Grunden

Vilket märke av betong som ska användas till stiftelsen

Betong M400 och M300 kommer att väljas väl vid konstruktion av försänkta band, flytande tallrikar, sulor, uttråkade högkonstruktioner. Bärförmågan hos sådana betongkvaliteter är upp till 393 kg / m². Dessa märken används för att skapa begravda stiftelser för byggnader med flera våningar.

Varaktiga sorter av betong är dyrare än lättare material. Det är mycket viktigt att välja typ av murbruk: otillräckligt stark betong klarar inte driftsbelastningen, och användningen av mer hållbar betong än betongkvaliteter kommer att överbelasta byggnadsbudgeten.

Vid val av betong beaktas typ av jord och strukturens totala vikt huvudsakligen. Påverkan av djupet av grundvattnets passage är jämnt genom arrangemanget av en bra vattentätning av fundamentet. Att skapa ett pålitligt källarskydd mot grundvatten är billigare än att använda en fuktbeständig lösning.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Urval av betongkvalitet beroende på konstruktionens vikt

I armerad betongkonstruktion i civil och industriell konstruktion används oftare märken av betong 200 och 250.

Lasten på fundamentet beräknas genom att summera massan av alla element i strukturen. För att bestämma den maximala belastningen behöver du veta tätheten och volymen av byggmaterial. Vikten av ett hus kan bestämmas av den genomsnittliga densiteten på 1 m² av tak, tak och vägg multiplicerat med antalet kvadratmeter av varje element i husets struktur. För att göra detta, bestäm först av de fyrkantiga väggarna (multiplicera fasans höjd vid omkretsen). Därefter bestäms kvadraturets kvadratur genom att multiplicera och fördubbla längden och bredden av fasaden på huset. I slutet beräknas takets torg genom att multiplicera längden med bredden på lutningen och öka resultatet erhållet av antalet taklängder.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till referensdata enligt vilken 1 m² tegelvägg i ett hus har en vikt av 2070 kg och 1 m² ramkonstruktion har en vikt av ca 50 kg. Förutom lasten från väggarna finns också en belastning på takets, golvets, snöbelastningen. M400-betongkvaliteten och M500-klassen passar sålunda med tegelväggen, och M250-märket passar rammväggen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Valet av betongbetong, beroende på markens egenskaper

Tabell över densitet och bärförmåga hos olika jordar.

Beroende på typ av jord, är betonggraden för att fylla grunden vald utifrån jordens årliga deformation. Denna parameter har en betydande inverkan och jordens sammansättning på platsen. Sandig stenig mark kan hänföras till svagt luddiga markar. För att fylla grunden på denna sida kan du välja betongmärke M200.

Denna klass rekommenderas inte för lera och lera. Om jorden är mycket mottaglig för att höja är M300-märket och M400-märket lämpligare för gjutning. Dessutom ska beräkningarna ta hänsyn till jordens bärkraft. Denna indikator påverkar både basens yta och typen av betongblandning.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur man förbättrar betongens prestanda?

Användningen av superplasticizers ökar betongens styrka och skyddskvalitet.

Oavsett vilken betong du väljer, finns möjligheten att förbättra prestanda: fuktmotstånd och värmebeständighet. För att minska kostnaden för att bygga grunden är det särskilt viktigt att ändra indikatorerna för fuktmotståndet i stiftelsen. Detta kan göras genom införlivande av ett hydrofobt skikt i basstrukturen. Vattentätningsskiktet placeras under sulan och fixerar en fuktresistent film på botten av gropen (innan botten hälls). Efter gjutning är det nödvändigt att isolera de vertikala väggarna i stiftelsen och täcka grillen med takfilt.

Ett annat alternativ att förbättra basens fuktmotstånd är att lägga till ett element som är resistent mot sulfater till betong. Tack vare honom kan du välja bort det ganska komplicerade förfarandet för att skapa vattentätning. Stiftelsen, byggd av sådan betong, kan klara de negativa effekterna av grundvatten under lång tid.

Introduktion till lösningen av speciella tillsatser minskar byggnadsperioden och minskar komplexiteten i det utförda arbetet.

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

20 oktober 2015

Ivan, i det här fallet måste du bygga på en 10-liters hink. Fyll en hel hink med sand och tillsätt 1/3 cement, blanda allt 10 liter. eller.

16 oktober 2015

Hur är beräkningen av färdig betong per 1 kvm M screed 5cm tjock? Hur mycket sand och cement krävs för detta? Så att inte köpa för mycket. Jag vill.

12 oktober 2015

I olika kvaliteter av betong, om mätt i volym, förändras endast förhållandet mellan sand och murar till cement och vatten tas alltid exakt hälften av cementvolymen.

Några tillägg: 1. Om du behöver utföra vattentät av hög kvalitet, är det önskvärt att applicera geotextiler över hela ytan. Konsumtion.

23 september 2015

Hur och vad ska man göra överst på grunderna på grundföremålet (natursten, Plitnyak)?

© Copyright 2014-2017, moifundament.ru

 • arbeta med stiftelsen
 • förstärkning
 • skydd
 • instrument
 • montering
 • dekoration
 • lösning
 • beräkning
 • reparationer
 • anordning
 • Stiftelser
 • band
 • stapel
 • kolumnär
 • platta
 • andra
 • Om webbplatsen
 • Frågor till experten
 • utgåva
 • Kontakta oss

 • Fungerar med stiftelsen
  • Stiftelse förstärkning
  • Stiftelsens skydd
  • Grundverktyg
  • Foundation installation
  • Foundation Finish
  • Stiftmortel
  • Stiftberäkning
  • Stiftelse reparation
  • Stiftanordning
 • Stiftelser
  • Strip foundation
  • Stapelstiftelse
  • Pillar foundation
  • Slab foundation

Valet av märke av betong för grunden av huset

Vilket märke av betong som ska användas till stiftelsen

Byggandet av en byggnad börjar med att lägga grunden. Hållbarheten hos hemmabruk och bekvämligheten med att bo i det beror på dess styrka. Därför är märket av betong för grundandet av ett privat hus, fabriksverkstad eller ett litet bad den viktigaste faktorn för att bestämma byggnadens grund.

Vi kommer att försöka lista ut hur man väljer betong för stiftelsen, vilket betong är bättre för en viss byggnad. I synnerhet en av de mest pressande frågorna från enskilda utvecklare – vilket märke av betong behövs för bandfundament?

Typer av betong

Valet av betongklass tillhandahålls av SNiP

Byggandet av betongfunderingar är en mycket ansvarsfull process, så det regleras från början till slutet i minsta detalj med en uppsättning byggkoder.

För olika mönster kan olika basdesign och betongkvaliteter användas för stiftelsen. För att svara på vad konkreta behov är för att ställa in huset i ditt specifika fall, bör du bekanta dig med de relevanta SNiP: s regler. I det här avsnittet av byggnadsstandarder är all arbetet med att förbereda en konkret lösning tydligt reglerad, dess tekniska egenskaper och omfattning ges.

Innan du väljer ett märke av betong för stiftelsen, måste du bestämma den förväntade belastningen och typen av stiftelsens struktur.

Klassificering och märkning – vad är skillnaden?

I de nya SNiP: erna ändrades begreppet ”klassificering” till ”klass”

Betong som används i vilken konstruktion som helst har huvudkarakteristiken – styrka. Emellertid frågan ”Vilket märke av betong för grunden att använda?” Kan vara förvirrad av en oerfaren utvecklare som inte är känd med alla nyanser av byggkoder.

Enligt den nya klassificeringen indikerar klassen minsta styrka av betong.

Förvirring orsakas av två termer som ofta används i teknisk litteratur – klassen och märket av konkret lösning. Faktum är att båda betecknar samma tekniska egenskaper: styrka. Visst är klassen uttryckt i Megapascals, och märket i kg / kvm. se Begreppet märke av betong som används i den gamla sovjetiska tidens normer. Nu ersätts detta koncept i SNiP med en ”klass”.

Faktum är att märket av betonglösning utgjorde medelstyrkaindikatorn plus – minus 10 procent. Den moderna klassificeringen indikerar den minsta, strikt garanterade indikatorn för styrka. Det beror på de ökade säkerhetskraven för de föremål som byggs upp.

För att eliminera förvirring när man väljer ett märke av betong på grundval av ett hus, presenterar vi en korrespondens tabell mellan dessa två termer.

Valet av betongmärke för stiftelsen beror på den beräknade designbelastningen som kommer att falla på den. Ju mer massiva byggnaden är tänkt att byggas, desto högre måste vara klassen av betong, därför är dess betyg.

Privatbyggnad innebär också att man använder olika typer av konkreta lösningar. Till exempel måste en betongkvalitet för grunden av ett tvåhus hus vara högre än den tillåtna betonggraden för en garagefundament.

Vid förberedelse av en murbruk för stiftelsen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt indikatorerna för hårdheten.

För att bestämma vilken betong som behövs för grundandet av ett hus eller en annan byggnad, överväga de vanligaste typerna av betong.

M-100 (B-7,5)

Cement M500 kommer att producera mer konkreta

Kommersiell betong av detta märke hör till klassen av ljus eller mager betong. För betongkvalitet M-100 används sand, grus, vatten och cement M-400 eller M-500.

Förhållandet mellan ingredienser som används för dess beredning beror på cementets märke. Så när vi använder cement M-500 vid utgången får vi alltid mer konkret lösning än vid användning av samma volym cement M-400.

Använd cementcement

Masskomposition *, kg

Volymkomposition *, l

* Värden är i ordning – cement. sand. krossad sten

Från en lösning av märke M-200 kan du göra en remsa grund för lätta byggnader. Därför används den i stor utsträckning i privat byggnad – till exempel för envånings timmerhus.

Om du är intresserad av vilken typ av betong som behövs för grundandet av ett två våningar hus, är det fortfarande bättre att välja en lösning av en högre klass. På fabriken gjuts armerade betongkonstruktioner från M-200, varifrån en förgrundsförstärkning, en källare och källare i lågkonstruktion kan monteras.

M-300 (B-22,5)

För att bygga ett tegelhus, använd cement M300

Betong M-300 passar bäst för grunden för ett tegelhus. Även detta märke av betong är perfekt för grundandet av ett två våningar hus. Samtidigt är ett sådant märke av betonglösning väl lämpad för både skivfundament och högar.

Dessutom är M-300 ett utmärkt svar på den vanliga frågan: ”Vilket märke av betong är bättre att använda för remsa grunden av massiva byggnader?”. Proportionerna av de olika komponenterna som används vid tillverkning av betong för grundandet av varumärket M-300 visas i tabellen nedan.

Kostnaden för en sådan betongkomposition är ganska hög i jämförelse med 100-200 grader. Därför måste man noggrant beräkna den maximala specifika belastningen innan man väljer en betongkvalitet. Betong av sådan hög klass, som används i privat lågkonstruktion, ökar avsevärt den beräknade kostnaden för hela huset.

Betonglösning för tejpbasen

När man bygger en remsa, bör man ta ett mycket allvarligt förhållningssätt till problemet med att välja ett märke av cement och betong

Särskild uppmärksamhet är nödvändig på frågan – vilket märke av betong behövs för bandfunderingar? Tejpen baserar idag den mest efterfrågade i privat byggnad. I sin tur är bandbaserna uppdelade i flera typer, som skiljer sig från varandra i konstruktionsegenskaper.

 1. Monolitisk remsa grund. Detta är den vanligaste typen av alla konkreta fundament som används för både bostads- och industribyggande. Det viktigaste kännetecknet för denna design är närvaron av en ankarekropp inuti den. I detta fall ökar den förstärkta ramen motståndet hos hela strukturen för att sträcka och böja, vilket ökar basens totala styrka tio gånger.
 2. Krossas. I detta fall används en mursten som fyllmedel. Det ger möjlighet att stärka konstruktionen utan att använda förstärkningsbur. Men samtidigt är murstenen, tillsammans med höga kompressionsgrader, inte särskilt resistenta mot dragkrafter. I detta avseende används denna typ av bas huvudsakligen på starka markar med låga grundvattennivåer.
 3. Precast. En sådan grund är monterad från prefabricerade betongelement som tillverkas på fabriken med hjälp av speciell teknik.

Låt oss betrakta mer detaljerat vilket märke av betong som behövs för en tejpfundament av olika slag. Om exakt vilken konkret som behövs för en viss grund, kolla in den här videon:

Monolitisk förstärkt

Monolitiskt förstärkt fundament är grunden för en rad byggnader – lätta trädgårdar, massiva tegelhus och höghus. Beroende på den förväntade belastningen för konstruktion av en förstärkt bas, kan betongkvaliteter från M-150 och högre användas.

Det viktigaste är att den konkreta lösningen som valts för konstruktion uppfyller kraven på byggnadsstandarder för maximal belastning. Även ”hemlagad” betong, gjord för hand, måste innehålla komponenter i de proportioner som strikt definieras för denna klass.

En egenskap hos anordningen av murbottenstiftelsen är växelverkan av lager av betonglösning och stenar.

I detta avseende är betong i denna design ökade krav.

Eftersom rubblebasen inte förutsätter förekomst av inre förstärkning, ställs ökade krav på betong i detta fall.

Lösningen för lösningen för murbensstiftelsen måste vara minst M-200, medan den måste vara tillräckligt flytande. Endast flytande betong kan fylla alla luckor mellan stenarna, och kopplar dem ordentligt till en enda struktur.

Huvudbelastningen i en sådan grund är betongblock.

Denna typ av bandfot är monterad från enskilda konstruktionselement som kastas på fabriken. Men i det här fallet är det enligt tekniken omöjligt att utan att använda en konkret lösning.

Här används den som bindemedel, med vilken en enda basremsa skapas från de enskilda komponenterna.

För anslutning av betongblock är det tillåtet att använda den så kallade ”magert betongen” – kvaliteter från M-75 till M-150, där cement är signifikant mindre i volym än andra ingredienser. Detta är tillåtet för att i prefabricerade stiftelser bärs huvudbelastningen av byggnadens vikt av färdiga betongblock.

Vilken sand behövs för grunden – karriär eller flod?

Krossad sten för en remsa grund – vilken man ska välja

Plattor av armerade betongremsor FL

Välja en kudde till grunden: sand eller krossad sten

Varför behöver vi geotextiler till grunden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *