, som visas i diagrammet.

Lagringsschema för golvvärmerör för ökad uppvärmning av ytterväggar

Efter att du har lagt röret på den markerade konturen fixeras den av ett klämma. Alternativt kan du använda klämmor och binda ett rör till dem med koppartråd eller lägga ett förstärkande nät på golvet och binda ett rör till det med möjlighet till termisk expansion av material.

Förenklar arbetet med ribbet polystyrensubstrat under vattenuppvärmt golv, vars användning samtidigt möjliggör värmeisolering och lägger rören i jämn rader.

Polystyren stöds under det varma golvvattnet

Installation av rör för golvvärme på underlaget

4. Ansluta en uppvärmd golvuppsamlare

Efter att konturen har lagts är den fria änden av röret ansluten till returröret.

5. Tryckprovning av varmt vattenvatten

Tryckteströr (hydrauliskt prov), detta namn är proceduren för att kontrollera installationskvaliteten, eftersom Vid detta tillfälle är det möjligt att justera värmesystemet på ett vattenuppvärmt golv.

Tryckprovning innebär att vatten intagas i systemet under högt tryck. Trycket som rekommenderas för testning är 1,5-2 gånger det beräknade arbetstrycket (minst 0,6 MPa). Under trycktestens första halvtimme är en tryckreduktion på högst 10% tillåten, i de närmaste 2 till 15% av initialvärdet. Vattentemperaturen förblir oförändrad. Checkout tid – en dag eller mer. Om det inte finns några kränkningar, och golvet värms jämnt, kan du fortsätta arbeta.

6. Screed för varmt vatten golv

För screed kan användas:

 • vilken färdigblandning som helst, vars obligatoriska egenskap är förmågan att leda värme väl
 • Klassisk betong (med cementkvalitet på minst M 300) med tillsats av en mjukgörare (3-5%).

Screed enhet för varmt vatten golv

Anordningen av en kopplare under ett varmt vatten golv

Skrevens höjd sträcker sig från 3-7 mm. Lösningen är fylld med ett komplett (fyllt med kylvätskesystem) med det tryck som anges under trycktestet. Den totala härdningstiden för betong är 28 dagar. För en blandning bestäms hälltiden bestämd av tillverkaren.

Obs. Anordningen av kompensationssömmar är anordnad på ytan av ett stort område (mer än 40 kvm).

4 steg – den första starten på ett varmt golv av vatten

Efter fullständig härdning (torkning) av golvskyddet är systemet klart att starta. Den når de inställda parametrarna inom 2-3 dagar.

Kör ett varmt vatten golv

Steg 5 – fin finish varm golv

Fullständigt färdigt varmt golv är täckt med ytmaterial. Idag är det mest populära golvet fortfarande kakel och laminatgolv.

Vatten golvvärme under laminatet är utbredd. Installationen av laminat utförs emellertid i detta fall med vissa nyanser:

 • Laminatets kvalitet måste bekräftas av ett certifikat. När allt är uppvärmt i rummet kommer att släppas ut skadliga ämnen. Vanligtvis är laminat för golvvärme märkt ”Varmvassare”;
 • värmeisolatorn under laminatet passar inte;
 • Ventilation av laminatgolv är obligatorisk. För detta ändamål lämnas en omkrets av 10-15 mm tjock, vilken sedan stängs med en sockel;
 • Innan du lägger laminatet placeras i rummet för att ställa in golvtemperaturen. I detta fall ska förpackningar med lameller placeras på golvet och inte vikas i en hög stapel.

Som du kan se, skapar användningen av laminat som golvbeläggning inga ytterligare svårigheter, men mästare rekommenderar att man använder ett vattenuppvärmt golv för plattor. Detta beror på det faktum att laminatet har en låg värmeledningsförmåga (desto tjockare lamellen, desto lägre den här siffran), liksom i dess sammansättning finns kontakter, avdunstning som inte är det bästa sättet kan påverka hälsan hos husets invånare.

Hur man gör ett vattenuppvärmt golv med egna händer – video

Användning av varma golv – regler och rekommendationer

Vattenuppvärmda golv kommer att pågå länge om du följer rekommendationerna för deras användning, som innehåller användaråterkoppling. Grundkraven är följande:

 • kräver en gradvis uppsättning temperatur. Kör inte systemet till ”maximalt” efter en period av inaktivitet (tills golvet är helt kylt). Användare rekommenderar en stegökning på 4-5 ° C per dag;
 • temperaturen för inkommande kylvätska bör inte överstiga 45 ° C;
 • Det rekommenderas inte att slå på / av systemet ofta. Detta leder inte till ytterligare besparingar.
 • behöver ge optimal fuktighet i rummet. Ett balanserat mikroklimat kommer positivt att påverka människors hälsa.

slutsats

Förutom att installera ett varmt vattengolvsystem inuti huset, kan du utföra installationsarbeten på gatan, till exempel installera snösmältnings- och isbildningssystem (för uppvärmning av en gångväg, entré, veranda, trappor, bilparkering etc.).

Relaterade nyheter

Installation av varmt vatten golv i privata huset

Varje ägare av ett privathus står inför frågan om att välja den optimala typen av uppvärmning, som inte bara uppfyller sina funktioner tillräckligt, utan också är i harmoni med modern design. Stora radiatorer är föråldrade, försämra rummet och torka luften. Alternativet är ett vattenuppvärmt golv, för ett privat hem är det mest effektiva alternativet.

Vad är vatten golvvärme

Vi uppmärksammar inte bara listan över komponentmaterial, men också principen om deras val.

Pipes. Plast eller metall-plast rör används för installation av golvvärme. Nyligen fick rörmokare erkännandet av rör av tvärbunden polypropen, som skiljer sig från andra rör med hög motståndskraft mot deformation, utmärkt värmeledningsförmåga och hög grad av täthet.

Ett viktigt villkor vid val av rör är deras lämplighet för användning i värmesystem. Tyvärr säljer några skrupelfria säljare, som utnyttjar kundens inkompetens, rör för rörmokare. Resultatet är ett ineffektivt golvvärmesystem. För att undvika detta måste du titta på märket som finns på varje rör:

 • linjär expansion av inte mer än 0,025 mm / m;
 • värmeledningsförmåga från 0,43 W / m 0 C.

Den erforderliga rörmängden beror på sådana faktorer som läggningssteget och materialets diameter. Se tabellen för detaljer.

Pannan. Du kan köpa gas, el eller fast bränsle. Valet bestäms av bostadsort. Till exempel, om det finns avbrott i energiförsörjningen, är det bättre att köpa en gaspanna. Om vi ​​talar om makt beror det på många indikatorer. För ett standardhus med isolerade väggar, plastfönster och en takhöjd på minst 3 meter, görs följande beräkning: Den specifika effekten per kvadratmeter ska vara 100 W eller 1 KW per 10 m 2. Att veta hela huset, kan du beräkna kraften i pannan. I det här fallet är det bättre att inkludera en energimarginal på ca 20%.

Collector. Ger prestanda för hela vattengolvet och håller temperaturen inställd av termostaten. Det är bäst att inte spara pengar, men att köpa en samlare som består av en kanalsensor, en avloppsventil och en Mayevsky-kran (det släpper in luften i systemet). Dessutom måste du välja och skydda.

Cirkulationspumpen. Köpt om det inte redan är inbyggt i pannan. Denna enhet cirkulerar vatten i systemet och kan utrustas med en termostat som styr flödet av vattnet och därmed reglera temperaturen i systemet. Den ideala lösningen är en tre-stegs pump med termostat (inställning av temperaturregulatorn kräver kunskap inom elektroteknik och inte alla kan göra det). Du kan ta reda på hur man väljer en pump med prestanda från bordet:

När det gäller företaget är det bättre att föredra europeiska tillverkare. Det tyska företaget Grundfos har perfekt rekommenderat sig själv.

Tillbehör. Detta inkluderar kopplingar, trådar, beslag, kulventiler, etc. Deras nödvändiga antal beräknas individuellt, baserat på varje golvvärmesystems egenskaper. Golvvärme i varje enskilt hus måste beräknas och planeras individuellt.

Läs också om underlaget för golvvärme. vilket kommer att bidra till att avsevärt minska värmekostnaderna.

Installation av vattenvatten

Först måste du titta på det gamla golvet. Demontering är föremål för linoleum, parkett, brädor. På plattan, om det är tillräckligt starkt, kan du lägga plaströr utan att hälla ett grovt slips.

Utkast till screed, annars kallas det ”primära”, används för den tätaste isoleringsläggningen. Därför kan du i detta skede inte oroa dig mycket om golvets nivå och närvaron av små oegentligheter. Ett lager av betong flera centimeter tjockt är tillräckligt. För dessa ändamål lämpligt cementmärke M-300, blandat med sand i ett förhållande av 1: 4.

Nästa steg kommer att ligga isolering. Det är inget svårt här, du måste bara vara uppmärksam på lederna mellan materialet. De måste fixa monteringsbandet för att undvika onödig värmeförlust.

Material för isolering kan vara annorlunda:

 1. Skum. Fastän det anses vara föråldrad isolering, klarar det den uppgift som är uppdraget. Den enda nackdelen är bräckligheten.
 2. Polypropylenisolering med foliereflekterande skikt.
 3. Isoleringsskum polystyren för golvvärme. Detta material passar bäst för isolering. Innehåller en hög densitet, polystyrenskum (aka penoplex), isolerar helt vattengolvet från en kall betongbotten. Du kan använda Penoplex 35, som är brandbeständig.

Det sista steget kommer att vara installationen av förstärkt nät med ett tvärsnitt av förstärkning på 5 mm och med cellstorlekar på 10-15 cm. Rören själva kan sättas fast med plastband. Dessutom fungerar det förstärkta nätet som en bindande struktur för betonggolvet. Eller du kan lägga speciella mattor för vattengolvet.

Mästarnas hemligheter när man installerar rör för golvvärme

Arbetet i sig har inte mycket svårigheter, men det finns ett antal nyanser, vars kunskap hjälper till att utföra installationen korrekt.

Val av läggningsmönster. Det finns två sätt att lägga på: en orm och en snigel (spiral). Det sista alternativet är att föredra. Faktum är att när röret läggs med en ”orm”, sjunker vattentemperaturen till änden av slingan, vilket leder till ojämn uppvärmning av golvet. Arrangemanget av spiralröret hjälper till att undvika detta: golvet värms jämnt. Samtidigt krävs mycket mindre material.

Hur länge ska röret vara? Oavsett kapaciteten hos den valda pannan, kommer vattnet att svalna när det rör sig bort från intaget. Därför är den rekommenderade rörlängden 100 m. Om ett större värde behövs används flera kretsar, vilka var och en är anslutna till kollektorn separat.

Hur man beräknar staplingssteget?Endast en erfaren designer kan noggrant beräkna steget: många faktorer beaktas för att få rätt värde, från väggtjockleken och storleken på fönstren till rördiametern. Det finns emellertid genomsnittliga data som vi kommer att driva med. Det optimala läggningssteget för systemet, som är den främsta källan till värme i huset, är 10-20 cm. Detta värde är inte konstant. Nära ytterväggarna staplas de första 5-6 raderna i steg om 5-6 cm, närmare innerväggarna och mitten av rummet, steget ökar till ovanstående data.

I byggnaden finns idag speciella mattor för varmt vatten, vilket förenklar och påskyndar processen för att lägga rören. Titta på bilden hur det fungerar.

Användning av mattor för varmvatten golv

Hur till lodrörsrör? I den här frågan finns det också flera finesser som behöver beskrivas i artikeln:

 • Anslut rören till varandra, bättre med hjälp av speciella adaptrar (annars kegs);
 • Vid lödning av metallplaströr bör metallskiktet avlägsnas på ett avstånd av ca 3 cm från rörets kant.

För att uppnå hög kvalitet på anslutningen är det nödvändigt att hänvisa till följande tabell.

Rördiameter, mm

Montering, installation, anslutningsuppsamlare

Det bör noteras att installationsprocessen för uppsamlaren kommer att variera beroende på modell, antal värmekretsar, utvalda komponenter. För att systemet ska kunna fungera utan klagomål, bör montering utföras enligt anvisningarna som är anslutna till enheterna.

Var hittar du kollektorn? Vid val av plats för montering av kollektorboxen är det nödvändigt att ta hänsyn till lika avstånd från alla kretsar. Detta är nödvändigt för att säkerställa enhetligt vattentryck i alla kretsar. Om den vägg som kollektorskåpet är installerad inte bär – du kan göra en nisch i den.

Hur man monterar en samlare?

Tänk på byggprocessen på exemplet för Icma UPS-modellen. I det här fallet tar vi hänsyn till att cirkulationspumpen och kollektorn själv används tillsammans, så att det blir lätt att värma kontrollen.

 1. Vi installerar en cirkulationspump på lockmuttrarna, tätningar behövs mellan muttern och pumpen själv.
 2. Vi kopplar upp samlaren med pumpgruppen, vrider adaptrarna med fackmuttern och glömmer inte packningarna.
 3. Till mixenheten måste du ansluta termostaten och ventilen som är ansvarig för flödet av kallt vatten (blandning).
 4. Vi förbinder blandningsgruppen med kollektorn.

Nu kan uppsamlaren installeras i ledningskåpan, koppla tillförsel och returflöde till distributören och anslut sedan värmekretselementen med adaptrar.

Installation av pannan: funktioner, sekvens

Vid anslutning av pannan till ett golvvärmesystem är det ofta ett problem. Faktum är att pannan producerar en vattentemperatur på 75-80 ° C och för normal drift av ett uppvärmt golvvatten krävs en temperatur på högst 45 ° C. Därför måste anslutningen göras på ett sådant sätt att lågtemperaturvatten levereras till rören. Att göra detta i ett slutet värmesystem kan endast vara ett sätt: att späda det heta vattnet som kyls, kommer från ”retur”. Denna funktion utförs av en golvvärme under golv.

Golvvärme under installationen ska monteras enligt följande, från pannan:

 1. I början av kretsen installerar man kontrollventilen, sedan cirkulationspumpen och grenröret.
 2. Mellan ventilen och pumpen monterar submixaggregatet på ett sådant sätt att det kylda vattnet från ”retur” strömmar in i tillförseln och vidare genom cirkulationspumpen till värmesystemet.
 3. Det sista steget är att ta tillbaka returen till pannan.

Man bör komma ihåg att principen om installation av pannan själv kommer att vara annorlunda för olika modeller och typer av utrustning.

Trycktest och provkörning

Efter slutförandet av installationsarbetet måste du testa systemet. För att göra detta, utföra trycktestning.

Kontrollera systemets täthet på två sätt: tryckvatten eller tryckluft. Det första alternativet är att föredra: efter ett läckprov kan du omedelbart sätta på värmen. Luftprovning används när uppvärmda golv är drivna med centralvärme, och det finns ingen säkerhet att det slås på i tid. Under alla omständigheter bör trycket inte vara högre än 6 bar. Systemet anses fungerande om tryckindikatorn inom 24 timmar har minskat med högst 1,5 bar.

Efter läcktestet är det möjligt att utföra en fullständig start. Vattentemperaturen ska vara ca 80 0 С, för detta ändamål måste knådningsenheten vara avstängd. Vid denna temperatur minskar spänningen i rören, vilket säkerställer hållbarheten hos konstruktionen.

Det är nödvändigt att fylla i betongskiktet efter att vattnet i rören har helt kylt. För beklädnader kan du använda både traditionell betong och golvvärme, vilket har högre förmåga att leda värme. Skiktets tjocklek bör inte överstiga 7 cm.

Efter den slutliga torkningen av screed kan du lägga golvbeläggningen.

Vatten golv i ett privat hus anslutet till värmesystemet

Applicera ett uppvärmt golv för att skapa en bekvämare miljö som började under antiken i Grekland. I den moderna världen, med utvecklingen av teknik, är allt mycket enklare. Det varma justerade golvet i lägenheten appliceras under alla klimatförhållanden. Beroende på sänkning av temperaturen utanför fönstret är detta ett komplett eller ytterligare värmesystem.

Under golvvärme kan barn även spela på kakel på badrummet

Det billigaste och mest ekonomiska är ett vattenuppvärmt golv i huset. Värmebäraren är vatten uppvärmd av pannan, och när man bor i en lägenhet – centralvärme.

Fördelar och nackdelar

Varmt golvvatten med egna händer har bra och dåliga sidor. Innan du gör ett varmt golv i ett privat hus, måste du överväga dem alla.

Vilka är fördelarna med vattenuppvärmning:

 • Ett sådant system ger bekväma termiska betingelser. Värme stiger från botten uppåt. Det värmer upp hela rummet. Detta gäller särskilt i privata bostäder med högt i tak.
 • När fötterna är varma är sänkning av omgivningsluftens temperatur obemärlig för människorna i rummet.
 • Eftersom det varma golvet i värmen – lågtemperaturvärmare, torkar inte luften.
 • I en varmare roll används vatten vid en temperatur som är mycket lägre än radiatorbehovet. Användningen av ett sådant system för uppvärmning i ett privat hus är väl kombinerat med kondenseringskedjor eller värmepumpar.
 • Det är möjligt att koppla bort en del av kretsarna från systemet.
 • Den uppvärmda betongen håller temperaturen under lång tid och en stabil termisk regim upprätthålls i rummet. Detta fungerar bra när du använder fastbränslepannor.
 • Hela installationen av uppvärmd golv är dold i golvet och bryter inte mot den övergripande bilden av rummet.

Alla golvelement ingår i golvet.

Det finns emellertid ett antal nackdelar som bör uppmärksammas när man anordnar uppvärmda golv i ett privat hus:

 • Det kräver högkvalitativ prestanda för alla stadier av installationen innan du häller ett varmt golv. Korrigering av fel eller fel i slutet av arbetet – det är ekonomiskt dyrt och ibland omöjligt.
 • Varmvatten i lägenheten kan endast tillverkas med behörighet från de behöriga myndigheterna.
 • Långsam och liten justering av varmvatten golvet. Med en värmepanna kan du justera det varma golvet till ett litet område, i en lägenhet med centralvärme kan inte justeras alls.
 • Inte alla beläggningar kombineras med varma golv. De rekommenderas inte att installera skrymmande möbler eller lägga mattor.
 • Tjockleken på det uppvärmda golvet är ca 10 cm. Detta bör beaktas vid utformningen av rummet som helhet.
 • Isolering av golvtak ökar belastningen på balkarna.
 • Installation av cirkulationspumpar och termostater krävs.
 • Anordningen av sådana golv är ganska dyr.

Att väga alla fördelar och nackdelar, vi kan inte säga det för att göra golvvärme – är att öka komforten för en liten tilläggsavgift. Även om många mästare kan göra ett vattenuppvärmt golv i huset med egna händer. Genom att följa ett antal viktiga regler kan du uppnå positiva resultat.

Vid arrangemang av vattnet kommer det att vara användbart tålamod

Monteringsprocessen

All installation av ett vattenisolerat golv i det privata huset består av flera huvudprocesser. Genom att utföra varje rätt får hantverkare som belöning varmt vattengolv i ett privat hus, som arbetar tillförlitligt i upp till 50 år.

Allt arbete består av:

 • utformning;
 • isolering;
 • rörläggning;
 • screed färdiga golv.

Varje del har sina egna fallgropar. De behöver lära känna sig närmare.

Projektskapande

Om du installerar ett vattenuppvärmt golv med egna händer, borde du räkna ut pannans kraft korrekt. Om det är brist på ström, kommer det inte att räcka för att värma vattnet, vilket påverkar kvaliteten på uppvärmningen. Effekten brukar tas mer av 15-20% av den totala förbrukade kraften.

Varje vattenledning är ett enda rör. För att beräkna längden måste du först på papper för att göra en ritning av alla konturerna. Deras plottar och monteringsplatsen för kollektorn anges.

Korrekt utformat system hjälper till med installation och beräkning av utrustning och komponenter

Rörets diameter och steget att lägga golvvärme beror på omgivningsförhållandena och beräknas vid konstruktionen. Det är meningsfullt att beställa projektet i specialiserade organisationer. Vid felaktiga beräkningar kommer det inte att fungera varmt vatten i ett privat hus.

Isolering av vattenuppvärmning

För att värma huset, inte marken eller taket i nästa lägenhet, är det nödvändigt att använda en annan värmare för ett varmt golv, som läggs på en beredd, platt botten. Höjdskillnaderna får inte vara högre än 5 mm. Systemet värms upp felaktigt och inte för länge.

Mellan basen och isoleringen ligger nödvändigtvis hydrobarrier. Det skyddar golvet från fuktpenetration från marken. Överlappningen är gjord av polyetenfilm. Om bitar sprider sig överlappar de, och alla sömmar är tejpade.

Isolering för golvvärme i vatten är gjord av olika material. Ansökan måste vara rimlig plats, omgivningstemperatur och typ av substrat.

De mest populära är följande värmare:

 • Frigolit. Den används för att värma de första våningarna på marken eller i en kall källare. Denna isolering under det varma golvet har hög densitet. Finns i olika tjocklekar. Ju mer isolering behövs desto tjockare används plattorna.

Utvidgat polystyren – tätt och värmebeständigt material

I avsaknad av plåtar av önskad tjocklek kan du lägga sig mer tunt i två rader och lima dem ihop.

 • Mineralull. Hon brukade skapa vattenvärme i trähus. Det håller värmen mycket bra och fyller hela utrymmet. Nackdelen är hygroskopicitet, det är nödvändigt att på ett tillförlitligt sätt skydda det från fukt.

Mineralull används tillsammans med träbeläggningar.

 • Profilisolering – den mest moderna isoleringen för ett varmt vatten golv. Det är ett extruderat polystyrenskum med en laminerad beläggning och spår eller bossar som hjälper efterföljande rörläggning. Den enda minus värmeisolatorn är dess pris.

Värmeisolering för golvvärme i vatten finns i form av plattor. Deras installation gör vanligtvis inte mycket arbete eller tid. Alla sömmar eller fogar måste limmas med folieband för att undvika fuktintrång och minska värmeförlusten.

Längs väggens omkrets skiljs hela kakan av det uppvärmda golvet av ett spjällband. Det ligger längs alla väggar, resterna skärs av efter screed. Tejpen tjänar som kompensator för termisk stress.

Varje del av en varm golvkaka är viktig

Ett vattentätlager placeras ovanpå isoleringen för att skydda det från fukt eller korrosiva miljöer (betong, cement). Det rekommenderas också att täcka isoleringen med ett folierat lager för bättre reflektion och värmefördelning. I praktiken fungerar det bara för trägolv. När man häller betong är det bara ett slöseri med pengar. Vid användning av profilplattor utelämnas alla dessa steg.

Rörläggning

För installation av vattenuppvärmning med koppar-, metall- och polypropenrör med en diameter på 15-20 mm. Rörets diameter beror på storleken på rummet och vädret i regionen.

Rör med en diameter på mer än 20 mm används inte. För att justera det önskade vattentrycket i dem krävs mycket kraftfulla pannor och pumpar. Det är olämpligt ur energikonsumtans synvinkel.

För installation använd två system för läggning av rör med vattenuppvärmning:

 • Snake mönster Det här är när ett rör med en likformig orm dyker upp över hela ytan av rummet. Med en sådan layout uppnås först hett vatten, sedan kyls det gradvis ned och det avkylda vattnet återvänder mot baksidan. Det rekommenderas att använda i sanitetsrum (bad, toalett), korridorer och små rum där konturens längd är liten.
 • Snigelmönster För stora rum är det rekommenderat att lägga rörspiralen, från mitten. Det visar sig att växlar rören med olika temperaturer. Värmen fördelas jämnt. Det hetaste röret placeras längs ytterväggen för att kompensera för kylan utanför.

Vatteninstallation i golvvärme i form av rörledningar

Varje krets läggs med ett fast rör. Alla böjningar är släta. Avståndet mellan det uppvärmda golvets rör är 7-20 cm. Från väggen är intervallet 5-7 cm.

För en bättre uppvärmning av ett uppvärmt golv i ett privat hus mellan väggledningarna och nästa vändning, ska rörläggningssteget vara 5-7 cm, sedan hur man justerar uppställningen av vattenuppvärmda golvledningar beräknas i den sammansatta planen.

Rören är fastsatta med hjälp av speciella styrningar. Använd fortfarande förstärkt nät. Den är placerad ovanför isoleringen, och rören är fästa på den med hjälp av tråd eller plastklemmer.

Vid fästning för svarvning använd inte mindre än 3 fästen

Vid uppvärmning och fylld med vatten expanderar röret något. Bifoga dem är det nödvändigt att ta hänsyn till detta och lämna ett litet gap.

Vid användning av profilerade plattor ligger rören helt enkelt i spåren eller mellan bossarna. Rörets längd rekommenderas inte att överstiga 100 m. 60-80 m anses vara optimal. Om rummet är stort måste du installera många värmekretsar.

Ett av huvudelementen är samlaren. Det kopplar rörens kontur till värmen. Alla kretsar måste ha samma motstånd. Samlaren består av två rör till vilka värmekretsarna är anslutna, vilka är anslutna till matningen och pannans matning.

Uppsamlaren är fastsatt på väggen eller finns i ett hemligt skåp

Golvvärmeens temperatur ligger inom 35 ° C. För att justera och ändra temperaturen smidigt, är en mixer och en termisk omkopplare ansluten till kollektorn.

Uppsamlaren måste installeras över värmningsnivån för att luft ska kunna fly från systemet via specialluftsventilen. Det är vettigt att utrusta den med två avstängda ventiler för möjligheten att reparera eller byta delar utan att tappa vattnet.

Rör är fästa vid grenröret genom krympning. Innan du häller ett varmt vatten golv, kontrollera täthet. Systemet är fyllt med vatten eller luft, ett tryck på 1,5 arbetare och lämnas i två dagar.

Trycket kan något minska på grund av en liten sträckning av rören.

Screed prestanda

Fyllning av ett vattenisolerat golv

Efter kontrollen börjar tätheten fylla det varma golvet.

Screed för golvvärme kan vara av olika slag:

Betong (våt metod)

När du utför en lösning av betong eller cement med tillsats av granit siktning.

Sand i betongskiktets sammansättning över ett vattenuppvärmt golv används inte på grund av dess låga värmeledningsförmåga.

För ökning i driftstiden förstärks fyllningen av ett värmeisolerat golv. För detta lämpliga metall eller plastförstärkt nät. På Internet finns det många stegvisa instruktioner om hur man fyller ett varmt golv på rätt sätt. Kompositionen av screed lägger mjukningsmedel och polypropentyg. Detta ökar väsentligt livslängden.

När screed är under varmt vatten golv är rören under tryck.

Tjockleken på skiktet för ett uppvärmt golv beror på efterföljande beläggning och varierar mellan 3 cm och 7 cm. Om flera kretsar utfördes utförs fyllningen av ett uppvärmt golv runt varje del separat. Mellan dem finns expansionsfogar från spjället. Flooded screed floor torkar inom en månad. För enhetlig torkning och högkvalitativ inställning, måste den ibland vattnas med vatten.

Efter den slutliga härdningen av betongen rekommenderas att torka den. Systemet pumpas med vatten vid en temperatur av 25 ° C och hålls vid denna nivå i 3-5 dagar. Först efter det kan du lägga golv.

Polystyrensystem

Med detta installationssystem erhålls ett vattenuppvärmt golv utan en screed. Det används för att skapa uppvärmning i trämodulhus och för isoleringsgolv.

Vatten golv utan screed

Rörledningen är monterad på polystyren eller träplattor med spår utan betongrör.

När trä används används isoleringen ofta under ett vattenuppvärmt golv i form av mineralull som ligger mellan stockarna.

Sätter röret i spåret, från ovan är det täckt med aluminiumplattor som är fästa på plattorna med speciella lås. Vid uppsamling av ett uppvärmt golv under plattan är det nödvändigt att komplettera kakan med en spånplatta, fuktresistent plywood eller HVLP. Vid användning av laminat sätts den på en aluminiumprofil.

Ofta används betongskikt för golvvärme. Hälld murbruk håller värmen bättre, med denna installation kommer varma golv i huset att vara mer än 50 år. När det på grund av omständigheter inte är möjligt, används en torr screed, även om värmeöverföringen blir sämre.

För att täcka varma golv är sten eller keramiska plattor bäst lämpade. Det värmer upp lätt och håller sig varmt varmt. En annan användning för golvlaminat eller linoleum. Sådant golvmaterial måste nödvändigtvis ha ett märke om möjligheten att använda dem med uppvärmda golv.

Linoleum vid uppvärmning bör inte släppa ut skadliga rök.

Efter att ha lagt ansträngningar och har bifogat några medel är det möjligt att värma huset länge. Det finns många källor till information om hur man gör ett varmt golv. Viktig optimistisk inställning och skicklighet. Det varma golvet kommer att ge komfort till många generationer hushåll som bor i huset.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *